رقابت سالم در سازمان

رقابت سالم در سازمان

متن حكایت

در یك كارخانه فولاد، سرپرست شیفت تعداد موتورهای تولیدی یك گروه را در طی هر شیفت ثبت می‌كرد و مدت‌ها بود كه تعداد موتورها از شش عدد فراتر نمی‌رفت.
سرانجام روزی شیفت اول توانست این ركورد را پشت سر بگذارد و یك موتور بیشتر تولید كند. سرپرست شیفت اول یك عدد هفت بزرگ با گچ روی زمین مقابل كوره ثبت كرد. همان گونه كه انتظار می‌رفت، سرپرست شیفت دوم، عدد نوشته شده را دید و رقابت آغاز شد. كاركنان شیفت دوم بر تلاش خود افزودند و صبح روز بعد كه شیفت اول سر كار حاضر شد نه عدد هفت ،كه عدد هشت را مقابل خود دید.
چند هفته بعد این عدد نه و سپس ده شد.

شرح حكایت

بسیاری از شركت‌ها گمان می‌كنند رقابت میان اعضای گروه‌های كاری یك ویژگی منفی است. بی‌تردید رقابت بیش از حد مخرب است، اما هیچ گاه نباید سازمان را از رقابت سالم محروم كرد چون این رقابت باعث انگیزش گروه‌های كاری و منجر به اصلاح عملكردها می شود. رقابت سالم، كاركنان را از یكنواختی می‌رهاند و به بالا رفتن توانایی‌ها می‌انجامد.

منبع
1394/11/4
elibugy
حامیان جویشگر
  • فولادبست ایرانیان تولید کننده  انواع بست های داکتیل  و عرضه  ملزومات  داربست
  • Karapost - کاراپست
  • nozhan - نوژان
  • Elearnever - آکادمی مجازی ایرانیان
  • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان