دسته‌بندی‌ها

شرکت wincad

 • تاریخ ثبت شرکت: 1380/1/1
 • تعداد نیرو: ۱-۱۰ شخص
 • فعالیت شرکت: تولید کننده
 • مکان: استان آذربایجان شرقی
 • در زمینه: نرم‌افزار
 • نوع شرکت: خصوصی
 • مشاهده: 342
درباره شرکت
وین کد نسخه فروش / طراحی:/ قابلیت طراحی آسان اشکال مستطیل، غیر مستطیل، دایره، آرک و اشکال غیر منتظم در محیط گرافیکی قوی./ قابلیت افزودن مولیون به سادگی و از چهار جهت(راست، چپ، بالا و پایین) در اشکال یاد شده./ امکان کار با تعداد نامحدود سیستم پروفیل و یراق./ پیش فاکتور:/ محاسبات دقیق قیمتی و ارائه انواع پیش فاکتورهای مختلف با سربرگ و بدون سربرگ بر حسب: مترمربع، مترطول پروفیل، عددی، چند سیستم با عکس و بدون عکس./ امکان محاسبه قیمت شیشه، یراق آلات، پنل در پیش فاکتور به 4 روش مختلف و نیز تغییر نحوه محاسبه درصد نصب برای هر یک از موارد فوق./ امکاناتی نظیر تعریف ردیف اضافه دلخواه به طور مثال: چسب، توری و... و نیز قابلیت قیمت دهی به آنها./ فاکتور:/ ارائه فاکتور با سربرگ، بدون سربرگ، و متناسب با پیش فاکتور. / قرارداد:/ ارائه قرارداد فروش برای هر پروژه./ قابلیت ویرایش متن قرارداد و افزودن موارد دلخواه./ / قابلیت چاپ قرارداد به 3 فرمت مختلف. / قیمت دهی:/ امکان قیمت دهی پروفیلها، یراق آلات، شیشه و پنل در بخش مدیریتی نرم افزار./ امکان افزایش و یا کاهش قیمت کل پروژه یا تک تک آیتم ها بر اساس پروفیلهای مصرفی، وزن، درصد، یراق آلات، شیشه، رین فورس و... بعد از پایان طراحی و همچنین تعریف الگوهای مختلف تعدیل قیمت./ قیمت دهی شیشه به سه روش مختلف: واقعی، حداقل مساحت، ضریب از مساحت پنجره و همچنین امکان تعریف هر نوع شیشه به صورت دلخواه./ مدیریت مشتریان و پروژه ها:/ ثبت اطلاعات کامل هر مشتری، دسته بندی مشتریان و همچنین قابلیت جستجو در پنل مدیریت مشتریان./ ثبت اطلاعات هر پروژه به طور کامل و قابلیت جستجو در پنل مدیریت مشتریان بر حسب تک تک آیتم ها (مثلا بر حسب مسئول پیگیری(/ گزارشات:/ چاپ خلاصه مواد مصرفی هر پروژه با ذکر نام تک تک پروفیلها و مقادیر مصرفی آنها./ چاپ لیست آیتم ها به 5 روش مختلف و به صورت گرافیکی همراه با ارائه اطلاعات فروش هر آیتم./ چاپ خلاصه مشخصات آیتم ها./ چاپ آنالیز قیمت جهت نمایش دقیق تغییرات قیمتی در هر مرحله و نیز نمایش درصد سود و عوارض و... / همچنین در صورت نیاز، گزارش شیشه دقیق از پروژه ها روی نرم افزارقابل افزودن است./ وینکد برای بخش تولید استاندارد: / / امل کلیه امکانات بخش فروش ساده به انضمام قابلیت های زیر:/ لیست های برش:/ لیست برش شیشه با متراژ واقعی./ لیست برش یا Cutting List تمامی پروفیلها و گالوانیزه ها به صورت کامل و خلاصه./ کارت تولید یا Jobcard به همراه شکل پنجره با دایمنشن، شعاع خم، زاویه ها، اندازه دقیق برش، ابعاد شیشه ها و... در واقع این چاپ یک کارت مونتاژ کامل می باشد./ گزارش بهینه سازی:/ بهینه سازی پیشرفته با الگوریتم ژنتیک که از قوی ترین الگوریتم های بهینه سازی می باشد. از خصوصیات مهم این گزارش سرعت بالا، قابلیت بهینه سازی دوبل، انتخاب پروفیلهای مورد نظر جهت بهینه سازی، تعریف اندازه کناره مفید، تعریف ضخامخت اره، امکان تعریف حداقل سایز پروفیل ها برای بهینه سازی و... می باشد./ همچنین گزارش بهینه سازی ارائه شده کاملا گرافیکی با نمایش زاویه های حقیقی، جانمایی دستگیره ها و سوراخهای آبچک در پروفیلهای مصرفی به همراه گزارش تعداد شاخه های مصرفی، کناره های مفید، دور ریز، درصد مفید و درصد دورریز می باشد./ اندازه شیشه – پانل – زهوار – گالوانیزه – انواع پروفیل-دوجداره-upvc-نرم افزار طراحی-محاسبه-پنجره دوجداره-درب دوجداره/ شماره تماس:09143215086 / آدرس سایت:wincad.ir/ *فروش ویژه 290000 تومان بدون هزینه سالیانه و پشتیبانی رایگان
وین کد نسخه فروش
طراحی:
قابلیت طراحی آسان اشکال مستطیل، غیر مستطیل، دایره، آرک و اشکال غیر منتظم در محیط گرافیکی قوی.
قابلیت افزودن مولیون به سادگی و از چهار جهت(راست، چپ، بالا و پایین) در اشکال یاد شده.
امکان کار با تعداد نامحدود سیستم پروفیل و یراق.
پیش فاکتور:
محاسبات دقیق قیمتی و ارائه انواع پیش فاکتورهای مختلف با سربرگ و بدون سربرگ بر حسب: مترمربع، مترطول پروفیل، عددی، چند سیستم با عکس و بدون عکس.
امکان محاسبه قیمت شیشه، یراق آلات، پنل در پیش فاکتور به 4 روش مختلف و نیز تغییر نحوه محاسبه درصد نصب برای هر یک از موارد فوق.
امکاناتی نظیر تعریف ردیف اضافه دلخواه به طور مثال: چسب، توری و... و نیز قابلیت قیمت دهی به آنها.
فاکتور:
ارائه فاکتور با سربرگ، بدون سربرگ، و متناسب با پیش فاکتور.
قرارداد:
ارائه قرارداد فروش برای هر پروژه.
قابلیت ویرایش متن قرارداد و افزودن موارد دلخواه.

