فیلتر محصولات و خدمات:

محصولات و خدمات خدمات شبکه

 • رک ایستاده 40 یونیت عمق 60 چترا

  رک ایستاده 40 یونیت، عمق 600 میلی متر چترا گزینه مناسب جهت نگهداری و محافظت انواع ملزومات و قطعات شبکه و مخابرات محسوب می شود. همچنین این نوع از رک برای نگهداری و محافظت از دستگاه های رادیویی و فرستنده های تلویزیونی نیز استفاده میشود. با استفاده از سینی های قابل نصب در رک میتوان طیف وسیعی از دستگاه های فاقد قابلیت نصب در رک مانند سوئیچها، آمپلی فایرها، مودولاتورها و دی وی آرها را در این رک نگهداری کرد. مشخصات فنی دارای درب جلو شیشه ای ازنوع سکوریت و قفل سوئیچی دستگیره دار قابلیت نصب درب جلو طرح HP (درب تمام توری با پانچ زنبوری و قوس دار) درب های بغل با قفل کشویی دوطرفه و قابلیت نصب قفل سوئیچی درب پشت با قفل کشویی دوطرفه و قابلیت نصب قفل سوئیچی قابلیت نصب درب پشت لولایی تمام توری با پانچ زنبوری دارای پنل درپوش عبور کابل با برس مویی درقسمت بالایی پشت رک دارای پنل عبورکابل دارای 5 عدد سوراخ با قابلیت بازکردن هر سوراخ به دلخواه دارای 4 عدد پایه ثابت و 4 عدد چرخ بدون ترمز دارای 4 عدد آداپتور با چاپ یونیت ها و قابل حرکت درعمق رک قابلیت نصب 2 عدد فن دررک های با عمق 600 دارای درپوش عبورکابل در قسمت عقب رک

 • رک ایستاده 14 یونیت عمق 80 چترا

  رک ایستاده 14 یونیت، عمق 800 میلی متر چترا گزینه مناسب جهت نگهداری و محافظت انواع ملزومات و قطعات شبکه و مخابرات محسوب می شود. همچنین این نوع از رک برای نگهداری و محافظت از دستگاه های رادیویی و فرستنده های تلویزیونی نیز استفاده میشود. با استفاده از سینی های قابل نصب در رک میتوان طیف وسیعی از دستگاه های فاقد قابلیت نصب در رک مانند سوئیچها، آمپلی فایرها، مودولاتورها و دی وی آرها را در این رک نگهداری کرد. مشخصات فنی دارای درب جلو شیشه ای ازنوع سکوریت و قفل سوئیچی دستگیره دار درب های بغل با قفل کشویی دوطرفه و قابلیت نصب قفل سوئیچی درب پشت با قفل کشویی دوطرفه و قابلیت نصب قفل سوئیچی دارای پنل درپوش عبور کابل با برس مویی درقسمت بالایی پشت رک دارای پنل عبورکابل دارای 5 عدد سوراخ با قابلیت بازکردن هر سوراخ به دلخواه دارای 4 عدد پایه ثابت و 4 عدد چرخ بدون ترمز دارای 4 عدد آداپتور با چاپ یونیت ها و قابل حرکت درعمق رک قابلیت نصب 4 عدد فن دررک های با عمق 800 دارای درپوش عبورکابل در قسمت عقب رک

 • رک ایستاده 18 یونیت عمق 80 چترا

  رک ایستاده 18 یونیت، عمق 800 میلی متر چترا گزینه مناسب جهت نگهداری و محافظت انواع ملزومات و قطعات شبکه و مخابرات محسوب می شود. همچنین این نوع از رک برای نگهداری و محافظت از دستگاه های رادیویی و فرستنده های تلویزیونی نیز استفاده میشود. با استفاده از سینی های قابل نصب در رک میتوان طیف وسیعی از دستگاه های فاقد قابلیت نصب در رک مانند سوئیچها، آمپلی فایرها، مودولاتورها و دی وی آرها را در این رک نگهداری کرد. مشخصات فنی دارای درب جلو شیشه ای ازنوع سکوریت و قفل سوئیچی دستگیره دار درب های بغل با قفل کشویی دوطرفه و قابلیت نصب قفل سوئیچی درب پشت با قفل کشویی دوطرفه و قابلیت نصب قفل سوئیچی دارای پنل درپوش عبور کابل با برس مویی درقسمت بالایی پشت رک دارای پنل عبورکابل دارای 5 عدد سوراخ با قابلیت بازکردن هر سوراخ به دلخواه دارای 4 عدد پایه ثابت و 4 عدد چرخ بدون ترمز دارای 4 عدد آداپتور با چاپ یونیت ها و قابل حرکت درعمق رک قابلیت نصب 4 عدد فن دررک های با عمق 800 دارای درپوش عبورکابل در قسمت عقب رک

 • رک دیـواری 6 یونیت عمق 60 چترا

  رکهای دیواری رکهایی با ابعاد کوچک و قابلیت نصب بر روی دیوار میباشند، که جهت استقرار انواع تجهیزات Active و Passive از جمله انواع سوئیچها در بخشهای کم تراکم لایه دسترسی مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین در مواردی که فضای کافی برای استفاده از رک های ایستاده نیست و یا در شبکه های کوچک که رکهای ایستاده مورد استفاده قرار نمی گیرند، رک های دیواری گزینه ای مناسب برای حفاظت از تجهیزات شبکه می باشد. مشخصات فنی وزن کم و ساختار مستحکم مجهز به سیستم پین فنری جهت سهولت جداسازی درب جلو درب جلو شیشه ای با فریم فلزی مستحکم دارای پنل درپوش عبور کابل با برس مویی درقسمت بالایی پشت رک سیستم قفل سوئیچی جهت جلوگیری از دسترسی غیر مجاز شیارهای تهویه هوا در قسمت جلوی سقف و کف رک پوشش آبکاری آداپتورها و ساپورت ها جایگاه عبور کابل در سقف و کف جهت سهولت کابل کشی جایگاه نصب 1 عدد فن در سقف رک

