میخواهید کسب و کارتان رشد کند؟ در میان کارکنان خود رهبر پرورش دهید

میخواهید کسب و کارتان رشد کند؟ در میان کارکنان خود رهبر پرورش دهید چه کسی را پرورش دهیم؟
رهبران بزرگ (موفقان واقعی یعنی آنها که در بالای لیست یک درصد قرار دارند) همگی دارای یک وجه مشترک هستند آنها می‌دانند که مهمترین وظیفه یک رهبر یافتن و نگه داشتن افراد خوب است. یک تشکیلات بدون نفرات نمی‌تواند تولیداتش را بالا ببرد آنچه که به ارزش یک تشکیلات می افزاید، افراد درون آن است. سیستم ها پیر می‌شوند، ساختمان‌ها کهنه میشوند دستگاه‌ها فرسوده می‌شوند ولی افراد به تعالی می‌رسند، رشد می‌کنند و تاثیر گزار می شوند، در صورتی که از نعمت رهبری مسئول بهره ببرند که به ارزش توانایی‌های آنها آگاهی داشته باشد. اگر شما هم میخواهید به یک رهبر موفق تبدیل شوید باید ضمن تعالی خود، دیگر رهبران اطراف خود را آماده نمایید. باید راهی بیابید تا آنچه مورد نظر شما است درک شده، صورت عمل به خود گرفته و توسط افراد گروه به مرحله اجرا در آیند. رهبر کل می‌تواند تصویر نهایی را ببیند، اما او باید با کمک رهبران دیگر تصویر ذهنی خود را به واقعیت تبدیل کند. اکثر رهبران، در اطرافشان مریدان زیادی دارند. به تصور آنها هرچه مرید بیشتر باشد موفقیت نیز بیشتر می‌شود. تنها معدودی از رهبران در اطرافشان رهبران دیگری را گرد می‌آورند. چنین رهبرانی برای تشکیلاتشان کسب ارزش می‌نمایند.  آنان نه تنها مسئولیتشان سبکتر شده بلکه چشم‌انداز شان هم رشد کرده و توسعه می یابد.
 
 اینکه کدامیک از کارکنان را پرورش می دهید  واقعاً اهمیت دارد
برای این که در اطراف خود رهبران دیگری را گرد آورید بهترین کار ممکن این است که مناسب ترین آدم ها را یافته و آنها را آموزش داده و پرورش دهید تا تبدیل به بهترین رهبران ممکن گردند. تنها رهبران خوب قادر به تربیت دیگر رهبران میباشند میدانید چرا؟
چون نزدیکترین اطرافیان رهبر تعیین کننده سطح موفقیت آن رهبر هستند
صورت منفی این نظر نیز صحیح است یعنی نزدیکترین اطرافیان رهبر تعیین کننده سطح ناکامی های آن رهبر هستند به بیان دیگر نزدیکان رهبر مسئول فراز و فرود او هستند. البتهکه خود شخص است که می‌توانند با تصمیم و توانایی خویش در توسعه و پرورش اطرافیانش در کسب این نتیجه مثبت یا منفی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. ولی توانایی فرد در تشخیص معیارهای گزینش افراد نیز نقش مهمی ایفا می کند. هدف این نیست که جماعتی دنباله‌رو را به دنبال خود بکشیم. به عکس، هدف تربیت رهبرانی است که این عمل را به صورت یک جنبش فراگیر درآورند. بیایید چند لحظه به پنج یا شش نفری که در تشکیلات شما بیشتر به شما نزدیک هستند فکر کنید. آیا در حال پرورش آنها هستید؟ آیا برای رشد آنها برنامه‌ای دارید؟ آیا برای رهبری به صورت درستی مجهز و تربیت شده اند ؟آیا می توانند در حمل این بار مسئولیت کمکی برای شما باشند؟
رشد بالقوه یک تشکیلات به صورت مستقیم به توانایی های بالقوه افراد آن تشکیلات مربوط است. عجیب است که این همه پول، توان و تمرکز بازاریابی تشکیلات صرف بخش هایی میشود که هیچ بازده و رشدی ندارند. چرا این همه برای مشتری مد اری تبلیغ میشود درحالی که نفرات آموزش دیده جهت سرویس د هی به آنان را نداریم؟ به هنگام سرویس دهی، هرش مشتری تفاوت میان کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده را تشخیص میدهد. بروشورهای جذاب و شعارهای پرزرق و برق هرگز نمیتوانند کاستی و عیب های مدیریت ناصالح را پوشش دهند.
صلابت هر تشکیلاتی به طور مستقیم منوط به صلابت مدیر آن است. رهبر ضعیف یعنی تشکیلات ضعیف و رهبران قوی یعنی تشکیلات قوی.  همه افت و خیزها به رهبر بستگی دارد.
معمولاً رهبران در توسعه دیگر رهبران ناکام می‌مانند. به دو دلیل: کمبود آموزش و یا نداشتن فکر درست برای اینکه به دیگران اجازه بدهند و آنها را برای کار کردن در کنارشان ترغیب کنند. غالباً رهبران به اشتباه فکر می‌کنند که به جای کار کردن با مردم باید با آنها رقابت کنند. رهبران خوب دارای ذهنی متفاوت از دیگران هستند.
بیایید به دو نظر مختلف از دو شیوه رهبری نگاهی داشته باشیم:
 

