مدیریت فروش

با سلام
درمکالماتی که درطی سالها با فروشندگان بسیاری داشتم به این نتیجه رسیدم با اینکه آنها  خیلی مردمان عادی هستند ولی برای پیش برد کارهایشان یک نقشه بی نقص کشیده و به پردازش و استراتژی آن میپردازند حتی اگر با تردید بوده واین میشه یک اعتقاد درست.

هر کدام از این نقشه ها ی کشیده شده با وجودی که میدانند یک صحنه پردازی وممکن است حتی افسانه ای بوده باشه ولی با تنظیم درست و قدرت افسانه ای به آن میپردازند و معتقدند به هدف خویش که همان فروش است موفقیت صد در صد خویش را بدست میاورند.

دیگر علت موفقیت آنها سنجیدن مطالب ، کنکاش آن موضوع و نگاه کردن به همه جوانب میباشد و این را سرلوحه زندگیشان قرار میدهند. به توسعه دادن کوچکترین جزئیات مطالب میپردازند،به کلام ساده تر نقشه راه میکشند برای به راحت رسیدن مقصد.

نمایش ارزشی وتصمیم گرفتن ارزشها

طرح ریزی استراتژی ، مشخص کردن چیزهایی است که شما به آن اعتقاد دارید و به عنوان ارزش برای شما می ماند. اصول ارزشها ، اعتقاد، هسته ،کراکتر شما می باشد حتی فضیلتها و کیفیت شخصیت شما را تشکیل میدهند واین شخصیت از ابتدا در زندگی شما بوده.

این شخصیت همیشه پیرامون زندگیتان بوده وباعث پیشرفت شما درتمام زمینه ها میباشد وبا واضح شدن ارزشها ی صادقانه و بکار گرفتن نیروهایتان در زندگی باعث استوار بودن آنهاست .

یکی دیگر از علل موفقیت شامل انسانهایی است که علاوه بر داشتن این کراکتر ها جوهره شفاف داشته باشند و انسانهایی ناموفق هستند که شخصیت تیره ای وجودشان را فرا گرفته است . اما به خاطر بسپاریم که تمام شکستها ارزشهای غیر واقعی هستند.

 منبع : یک بازاریاب

۱۳ آبان ۱۳۹۲


محصولات مشابه