 • رک دیـواری 9 یونیت عمق 60 چترا

  رکهای دیواری رکهایی با ابعاد کوچک و قابلیت نصب بر روی دیوار میباشند، که جهت استقرار انواع تجهیزات Active و Passive از جمله انواع سوئیچها در بخشهای کم تراکم لایه دسترسی مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین در مواردی که فضای کافی برای استفاده از رک های ایستاده نیست و یا در شبکه های کوچک که رکهای ایستاده مورد استفاده قرار نمی گیرند، رک های دیواری گزینه ای مناسب برای حفاظت از تجهیزات شبکه می باشد. مشخصات فنی وزن کم و ساختار مستحکم مجهز به سیستم پین فنری جهت سهولت جداسازی درب جلو درب جلو شیشه ای با فریم فلزی مستحکم دارای پنل درپوش عبور کابل با برس مویی درقسمت بالایی پشت رک سیستم قفل سوئیچی جهت جلوگیری از دسترسی غیر مجاز شیارهای تهویه هوا در قسمت جلوی سقف و کف رک پوشش آبکاری آداپتورها و ساپورت ها جایگاه عبور کابل در سقف و کف جهت سهولت کابل کشی جایگاه نصب 2 عدد فن در سقف رک

 • رک ایستاده 22 یونیت عمق 60 چترا

  رک ایستاده 22 یونیت، عمق 600 میلی متر چترا گزینه مناسب جهت نگهداری و محافظت انواع ملزومات و قطعات شبکه و مخابرات محسوب می شود. همچنین این نوع از رک برای نگهداری و محافظت از دستگاه های رادیویی و فرستنده های تلویزیونی نیز استفاده میشود. با استفاده از سینی های قابل نصب در رک میتوان طیف وسیعی از دستگاه های فاقد قابلیت نصب در رک مانند سوئیچها، آمپلی فایرها، مودولاتورها و دی وی آرها را در این رک نگهداری کرد. مشخصات فنی دارای درب جلو شیشه ای ازنوع سکوریت و قفل سوئیچی دستگیره دار درب های بغل با قفل کشویی دوطرفه و قابلیت نصب قفل سوئیچی درب پشت با قفل کشویی دوطرفه و قابلیت نصب قفل سوئیچی دارای پنل درپوش عبور کابل با برس مویی درقسمت بالایی پشت رک دارای پنل عبورکابل دارای 5 عدد سوراخ با قابلیت بازکردن هر سوراخ به دلخواه دارای 4 عدد پایه ثابت و 4 عدد چرخ بدون ترمز دارای 4 عدد آداپتور با چاپ یونیت ها و قابل حرکت درعمق رک قابلیت نصب 2 عدد فن دررک های با عمق 600 دارای درپوش عبورکابل در قسمت عقب رک

 • رک ایستاده 32 یونیت عمق 60 چترا

  رک ایستاده 32 یونیت، عمق 600 میلی متر چترا گزینه مناسب جهت نگهداری و محافظت انواع ملزومات و قطعات شبکه و مخابرات محسوب می شود. همچنین این نوع از رک برای نگهداری و محافظت از دستگاه های رادیویی و فرستنده های تلویزیونی نیز استفاده میشود. با استفاده از سینی های قابل نصب در رک میتوان طیف وسیعی از دستگاه های فاقد قابلیت نصب در رک مانند سوئیچها، آمپلی فایرها، مودولاتورها و دی وی آرها را در این رک نگهداری کرد. مشخصات فنی دارای درب جلو شیشه ای ازنوع سکوریت و قفل سوئیچی دستگیره دار قابلیت نصب درب جلو طرح HP (درب تمام توری با پانچ زنبوری و قوس دار) درب های بغل با قفل کشویی دوطرفه و قابلیت نصب قفل سوئیچی درب پشت با قفل کشویی دوطرفه و قابلیت نصب قفل سوئیچی قابلیت نصب درب پشت لولایی تمام توری با پانچ زنبوری دارای پنل درپوش عبور کابل با برس مویی درقسمت بالایی پشت رک دارای پنل عبورکابل دارای 5 عدد سوراخ با قابلیت بازکردن هر سوراخ به دلخواه دارای 4 عدد پایه ثابت و 4 عدد چرخ بدون ترمز دارای 4 عدد آداپتور با چاپ یونیت ها و قابل حرکت درعمق رک قابلیت نصب 2 عدد فن دررک های با عمق 600 دارای درپوش عبورکابل در قسمت عقب رک

 • تولید انواع رک شبکه و ملحقات

  نواع رک سرور ، شبکه و مخابرات و ... *انواع کابینت فضای باز (INDOOR) و فضای بسته (OUTDOOR) *انواع پنل و المان دکوراتیو و نمای ساختمان و فضای شهری و ... *انواع بدنه خود پرداز (ATM) ، فروش خودکار بلیط (TVM) ، کیوسک بانکی و اطلاع رسانی ، استند ، صندوق امانات و ... *انواع بدنه کمپرسور ، دیسپنسر بنزین و گاز و ... *انواع بدنه تابلو برق و کنترل ، UPS و ... *انواع بدنه هود ، اجاق گاز رومیزی ، توستر و ... نواع رک سرور ، شبکه و مخابرات و ... *انواع کابینت فضای باز (INDOOR) و فضای بسته (OUTDOOR) *انواع پنل و المان دکوراتیو و نمای ساختمان و فضای شهری و ... *انواع بدنه خود پرداز (ATM) ، فروش خودکار بلیط (TVM) ، کیوسک بانکی و اطلاع رسانی ، استند ، صندوق امانات و ... *انواع بدنه کمپرسور ، دیسپنسر بنزین و گاز و ... *انواع بدنه تابلو برق و کنترل ، UPS و ... *انواع بدنه هود ، اجاق گاز رومیزی ، توستر و ...

