مشخصات شرکت کاریابی کار ودانش

  • تاریخ ثبت شرکت: 1383/1/1
  • تعداد نیرو: ۱۱-۲۰ شخص
  • فعالیت شرکت: شرکت خدماتی
  • مکان: استان تهران
  • در زمینه: خدمات اداری
  • Company Type: خصوصی
  • مشاهده: 801
درباره شرکت
مرکز مشاوره شغلی کاریابی کار ودانش داخلی و بین المللی بامجوز رسمی از وزارت کار وامور اجتماعی و تعاون تامین نیرو کار داخل و خارج ازکشور تخفیف بیمه برای کارفرما
88946683-88932145
خدمات بیمه سهم کارفرما - اشتغال نیروی کار- تامین نیرو برای کارفرما - اموزش مهارت اموزی - دورهها کاربردی رشته حسابداری و مدیریت

اطلاعات تماس
نامدانش-دانش
تلفن۲۱-۸×××۶۶۸۳callتماس بگیرید
همراه۰۹۳۵×××۰۳۰۶callتماس بگیرید
استانتهران
آدرسخیابان ولیعصر-ابتدا مطهری-پلا 436