مشخصات شرکت رضوان

  • تاریخ ثبت شرکت: 1388/1/1
  • تعداد نیرو: ۱-۱۰ شخص
  • فعالیت شرکت: شرکت بازرگانی , غیره
  • مکان: استان قم
  • در زمینه: متفرقه
  • نوع کمپانی: خصوصی
  • مشاهده: 1420
درباره شرکت
شرکت بازرگانی و شرکت استحصال فلزات گرانبها
شرکت رضوان 09102240240
فروش فیلم رادیوگرافی صنعتی مارک کداک
خرید فیلم رادیوگرافی صنعتی استفاده شده مازاد
خرید فیلم رادیوگرافی صنعتی خام تاریخ گذشته مازاد
خرید فیلم رادیوگرافی صنعتی خام تاریخ دار مازاد
فروش فیلم رادیولوژی بیمارستانی
خرید فیلم رادیولوژی استفاده شده مازاد
خرید فیلم رادیولوژی خام تاریخ گذشته مازاد
خرید فیلم رادیولوژی خام تاریخ دار مازاد
خرید فیلم چاپخانه ای استفاده شده مازاد
خرید فیلم چاپخانه ای خام تاریخ گذشته مازاد
خرید فیلم چاپخانه ای خام تاریخ دار مازاد
خرید فیلم سینمای ای خام تاریخ گذشته مازاد
خرید لد سربی مازاد
خرید داروی ظهور و ثبوت استفاده شده مازاد
خرید دستگاههای مخابراتی و کامپیوتر اسقاط
شرکت رضوان 09102240240
فروش فیلم رادیوگرافی صنعتی مارک کداک
خرید فیلم رادیوگرافی صنعتی استفاده شده مازاد
خرید فیلم رادیوگرافی صنعتی خام تاریخ گذشته مازاد
خرید فیلم رادیوگرافی صنعتی خام تاریخ دار مازاد
فروش فیلم رادیولوژی بیمارستانی
خرید فیلم رادیولوژی استفاده شده مازاد
خرید فیلم رادیولوژی خام تاریخ گذشته مازاد
خرید فیلم رادیولوژی خام تاریخ دار مازاد
خرید فیلم چاپخانه ای استفاده شده مازاد
خرید فیلم چاپخانه ای خام تاریخ گذشته مازاد
خرید فیلم چاپخانه ای خام تاریخ دار مازاد
خرید فیلم سینمای ای خام تاریخ گذشته مازاد
خرید لد سربی مازاد
خرید داروی ظهور و ثبوت استفاده شده مازاد
خرید دستگاههای مخابراتی و کامپیوتر اسقاط

اطلاعات تماس
ناممحمد-رضوانی
تلفن۲۵-۳×××۴۲۸۷callتماس بگیرید
همراه۰۹۱۰×××۰۲۴۰callتماس بگیرید
استانقم
آدرسقم توحید 27 پلاک 17