وظیفه اصلی دیگ بخار

وظیفه اصلی دیگ بخار در بعضی از صنایع که 40 تا 60 درصد انرژی در بویلرها برای تولید بخار بکار میرود، استفادة بهینه و تعمیرات منظم دیگ بخار صرفه جوئی انرژی قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت. بعنوان مثال، اگر برنامه تعمیرات مؤثری وجود نداشته باشد، تقریباً 15 تا 20 درصد تله های بخار بدرستی کار نخواهند کرد.
 یکی دیگر از محل های تلف شدن انرژی، نشتیهای بخار است که 3 تا 5 درصد بخار تولیدی خواهد بود. خرابی و از بین رفتن عایقها میتواند موجب 5 تا 10 درصد تلفات بخار بشود. خصوصاً وقتی که بر اثر نشتی بخار عایقها خیس شده و اثر خود را از دست بدهند. تمیز نبودن توربین و مبدلهای حرارتی نیز میتواند تا 25 درصد از انرژی حرارتی بخار را تلف نماید.
در این اینجا، همان موضوع در ارتباط با خوردگی تله های بخار مطرح میشود که یک مشکل خاص در سیستمهای بخار است. صرفنظر از استفاده بخار در تعداد زیادی از فرآیندهای صنعتی و تولید الکتریسیته، بخار همچنین برای گرداندن پمپها، کمپرسورها و جلوگیری از یخزدگی تجهیزات در زمستان به کار میرود. بهره برداری از سیستمهای بخار بسیار پیچیده است، چون تولید، توزیع، بازیافت و کاربرد آن در چند مرحله مختلف انجام میپذیرد.
 پنج قاعده کلی وجود دارد که به منظور به حداکثر رسیدن کارآیی تولید بخار باید رعایت شود. این قواعد عبارتند از:
 1 - از دیدگاه ترمودینامیکی و اقتصادی همواره بایستی بخار را در بالاترین فشار و درجه حرارت ممکن تولید کنید
 2 - همواره بخار را در فرآیند با پائینترین فشار و درجه حرارت ممکن مصرف کنید.
3- در دیگهای بخار سوختی، بخار را فقط به اندازه نیاز مصرف کننده نهائی تولید کنید.
. 4- برای تقلیل فشار بخار از بهینهترین تجهیزات ممکن استفاده کنید
5 - همواره بیشترین بخار ممکن را از سیستمهای بازیافت حرارت به دست آورید. طراحی مناسب سیستم بخار به میزان قابل ملاحظهای در افزایش کارآیی سیستم مؤثر میباشد. طراحی ضعیف سیستم تله های بخار یکی از نکاتی است که سبب عملکرد نامناسب یا از کار افتادن کامل سیستم میشود
یهره وری انرژی در دیگهای بخار سیستمهای پایش بخار ( مثلاً سیستم نشان دهنده درجه حرارت بخار در لولههای فرآیند) بارها باز و بسته میشوند که اغلب نیز به جهت رفع یک مشکل کوچک همچون تعمیر یا تعویض تله بخاری که کار نمیکند، میباشد. بسیاری از نشتیها، مسدود شدن مسیر و خراب شدن تجهیزات، نتیجة طراحی نامناسب میباشد.
با طراحی مناسب سیستم عایقکاری و تعمیرات خوب میتوان از تلفات حرارتی جلوگیری نمود. چون در سیستمهای بخار بخشهای زیادی وجود دارند که ممکن است دچار مشکل شوند، لذا تفکیک این مشکلات و دسته بندی آنها در گروههای مشترک، کمک خوبی به بهره برداری مناسب خواهد نمود
 
-دستورالعمل عمومی بهره برداری
1 .با بکارگیری روشهای تجزیه و تحلیل فرآیند و تکنیکهای پیشرفته کنترل میتوان مصرف انرژی مجموعه را به حداقل رسانید. بسیاری از سیستمهای بخار از پیشگرمکنها برای گرم کردن آب تغذیه استفاده میکنند. بهرهبرداری بهینه از پیش گرمکنها صرفهجوئی انرژی به دنبال خواهد داشت. تنظیم کنترلهای سیستم باید با دیدگاه صرفهجوئی انرژی انجام گیرد
. 2 .استفاده از سیستمهای نامناسب خلاء باعث افزایش مصرف بخار خواهد شد و هرگونه نشتی موجود باید تعمیر و بر طرف شود
. 3 .کلیه بخشهای سیستم باید دارای چک لیست و دستورالعمل استاندارد بهره برداری باشند و بر اساس این دستورالعمل و چک لیست باید تله های بخار و تجهیزات پایش اضافی از مسیر و مدار خارج شوند، چون هر یک از آنها مقداری بخار مصرف میکنند.
 4. تنظیمات میزان و راهنمای مصرف بخار در تمامی تجهیزات و برای همة بخشهای اصلی باید تهیه شود و این تنظیمات بایستی بطور منظم با توجه به تغییرات فرآیندی مورد بازنگری قرار گیرد تا بخار اضافی وارد سیستم نشده و مصرف بخار متناسب با بار سیستم باشد. ( منحنی بار – بخار )
 5- هر مولد بخار را باید بر اساس مشخصات فنی و ضرایب کارآیی مربوط به خود بکار گرفت. به این ترتیب در زمانهایی که تقاضای مصرف بخار زیاد است، در ابتدا دیگهای بخار با کارآیی بیشتری تحت بار قرار میگیرند و مصرف انرژی به حداقل خواهد رسید. همچنین در جاهایی که امکان انتخاب و جابجایی دیگهای بخار وجود دارد، ابتدا باید از دیگهای کارآتر استفاده نمود
 1. سیستمهای بخار باید بطور مداوم و منظم مورد بازرسی قرار گیرد تا خطوط لوله بخاری که به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد و امکان حذف آنها وجود دارد، از مسیر بخار حذف گردد. تنظیمات سیستم باید بر اساس احتیاجات و نیاز فرآیند انجام پذیرد. اگر این تنظیمات اتوماتیک نیستند، دستورالعملهای مربوطه باید کاملاً شفاف و روشن باشند تا کاربران بسادگی از عهده تنظیم سیستم برآیند.
 2.  .سیستمهای پایش بخار باید بطور مطلق به حداقل تعداد لازم برسد، چون هر چه تعداد این تجهیزات بیشتر باشد، موجب کاهش کارآیی سیستم خواهد شد و بخشی از بخار را به مصرف میرساند. حتی میتوان به فکر سیستمهای جایگزین همچون سیستمهای پایش از راه دور الکتریکی بود. البته لازم است تا هزینههای مربوطه نیز مورد محاسبه قرار گیرد.
 3. .سیستمهای توزیع بخار و بخار کندانس باید بگونهای طراحی شود که خوردگی در لولهها به حداقل رسیده و سیستم پالایش بتواند بطور مناسب و کارآ عمل کند. در فصل 2) اصلاح آب)، اطلاعات بیشتری در این مورد وجود دارد0
 4.  بهرهوری انرژی در دیگهای بخار  .سیستمهای بخار باید به نشانگرهای میزان بخار مجهز باشند تا بتوان تعادل بخار تولیدی و مصرفی در بخشهای مختلف فرآیند را مورد محاسبه قرار داد.

1396/9/8
اطلاعات تماس
نام داوودی
تلفن۰۵۱-۳×××۰۸۶۴
فاکس۰۵۱-۳۸۴۵۷۲۰۵
همراه۰۹۱۵×××۸۸۴۰
وبسایت
استانخراسان رضوی
آدرسمشهد – بلوار احمدآباد- احمدآباد25- نبش شیرین3- پلاک 25