قابلیت چاپ قرارداد به 3 فرمت مختلف.
قیمت دهی:
امکان قیمت دهی پروفیلها، یراق آلات، شیشه و پنل در بخش مدیریتی نرم افزار.
امکان افزایش و یا کاهش قیمت کل پروژه یا تک تک آیتم ها بر اساس پروفیلهای مصرفی، وزن، درصد، یراق آلات، شیشه، رین فورس و... بعد از پایان طراحی و همچنین تعریف الگوهای مختلف تعدیل قیمت.
قیمت دهی شیشه به سه روش مختلف: واقعی، حداقل مساحت، ضریب از مساحت پنجره و همچنین امکان تعریف هر نوع شیشه به صورت دلخواه.
مدیریت مشتریان و پروژه ها:
ثبت اطلاعات کامل هر مشتری، دسته بندی مشتریان و همچنین قابلیت جستجو در پنل مدیریت مشتریان.
ثبت اطلاعات هر پروژه به طور کامل و قابلیت جستجو در پنل مدیریت مشتریان بر حسب تک تک آیتم ها (مثلا بر حسب مسئول پیگیری(
گزارشات:
چاپ خلاصه مواد مصرفی هر پروژه با ذکر نام تک تک پروفیلها و مقادیر مصرفی آنها.
چاپ لیست آیتم ها به 5 روش مختلف و به صورت گرافیکی همراه با ارائه اطلاعات فروش هر آیتم.
چاپ خلاصه مشخصات آیتم ها.
چاپ آنالیز قیمت جهت نمایش دقیق تغییرات قیمتی در هر مرحله و نیز نمایش درصد سود و عوارض و...
همچنین در صورت نیاز، گزارش شیشه دقیق از پروژه ها روی نرم افزارقابل افزودن است.
وینکد برای بخش تولید استاندارد:

امل کلیه امکانات بخش فروش ساده به انضمام قابلیت های زیر:
لیست های برش:
لیست برش شیشه با متراژ واقعی.
لیست برش یا Cutting List تمامی پروفیلها و گالوانیزه ها به صورت کامل و خلاصه.
کارت تولید یا Jobcard به همراه شکل پنجره با دایمنشن، شعاع خم، زاویه ها، اندازه دقیق برش، ابعاد شیشه ها و... در واقع این چاپ یک کارت مونتاژ کامل می باشد.
گزارش بهینه سازی:
بهینه سازی پیشرفته با الگوریتم ژنتیک که از قوی ترین الگوریتم های بهینه سازی می باشد. از خصوصیات مهم این گزارش سرعت بالا، قابلیت بهینه سازی دوبل، انتخاب پروفیلهای مورد نظر جهت بهینه سازی، تعریف اندازه کناره مفید، تعریف ضخامخت اره، امکان تعریف حداقل سایز پروفیل ها برای بهینه سازی و... می باشد.
همچنین گزارش بهینه سازی ارائه شده کاملا گرافیکی با نمایش زاویه های حقیقی، جانمایی دستگیره ها و سوراخهای آبچک در پروفیلهای مصرفی به همراه گزارش تعداد شاخه های مصرفی، کناره های مفید، دور ریز، درصد مفید و درصد دورریز می باشد.
اندازه شیشه – پانل – زهوار – گالوانیزه – انواع پروفیل-دوجداره-upvc-نرم افزار طراحی-محاسبه-پنجره دوجداره-درب دوجداره
شماره تماس:09143215086
آدرس سایت:wincad.ir
*فروش ویژه 290000 تومان بدون هزینه سالیانه و پشتیبانی رایگان
وین کد نسخه فروش
طراحی:
قابلیت طراحی آسان اشکال مستطیل، غیر مستطیل، دایره، آرک و اشکال غیر منتظم در محیط گرافیکی قوی.
قابلیت افزودن مولیون به سادگی و از چهار جهت(راست، چپ، بالا و پایین) در اشکال یاد شده.
امکان کار با تعداد نامحدود سیستم پروفیل و یراق.
پیش فاکتور:
محاسبات دقیق قیمتی و ارائه انواع پیش فاکتورهای مختلف با سربرگ و بدون سربرگ بر حسب: مترمربع، مترطول پروفیل، عددی، چند سیستم با عکس و بدون عکس.
امکان محاسبه قیمت شیشه، یراق آلات، پنل در پیش فاکتور به 4 روش مختلف و نیز تغییر نحوه محاسبه درصد نصب برای هر یک از موارد فوق.
امکاناتی نظیر تعریف ردیف اضافه دلخواه به طور مثال: چسب، توری و... و نیز قابلیت قیمت دهی به آنها.
فاکتور:
ارائه فاکتور با سربرگ، بدون سربرگ، و متناسب با پیش فاکتور.
قرارداد:
ارائه قرارداد فروش برای هر پروژه.
قابلیت ویرایش متن قرارداد و افزودن موارد دلخواه.