 • رک فضای باز 9 یونیت عمق 600

  مشخصات تولید شده از ورق گالوانیزه مستحکم و ضد زنگ پوشش رنگ الکترواستاتیک مقاوم در برابر شرایط محیطی دارای درجه محافظتی IP55 مناسب جهت نصب تجهیزات 19 اینچ دارای ورودی کابل در کف رک با امکان کاربرد گلند کابل در سه سایز متفاوت دارای هواکش با طرح زیبا و مجهز به فیلتر جاذب گرد و غبار امکان نصب 2 عدد فن در سقف رک ها جهت تهویه موثر هوای گرم آداپتورهای مستحکم با پوشش آبکاری و شماره یونیت های چاپ شده سیستم درب ضد سرقت دستگیره با کیفیت با امکان نصب قفل آویز جهت امنیت بیشتر سقف دوجداره شیب دار جهت محافظت از بارش و تابش مستقیم آفتاب امکان نصب بر روی دیوار امکان نصب بر روی دکل بوسیله کیت نصب فلزی امکان نصب بر روی زمین

 • رک فضای باز 18 یونیت عمق 800

  مشخصات تولید شده از ورق گالوانیزه مستحکم و ضد زنگ پوشش رنگ الکترواستاتیک مقاوم در برابر شرایط محیطی دارای درجه محافظتی IP55 مناسب جهت نصب تجهیزات 19 اینچ دارای ورودی کابل در کف رک با امکان کاربرد گلند کابل در سه سایز متفاوت دارای هواکش با طرح زیبا و مجهز به فیلتر جاذب گرد و غبار امکان نصب 2 عدد فن در سقف رک ها جهت تهویه موثر هوای گرم آداپتورهای مستحکم با پوشش آبکاری و شماره یونیت های چاپ شده سیستم درب ضد سرقت دستگیره با کیفیت با امکان نصب قفل آویز جهت امنیت بیشتر سقف دوجداره شیب دار جهت محافظت از بارش و تابش مستقیم آفتاب امکان نصب بر روی دیوار امکان نصب بر روی دکل بوسیله کیت نصب فلزی امکان نصب بر روی زمین

 • انواع رک و تجهیزات شبکه

  رک شبکه چیست؟ برای پاسخ به سوال رک شبکه چیست باید گفت، رک شبکه محفظه‌ای از جنس فلز و یکی از مهم‌ترین تجهیزات پسیو شبکه هست که با جا دادن قطعات و تجهیزات شبکه مختلف مثل سرور، روتر، سوئیچ و پچ پنل، هم به شبکه نظم میده و هم از این ابزارها و وسایل در برابر آسیب‌های فیزیکی و حتی سرقت مراقبت می‌کنه. استفاده از رک باعث جمع شدن بسیاری از تجهیزات در یک نقطه‌ مشخص میشه که خود این موضوع کمک می‌کنه فضای کمتری از محیط کار اشغال بشه. البته اندازه خود رک‌ها هم متفاوت بوده و با واحد اندازه‌گیری یونیت اندازه‌گیری و بیان میشه. خدمات استاندارد: خدمات مهندسی و طراحی خدمات برش لیزر با تکنولوژی فایبر خدمات پانچ سی.ان.سی خدمات خــم سی.ان.سی خدمات پوشش رنگ پودری به روش الکترواستاتیک توانایی های تولــیدی: انواع قطعات و جعبه های فلزی و آلومینیومی انواع رک های سرور , شبکه انواع رک و کابینت های فضای باز انواع کابینت ها و تابلوهای برق بدنه انواع کیوسک های بانکی و اطلاعاتی انواع سابرک ها و کیس های رک مونت بدنه انواع دستگاه های سوخت رسانی بدنه انواع کمپرسورها بدنه انواع دستگاه های خود پرداز

 • فایروال فورتی گیت FG 600F

  فایروال فورتی گیت سری FortiGate 600F یک راه حل SDWAN برنامه محور، مقیاس پذیر و ایمن با قابلیت های فایروال نسل بعدی (NGFW) را برای شرکت های متوسط تا بزرگ در سطح دانشگاه یا شعبه ارائه می دهد. جهت مشاوره و دریافت بهترین قیمت روز انواع فایروال فورتی گیت ، با کارشناسان شرکت افراتک هوشمند در تماس باشید. همچنین جهت خرید لایسنس فورتی گیت 600F آنلاین و آفلاین با تضمین عدم بلاکی و گارانتی معتبر با ما تماس بگیرید . تلفن: 86765000 فکس: 86765900 کد پستی: 1587833134 ایمیل: info@afratec.ir تهران، خ مطهری، خ میرعماد، بالاتر از کوچه دهم، پ33 واحد 3

