رقابت سالم در سازمان

رقابت سالم در سازمان

متن حکایت

در یک کارخانه فولاد، سرپرست شیفت تعداد موتورهای تولیدی یک گروه را در طی هر شیفت ثبت می‌کرد و مدت‌ها بود که تعداد موتورها از شش عدد فراتر نمی‌رفت.
سرانجام روزی شیفت اول توانست این رکورد را پشت سر بگذارد و یک موتور بیشتر تولید کند. سرپرست شیفت اول یک عدد هفت بزرگ با گچ روی زمین مقابل کوره ثبت کرد. همان گونه که انتظار می‌رفت، سرپرست شیفت دوم، عدد نوشته شده را دید و رقابت آغاز شد. کارکنان شیفت دوم بر تلاش خود افزودند و صبح روز بعد که شیفت اول سر کار حاضر شد نه عدد هفت ،که عدد هشت را مقابل خود دید.
چند هفته بعد این عدد نه و سپس ده شد.

شرح حکایت

بسیاری از شرکت‌ها گمان می‌کنند رقابت میان اعضای گروه‌های کاری یک ویژگی منفی است. بی‌تردید رقابت بیش از حد مخرب است، اما هیچ گاه نباید سازمان را از رقابت سالم محروم کرد چون این رقابت باعث انگیزش گروه‌های کاری و منجر به اصلاح عملکردها می شود. رقابت سالم، کارکنان را از یکنواختی می‌رهاند و به بالا رفتن توانایی‌ها می‌انجامد.

منبع

۰۴ بهمن ۱۳۹۴


محصولات مشابه