شایستگی های فردی مدیران

شایستگی های فردی مدیران  "اعتماد به نفس"
 
شاخصهای رفتاری :
 
۱. انعطاف پذیری و آمادگی برای تغییر برداشتها و باورهای خود بر اساس اطلاعات و شواهد 
 
۲. برداشت منصفانه از خود و اطلاع از زمینه های قابل بهبود و استقبال از توصیه ها و بازخوردهای دیگران 
 
۳. کنترل خود در شرایط دشوار، پذیرش انتقاد دیگران و اتخاذ رویه یکسان و مثبت (نقدپذیری) 
 
۴. حفظ روحیه بشاش در شرایط سخت و القای آرامش درونی در موقعیتهای بحرانی (خویشتن داری) 
 
۵. توانایی ایجاد فضای آرام توأم با خشنودی و جو سازمانی مساعد 
 
۶. داشتن نگرش "من میتوانم" در اغلب شرایط 
 
۷. هراس نداشتن از حقایق و بیان نظرات خود 
 
۸. برخورداری از هوش عاطفی بالا 
 
۹. درک دیدگاه ها و احساسات دیگران راجع به مباحث مختلف، توانایی تأیید و واکنش سریع و مناسب به آنها و رفع مؤثر اختلافات با دیگران

مرجع : متحدپرچ
1396/3/31
اطلاعات تماس
نامرضا تدین
تلفن۲۱-۶×××۳۳۱۲callتماس بگیرید
همراه۰۹۱۲×××۵۸۲۹callتماس بگیرید
وبسایت
استانتهران
آدرسمیدان حسن آباد - خیابان امام خمینی ره - جنب بیمارستان سینا - کوچه میرزایی - پلاک 49 - شرکت متحدپرچ


محصولات مشابه