شاخص های اصلی یك خبرنگارموفق

شاخص های اصلی یك خبرنگارموفق

در دنیای کنونی با وجود تکنولوژی های ارتباطی پیشرفته و متعدد در امر دستیابی سریع به اطلاعات و منابع مختلف، كسب اطلاعات موثق و قابل اطمینان در مورد وضعیت سیاسى، اجتماعى، اقتصادی، امنیتى و.... بشر بسیار دشوار و در عین حال بسیار ضرورى و حیاتى است. خبرنگاران از عناصر اساسی این مهم بشمار می روند. یک خبرنگار باید به واقعیت یك رویداد دست یابد وهمواره گام به گام حوادث در حوزه كاری خود حركت كند تا تحلیل های خود را به صورت كامل و رسا ارائه دهد.
یک خبرنگار موفق همیشه در انعكاس رخدادها بی طرفانه عمل می كند؛ چون ذات خبرنگاری مبتنی بر بی طرفی است و اینجاست كه خبرنگار با رعایت این نكته مهم خود را به قوانین ملزم دانسته و در این مسیر به اهداف خود نائل می شود. علاوه بر این یک خبرنگار باید همواره دركسب اعتماد و اعتمادسازی بین خبرنگار، منابع خبری و مردم خود تلاش کند. در جهان حاضر که جوامع در حال تحول و نوزایی هستند قدرت درک، تجزیه و تحلیل و پیش بینی حوادث از دیگر مسائل اساسی این حرفه بشمار می رود.

امروزه حرفه خبرنگاری یکی از مشاغل ناامن و پردردسر شناخته می شود. حرفه ای که هر کدام از افرادی از طریق آن امرار معاش می کنند برای فردای خود، و امنیت شغلیشان نگران بوده و از هیچگونه حاشیه امنیتی برخوردار نیستند.

از آن جا كه حرفه روزنامه نگاری یك شغل زنده و پویاست و قلمداران این رسانه با عشق و فداكاری و از جان گذشتگی، شانه های خود را به بار سنگین مسؤولیت روشنگری مردم سپرده اند و دفاع از حریم آزادی را در جان و قلب خود همواره روشن نگه می دارند، بالندگی مطبوعات و كار روزنامه نگاری و خبرنگاری در میهن اسلامی، بی وقفه ادامه داشته و استمرار خواهد یافت.

در نگاه حرفه ای، خبرنگار فردی است که  به نمایندگی از مردم، برای اطلاع رسانی سالم و بیان حقایق، عملکرد و رفتار تمام افراد جامعه، مخصوصا مسئولان و صاحب منصبان را زیر ذره بین قرار داده و به نقد و موشکافی آن می پردازد. تا با شناخت نقاط ضعف و قوت به پیشبرد اهداف ملی و مردمی منتهی شود.

 کارشناسان معتقدند عملکرد برخی نهادها و افراد علاوه بر مغایرت با قانون اساسی، بر خلاف آموزه های دینی، روایات، شعارهای انقلاب اسلامی است. زیرا در تمام آموزه های مورد قبول ما به آزادی بیان توجه ویژه ای شده به این معنا که هرکس بخواهد در این مسیر انسداد ایجاد کند، به یقین از مسیر آموزه های دینی، انقلاب و قانون اساسی خارج شده است.

در روزنامه نگاری حرفه ای غرب صحبت از بی طرفی و صحت اخبار می شود اما در روزنامه نگاری اسلامی بالاتر از آن یعنی اصل تقوا مطرح است و الگوی اسلامی روزنامه نگاری الگوهای غربی را به چالش می طلبد. مطبوعات اسلامی بدون روزنامه نگار اسلامی تحقق نخواهند یافت. همچنانکه حکومت اسلامی بدون حاکم اسلامی میسر نیستد.. در روزنامه نگاری اسلامی مفهوم پیام به رسالت نزدیک است و اخلاق را نمی توان از روزنامه نگاری اسلامی جدا کرد.

هر روز میلیاردها رویداد در سراسر جهان اتفاق می افتد كه برای مخاطبان امكان مشاهده بی واسطه یا اطلاع از آنها به علت كثرت رویدادها،گستردگی جوامع،بعد مسافت و مشغله بسیار زیاد مردم در زندگی صنعتی و...میسر نیست؛لذا مخاطبان فقط می توانند از طریق حلقه های واسط بین خود و وقایع كه خبر نگار هستند از وقایع مطلع شوند.بنابراین خبر نگار حلقه واسط مردم و رسانه اند و مردم فقط می توانند از طریق خبر نگاران از وقایع دور و نزدیك مطلع شوند و آنها همچنین چشم و گوش و نماینده مردم و ركن چهارم دموكراسی هستند و حضورمسئولانه،صادقانه و به موقع آنان در منطقه رویداد و گزارش هر آنچه كه اتفاق افتاده است،نه انچه خود دوست داشتند اتفاق بیفتد،می تواند مردم را بی نیاز از حضور بر سر حادثه و محل وقوع رویدادها كند و به آنان در تصمیم گیریها و تصمیم سازی ها یاری رساند.

خبر نگاران از یك طرف وظیفه كشف حقایق،انعكاس سریع و صحیح واقعیات و هشدار در مورد رویدادهایی را بر عهده دارند كه به منافع ملی و اعتقادات و فرهنگ مردم و ارزش های انسانی آسیب می رسانند و از طرف دیگر با درك موقعیت رسانه اختیارات و مسؤلیت ها و وضع رقیبان باید به بقای رسانه بیاندیشد .

