مشخصات شرکت رز رنگ شیمی

  • تاریخ ثبت شرکت: -
  • تعداد نیرو: ۱-۱۰ شخص
  • فعالیت شرکت: شرکت بازرگانی , نمایندگی , توزیع کننده و عمده فروش
  • مکان: استان تهران
  • در زمینه: رنگ ساختمانی و صنعتی
  • Company Type: خصوصی
  • مشاهده: 1666
درباره شرکت
شرکت رز رنگ شیمی
تامین کننده مواداولیه مورد نیاز بری صنایع وابسته به رنگ می باشد.

Rose Color Chemistry Company Trading Co., LTD
Supplier and Trader of Raw Materials, Organic and Inorganic Pigments
Coating, Ink, Synthetic Leather, Man-made Fibers, Textile, Plastic, Rubber, Industrials Detergents and Related fields.

Rose Color Chemistry Company was founded in 2000. It is one of the major supplier and trader of raw materials, organic and inorganic pigments for color-related industries in.
We mainly offer organic and inorganic pigments, titanium dioxide and different solvents. They are as following:
Organic Pigments from Clariant, BASF, Ciba, Cappelle, Bayer, degussa:
• Pigment Green 7 ,36
• Pigment Blue 15, 15:3, 15:4
• Pigment Yellow 12,13,14,16,17,74,83
• Pigment Red 48:1, 48:2, 48:3, 48:4, 52:2, 53:1, 57:1, 112, 122, 170, 3
• Pigment Brown 25
• Pigment Violet 3, 19, 23
• Pigment Orange 13, 34, 36
Inorganic Pigments:
• Pigment Black 11, 33
• Pigment Yellow 34, 42
• Pigment Blue 29, 27
• Pigment Red 101, 104
• Pigment Brown 6
• Pigment Green 17
• Pigment Orange 21
Titanium Dioxide
• Kronos 2190, 2220, 2310
• Cristal Arab 100, 122, 128
• Du-Pont R900, R902, R105
• Tronox CR 828, CR 826, CR 8300
• Others, 5566,SR-236, R-980, RR-2, CR-813
Solvents from Sasol, LG Chem and Petrochem
• Mono-ethylene Glycol (MEG)
• Di-ethylene Glycol (DEG)
• Tri-ethylene Glycol (TEG)
• Mono Propylene Glycol (MPG)
• Isopropyl Alcohol IPA
• Methyl Ethyl Ketone (MEK)
• Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)
• Dipropylene Glycol (DPG)
• Ethyl Glycol (EG)
• Butyl Glycol (BG)
• Butyl Diglycol (BDG)
• Cyclohexanone
• Aceton
• Butyl Acetate
• Ethyl Acetate
• Methyl Acetate
• Toluene
• Xylene
• Solveso

Contact Details of Head Office
No. 13, No. 1, Pardis Building, Pardis Alley, Valiasr St. and Beheshti Ave. intersection.
Tel.: 0098(21)88700175 - 88700279- 88700625-
Fax: 0098(21)88715127
www.rosechemco.com
info@rosechemco.com`
Rose Color Chemistry Company Trading Co., LTD
Supplier and Trader of Raw Materials, Organic and Inorganic Pigments
Coating, Ink, Synthetic Leather, Man-made Fibers, Textile, Plastic, Rubber, Industrials Detergents and Related fields.