 • فایروال فورتی گیت FG 120G

  سری FortiGate 120G ترکیب یک راه حل SD-WAN برنامه محور، مقیاس پذیر و ایمن را با قابلیت های فایروال نسل بعدی (NGFW) برای شرکت های متوسط تا بزرگ ارائه می دهد. سری فایروالهای فورتی گیت 120G ، راه حلهای مقرون به صرفه و اقتصادی همراه با کارایی بالا اراٍئه می دهند. جهت مشاوره و دریافت بهترین قیمت روز انواع فایروال فورتی گیت ، با کارشناسان شرکت افراتک هوشمند در تماس باشید. همچنین جهت خرید لایسنس فورتی گیت 120G آنلاین و آفلاین با تضمین عدم بلاکی و گارانتی معتبر با ما تماس بگیرید . تلفن: 86765000 فکس: 86765900 کد پستی: 1587833134 ایمیل: info@afratec.ir تهران، خ مطهری، خ میرعماد، بالاتر از کوچه دهم، پ33 واحد 3

 • سیستم کنترل و نظارت بر اتاق سرور

  ساختار چنین سیستمی از المانهای کنترل و ابزار دقیق ساخته شده و اندازه گیری پارامتر ها همگی فیزیکی می باشند به همین دلیل انتخاب یک سیستم با توانایی های معقول و قابل اعتماد که بتواند تمامی پارامتر های موجود در اتاق سرور را مانیتور نماید بسیار حایز اهمیت است در چنین شرایطی انتخاب شرکت سازنده تجهیزات و حتی اساس نامه شرکت بیش از پیش اهمیت پیدا کرده چرا که با توجه به توسعه سیستمهای سروری در ایران بسیاری از شرکتها با دیدن فضای موجود بدون داشتن تخصص کافی در این زمینه وارد این میدان شده و به دلیل اطلاعات کم مدیران در زمینه سیستمهای اتوماسیون صنعتی متاسفانه انتخاب درستی برای پیمانکار صورت نگرفته و آخرالعمر تجهیزی در اتاق سرور نصب گردیده که اصلا و ابدا کارایی لازم را نداشته و نمی توان به آن اعتماد کرد با توجه به این موضوع شرکت پیشران صتعت ویرا ضمن داشتن تخصص در این زمینه و تغییرات و بازبینی های بسیار زیادی که در سیستم کنترل اتاق سرور ایجاد نموده به یک سیستم قابل اعتماد مبتنی بر سخت افزار plc دست یافته که از هر حیث قابلیت مقایسه با آنچه اصطلاحا مدل ایده ال اتاق سرور است را دارا می باشد در ادامه مشخصات و قابلیتهای این سیستم از نظرتان می گذرد سیستم مانیتورینگ اتاق سرور SRC2.2 قادر است تا 1)به محض افزایش دما یا رطوبت اعلام خطر را به صورت اس ام اس یا میس کال به مدیر یا مسئولین اعلام نماید. 2)به محض افزایش دما از محدوده خطر فرایند ویژه ای را برای کنترل دما رقم بزند یا سرور را برای جلوگیری از سوختن خاموش کند. 3)به محض تجاوز دما از محدوده مجاز آژیر و یا چراغهای خطر را روشن نماید. 4)قابلیت دریافت دستور از مدیر در هر شرایطی را توسط موبایل داشته باشد. 5)دما و رطوبت فعلی را نمایش دهد. 6)قابلیت اتصال به همه سنسورهای موجود آتش ، دود ،نشت آب،ورود غیر مجاز ، ضربه ، قطع برق شبکه ، قطع یو پی اس، نوسان برق ورودی ، کاهش و یا افزایش سطح ولتاژ مجاز برق ، قطع یک یا دو فاز در سیستمهای سه فاز ، قطع برق خود دستگاه مانیتورینگ اتاق سرور را دارد. 7)قابلیت رصد کردن دمای داخل رک سرورها و وضعیت شرایط محیطی اتاق سرور با موبایل را دارد. 8)تمامی آلارمها را مانند افزایش دما و رطوبت - وجود دود -وجود و نشت آب- خاموش شدن کولر ها - بروز مشکل در کمپرسور یا کندانسور کولرها از قبیل نشت گاز و عدم خنک گنندگی ، ورود غیر مجاز ، نوسان و کاهش و افزایش شدید برق را روی موبایل اطلاع می دهد. 9)قابلیت کنترل اتوماتیک کولرها یا اتوماسیون تهویه اتاق سرور را دارد. 10)در صورت قطع برق به کاربران به صورت اس ام اس پیغام می دهد. 11)در صورت دو فاز شدن شبکه پیغام می دهد. 12)مدیریت سیستم خنک کننده را برای کاهش بار و کاهش استهلاک بصورت هوشمند بعهده می گیرد. 13)قابلیت ثبت اطلاعات دما و رطوبت را تا 10 سال دارد و منحنی تغییرات دما و رطوبت را ترسیم می کند. 14)می توان با پورت ethernet به آن متصل شد و به آن فرمان داد و سیستم را کنترل نمود. 15)قابلیت جابه جایی کولر ها در مدت زمان مشخص برای استهلاک مساوی کولر ها در آن پیش بینی شده است . 