مشخصات شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

  • تاریخ ثبت شرکت: -
  • تعداد نیرو: ۲۱-۵۰ شخص
  • فعالیت شرکت: شرکت بازرگانی
  • مکان: استان تهران
  • در زمینه: سلامت و پزشکی
  • نوع کمپانی: خصوصی
  • مشاهده: 1724
درباره شرکت
تأسیس شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین ( سهامی خاص ) درسال 1382 نقطه عطفی در صنعت دارویی ایران به شمار می رود. این اقدام بیش از هرچیز موجب شد تا با ایجاد تمرکز درمدیریت امور مربوط به شرکت های دارویی بزرگ کشور ، امکان برنامه ریزی استراتژیک برای این صنعت نیز فراهم شود. این شرکت با بنیانگذاری 3 گروه فعال به حوزه های تولید مواد اولیه ومحصول نهایی ، توزیع وتحقیقات وبازرگانی و 28 کارخانه و شرکت های تابعه اش همچنین بهره مندی از ظرفیت تولید و بازاریابی بیش از 80 درصد از مواد اولیه و 40 درصد از کل داروهای انسانی وحیوانی تولیدی کشور ، نقش مهمی دربرنامه ریزی ، سازماندهی ، مدیریت ، تأمین اعتبار مالی شرکت های تابعه خود درراستای استراتژی های کلان صنعت دارو رامی نماید. برآوردهای اقتصادی متناسب با اهداف صنعت دارو و تعریف عینی ظرفیت های شرکت های وابسته شرایطی را برای هولدینگ فراهم آورده تا بااجرای استراتژی های پویا وکارآمد درحوزه های مختلف تولید وخدمات ، تکنولوژی ، منابع مالی واقتصادی ، فرصت های پیش رو این صنعت را در داخل وخارج از کشورتقویت نماید . این هولدینگ به منظور ارتقای سطح توان علمی شرکت های وابسته خود نیروی انسانی کارآمد ومدیران موثری استخدام کرده که حضور موفق این شرکت را درعرصه بین المللی همراه با ایجاد تعامل با کارخانه ها ونهادهای بین المللی رقم زده است .

رسالت: رسالت وافق فعالیتهای ما دربزرگترین مجموعه سرمایه گذاری دارویی کشوردربرگیرنده تحقیق ، تولید وتوزیع داروها ، مواد دارویی ، مکمل ها ودیگر محصولات موثر برسلامتی انسان بااستفاده از فن آوری پیشرفته ومدیریت هوشمند برای حفظ تندرستی وشادابی مردم جهان است . دراین راستا ارتقای علمی سرمایه های انسانی وحفظ منافع کلیه ذینفعان تکمیل کننده ی این حرکت است.
رسالت وافق فعالیتهای ما دربزرگترین مجموعه سرمایه گذاری دارویی کشوردربرگیرنده تحقیق ، تولید وتوزیع داروها ، مواد دارویی ، مکمل ها ودیگر محصولات موثر برسلامتی انسان بااستفاده از فن آوری پیشرفته ومدیریت هوشمند برای حفظ تندرستی وشادابی مردم جهان است . دراین راستا ارتقای علمی سرمایه های انسانی وحفظ منافع کلیه ذینفعان تکمیل کننده ی این حرکت است.
رسالت وافق فعالیتهای ما دربزرگترین مجموعه سرمایه گذاری دارویی کشوردربرگیرنده تحقیق ، تولید وتوزیع داروها ، مواد دارویی ، مکمل ها ودیگر محصولات موثر برسلامتی انسان بااستفاده از فن آوری پیشرفته ومدیریت هوشمند برای حفظ تندرستی وشادابی مردم جهان است . دراین راستا ارتقای علمی سرمایه های انسانی وحفظ منافع کلیه ذینفعان تکمیل کننده ی این حرکت است.

اطلاعات تماس
نامcall-us
تلفن۰۲۱-۸×××۷۰۹۱callتماس بگیرید
همراه۰۲۱۸×××۰۳۷۹callتماس بگیرید
وبسایت
استانتهران
آدرس,میدان آرژانتین خیابان بخارست کوچه 12 پلاک 22,
محصولات و خدمات