مقالات بازرگانی، واردات و صادرات

قطعات بولدوزر کوماتسو (Komatsu)
قطعات بولدوزر کوماتسو (Komatsu)

دراین مقاله قصدداریم چندقطعه از قطعات بولدوزر رابرای شماشرح دهیم.درادامه این مقاله باماهمراه باشید.بولدوزرازماشین آلات بزرگ وسنگین راهسازی وعمرانی است که می توانددریکبارجابه جایی مقدار بسیارزیادی خاک رابراحتی وباقدرت بسیاربالای خود جابه جاکند.البته این حجم بالای جابه جایی بی هزینه هم نخواهدبود وموجب می شودتا قطعات بولدوزردرمدت زمان کوتاهی فرسوده شده وازبین بروند.قطعات بولدوزربایدبه حدی کیفیت بسیار ...

1400/11/18
گروه وب سایت وان
حسابداری انبار چیست؟
حسابداری انبار چیست؟

حسابداری انبار چیست؟ در امور تدارکات و کارپردازی، سیستم انبارداری از اهمیت خاصی برخوردار است وهمکاری این دو واحد خدماتی با یکدیگر اجتناب ناپذیر می باشد. سیستم صحیح انبارداری متضمن مزایای زیر است: دریافت-حفاظت و در دسترس قراردادن کالا،مواد و وسایل مورد نظر بسهولت وسرعت انجام می شود. -با اعمال کنترل دقیق، از ازدیاد خارج از حد موجودیها که ممکن است بر اثر تغییر قیمتها باعث زیان گردد، جلوگیری می شود ...

1400/7/26
حسن باقرزاده کارشناس ارشد حسابداری
menu دسته بندی مقالات