16)قابلیت روشن کردن کولر های رزرو در صورت خرابی هر کدام از کولر های موجود در آن پیش بینی شده است. 17)قابلیت روشن کردن کولرها در صورت قطع برق و وصل مجدد برق را خواهد داشت . 18)قابلیت زمان کارکرد متعارف با توجه به توان هر کولر را دارد تا هزینه های سرویس و نگهداری کاهش یابد. 19)از وجود بیشترین سنسورهای حفاظتی مختلف در محیط اتاق بهره میبرد تا درجه امنیت سیستم افزایش یابد. 20)قابلیت تعریف آلارم برای هر سنسور بطور مجزا در آن پیش بینی شده است. 21)قابلیت دریافت دمای سنسورهای مختلف روی موبایل جزو ویژگیهای آن است. 22)قابلیت ارسال هشدار به نگهبانی به صورت صوتی و تصویری با یک نمایشگر مجزا را دارد. 23)آلارم صوتی و نوری در صورت بروز هر نوع خطا در اتاق سرور. 24)اطلاع از زمان قطع برق و وصل مجدد برق. 25)قابلیت کنترل و مانیتورینگ کلیه پارامترهای سنسورهای آنالوگ را دارد. 26)دستی و اتوماتیک کردن کولر ها در آن پیش بینی گردیده که در زمانهای تعمیر و نگهداری بسادگی بدون نیاز به هیچ تغییراتی بتوان به این موضوع رسید. 27)نمایش وضعیت سیستم بصورت کامل روی پنل صنعتی(hmi) 28 )نمایش دما ها و رطوبتها روی پنل صنعتی (hmi) 29)قابلیت گرفتن وضعیت فعلی هشدار ها با موبایل 30)قابلیت گرفتن دما و رطوبت فعلی با موبایل 31)قابلیت ,,WEB BASE-WIN BASE , IP BASE 32)قابلیت سیستم کنترلر موازی 33)قابلیت اضافه کردن تعداد مانیتورهای سخت افزاری 34)قابلیت حذف مانیتورهای سخت افزاری 35)قابلیت مدیریت بحران در شرایط اضطرار 37)سیستم کات اوت برق شبکه در صورت بروز آتش سوزی 38)کنترل دستی و اتوماتیک سیستم اسپیلیت و یا کولینگ 39)منطبق بر پروتکل tia942 میباشد. 40)ارتباطات داخلی به صورت مودباس امن طراحی شده است. 41)سخت افزار مطمین و قابل اعتماد پی ال سی دارد. 42)سیستم چکاب تجهیزات الکترونیک خودکار دارد. 43)کنترل سیستم از چند نقطه بطور همزمان در شبکه سازمانی امکان پذیر است. 44)سیستم جامع مدیریتی دارد که امکان مانیتور کردن تمامی اتاق سرورهای تحت پوشش یک سازمان را در یک اتاق کنترل رصد و مانیتور می نماید. 45)قابلیت اتصال صفحه مانیتورینگ تاچ اسکرین برای نگهبانی و واحدهای نظارتی دارد. 46)سخت افزار قابل اعتماد صنعتی دارد. 47)سخت افزار مازولار بوده و در صورت نیاز به خدمات تعمیری در کمترین زمان ممکن قابل انجام است. 48)پروتکل ارتباطی با کامپیوتر tcp/ip و پرو تکل ارتباط با سنسورهای دما مودباس میباشد. 49)دارای مکانیزم سمکرون کردن با کامپیوتر است. 50)هیچ گونه خطای نادرست و یا غیر واقعی برای اتاق سرورصادر نمیکند. 51)در دمای بالا قابلیت کارکرد در اتاق سرور را دارد. 52)گزارش گیر ی از آن در 2 تقویم شمسی و میلادی امکان پذیر است. 53)گزارش دما و رطوبت اتاق سرور روی فرمت فابل اکسل و نمودار خروجی در بازه زمانی تعریف شده درست میکند. 54)گزارش آلارمها و هشدارهای مستقل از دما و رطوبت به کاربر می دهد. 55)گزارش مستقلی از تعداد دفعات لاگین شدن به سیستم می دهد. 56)نمودار و گراف خروجی قابلیت تعریف اندازه و اسکیل را دارد. 57)برای تک تک سنسورها قابلیت تعریف محدوده مجاز دارد. 58)برای تک تک سنسورها قابلیت تعریف نوع هشدار (آژیر- اس ام اس -ایمیل ) دارد. این امکانات با سخت افزار بسیار مطمین و امن صنعتی ساخته شده است به همین دلیل این شرکت جزو وندور لیست شرکتهای نفت و گاز و صنابع نظامی است برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد محصول فوق کافی است به وبسایت این شرکت سر بزنید

 • سامانه هوشمند سازی اتاق سرور

  این سامانه توانایی ثبت و مانیتورینگ و هشدار مربوط به خطاهای مختلف اتاق سرور اعم از دما و رطوبت -نشت آب -قطع برق - دود و آتش -قطع یو پی اس -ورود غیر مجاز -و ......دارد سامانه فوق که مشتمل بر 3 بخش نرم افزار و سخت افزار و فریم ورک است تماما در ایران طراحی و ساخته شده و در حال حاضر توسط شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی بکار گرفته شده است سیستم هوشمند اتاق سرور src2.2 یکی از پیشرفته ترین سیستمهای موجود است که حتی قابلیت اضافه سازی سنسورهایی که تاکنون در بحث اتاق سرور ابداع نشده اند را نیز در خود جای داده است سیستم کنترل و مانیتورینگ src2.2 در کنار ثبت اطلاعات دما و رطوبت اتاق سرور ئ دیتا سنتر قابلیت مانیتور کردن انلاین و افلاین را دارد از این رو هم در شبکه داخلی و هم در محیط وب میتوان از آن استفاده نمود مکانیزم سیستم کنترل هوشمند اتاق سرور src2.2 به کاربر اجازه میدهد که جزییات مربوط به دریافت نوع و چگونگی آلارمها (اس ام اس -آژیر - پاپ آپ و ایمیل) را با توجه به شرایط و ویژگیها و حساسیت مربوط به آن سازمان تنظیم نماید یکی دیگر از ویژگیهای متمایز کنند این سیستم استفاده از سخت افزار ماژولار است تا در صورت نیاز زمانهای تعمیر و نگهداری مربوط به این سیستم به حداقل رسیده و در صورت نیاز به اضافه سازی فیچرها این اضافه سازی بسهولت انجام گیرد مهمترین ویژگی سیستم src2.2 آن است که از پایداری فوق العاده بالایی برخوردار است یعنی این سیستم بازای استفاده از سخت افزار صنعتی که در ساختار خود جای داده عملا میزان خطاها و اشتباهاتش به صفر نزدیک گردیده است که از این نظر بسیار خایز اهمیت است چرا که فقط یک بار عدم اطلاع رسانی یک هشدار در اتاق سرور میتواند موجب خسارات میلیونی در سخت افزار و بیش از آن در دیتای اتاق سرور گردد انواع سنسورهای هشدار دهنده 1)سنسور افزایش دما 2) سنسور افزایش رطوبت 3)سنسور قطع برق شبکه 4)سنسورقطع یو پی اس 5)سنسورافزایش دود 6)سنسورنشت آب 7)سنسورباز ماندن درب اتاق سرور 8)سنسور ورود غیر مجاز به اتاق سرور 9)سنسور ضربه به رک 10)سنسور نوسان برق 11)سنسور افزایش دمای رک 12)سنسور افزایش دمای اسپیلیت یاسنسور خرابی کولر 13)سنسور تخلیه باطری 14)سنسور باز شدن درب رک 15)سنسور سوختن کمپرسور کولر 16)سنسور یخ زده گی کندانسور 17)سنسور قطع فیوز کولر 18)هشدار عدم کارکرد صحیح سنسورها 19)سنسور وجود آتش 20)سنسور پیشگیری از احتراق 21)سنسور باردار شدن سیم نول 22)سنسور دوفاز شدن شبکه 23)سنسور افزایش گرد و غبار 24)سنسور خروج گاز سیستم برودتی 25)سنسور افزایش و یا کاهش ولتاژ شبکه از محدوده مجاز انواع روش آلارم و هشدار سیستم src2.11-src2.11+src1.9 1)هشدار در محل به صورت آژیر صوتی (نگهبانی یا سرایداری) 2)هشدار در محل به صورت فلش نوری(نگهبانی یا سرایداری) 3)هشدار در محل روی نمایشگر اصلی به صورت علامت خطر 4)هشدار در محل روی نمایشگر به صورت چراغ led(مربوط به src2.11) 5)هشدار در محل به صورت صدای بارز (مربوط به src2.11) 6)هشدار روی صفحه کامپیوتر به صورت popup 7)هشدار روی صفحه کامپیوتر به صورت led 8)هشدار روی موبایل به صورت اس ام اس 9)هشدار روی ایمیل 10)هشدار در محل یه صورت تغییر رنگ بار گراف 11)هشدار بصورت misscall قابلیتهای تفکیک هشدار ها هر کدام از هشدار های نامبرده در متن فوق می تواند در هر کدام از موارد زیر بکار گرفته و یا حذف گردد 1)هشدار به صورت آژیر در محل یا نگهبانی 2)هشدار به صورت اس ام اس 3)هشدار به صورت ایمیل 4)هشدار بصورت میس کال روی موبایل وبسیاری قابلیتهای دیگرکه میتوانید در صفحه اصلی پیشران صنعت ویرا مشاهده نمایید برای اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت و لینک روبه رو سر بزنید

 • نرم افزار کنترل اتاق سرور

  خواننده عزیز SRC سیستم کنترل اتاق سرور است که شامل فاکتورهایی مانند دما رطوبت قطع برق شبکه قطع برق یو پی اس دود آتش نشت آب ورود غیر مجاز و .......میباشد و میتواند توسط یک سخت افزار مرکزی ثابت بعلاوه سنسورها یا ماژولهایی مانیتورینگ آن فاکتورها را بعهده بگیرد . ویژگی بسیار انحصاری SRC BMS اتاق سرور پیشران صنعت ویرا قابلیت نصب همه سنسورها حتی چندین سال بعد از نصب سیستم اصلی خواهد بود این ویژگی سبب میشود اگر سازمان یا شرکتی بودجه خرید همه سنسورها را نداشته باشد بتواند با دریافت مادر برد اصلی و سنسور دما و رطوبت ایمنی اتاق سرور را تا مقدار زیادی تحقق بخشد و حتی در صورت عدم تکمیل سیستم اصلی در سالهای آتی اصلی ترین فاکتورها که دما و رطوبت است را در اتاق سرور خود تجهیز نموده باشد ویژگی دیگری که سیستم های کنترل و دما رطوبت اتاق سرور پیشران دارد مکانیزم کاملا ماژولار است که نصب تجهیزات در سالهای آتی و یا تعمیر و نگهداری آن را بسیار ساده میکند البته نوشتن ویژگیهای SRC میتواند وقت شما خواننده عزیز را بگیرد اما اینجا به مهمترین ویژگی SRC اشاره میکنیم و در صورت تمایل شما دوست گرامی را به سایت ارجاع میدهیم که بسیار کامل تر است اما مهمترین ویژگی SRC را میتوان با هر نوع سخت افزاری ساخت اما به دلیل آنکه محل نصب SRC داخل اتاق سرور یا دیتا سنتر است اهمیت ارسال درست خطاها بسیار مهم است به عبارت بهتر اگر فقط یک هشدار اشتباه از جانب سیستم پایش دمای اتاق سرور ارسال گردد و کاربر سیستم به عدم درستی خطاها پی ببرد حتی هشدار های آتی نیز از جانب کاربر قطعی تلقی نشده و دیگر به سیستم اعتمادی نمیشود کرد اما در سیستم های SRC از صنعتی ترین ابزار استفاده میشود که هیچ گاه این اتفاق رخ ندهد و میتوان صحت عملکرد سیستم را به سادگی اثبات کرد خواننده عزیز و دوست گرامی شرکتها و سازمانها و ادارات متعددی هستند که متاسفانه بدون تحقیق راجع به سیستم های مانیتورینگ اتاق سرور با خریدی اشتباه پس از نصب تجهیزات توسط شرکتهایی که فقط کار بازرگانی میکنند و ارزانترین ماژولها و مکانیزم ها را برای برنده شدن در هر مناقصه و یا خریدی بکار می برند در زمان کوتاهی به این موضوع پی میبرند که سیستم خرید شده نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی کند بلکه یک مشکل به مشکلات آنها اضافه میکند دوست عزیزلطفا قبل از تصمیم گیری به لینک زیر نگاهی بیاندازید

