برج خنک کننده دما چیست و انواع آن کدام است؟

برج خنک کننده دما چیست و انواع آن کدام است؟ برج خنک کننده دما یک دستگاه بسیار کاربردی است که امروزه از آن در کارخانه‌ها، ساختمان‌های بزرگ، پالایشگاه‌ها و غیره استفاده می شود. همانطور که از نام  آن مشخص است این برج در واقع یک مبدل حرارتی محسوب می‌شود که از طریق ایجاد تماس میان هوا و آب باعث خنک شدن آب گرم مجموعه می‌شود.
از آنجایی که دفع گرمای آب در این برج به وسیله‌ی عمل تبخیر صورت می‌گیرد به تدریج باعث می‌شود تا غلظت مواد معدنی موجود در آب افرایش یابد. و چون این برج‌های خنک کننده از عناصر فلزی مانند آهن ساخته می‌شوند ممکن است غلظت مواد معدنی به تدریج باعث خوردگی فلز شود.
به همین دلیل بهتر است جهت جلوگیری از کاهش عملکرد این دستگاه، هنگام ورود آب به برج با استفاه از یک دستگاه تصفیه، سختی آن گرفته شود. از این دستگاه در سیستم‌های مختلف مانند تهویه‌ی مطبوع، سیستم‌های تبرید و غیره استفاده می‌شود.

مزایای استفاده از برج خنک کننده دما

این برج خنک کننده که به وسیله‌ آب کار می‌کند کم هزینه‌ترین دستگاه خنک کننده محسوب می‌شود. زیرا نرخ آب مصرفی آن تقریبا ۵% سیستم‌های دیگر است. همچنین مقدار هدر رفت در این دستگاه بسیار کم است و برای محیط زیست نیز ضرر زیادی نخواهد داشت.
این دستگاه کاملا در دسترس همه‌ی افراد است و در کشور توسط کارخانه‌ها تولید می‌شود. از طرف دیگر آب نسبت به سایر مایعات، توانایی سردکنندگی بیشتری دارد.
از دیگر مزایای این برج می‌توان به خنک کردن دمای آب تا ۲ الی ۳ درجه بیشتر از دمای مرطوب هوا اشاره کرد.

مشکلات استفاده از برج خنک کنند

استفاده از هر دستگاهی با توجه به مزایای زیادی که خواهد داشت در طول زمان نیز ممکن است با مشکلاتی رو به رو شود. برج خنک کننده در فضایی قرار دارد که به طور مستقیم با نور خورشید، اشعه یو وی و غیره در تماس است. این محیط‌ها مکان مناسبی برای رشد انواع باکتری‌ها، جلبک‌ها و غیره هستند و پس از مدتی باعث خوردگی بدنه‌ و کاهش عملکرد دستگاه می‌شوند.
از دیگر مشکلات این برج می‌توان به ورود گرد و غبار به داخل این دستگاه اشاره کرد. همین امر باعث افزایش رسوبات در داخل آب دستگاه می‌شود و به مرور زمان  در عملکرد آن اختلال ایجاد خواهد کرد.

انواع برج خنک کننده دما

این دستگاه ۳ نوع دارد که در ادامه به بررسی هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.

برج خنک کننده مرطوب

در این نوع برج آب نقس اساسی را بر عهده دارد که عملکرد آن را پیش‌تر توضیح داده‌ایم. برج خنک کننده‌ی مرطوب یا تبخیری خود به دسته‌های دیگری تقسیم می‌شود.

برج خنک کننده خشک

در برخی مناطق به دلیل کمبود آب نمی‌توان از برج‌های خنک کننده‌ی مرطوب استفاده کرد. به همین دلیل برج خنک کننده‌ی خشک را جایگزین می‌کنیم. اما این دستگا‌ه‌ها به علت صرف هزینه‌ی زیاد در بخش‌های ساخت، کنترل سیستم، نگهداری و غیره مرسوم نیستند.

برج خنک کننده‌ی مرطوب_خشک

این برج ترکیبی از دو برج خنک کننده‌ی قبلی می‌باشد.
انواع دیگری از این برج‌ها وجود دارند که با استفاده از چوب و غیره ساخته می‌شوند. طرح کلی این دستگاه‌ها به شکل برج است تا جریان هوا در آن‌ها سریع باشد.
1398/7/6
جویشگر


دیگر محصولات


محصولات مشابه
 • فن آکسیال سیلندرى EcoVent

  فن آکسیال سیلندرى EcoVent

  ﻫﻮاﮐﺶ آﮐﺴﯿﺎل ﺳﯿﻠﻨﺪرى ﺳﺮى CAF داراى ﻣﻘﻄﻊ داﯾﺮه اى ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ۹۰۰-۵۰۰ میلیمتر ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻧﺼﺐ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﺗﺠﺎرى و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﻮاى ﺗﺎزه ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد. ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ ﺑﻮده و ﺑﺪﻧﻪ آﻫﻨﻰ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻻﯾﻪ رﻧﮓ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﮓ زدﮔﻰ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺼﻮل از ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ اﯾﺮاﻧﻰ ﺑﻮده و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﻓﺎز و ۴ ﯾﺎ ۶ ﻗﻄﺐ اراﺋﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻼس F ﺑﻮده و درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻦ IP55 اﺳﺖ. اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎى ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﺮاى ﮐﻨﺘﺮل دور ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺪﻧﻪ ﺳﯿﻠﻨﺪرى اﯾﻦ ﻫﻮاﮐﺶ ﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر را ﮐﺎﻣﻼ در داﺧﻞ ﻓﻀﺎى اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ (longcase). ﻫﻮاﮐﺶ ﻫﺎى ﺳﺮى CAF ﺑﺮاى ﻧﺼﺐ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ، ﻓﻀﺎﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ،ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎ، اﻧﺒﺎر ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ و….. ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ.

  تأسیسات تهران
 • فن تخلیه دود سری محوری

  فن تخلیه دود سری محوری

  فن های تیپ محوری تخلیه دود شرکت AIRONN با قابلیت مقاومت به حریق در دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد به مدت دو ساعت بوده و دارای گواهینامه های F300 و F400 از آزمایشگاه Applus+ هستند. قابلیت تنظیم زاویه پره‌های فن در سایزهای پروانه بین ۴۰۰ میلیمتر تا ۱۲۵۰ میلیمتر فن‌های تخلیه دود ساخته شده در این کمپانی تنوع گسترده ای را متناسب با ظرفیت‌های متفاوت برای تامین فشارهای بالا فراهم کرده است. بدین‌ترتیب، این نوع از فن‌های تخلیه برای رفع مشکل افت‌فشار استاتیکی بالا در سیستم‌های کانال‌کشی پارکینگی بسیار سودمند بوده و جایگزین مناسبی برای فن‌های گریز از مرکز بزرگ محسوب می‌شود. عملکرد فن های تخلیه دود تیپ محوری AIRONN براساس استاندارد AMCA 210-07 تایید شده است

  تأسیسات تهران
 • هواکش آکسیال صنعتی

  هواکش آکسیال صنعتی

  هواکش آکسیال تاسیساتی دمنده مدل ایلکا با بهترین کیفیت و گارانتی 18 ماهه

  تأسیسات تهران
 • فن سانتریفیوژ بکوارد MYAIR

  فن سانتریفیوژ بکوارد MYAIR

  فن سانتریفیوژ بکوارد CBV ﺑﺮاى ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﻮا در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﺗﺠﺎرى اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد. ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﮑﻮارد و ﺑﺪﻧﻪ از ﺟﻨﺲ آﻫﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻻﯾﻪ رﻧﮓ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﮓ زدﮔﻰ ﻣﻘﺎوم ﻣﻰﺷﻮد. اﺗﺼﺎل اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر و ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺮک ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ (ﺑﺪون ﺗﺴﻤﻪ) اﺳﺖ. اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻗﻄﺐ اراﺋﻪ ۶ ﯾﺎ ۴ ﻣﺤﺼﻮل از ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ اﯾﺮاﻧﻰ ﺑﻮده و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﻓﺎز و IP55 ﺑﻮده و درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻦ F ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻼس F ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎى ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﺮاى ﮐﻨﺘﺮل دور ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ. فن های CBV داراى ﭘﺎﯾﻪ دوﺑﻞ، ﻟﺮزه ﮔﯿﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﻦ ﻫﺎى ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺑﮑﻮارد ﺳﺮى ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﻮا از ﻓﻀﺎﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﺗﺠﺎرى، ﺧﺎﻧﮕﻰ، ﺗﺨﻠﯿﻪ از ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ، ﻫﻮدﻫﺎى رﺳﺘﻮراﻧﻰ و ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ.

  تأسیسات تهران