ده نشانه یک مدیر ضعیف

ام بی ای نیوز:
مترجم: مرضیه فروتنبیشتر مردم یك مدیر ضعیف را فردی مطیع یا ترسو می دانند. در حالی كه آن ها ممكن است تا حدی شایسته باشند اما مدیران ضعیف گاهی گزافه گو، خودخواه، سلطه گر و دیكتاتور نیز هستند. حتی اگر در زمینه افزایش سود دهی نیز موفق عمل كنید، جذب مشتریان جدید یا توسعه محصولات و خدمات نوین، عدم گرایش مردم به سویتان، از شما یك رهبر ضعیف می سازد.

در زیر به هفت رفتار یك مدیر ضعیف اشاره شده است:

۱. تیم شما معمولا از فرسودگی شغلی رنج می برد.
هدایت شدن و بلند پروازی، صفات مهم مدیران موفق به شمار می روند. به هر حال، كار كشیدن بیش از حد از كارمندانتان به این معنا است كه شما به شكلی موثر از منابع خود استفاده نمی كنید. شاید بتوانید با كاركشیدن بیشتر از كارمندان و دستیابی به سود دهی بیشتر به غرور خود بیفزایید اما موفقیت آنی در بلند مدت شرایط سالم حاكم بر سازمان را تقلیل می دهد.
با وجود نیاز به انجام كار سخت در برخی شرایط، گاهی لازم است كه به كارمندانتان فرصتی برای استراحت و تجدید قوا بدهید.

۲. از طرح درخواست های سخت و دشوار بپرهیزید.
باید همیشه با اطمینان كامل به توانایی های خود تصمیم گیری كنید. بنابراین بهتر است كه كارمندانتان را مامور جمع آوری حقایق بیشتر راجع به یك موضوع خاص بكنید. معمولا مدیران تا آخرین لحظه تصمیم گیری را به تعویق می اندازند. تاخیر بیش از حد، شما را از تصمیم گیری به موقع باز می دارد.

۳. شما رویكرد مناسبی را بر نمی گزینید.
شاید با انبوهی از كارهای انجام شده رو به رو باشید اما به خواسته های خود فكر نكرده اید. شما تازه با جمع كردن اعضای تیم خود دور هم با صدای بلند درباره كار پیش رو فكر می كنید. افكار غیر متمركزتان افراد را گیج و سردرگم می كند. به این ترتیب در پایان جلسه شما هنوز اهداف واقعی خود را به اطلاع كارمندان نرسانیده اید و مطالب زیادی به طور حل نشده باقی مانده اند. در نهایت، درك این اهداف را به اعضای تیم واگذار می كنید و كارمندانتان نیز شما را فردی آشفته و سرگردان می خوانند.

۴. شما اعضای تیم را در یك مكان عمومی تحقیر می كنید.
انتقاد از یكی از اعضای تیم در جلسه یا مكان عمومی راهی سریع برای مشهور شدن شما به عنوان یك مدیر بد محسوب می شود. شاید افكار یا اعمال یك نفر احمقانه به نظر برسد اما انتقاد از آن در جلسه فقط شما را فردی ناپایدار و سست اراده نشان می دهد.
مدیران ضعیف با تحقیر دیگران سعی می كنند خود را بهتر از بقیه نشان دهند. انتقاد را در محیطی خصوصی انجام دهید. ناراحت كردن یك نفر در جلسه ای كاری شما را در موضع قدرت قرار نمی دهد. كاملا برعكس، افراد خوب و موفق چنین رفتار هایی را تحمل نخواهند كرد و در نتیجه شما با تیمی ضعیف رها می شوید كه به خاطر ترس از شخصیتتان راندمان عالی ندارند.

۵. شما به تعهدات خود عمل نمی كنید.
در جلسه با یك مشتری مهم برای اثبات جایگاه خود با حركات خاصی اطمینان فرد را به عمل به وعده هایتان جلب می كنید. انجام این كارها شاید برای یك لحظه شما را خوب نشان بدهد اما پس از مشاهده آثار شادی و رضایت در چهره مشتری، نشانه ای از عمل به تعهدتان دیده نمی شود. اعضای تیم ضعیف عمل می كنند و یاد خواهند گرفت كه چگونه مشتری را گول بزنند. به مرور زمان، اعتبارتان از بین می رود و مردم به شما به چشم فردی پر حرف با وعده هایی پوچ نگاه خواهند كرد.

۶. شما به طور مستقل درخواستی یكسان را از افراد مختلف می خواهید.
شاید ظاهرا این ایده ای خوب برای افزایش احتمال دریافت نتیجه ای رضایت بخش به نظر برسد اما به هرحال، كارمندان با درك این موضوع شاید عصبانی و ناامید شوند زیرا تلاش برای پاسخ دادن به درخواست شما آن ها را از انجام كار مرسوم خود بازداشته است. این اتفاق به خصوص وقتی صدمه می زند كه از نتیجه كار یك نفر استفاده نمی كنید. این بدان معنا است كه شما به هیچ كدام از آن ها به اندازه كافی برای انجام كارتان اعتماد ندارید یا شاید حاكی از آن باشد كه رویكردی بی برنامه را برای مدیریت كسب و كار با امید به مشغول شدن یك نفر به انجام كاری خاص در پیش گرفته اید. در هر صورت، به تدریج شاهد از بین رفتن جایگاه مدیریتی خود خواهید بود.

۷. شما بازخوردی صادقانه از خود نشان نمی دهید.
به منظور صدمه نزدن به احساسات افراد یا خوشحال نگه داشتن آن ها، شاید شما یك بازخورد عملی و صادقانه را در قبال عملكرد خوب یك كارمند باسابقه از خود نشان ندهید. با رد شدن از كنار این مساله، شما انتظاراتی غیر واقعی را در ذهن یكی از اعضای تیم خود به وجود می آورید و با عدم تعهد به وعده های شفاهی خود او را گیج و سردرگم خواهید كرد. انجام یك واكنش جدی اما منصفانه، از نشانه های یك مدیر قدرتمند است. در بلند مدت، مردم رك گویی و صداقت شما را تحسین خواهند كرد.
تبدیل شدن به یك مدیر قدرتمند نیاز به خود آگاهی، خود مدیریتی و فروتنی به میزانی برابر دارد.

منبع

۱۹ اسفند ۱۳۹۳


محصولات مشابه