 • اتاق سرور هوشمند BMS

  BMS یا هوشمند سازی اتاق سرور به منظور کنترل پارامترهای الکتریکی و فیزیکی اتاق سرور و یا دیتا سنتر ها ایجاد میگردد BMS بالاترین درجه از کنترل و مانیتورینگ است که سبب هوشمندی اتاق های سرور میشود مدیران و دست اندر کارانی که BMS را در زمره کارهای اصلی یک اتاق سرور قرار میدهند تا در زمان عدم حضور در محل اتاق سرور خیال خود را راحت کنند BMS یکی از فاکتورهای استاندارد سازی اتاق سرور است و با داشتن ویژگیهای محافظتی سبب ایمنی و امنیت بیشتر اتاق های سرور میشوند BMS را میتوان با هر نوع بودجه ای ایجاد کرد و در جهت تکمیل آن برآمد سیستم های هوشمند اتاق سرور وظیفه دارند با استفاده از سنسورهایی مانند 1-دما 2-رطوبت 3-قطع برق 4-نشت آب 5-ورود غیر مجاز 6- دود و آتش 7-عدم کارکرد کولر ها و بقیه مواردی که میتواند موجب اختلال در کارکرد سیستم های اتاق سرور شود و یا موجبات بروز خسارت را به بار می آورد همگی خزو فاکتورهای محافظتی اتاق سرور تلقی میشوند اگر چه با هر سیستم الکترونیکی میتوان به سطح مشخصی از هوشمند سازی اتاق سرور رسید اما هر سیستمی را نمیتوان به عنوان یک مکانیزم ایمن ساز برای اتاق های سرور بکار برد چرا که سیستمهایی که قرار است به ایمنی اتاق های سرور کمک کنند خود باد از سطح قابل قبول ایمنی برخوردار باشند برای مشخص شدن مفهوم جمله فوق به این مثال توجه نمایید اگر برای عدم ورود دزد به منزل یا آپارتمان تحت اختیارتان از یک قفل بی کیفیت استفاده نمایید آیا باز هم می توانید با خیال راحت به مسافرت بروید ؟ برای آنکه سطح مشخصی از ایمنی را در اتاق های سرور بکار بگیرید لازم است که حداقل هایی را که در پروتکل tia 942 در خصوص مانیتورینگ و هوشمند سازی اتاق سرور بیان شده را مد نظر قرار دهید این استاندارد توسط کمیته فنی برق و الکترونیک ieee گردآوری شده که چکیده ای از ویژگیهای که باید در ساختار مانیتورینگ وجود داشته باشد در آن بیان شده است پیشران صنعت ویرا سعی کرده تا این استاندارد های قید شده را تا حد قابل قبولی در سیستم های مانیتورینگ عملیاتی نماید لینک زیر اطلاعات مربوط به سیستم مانیتورینگ bms با نام تجاری SRC2.2 ارایه میدهد رزومه و سوابق کاری دانلود پی دی اف محصول

