مشخصات شرکت مشاوران تامین و کار رهنما

  • تایید عضویت
  • تاریخ ثبت شرکت: 1388/1/1
  • تعداد نیرو: ۱-۱۰ شخص
  • فعالیت شرکت: شرکت خدماتی
  • مکان: استان تهران
  • در زمینه: مشاوره
  • نوع کمپانی: خصوصی
  • مشاهده: 1417
درباره شرکت
مشاوره و اجراء درخصوص: تامین اجتماعی، روابط کار، امورمالیاتی و لوایح و دادخواست های مرتبط با دیوان عدات اداری
پذیرش نمایندگی و شرکت در جلسات هیاتهای تشخیص( بدوی) وحل اختلاف(تجدید نظر) و تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست های مرتبط با ادارات مرتبط در دیوان عدالت اداری
 تامین اجتماعی( رفع اختلاف پیمانکاران وکارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی،پیش حسابرسی،اخذمفاصا حساب،برقراری مستمری فوت(بازماندگان) ، بازنشستگی و از کارفتادگی و...)
 روابط کار(رفع اختلاف کارگران با کارفرمایان،قرارداد و تسویه های پرسنلی،آیین نامه های انضباطی،طرح طبقاتی مشاغل،سخت و زیان آور و مشاوره جهت احیا واحراز سوابق بیمه ای مربوط به سنوات گذشته و دولتی و ...)
 امورمالیاتی(تنظیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده و ...)
شرکت مشاوران تامین و کار رهنما دارای نشان علمی کیفیت ایران و مدیریت خلاق و لوح مشتری مداری و خدمات پس از فروش میباشد
66381044 و 66063868 (20خط ویژه) moshaveran.rahnama@yahoo.com www.mtkr.ir
1-خدمات مشاوره ای درخصوص تامین اجتماعی
مشاوره و رفع اختلاف پیمانکاران وکارفرمایان با تامین اجتماعی، تنظیم دستورالعمل تهیه لیست بیمه و نحوه تحویل به سازمان تامین اجتماعی بمنظور انجام صحیح تعهدات قانونی کارفرما، بررسی وضعیت کلی قراردادهای پیمانکاری، اخذ مفاصا حساب در مورد قراردادهای عمرانی و غیرعمرانی،ارائه راهکارهای مناسب قانونی به منظور پیشگیری از هرگونه مشکل آتی در زمینه امور بیمه در غالب دستورالعمل یا مشاوره حضوری، برقراری مستمری بازنشستگی، فوت برای بازماندگان ،ازکارافتادگی تعدیل وتقسیط صورت بدهی (حق بیمه)، نحوه احتساب وانتقال سوابق دولتی به سازمان تامین اجتماعی وبالعکس، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست های مرتبط با تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری...
2-خدمات مشاوره ای درخصوص ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی
شرکت درجلسات هیئت های تشخیص وحل اختلاف ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، پیگیری و تامین حقوق کارفرما، مقرری بیمه بیکاری،طرح طبقه بندی مشاغل،تنظیم آیین نامه انظباطی، تسویه حساب پرسنلی ماهیانه شرکتها، موسسات و کارخانجات، احراز سابقه بیمه معوقه،،احراز سابقه سخت وزیان آور، تدوین وتنظیم قراردادهای پرسنلی ومشاوره، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست های مرتبط با ادارات کار در دیوان عدالت اداری ...
3-مشاوره و پیاده سازی و اجراء سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی فنی
بازرسی فنی، عارضه یابی استانداردسازی، امکان سنجی وارائه مشاوره های کیفی و مدیریتی درسازمانها، شرکتها، صنوف و غیره براساس مدلهای پیشرفته دنیا و پیاده سازی سیستمهای مدیریت کیفیت در واحد های صنعتی، تعاونی و خدماتی
4-انجام خدمات مشاوره ای درخصوص راهکارهای مناسب قانونی جهت اجرای ضوابط ایمنی کار به منظور پیشگیری از حوادث ناشی از کار و آموزش به کارکنان و مسئولین کارگاه
5- خدمات مشاوره ای در خصوص امورمالیاتی
تنظیم وارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده، شرکت درهیئت های بدوی،تجدید نظر وحل اختلاف سازمان،اخذ مفاصا حساب، انجام خدمات مشاوره ای در امور مالیاتی، مالیات بر ارث و املاک، جمع آوری حسابهای معوقه،حسابرسی وتنظیم دفاتر قانونی،تهیه صورتهای مالی و بستن حسابها، مشاوره و انجام امور مربوط به ارزش افزوده و تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست های مرتبط با دارایی در دیوان عدالت اداری

اطلاعات تماس
ناممونا یگانه
تلفن۰۲۱-۶×××۱۰۴۴callتماس بگیرید
همراه۰۹۱۲×××۳۷۳۹callتماس بگیرید
وبسایت
استانتهران
آدرسخیابان آزادی-نرسیده به خوش جنوبی- جنب دانشگاه سوره- پلاک250-طبقه همکف- واحد9