جلوگیری از بروکراسی الکترونیک

تعریفی از بروکراسی الکترونیک: به یک یا مجموعه ای از عوامل که باعث ایجاد وقفه در فرایند های تجاری و اداری و... در فضای الکترونیک (فرضآ اینترنت) می شوند بروکراسی الکترونیک گفته میشود.
عوامل جلو گیری از بروکراسی الکترونیک:
در این مقاله تمامی عوامل جلو گیری از بروکراسی الکترونیک بنا به مقاله قبلی این جانب در باره این موضوع ذکر شده است.

1.از عامل مهمی که برای دارندگان وب سایت ها در فضای الکترونیک بسیار اهمیت دارد داشتن وب سایتی با سرعت دسترسی بالا است  بنابر این اولین عامل جلوگیری استفاده از وب سرور هایی با سرعت مناسب یا بالا توصیه میشود.

2. دومین فرایند جلوگیری از این بروکراسی این است که وب سرورها و کاربران از طریق برنامه های کنترلی وجلوگیری از نفوذ و خرابکاری در فضای الکترونیک مثل انتی ویروس ها و فایروال ها و... برای بالا بردن امنیت سیستم و سرور خود استفاده  کنند بدین شکل میزان بروکراسی الکترونیک در این فضا کاهش چشم گیری پیدا خواهد کرد.

3.سومین عامل برای جلوگیری از بروکراسی الکترونیک به مدیران وب سایت ها بستگی دارد بدین صورت که با در دسترس قرار دادن به روز قوانین و مقررات تجاری و اداری در وب سایت یک مجموعه از ایجاد وقفه در کار کاربران و سردرگمی آنها جلوگیری کنند.

4.چهارمین عامل نیز به مدیران وب سایت ها مربوط می شود .مدیران وب سایت ها با برنامه ریزی دقیق خود در بخش مدیریت به تمامی در خواست های کاربران یا مشتریا ن به روز و به موقع پاسخ مناسب را ارائه دهند. ذر این صورت این عمل باعث رضایت مشتری از خدمات سایت مربوطه شده و دید مناسبی را در کاربران از مجموعه موسسه خود ارائه خواهید داد.

5.آخرین عامل هم به کاربران هم به سیستم آموزشی جامعه بستگی دارد بدین صورت که خود کاربر در صورتی که میخواهد فعالیت تجاری را انجام دهد باید با تمامی اصول و قوانین ومقررات فضای الکترونیک آشنا باشد در این صورت درخواست های وی درست به مقصد رسیده و به موقع رسیدگی خواهد شد همچنین سیستم آموزشی یک جامعه می تواند برای تربیت تجاری موفق و بزرگ در فضای الکترونیک یا حتی برای آگاهی عموم برای استفاده صحیح از این فضا, آموزش های مطلوب و به روزی را ارائه دهد.  

منبع:مدیر آگاه

۱۳ آبان ۱۳۹۲


محصولات مشابه