مشخصات شرکت مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

  • تاریخ ثبت شرکت: 1379/1/1
  • تعداد نیرو: ۱۱-۲۰ شخص
  • فعالیت شرکت: شرکت خدماتی
  • مکان: استان تهران
  • در زمینه: ابزار آموزشی و کمک آموزشی
  • Company Type: خصوصی
  • مشاهده: 1440
درباره شرکت
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در سال 1370 با توصیه وزیر محترم صنایع به منظور ارتقاء و توسعه سطح تکنولوژی ملی ، زیرساختها ، دانش فنی و کیفیت فرآیندها ، خدمات و محصولات تولیدی ، وارداتی ، صادراتی در حوزه فنآوری اطلاعات و ارتباطات ، برق و الکترونیک و صنایع وابسته تاسیس گردیده است . کلیه 53 سهامدار شرکت دارای پروانه بهره برداری و تولید از وزارت صنایع یا مجوز شورایعالی انفورماتیک می باشند . شرکتهای نرم افزاری و سخت افزاری دارای پروانه بهره برداری می توانند سهامدار این شرکت شوند .سوابق شرکت :

* بازوی کارشناسی اداره کل برق و الکترونیک وزارت صنایع و معادن در صنعت انفورماتیک
* بررسی پروفورم های وارد کنندگان و ارزیابی آن از نظر انطباق با استاندارد های مربوطه و با جدول CKD تائید شده توسط وزارت صنایع و معادن جهت مجوز ورود در دهه هفتاد
* اعزام مامور به مبادی ورود کالا و تطبیق اقلام وارداتی با اجناس مندرج در پروفورم های تائید شده و صدور گزارش بازرسی کالا
* بازرسی خط تولید کارخانجات تولید کننده محصولات CKD و تذکر موارد اشکال و ارائه نظرات مشورتی جهت رفع نواقص خط تولید
* ارسال گزارشات واردات و بازرسی های انجام شده به وزارت صنایع و معادن
* ایجاد کارگروههای تخصصی در خصوص تعرفه گمرکی تجهیزات IT
* شرکت در NGO های علمی و صنفی
* تدوین استانداردهای ملی و سازمانی در خصوص تجهیزات ICT
* ایجاد آزمایشگاههای تخصصی در زمینه ایمنی و EMC و TCO
* نظارت بر پروژه های بزرگ IT
* مشاوره در زمینه های پروژه های IT
* اخذ تائیدیه های بین المللی
* ارائه نشان کیفیت برای تجهیزات IT
* برگزاری دوره های آموزشی ، تخصصی در زمینه آن
* توسعه و ترویج فناوری های کاربردی نوین
* راهکارهای امنیت در IT
* تست نرم افزار
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در سال 1370 با توصیه وزیر محترم صنایع به منظور ارتقاء و توسعه سطح تکنولوژی ملی ، زیرساختها ، دانش فنی و کیفیت فرآیندها ، خدمات و محصولات تولیدی ، وارداتی ، صادراتی در حوزه فنآوری اطلاعات و ارتباطات ، برق و الکترونیک و صنایع وابسته تاسیس گردیده است . کلیه 53 سهامدار شرکت دارای پروانه بهره برداری و تولید از وزارت صنایع یا مجوز شورایعالی انفورماتیک می باشند . شرکتهای نرم افزاری و سخت افزاری دارای پروانه بهره برداری می توانند سهامدار این شرکت شوند .سوابق شرکت :

* بازوی کارشناسی اداره کل برق و الکترونیک وزارت صنایع و معادن در صنعت انفورماتیک
* بررسی پروفورم های وارد کنندگان و ارزیابی آن از نظر انطباق با استاندارد های مربوطه و با جدول CKD تائید شده توسط وزارت صنایع و معادن جهت مجوز ورود در دهه هفتاد
* اعزام مامور به مبادی ورود کالا و تطبیق اقلام وارداتی با اجناس مندرج در پروفورم های تائید شده و صدور گزارش بازرسی کالا
* بازرسی خط تولید کارخانجات تولید کننده محصولات CKD و تذکر موارد اشکال و ارائه نظرات مشورتی جهت رفع نواقص خط تولید
* ارسال گزارشات واردات و بازرسی های انجام شده به وزارت صنایع و معادن
* ایجاد کارگروههای تخصصی در خصوص تعرفه گمرکی تجهیزات IT
* شرکت در NGO های علمی و صنفی
* تدوین استانداردهای ملی و سازمانی در خصوص تجهیزات ICT
* ایجاد آزمایشگاههای تخصصی در زمینه ایمنی و EMC و TCO
* نظارت بر پروژه های بزرگ IT
* مشاوره در زمینه های پروژه های IT
* اخذ تائیدیه های بین المللی
* ارائه نشان کیفیت برای تجهیزات IT
* برگزاری دوره های آموزشی ، تخصصی در زمینه آن
* توسعه و ترویج فناوری های کاربردی نوین
* راهکارهای امنیت در IT
* تست نرم افزار
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در سال 1370 با توصیه وزیر محترم صنایع به منظور ارتقاء و توسعه سطح تکنولوژی ملی ، زیرساختها ، دانش فنی و کیفیت فرآیندها ، خدمات و محصولات تولیدی ، وارداتی ، صادراتی در حوزه فنآوری اطلاعات و ارتباطات ، برق و الکترونیک و صنایع وابسته تاسیس گردیده است . کلیه 53 سهامدار شرکت دارای پروانه بهره برداری و تولید از وزارت صنایع یا مجوز شورایعالی انفورماتیک می باشند . شرکتهای نرم افزاری و سخت افزاری دارای پروانه بهره برداری می توانند سهامدار این شرکت شوند .سوابق شرکت :

* بازوی کارشناسی اداره کل برق و الکترونیک وزارت صنایع و معادن در صنعت انفورماتیک
* بررسی پروفورم های وارد کنندگان و ارزیابی آن از نظر انطباق با استاندارد های مربوطه و با جدول CKD تائید شده توسط وزارت صنایع و معادن جهت مجوز ورود در دهه هفتاد
* اعزام مامور به مبادی ورود کالا و تطبیق اقلام وارداتی با اجناس مندرج در پروفورم های تائید شده و صدور گزارش بازرسی کالا
* بازرسی خط تولید کارخانجات تولید کننده محصولات CKD و تذکر موارد اشکال و ارائه نظرات مشورتی جهت رفع نواقص خط تولید
* ارسال گزارشات واردات و بازرسی های انجام شده به وزارت صنایع و معادن
* ایجاد کارگروههای تخصصی در خصوص تعرفه گمرکی تجهیزات IT
* شرکت در NGO های علمی و صنفی
* تدوین استانداردهای ملی و سازمانی در خصوص تجهیزات ICT
* ایجاد آزمایشگاههای تخصصی در زمینه ایمنی و EMC و TCO
* نظارت بر پروژه های بزرگ IT
* مشاوره در زمینه های پروژه های IT
* اخذ تائیدیه های بین المللی
* ارائه نشان کیفیت برای تجهیزات IT
* برگزاری دوره های آموزشی ، تخصصی در زمینه آن
* توسعه و ترویج فناوری های کاربردی نوین
* راهکارهای امنیت در IT
* تست نرم افزار

اطلاعات تماس
نامویدا-سینا
تلفن۰۲۱-۸×××۵۹۵۰callتماس بگیرید
همراه۸۸۹۲۵××× ۰۲۱callتماس بگیرید
وبسایت
استانتهران
آدرستهران ,بلوار کریم خان زند خیابان شهید عضدی خیابان رودسر پلاک 3,
محصولات و خدمات