خبرنگاران موتور و قلب تحریریه های رادیو و تلویزیون و مطبوعات هستند و نقش اساسی در حیات سایر قسمت های رسانه و كاركرد صحیح بقیه اجزا دارند.

بنابراین اگر خبر نگار به كار خود و اصول حرفه ای تسلط داشته باشد رسانه های رقیب و ماهیت  و ظرفیت و توانمندی های رسانه ای را كه در آن كار می كند بشناسد و همچنین نیاز مخاطبان ، سن، جنس، سطح تحصیلات ، محل زندگی و سایر ویژگی های آنها را بداند بدون شك از كنار سوژه ه ای ناب ، درجه اول و مورد نیاز مردم و رسانه نمی گزرد و فرصت را به رقیبان نمی دهد.

هر چه قدر خبرنگار حرفه ای تر باشد و قدرت شكار سریع سوژه های مورد نیاز مخاطبان را داشته باشد و همچنین بتواند آنها را در بسته بندیهای جذاب و متناسب با ماهیت رسانه ها و ویژگی های مخاطبان ارایه دهد به همان اندازه به سردبیر كمك كرده و دست او را در بستن خبرهای رادیو و تلویزیونی و انتشار اخبار مطبوعاتی باز گذاشته شده است اما اگر نتواند تولید سریع ، متنوع و مورد نیاز رسانه و مخاطبان را داشته باشد قدرت مانور سردبیر را محدود كرده است و عملا تكرار خبرهای مشخصی را در بخشهای مختلف خبری موجب شده است.

راه حل این است كه علاوه بر بهینه سازی ساختار موجود، هم بسیاری از خبرنگاران فعلی و خبرنگارانی را كه بعدا جذب خواهند شد آموزش داد .

یكی از وظایف دست اندركاران مطبوعات، برنامه ریزی دقیق و كارآمد به منظور توسعه بسترهای كار خبرنگاری و مطبوعات و اعتلای شغل روزنامه نگاری است ،البته این حقیقت را نیز نباید از یاد برد كه تحقق آرمانهای متعالی همواره با سرعت انجام نمی شود و كاری به گستردگی مطبوعات اولاً وابسته به روند حركت سایر مؤلفه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است و ثانیاً نیازمند تلاش، دانش اندوزی، اخلاق محوری، بردباری و خستگی ناپذیری اصحاب مطبوعات است.

برای غلبه بر آسیب ها و چالش های توسعه صنعت مطبوعات واعتلای حرفه خبرنگاری، نیازمند پیش زمینه هایی از جمله پایبندی همگان به حاكمیت قانون و پاسداری از ضوابط و مقررات ناظر بر آن می باشد.

از جمله دیگر نیازهای توسعه و اعتلای مطبوعات و روزنامه نگاری تقویت آموزش های تخصصی روزنامه نگاری، اعمال شرایط و ضوابط قانونی مشخص برای ورود به این حرفه، كمك به پیشبرد امور تشكل های صنفی حرفه ای و مدنی روزنامه نگاری به عنوان حلقه واسط بین جامعه مطبوعات، مردم و حكومت، جلب اعتماد مردم از طریق اطلاع رسانی دقیق، صحیح و سریع، پرهیز از غوغاسالاری وتكیه بر میثاق اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری از مؤلفه های مهمی است، كه می تواند رسانه های كشور را در خدمت توسعه همه جانبه و پیشرفت و سربلندی جامعه اسلامی قرار دهد.

امكان سخن گفتن با میلیون ها نفر است و مخاطره همان چیزهایی است كه روزنامه نگاران با آن روبرو هستند. برای نهادینه شدن اموری چون «هویت صنفی مطبوعات»، «زندانی مطبوعات»، «جرم مطبوعاتی» و «هیأت نظارت» در جامعه مطبوعاتی، آن نشان دهنده رشد مطبوعاتی در كشور می باشد واخلاق حرفه ای از ویژگی های دیگر روزنامه نگاری در كشور ماست، مطبوعات، ركن چهارم مشروطیت است.

ورود به برخی مطبوعات حتی خیلی ساده تر از ورود به مشاغل دیگر است. نتیجه آن كه پس از مدتی با طیفی مواجه می شویم كه در كوتاه ترین مدت ادعای روزنامه نگاری دارند... در كشورهای پیشرفته وضع فرق می كند. در آنجا هر مؤسسه مطبوعاتی از طریق وزارت كار اقدام می كند. افراد با مراجعه به نمایندگان این وزارت كه حتی ممكن است در محلات هم شعبه داشته باشد، تقاضای كار می كنند. روزنامه ها نیز موظفند با بررسی تقاضاهای رسیده به وزارت كار، نسبت به استخدام نیروی انسانی مورد نیاز خود اقدام كنند در غیر این صورت، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. طبق قوانین فرانسه، كسی كه كارت هویت حرفه ای نداشته باشد، بیش از سه ماه نمی تواند در یك روزنامه كار كند. ما نیزامیدواریم با این شیوه شاهد بهبود فعالیت روزنامه نگاری در كشورمان باشیم .
منبع:برترین ها

1392/7/21
اطلاعات تماس
نام-- 1
استانتهران


محصولات مشابه