مقالات مواد اولیه - بازرگانی، واردات و صادرات

انواع الکترود زمین
انواع الکترود زمین

انواع الکترود زمینبطور کلی الکترودهای زمین، به دو دسته تقسیم می­شو ...

1401/12/2
حسابداری انبار چیست؟
حسابداری انبار چیست؟

حسابداری انبار چیست؟ در امور تدارکات و کارپردازی، سیستم انبارداری از اهمیت خاصی برخوردار است وهمکاری این دو واحد خدماتی با یکدیگر اجتناب ناپذیر می باشد. سیستم صحیح انبارداری متضمن مزایای زیر است: دریافت-حفاظت و در دسترس قراردادن کالا،مواد و وسایل مورد نظر بسهولت وسرعت انجام می شود. -با اعمال کنترل دقیق، از ازدیاد خارج از حد موجودیها که ممکن است بر اثر تغییر قیمتها باعث زیان گردد، جلوگیری می شود ...

1400/7/26
حسن باقرزاده کارشناس ارشد حسابداری
menu دسته بندی مقالات