محصولات مشابه
 • فروش مشعل های صنعتی ، دیگ بخار و دیگ آبگرم

  فروش مشعل های صنعتی ، دیگ بخار و دیگ آبگرم

  تولید و فروش مشعل های صنعتی و کوره ای گازی ، گازوئیلی ، دوگانه سوز و مازوت سوز تولید و فروش دیگ بخار ، دیگ آبداغ ، دیگ آبگرم ، دیگ روغن داغ و مخازن تحت فشار گروه فنی و مهندسی و تاسیساتی ترمو فن با بیش از 30 سال سابقه در زمینه مشاوره و طراحی و عرضه کننده دیگهای بخار ، آبگرم ، آبداغ ، روغن داغ ، مخازن تحت فشار و اتوکلاوها و مشعل های صنعتی : الف) تولیدات: 1. بویلرها و مشعل های صنعتی و موتورخانه ای از جمله : دیگهای بخار ، آبگرم ، آبداغ ، روغن داغ - عرضه مشعل های صنعتی و کوره ای گازی ، گازوئیلی ، دوگانه سوز و مازوت سوز از 100.000 کیلوکالری تا 10.000.000 کیلوکالری بر ساعت - عرضه بویلرهای بخار به صورت فایر تیوب و واتر تیوب در فشار کاری مختلف - دیگهای بخار از 100 کیلوگرم بر ساعت تا 30 تن بخار بر ساعت در فشار کاری مختلف - دیگهای آبداغ سه پاس رپردار از 400.000 کیلو کالری تا 10.000.000 کیلوکالری بر ساعت در فشار کاری مختلف - دیگهای آبگرم چگالشی از 125.000 کیلوکالری تا 3.000.000 کیلوکالری بر ساعت در فشار کاری مختلف - دیگهای آبگرم ریورسی از 100.000 کیلوکالری تا 10.000.000 کیلوکالری بر ساعت در فشار کاری مختلف - دیگهای روغن داغ از 100.000 کیلوکالری تا 10.000.000 کیلوکالری بر ساعت در فشار کاری مختلف - پکیج های موتورخانه ای پنج منظوره جهت استخرهای کوچک 2. مخازن تحت فشار : - منابع کوئل دار حرارتی ، منابع دوجداره ، مخازن استیل و پاستوریزه ، منابع انبساط ، ایر سپراتور در ظرفیتهای مختلف مطابق درخواست مشتری و در فشار کاری مختلف - اتوکلاوهای خط تولید بتن سبک و اتوکلاوهای صنعتی در ظرفیتهای مختلف مطابق درخواست مشتری و در فشار کاری مختلف - فلش تانک ، بلودان ، منابع کندانس در ظرفیتهای مختلف مطابق درخواست مشتری و در فشار کاری مختلف 3. سیستمهای تصفیه آب: - طراحی و ساخت سختی گیر ، فیلتر شنی ، دی اریتور در ظرفیتهای مختلف مطابق درخواست مشتری و در فشار کاری مختلف ب) خدمات : تعمیر مشعلهای صنعتی و نیمه صنعتی ، طراحی ، محاسبه ، پاپینگ ، اجرا ، مشاوره ، نظارت و بازرسی ، تعمیرات ، نگهداری ، تامین کالا و عملیات پیمانکاری در زمینه تاسیسات صنایع حرارتی و برودتی لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. اطلاعات تماس : دفتر مرکزی و فروشگاه : تبریز – چهارراه ششگلان – خیابان منصور شمالی – فروشگاه ترمو فن تلفن : 04135241645 و 04135256966 موبایل و آنلاین واتس آپ : ۰۹۱۴۷۶۱۰۷۹۵ ایمیل : termofaan@gmail.com