 • کنترل هوشمند اتاق سرور

  سیستم کنترل هوشمند اتاق سرور SRC2.2 برگرفته از یک مکانیزم کاملا صنعتی برای محافظت از اتاق سرور و دریافت هشدار های مربوط به اتاق سرور در شرایط بحرانی است این سیستم قادر است تا تمام فاکتورهای فیزیکی و محیطی مهم برای اتاق سرور (دما - رطوبت -دود -آتش -قطع برق- نشت آب -ورود غیر مجاز و........)را سنجیده و در شرایط عدم حضور ادمین و یا نگهدار اتاق سرور در صورت بروز مشکل و یا تجاوز از مقادیر استاندارد تعریف شد با روشهای متعدد مسئولین امر را متوجه این رخداد نماید این سیستم قابلیتهای بسیار وسیعی دارد که عبارتند از 1)ثبت و رکورد دما در طول کل زمان کار 2)ثبت و رکورد رطوبت در طول کل زمان کار 3)هشدار نشت آب 4)هشدار دود 5)هشدار آتش 6)هشدار قطع برق 7)هشدار نوسان برق 8)هشدار قطع یو پی اس 9)هشدار عدم کارکرد اسپیلیت 10)هشدار عدم کارکرد کمپرسور 11)هشدار ورود غیر مجاز 12)هشدار قطع فیوز 13)هشدار نشت گاز 14)هشدار افزایش دما 15)هشدار افزایش رطوبت 16)هشدار ضربه به رک 17)هشدار افزایش گرد و غبار این سیستم حتی قادر است که در شرایط نگهداری اتاق سرور هوشمند سازی را به اندازه ای تقویت نماید که کنترل سیستمهای خنک کننده را بعهده گرفته و آنها را برای شرایط بحرانی و زمانهای عادی مدیریت کند سیستم فوق قادر است در شرایط آتش سوزی نیز مدیریت این اتفاق را رقم زده و برای کنترل و عدم انتشار آتش دستورات و مدیریت خاصی را اجرا نماید که روند این اتفاق در برشورهای سیستم ثبت شده است در نهایت باید عنوان کنیم سیستم فوق از نظر فاکتورهای ایمنی اتاق سرور نزدیکترین مکانیزم به پروتکل استاندارد Tia942 میباشد برای اطلاعات بیشتر در مورد محصول به وبسایت این شرکت رجوع نمایید به منظور مشاهده عکس و دریافت سوابق کارکرد لینک زیر را کلیک نمایید برای مشاهده لیست سازمانها و ادارات و مراکز تجهیز شده لینک زیر را کلیک نمایید برای اطلاعات بیشتر در خصوص کارکردهای سیستم به لینک زیر سر بزنید

 • فروش انواع کابل AUX

  کابل AUX به وسیله‌ای است که به عنوان یک وسیله اتصال صوتی استفاده می‌شود. این دسته‌بندی معمولاً بر اساس ویژگی‌ها و کاربردهای مختلف این کابل‌ها انجام می‌شود. در زیر توضیحاتی در مورد ممکن بودن دسته‌بندی محصولات فروش کابل AUX آمده است: 1. طول کابل: - کابل‌های AUX در طول‌های مختلفی در بازار موجودند. دسته بندی بر اساس طول کابل می‌تواند به کاربران کمک کند تا کابل مناسب برای نیازهای خود را انتخاب کنند، مثلاً کابل‌های کوتاه برای استفاده در خودرو یا کابل‌های بلندتر برای اتصال از یک دستگاه به دیگری در یک محیط خانگی. 2. نوع اتصال: - دسته‌بندی بر اساس نوع اتصال نیز انجام می‌شود. به عنوان مثال، کابل‌های AUX ممکن است دارای اتصالات 3.5 میلی‌متری یا 6.35 میلی‌متری باشند. 3.کاربرد: - بعضی از کابل‌های AUX به صورت خاص برای انتقال صدا از یک دستگاه به دیگری طراحی شده‌اند. مثلاً کابل‌های AUX برای اتصال گوشی هوشمند به اسپیکر، هدفون یا سیستم صوتی در خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرند. 4. کیفیت ساخت: - دسته‌بندی ممکن است بر اساس کیفیت ساخت کابل‌ها انجام شود. برخی از کابل‌های AUX از مواد با کیفیت بالا ساخته شده‌اند که می‌تواند به کیفیت صدا کمک کند و همچنین در مقابل خرابی و سایش مقاومت بیشتری داشته باشد. 5. قیمت: - محصولات مختلف با قیمت‌های مختلف در بازار موجود هستند. دسته‌بندی بر اساس قیمت می‌تواند به مصرف‌کنندگان کمک کند تا محصولاتی را با متناسب با بودجه خود انتخاب کنند. با توجه به این عوامل، مصرف‌کنندگان می‌توانند بهترین کابل AUX بیوا را برای نیازهای خود انتخاب کنند و از اتصال بهترین کیفیت صدا به دستگاه‌های مختلف خود لذت ببرند. فروش انواع کابل AUX بابهترین قیمت و کیفیت جهت استعلام محصولات با شماره های تماس های زیر تماس بگیرید

 • خدمات پشتیبانی شبکه و کامپیوتر

  خدمات راه اندازی شبکه گروه استاد شبکه با ارائه سریعترین خدمات فنی پشتیبانی و راه اندازی شبکه و انجام امور شبکه های کامپیوتری یکی از اصلی ترین شرکت های فعال در زمینه فناروی است. خدمات راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری شبکه های کامپیوتر ما عبارت است از کلیه خدمات پسیو و اکتیو شبکه که شامل راه اندازی و نصب کلیه تجهیزات شبکه و انجام تنظیمات لازم بر روی آنها و نیز خدمات نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه و رفع مشکلات و پیاده سازی سرویس های مورد نیاز در شرکتها و سازمانهایی که از شبکه های کامپیوتری استفاده میکنند. برای درخواست پشتیبانی شبکه های کامپیوتری خود در تهران میتوانید با ما تماس بگیرید. خدمات شبکه و کامیپوتر تهران معمولا تمامی شرکتها و فروشگاه هایی که از کامپیوتر برای انجام کارهای خود استفاده میکنند، برای رفع مشکلات خود در این زمینه و یا بهبود و ارتقای آن به شخص یا شرکتی نیاز دارند که موارد مربوط به آن را برطرف کنند. برای انجام کلیه این خدمات با ما تماس بگیرید.

خدمات شبکه
لیست قیمت و تولیدکنندگان تجهیزات شبکه اعم از فایروال فورتی گیت، کابل فیبر نوری اکسین، دستگاه های تست مخابراتی و فیبر نوری، خدمات زیر ساخت شبکه، پسیو شبکه