فیلتر محصولات و خدمات:

محصولات و خدمات ابزار دقیق و اتوماسیون

ابزار دقیق و اتوماسیون
لیست قیمت و تولید کنندگان ابزاردقیق و اتوماسیون اعم از مونتاژ قطعات dip، انجام QC و تست بردهای مونتاژ شده ،اسمبل و جعبه گذاری، مونتاژ بردهای الکترونیک، نیروسنج