  خرید و فروش آذربایجان شرقی
 • دیگ بخار

  دیگ بخار

  دیگ بخار دیگ بخار دستگاهی است که برای تولید بخار از آن استفاده می‌شود. این بخار می‌تواند برای چرخاندن توربین یا گرم کردن برخی کوره‌ها استفاده شود. در دیگ های بخار که در نیروگاهها کار میکنند به دلیل نیاز به فشار بالاتر بخار به صورت سوپر هیت (مافوق گرم) است. آب در این دیگ بخار از لوله هایی که در میان شعله های مشعل محصور شده‌اند عبور می‌کند اما در دیگ های بخار کوچکتر بخار به صورت اشباع خواهد بود و در این مشعل‌ها شعله در داخل لوله و آب در اطراف لوله قرار دارد. یک دیگ بخار از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده که توضیح مختصری در مورد آنها خواهید دید: 1. مشعلهای دوگانه سوز 2. شیشه آب نما: سطح آب داخل دیگ را نشان می‌دهد 3. مانومتر: فشار دیگ را نشان می‌دهد 4. تابلو و تجهیزات برقی 5. هشدار دهنده : در صورت بالا رفتن فشار داخل دیگ هنگامی که قسمتی به درستی کار نکند 6. پمپ : در این دیگها از پمپ با دبی بالا و هد متوسط از نوع حلزونی طبقاتی استفاده می‌کنند که دارای یک الکترو موتور به عنوان محرک است.. 7. دودکش : برای خروج گازهای سوخته شده در فرایند احتراق 8. زیر آب زن : خروجی از ته دیگ برای خروج رسوبات ته‌نشین شده در ته دیگ 9. سنسور حرارتی: از آنجایی که بخار تولیدی در حالت اشباع است و دما و فشار همواره متناسبند بجای استفاده از فشارسنج که در فشارهای بالا مشکل است از سنسورهای حرارتی استفاده میکنند با استفاده از این اصل که هر دما فشار معینی را نشان می‌دهد. 10. سوپاپ اطمینان : اگر در موارد نادر تمام ایستگاه های ایمنی و همچنین هشدار دهنده‌ها به علت نقص درست کار نکنند در صورت تجاوز فشار از محدوده قانونی خود سوپاپ باز شده و فشار را با خارج کردن قسمتی از بخار داخل دیگ کاهش می‌دهد. 11. تراپ: واحدیست که بخار کندانس شده را جمع‌آوری کرده و به آن تله آب نیز می‌گویند. آب رسانی برای دیگ بخار: سیال اصلی استفاده شده در دیگ بخار آب است باید این سیال طی مراحلی آماده و وارد دیگ شود. قسمت‌های اصلی آب‌رسانی عبارتند از: 1. منبع آب صنعتی مانند چاه عمیق 2. فیلتر شنی: ذرات جامد معلق در آب را جمع‌آوری می‌کند که از طبقات شنی، سیلیسی و سنگی تشکیل شده است. شیر ها در این قسمت و فیلتر بعدی بگونه‌ای طراحی شده‌اند که بعد از ساعاتی کار و کثیف شدن بتوان جریان آب را به صورت معکوس از آن عبور داد تا تمیز شوند. 3. سختی گیر: سختی گیری برای جدا کردن دو عنصر کلسیم و منیزیم بکار میرود. اگر این دو عنصر از آب جدا نشوند همان اتفاقی در دیگ بخار می‌افتد که در کتری رخ می‌دهد. در واقع رسوبات سطح بین لوله های آتش کار با آب را کاهش میدهد و انرژی بیشتری برای تولید میزان معینی فشار مصرف می‌شود. همچنین پاکسازی این لوله ها علاوه بر هزینه بر بودن خط تولید را نیز متوقف می‌کند. این بخش از دو مخزن تشکیل می‌شود مخزن اول شامل بافت رزین سه‌بعدی بوده که با منیزیم ترکیب شده RMg بوجود می‌آورد در نتیجه سختی آب از بین می‌رود ولی نمی‌توان آن را به فاضلاب هدایت کرد چون رزین از دست خواهیم رفت. پس از مخزن دوم به عنوان مخزن احیا استفاده می کنیم در این مخزن آب‌نمک وجود دارد. واکنشهای به صورت زیر انجام می‌شود زیر را با ترکیب رزین و منیزیم انجام میدهد. اکنون وارد فاضلاب شده و RNA مجددا با سولفات منیزیم تر کیب شده و تولید RMG می‌نماید که با انجام چرخه‌ای این واکنش‌ها رزین مجددا احیا شده و از چرخه خارج می‌شود. اکنون سختی آب گرفته شده ولی برای وارد شدن به داخل دیگ هنوز مشکلاتی وجود دارد 1. اکسیژن محلول در آب که باعث اکسید شدن خط لوله می‌شود. 2. دمای پایین آب که به دیگ بخار که در دمای بالا است شک وارد می‌کند. برای حل مشکلات بالا از ریگازور استفاده می‌کنند که مخزنی است حاوی آب بدون سختی که از مرحله قبل تولید شده و قسمتی از بخار تولیدی دیگ با فشار وارد آن می‌شود تا علاوه بر بالا رفتن دمای آب اکسیژن موجود به صورت حباب از آن خارج شود. آب موجود میتواند مورد استفاده دیگ بخار قرار گیرد که توسط پمپ با دبی بالا دیگ را تغذیه می‌کند. این تغذیه هم می‌تواند اتوماتیک باشد و هرگاه سنسور‌های دیگ سطح آب داخل دیگ را کافی تشخیص ندادند به پمپ فرمان تغذیه دهند و یا به صورت دستی و توسط اوپراتور پمپ روشن شود.

  ماشین سازی تهران
 • شرکت ماشین سازی نامجو

  شرکت ماشین سازی نامجو

  سال تأسیس: 1368 زمینه فعالیت: تولید کننده انواع دیگ بخار، دیگ آبگرم، دیگ روغن داغ، فیلترهای شنی تولید انواع سختیگیرهای صنعتی و تصفیه های شنی ساخت انواع هیترهای گرمایشی خرید و فروش انواع دیگهای بخار کارکرده و دیگر ماشین آلات صنعتی انجام ضخامت سنجی و تست هیدرو استاتیک مورد تایید اداره کار و بیمه، مشاوره و.... مدیرعامل: مهدی نامجو

  ماشین‌آلات خراسان رضوی