قابلیت چاپ قرارداد به 3 فرمت مختلف.
قیمت دهی:
امکان قیمت دهی پروفیلها، یراق آلات، شیشه و پنل در بخش مدیریتی نرم افزار.
امکان افزایش و یا کاهش قیمت کل پروژه یا تک تک آیتم ها بر اساس پروفیلهای مصرفی، وزن، درصد، یراق آلات، شیشه، رین فورس و... بعد از پایان طراحی و همچنین تعریف الگوهای مختلف تعدیل قیمت.
قیمت دهی شیشه به سه روش مختلف: واقعی، حداقل مساحت، ضریب از مساحت پنجره و همچنین امکان تعریف هر نوع شیشه به صورت دلخواه.
مدیریت مشتریان و پروژه ها:
ثبت اطلاعات کامل هر مشتری، دسته بندی مشتریان و همچنین قابلیت جستجو در پنل مدیریت مشتریان.
ثبت اطلاعات هر پروژه به طور کامل و قابلیت جستجو در پنل مدیریت مشتریان بر حسب تک تک آیتم ها (مثلا بر حسب مسئول پیگیری(
گزارشات:
چاپ خلاصه مواد مصرفی هر پروژه با ذکر نام تک تک پروفیلها و مقادیر مصرفی آنها.
چاپ لیست آیتم ها به 5 روش مختلف و به صورت گرافیکی همراه با ارائه اطلاعات فروش هر آیتم.
چاپ خلاصه مشخصات آیتم ها.
چاپ آنالیز قیمت جهت نمایش دقیق تغییرات قیمتی در هر مرحله و نیز نمایش درصد سود و عوارض و...
همچنین در صورت نیاز، گزارش شیشه دقیق از پروژه ها روی نرم افزارقابل افزودن است.
وینکد برای بخش تولید استاندارد:

امل کلیه امکانات بخش فروش ساده به انضمام قابلیت های زیر:
لیست های برش:
لیست برش شیشه با متراژ واقعی.
لیست برش یا Cutting List تمامی پروفیلها و گالوانیزه ها به صورت کامل و خلاصه.
کارت تولید یا Jobcard به همراه شکل پنجره با دایمنشن، شعاع خم، زاویه ها، اندازه دقیق برش، ابعاد شیشه ها و... در واقع این چاپ یک کارت مونتاژ کامل می باشد.
گزارش بهینه سازی:
بهینه سازی پیشرفته با الگوریتم ژنتیک که از قوی ترین الگوریتم های بهینه سازی می باشد. از خصوصیات مهم این گزارش سرعت بالا، قابلیت بهینه سازی دوبل، انتخاب پروفیلهای مورد نظر جهت بهینه سازی، تعریف اندازه کناره مفید، تعریف ضخامخت اره، امکان تعریف حداقل سایز پروفیل ها برای بهینه سازی و... می باشد.
همچنین گزارش بهینه سازی ارائه شده کاملا گرافیکی با نمایش زاویه های حقیقی، جانمایی دستگیره ها و سوراخهای آبچک در پروفیلهای مصرفی به همراه گزارش تعداد شاخه های مصرفی، کناره های مفید، دور ریز، درصد مفید و درصد دورریز می باشد.
اندازه شیشه – پانل – زهوار – گالوانیزه – انواع پروفیل-دوجداره-upvc-نرم افزار طراحی-محاسبه-پنجره دوجداره-درب دوجداره
شماره تماس:09143215086
آدرس سایت:wincad.ir
*فروش ویژه 290000 تومان بدون هزینه سالیانه و پشتیبانی رایگان

اطلاعات تماس
نام wincad
تلفن۴۴-۳×××۳۹۴۲
فاکس۴۴-۳۳۳۸۳۹۴۲
وبسایت
استانآذربایجان شرقی
حامیان جویشگر
 • Karapost - کاراپست
 • nozhan - نوژان
 • Elearnever - آکادمی مجازی ایرانیان
 • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان