مشخصات شرکت ساتین

  • تاریخ ثبت شرکت: -
  • تعداد نیرو: ۱-۱۰ شخص
  • فعالیت شرکت: تولید کننده , توزیع کننده و عمده فروش
  • مکان: استان تهران
  • در زمینه: پوشاک
  • نوع کمپانی: خصوصی
  • مشاهده: 2274
درباره شرکت
قائـم مـارک از اواخـــر دهـــۀ 70 در زمـینـۀ تولیـد لیـبـــلهای حـرارتــی فرش و تشک و لیبل های پارچه ای در داخــل کشـــور و اواســط دهــۀ 80 بـا نــام تـجـاری KingLabels در زمـینـه صـادرات فـعـالـیـت خـود را آغـاز نمـود. اکـنـون بــا توجـه بــه دانـش فنـی بدســت آمـده، واردات ماشـین آلات و بهتریـن مـواد اولیـه روز دنیـا بـا اسـتاندارد بین المللـی SGS از کشـورهای متخصـص درایـن زمینـه ، قـادر بـه ارائـه کلیـه خدمـات و تبلیغـات مرتبـط بـا کارخانجـات فـرش ماشـینی ، تشـک و دیگـر مؤسسـات و کارخانجـات بـا نـام تجـاری سـاتین میباشـد. سـاتین، امیـدوار اسـت بـا توجـه بـه اهـداف اولیـه گـروه کـه مشـتمل میباشـد بـرسـه اصـل: صــــداقــــت، رضـایــــت مـشـتـــری وجـهـــانــــی شــــدن همـواره بـا کیفیتتریـن محصـولات را بـه مشـتریان گرامـی ارائـه نمایـد
اطلاعات تماس
نامساتین ساتین
تلفن۰۲۱-۸×××۴۷۱۵callتماس بگیرید
وبسایت
استانتهران
آدرستهران ، خیابان مطهری ،نرسیده به چهار راه قائم مقام فراهانی، طبقه دوم، پلاک 217،کدپستی: 1163734785