Rose Color Chemistry Company was founded in 2000. It is one of the major supplier and trader of raw materials, organic and inorganic pigments for color-related industries in.
We mainly offer organic and inorganic pigments, titanium dioxide and different solvents. They are as following:
Organic Pigments from Clariant, BASF, Ciba, Cappelle, Bayer, degussa:
• Pigment Green 7 ,36
• Pigment Blue 15, 15:3, 15:4
• Pigment Yellow 12,13,14,16,17,74,83
• Pigment Red 48:1, 48:2, 48:3, 48:4, 52:2, 53:1, 57:1, 112, 122, 170, 3
• Pigment Brown 25
• Pigment Violet 3, 19, 23
• Pigment Orange 13, 34, 36
Inorganic Pigments:
• Pigment Black 11, 33
• Pigment Yellow 34, 42
• Pigment Blue 29, 27
• Pigment Red 101, 104
• Pigment Brown 6
• Pigment Green 17
• Pigment Orange 21
Titanium Dioxide
• Kronos 2190, 2220, 2310
• Cristal Arab 100, 122, 128
• Du-Pont R900, R902, R105
• Tronox CR 828, CR 826, CR 8300
• Others, 5566,SR-236, R-980, RR-2, CR-813
Solvents from Sasol, LG Chem and Petrochem
• Mono-ethylene Glycol (MEG)
• Di-ethylene Glycol (DEG)
• Tri-ethylene Glycol (TEG)
• Mono Propylene Glycol (MPG)
• Isopropyl Alcohol IPA
• Methyl Ethyl Ketone (MEK)
• Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)
• Dipropylene Glycol (DPG)
• Ethyl Glycol (EG)
• Butyl Glycol (BG)
• Butyl Diglycol (BDG)
• Cyclohexanone
• Aceton
• Butyl Acetate
• Ethyl Acetate
• Methyl Acetate
• Toluene
• Xylene
• Solveso

Contact Details of Head Office
No. 13, No. 1, Pardis Building, Pardis Alley, Valiasr St. and Beheshti Ave. intersection.
Tel.: 0098(21)88700175 - 88700279- 88700625-
Fax: 0098(21)88715127
www.rosechemco.com
info@rosechemco.com`
Rose Color Chemistry Company Trading Co., LTD
Supplier and Trader of Raw Materials, Organic and Inorganic Pigments
Coating, Ink, Synthetic Leather, Man-made Fibers, Textile, Plastic, Rubber, Industrials Detergents and Related fields.

Rose Color Chemistry Company was founded in 2000. It is one of the major supplier and trader of raw materials, organic and inorganic pigments for color-related industries in.
We mainly offer organic and inorganic pigments, titanium dioxide and different solvents. They are as following:
Organic Pigments from Clariant, BASF, Ciba, Cappelle, Bayer, degussa:
• Pigment Green 7 ,36
• Pigment Blue 15, 15:3, 15:4
• Pigment Yellow 12,13,14,16,17,74,83
• Pigment Red 48:1, 48:2, 48:3, 48:4, 52:2, 53:1, 57:1, 112, 122, 170, 3
• Pigment Brown 25
• Pigment Violet 3, 19, 23
• Pigment Orange 13, 34, 36
Inorganic Pigments:
• Pigment Black 11, 33
• Pigment Yellow 34, 42
• Pigment Blue 29, 27
• Pigment Red 101, 104
• Pigment Brown 6
• Pigment Green 17
• Pigment Orange 21
Titanium Dioxide
• Kronos 2190, 2220, 2310
• Cristal Arab 100, 122, 128
• Du-Pont R900, R902, R105
• Tronox CR 828, CR 826, CR 8300
• Others, 5566,SR-236, R-980, RR-2, CR-813
Solvents from Sasol, LG Chem and Petrochem
• Mono-ethylene Glycol (MEG)
• Di-ethylene Glycol (DEG)
• Tri-ethylene Glycol (TEG)
• Mono Propylene Glycol (MPG)
• Isopropyl Alcohol IPA
• Methyl Ethyl Ketone (MEK)
• Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)
• Dipropylene Glycol (DPG)
• Ethyl Glycol (EG)
• Butyl Glycol (BG)
• Butyl Diglycol (BDG)
• Cyclohexanone
• Aceton
• Butyl Acetate
• Ethyl Acetate
• Methyl Acetate
• Toluene
• Xylene
• Solveso

Contact Details of Head Office
No. 13, No. 1, Pardis Building, Pardis Alley, Valiasr St. and Beheshti Ave. intersection.
Tel.: 0098(21)88700175 - 88700279- 88700625-
Fax: 0098(21)88715127
www.rosechemco.com
info@rosechemco.com`

اطلاعات تماس
نامامیر حسین غروی رام-غروی رام
تلفن۲۱-۸×××۰۱۷۵callتماس بگیرید
همراه۰۹۱۲×××۶۶۵۶callتماس بگیرید
وبسایت
استانتهران
آدرس--