برنده شدن از طریق همکاری
 • نگریستن به دیگران به عنوان دوست
 • تمرکز روی دیگران
 • تبدیل شدن به حامی دیگران
 • برد در صورتی که شما و دیگران نیک باشید
 • برنده شدن بر اساس مهارت های فراوان
 • پیروزی های بزرگ
 • دلخوشی فراوان
 • فقط برنده ها در آن جایی دارند
 

برنده شدن از طریق رقابت
 • نگریستن به دیگران به عنوان دشمن
 • تمرکز روی خود
 • به دیگران با شک و ظن نگاه کردن
 • برد در صورتی که شما نیک باشید
 • برنده شدن بر اساس مهارت های شما تعیین می شود
 • پیروزی های کوچک
 • دلخوشی اندک
 • برنده ها و بازنده ها در آن جای دارند
 
پیتر دراکر گفته است هیچ مسئولی از توان و کارآمدی افراد تحت امرش ضرر ندیده است. به عکس، اطرافیان دارای مهارت رهبری در بسیاری از اوقات در قبول بار مسئولیت شما را به عنوان یک مسئول یاری می‌دهند. به دو مورد از آنها اشاره می کنیم :
 • آنان بار تصمیمات شما را سبک می کنند
به عنوان یک رهبر گاهی اوقات توصیه های ضروری که مایل به شنیدن آن نیستید را می شنوید. این از مزایای داشتن رهبر در اطرافتان است داشتن آدمهایی که میدانند چگونه تصمیم گیری کنند. پیروان به شما آن چیزهایی را می‌گویند که شما دوست دارید بشنوید اما رهبران آن چیزهایی را می گویند که شما به شنیدن آنها نیاز دارید.
 • دارای تفکر رهبری هستند
رهبران همقطار، کاری بیشتر از همکاری با رهبر انجام می‌دهند آنها همانند رهبر فکر می‌کنند و در نتیجه بار مسئولیت او را سبک میکنند در موقعیتهای حساسی چون تصمیم گیری ها، همفکری و راهنمایی دیگران ارزش فراوانی پیدا می‌کند
رهبران باعث جلب رهبران بالقوه به سوی خود میشوند. همانند پرندگان هم خانواده که معمولاً دور هم جمع می‌شوند، باید رهبر باشی تا رهبر را بشناسی، رهبر را پرورش دهی و رهبری را به نمایش بگذاری. باید رهبر باشی تا رهبر را به سمت خود جلب کنی.
به طور مسلم کشش و جاذبه اولین قدم برای پرورش دیگران است. با این ذهنیت، بسیاری از افراد در موقعیت رهبری هستند که توانایی انجام این تکلیف را ندارند. رهبران خوب قادر به جذب رهبران بالقوه هستند چون:
 • رهبران شبیه به هم فکر می کنند
 • رهبران احساسی دارند که برای دیگر رهبران قابل درک است
 • رهبران محیطی خلق می کند که رهبران بالقوه را جذب می نمایند
 • رهبران از توانایی های بالقوه دیگران احساس تهدید نمی کنند
برای مثال شخصی که در موقعیت رهبری که نمره ۵ از نمرات ۱ تا ۱۰ را گرفته باشد نخواهد توانست نظر رهبری با نمره ۹ را جلب کند. شاید بپرسید چرا؟ جواب این است که به طور طبیعی چشم و ذهن رهبران در هر جمعی در پی یافتن افرادی است که همسطح یا بالاتر از خود آنها هستند. رهبری که فقط مدیران را در اطرافش گردآورده، برای انجام کارها باید به منابع و ابتکارات شخصی خود تکیه کند. بدون کمک دیگر رهبران که بار مسئولیت اش را سبک می کنند او فرسوده و ناتوان می گردد. اگر به تازگی از خود پرسیده اید که آیا خسته‌ام و جواب تان هم مثبت است پس باید دلیل خوبی هم برای آن داشته باشید. "زیرا همه بار را خود به دوش میکشید".
گرانترین کارکنان شما آنهایی نیستند که حقوق بالایی دارند بلکه آنهایی هستند که غیرمولدند. پرورش رهبران وقت گیر و گران تمام می‌شود. معمولاً باید به آنها پول بیشتری بپردازید ولی آنها سرمایه‌های ارزشمندی هستند. آنها می‌توانند روی کیفیت بالای یک فرد انگشت گذاشته و مشوق آنها شوند تا بیشتر تولید کرده و به ارزش تشکیلات بیافزایند. اکثر مردم فقط وقتی که دوست دارند تولید می کنند رهبران حتی اگر هم دوست نداشته باشند، تولید کننده هستند. رهبران خردمند کسانی را استخدام میکنند که بیشتر از آنها می‌دانند هدف والای یک رهبر باید این باشد.
 
منبع: پرورش کارکنان، جان ماکسول، ترجمه شمس آفاق یاوری، نشر فرا
 
دسترسی به اصل مقاله:   https://goo.gl/WjYT7b

 
1397/1/25
اطلاعات تماس
نامکبری موحدی منصور
تلفن۰۲۶-۳×××۲۹۵۲callتماس بگیرید
همراه۰۹۰۳×××۸۶۸۸callتماس بگیرید
وبسایت
استانتهران
آدرسکرج - گلشهر - خیابان درختی - میدان معلم


محصولات مشابه
 • کتاب "بازاریابی آسانتر از آن است که می اندیشی"

  کتاب "بازاریابی آسانتر از آن است که می اندیشی"

  کتاب "بازاریابی آسانتر از آن است که می اندیشی( 150 تکنیک عملی برای فروش و بازاریابی موفق )" مولف: مجید شهیدی ناشر:انتشارات دانش پژوهان برین قطع:رقعی؛112 صفحه این کتاب به کارآفرینان،فروشندگان،بازاریابان ، ویزیتورها، منشی ها ،مسئولین دفاترمدیر عامل ،پرسنل بخش فروش و بازاریابی توصیه می شود . بخش هایی از کتاب "بازاریاب و فروشنده امروزی باید مطلع،مسلط ،هوشیارو در یک کلام ،حرفه ای باشد تا جایگاه خود را در میان سایر بازاریابان و فروشندگان متمایز نماید و بدین شکل در میدان رقابت باقی بماند.لذا این کتاب بر آن است تا شما را به تکنیک ها و ابزارهایی مسلح نماید تا موفقیت خود را به عنوان یک بازاریاب و فروشنده جشن بگیرید. این کتاب از آن دست کتابهایی است که اگر حرفه بازاریابی را برای آینده شغلی خود در نظر گرفته اید،باید یک نسخه از آن را همواره در کنار دست خود داشته باشید. چیزی شبیه هند بوک برای رشته بازاریابی و فروش حرفه ای. برخی از نکات: • برای هریک از مکالمات تلفنی خود از قبل برنامه ریزی کنید ،ابتدا تمام مکالمه را در ذهنتان تمرین کنید ،مجسم سازید که پیشاپیش در این کار موفق شده اید و حالا می خواهید این موفقیت را تکرار کنید. • در تماس اول با یک منشی از جمله ای امری، مودبانه و سریع استفاده کنید به عنوان مثال ،"آقای جعفری، لطفا" و از به کاربردن عباراتی با بار منفی نظیر "ببخشید مزاحم شدم" یا "خسته نباشید" استفاده نکنید . • چنانچه مشتری با شما تماس گرفت ،پیشنهاد می شود در سومین زنگ، به او پاسخ دهید؛زودتر از آن ، خود را بیش از حد مشتاق نشان داده و دیرتر از آن نوعی بی احترامی تلقی خواهد شد . • اگر لحن صدایتان نامناسب باشد ممکن است پاسخ نامناسبی دریافت کنید. در بیشتر موارد، با به دست آوردن لحن صدای خوش بینانه و مطمئن، می توانید دیگران را در مسیر موافقت با خودتان همراه کنید. • در مذاکرات گشاده رو، مودب، صادق ، منطقی، مسلط ،راز دار، منصف و صبور باشید ،ارتباط چشمی صحیح برقرارکنید و وارد مسائل شخصی و خانوادگی نشوید. • سه‌چهارم تصمیمات مشتریان برای خرید کالا یا خدمت در نقطه خرید شکل می‌‌گیرد. • 98 درصد از فرایند خرید توام با احساس و تنها2 درصد آن با منطق توام است.لذا مشتری باید از شما خوشش بیاید تا خرید کند. • 5 ثانیه اول هر ملاقاتی از 5 دقیقه بعدی اش، مهم تر است.پس تاثیر ملاقات اول را جدی بگیرید . • 55 درصد از یک ارتباط موثر به شکل ظاهری و زبان بدن ،38 درصد به نوع گفتار و استفاده از کلمات و تنها 7 درصد به محتوای کلام بستگی دارد .از این رو به زبان بدن خود و طرف مقابل دقت کنید . • و..." جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 09138049704 و 36270251 (031) تماس حاصل نمایید .

  مشاوره اصفهان
 • دستگاه خط تولید زغال فشرده و کوره صنعتی

  دستگاه خط تولید زغال فشرده و کوره صنعتی

  شرکت فنی مهندسی سازه ابتکار ارشد سازنده ماشن آلات تولید انواع زغال فشرده< لیمو>و.... سازنده انواع اکسترودرهای صنعتی جهت تولید بریکت های هیزمی و زغالی < سازنده انواع کوره های صنعتی دوجداره < چند منظوره < ترمودینامیکی و ترمودینامیکی پلاس سازنده انواع مکنده های صنعتی جهت حمل مواد گرانولی و تهویه هوا سازنده انواع آسیاب و کراشر های صنعتی تک مرحله ای و دو مرحله ای جهت تولید خاک اره برای تولید مواد اولیه تولید زغال فشرده و بستر سازی دامداری ها و مرغ داری های صنعتی دارای گواهینامه های ایزو و ims انتخاب شده بعنوان کار آفرین برتر سال99 و1400 همراه به روز ترین مشاوره در امر کارآفرینی و تعریف بیزینس پلن شما به صورت رایگان خدمات ما به مشتریان عزیز: 1- تامیین مواد اولیه جهت تولید انواع زغال 2- نصب<راه اندازی و آموزش و پشتیبانی 24 ساعته رایگان 3-خرید محصولات تولیدی شما همراه عقد قرار داد برای اطلاعات بیشتر و مشاوره تلفنی تماس حاصل بفرمایید ما دستگاه نمیفروشیم آینده میفروشیم

  ماشین سازی آذربایجان شرقی
 • خط تولید زغال فشرده

  خط تولید زغال فشرده

  فروش خط تولید زغال فشرده با نازل‌ترین قیمت برای شماعزیزان همچین هلدینگ سازه ابتکار ارشد با عقد قرار داد رسمی تمامی محصولات زغال شما را خریداری می کند اموزش نصب و راه اندازی به صورت رایگان برای شما انجام می شود و با پشتیبانی 24 ساعته هلدینگ سازه ابتکار مواد اولیه (خاک ذغال+ پوست گردو+خاک اره ) تامین میکند ما در تمام طول سال مسئولیت تامین مواد اولیه آنها را با کمترین قیمت بر عهده میگیریم این اولویت فقط برای مشتریان خود ماست. بزرگ ترین صادر کننده زغال در ایران کلیه خطوط دارای گارانتی طلایی می باشد برای اطلاع از شرایط خرید و قیمت ها با ما تماس بگیرید.

  متفرقه تهران
 • فروش دستگاه خط تولید زغال فشرده و کوره صنعتی

  فروش دستگاه خط تولید زغال فشرده و کوره صنعتی

  شرکت فنی مهندسی سازه ابتکار ارشد سازنده ماشن آلات تولید انواع زغال فشرده< لیمو>و.... سازنده انواع اکسترودرهای صنعتی جهت تولید بریکت های هیزمی و زغالی < سازنده انواع کوره های صنعتی دوجداره < چند منظوره < ترمودینامیکی و ترمودینامیکی پلاس سازنده انواع مکنده های صنعتی جهت حمل مواد گرانولی و تهویه هوا سازنده انواع آسیاب و کراشر های صنعتی تک مرحله ای و دو مرحله ای جهت تولید خاک اره برای تولید مواد اولیه تولید زغال فشرده و بستر سازی دامداری ها و مرغ داری های صنعتی دارای گواهینامه های ایزو و ims انتخاب شده بعنوان کار آفرین برتر سال99 و1400 همراه به روز ترین مشاوره در امر کارآفرینی و تعریف بیزینس پلن شما به صورت رایگان خدمات ما به مشتریان عزیز: 1- تامیین مواد اولیه جهت تولید انواع زغال 2- نصب<راه اندازی و آموزش و پشتیبانی 24 ساعته رایگان 3-خرید محصولات تولیدی شما همراه عقد قرار داد برای اطلاعات بیشتر و مشاوره تلفنی تماس حاصل بفرمایید. ما دستگاه نمیفروشیم آینده میفروشیم

  ماشین سازی آذربایجان شرقی