ده فرمان تفکر استراتژیک

 دکتر مجتبی لشکربلوکی در کتاب فرامین و فنون تفکراستراتژیک، ده فرمان برای تفکر استراتژیک برشمرده که در ادامه می‌خوانید:
 
فرمان 1: نیت متمرکز (هدف‌گیری و هدف‌گرایی) داشته باشید.
 
فرمان 2: در جستجوی پرسش‌های ناگفته و پاسخ‌های نایافته باشید.
 
فرمان 3: متمرکز بر عواملی باشید که هم متمایزکننده باشد هم ممتازکننده.
 
فرمان 4: در هر رخداد و روندی، در جستجوی فرصت و منفعت استراتژیک باشید!

فرمان 5: همیشه خاطره‌های متعدد از آینده در ذهن سازمان داشته باشید.
 
فرمان 6: سیستم خلق ارزش را از نو بیافرینید.
 
فرمان 7: دایره انتخاب‌ها و گزینه‌های خود را گسترش دهید.
 
فرمان 8: مدام فرضیه‌پردازی و فرضیه‌آزمایی کنید!
 
فرمان 9: بازی برد برد طراحی کنید.
 
فرمان 10: چرخه‌های زاینده و پاینده ایجاد کنید.

مرجع : متحدپرچ
۳۱ خرداد ۱۳۹۶


محصولات مشابه