menu دسته بندی مقالات

دستگاه تشخیص گروه خون

دستگاه تشخیص گروه خون سیستم های تعیین کننده گروه خون، تست های پایه ای پردازش خون را انجام می دهند که شامل تعیین گروه ABO و زیر گروه ها، تعیین Rh، تشخیص آنتی بادی و غیره است. این تست ها، عواملی را تعیین می کنند که می توانند موجب ایجاد واکنش در انتقال خون شوند. این عوامل مانند همولیزر سلول قرمز، آنافیلاکسی(anaphylaxis)، و دیگر تاثیرات ایمنولوژیک و غیر ایمنولوژیک است. سیستم های اتوماتیک و شبه اتوماتیک گروه بندی کننده ی خون، نیاز به کار با نمونه ها و استفاده از معرف ها را حداقل کرده و سرعت و صحت انجام تست ها را افزایش می دهند. آنالایزرهای شبه اتوماتیک معمولا ماجولار هستند و برخی از مراحل کار را به صورت اتوماتیک انجام می دهند. لذا فرایند کلی ساده تر شده و وظیفه ی تکنسین سبک تر می شود. در سیستم های کاملا اتوماتیک معمولا تکنسین فقط باید معرف ها را تامین کند.

به منظور پیشگیری استفاده از خون های آلوده، برخی از آنالایزرها قابلیت انجام غربالگری بیماری های واگیردار را دارند. این آنالایزرها می توانند وجود بیماری هایی مانند HIV، هپاتیت B، سیفلیس، لوسمی سلول T و غیره را تشخیص دهند.

سیستم تعیین کننده ی گروه خون، گره خونی را براساس مارکرهای سلولی یا آنتی ژن های روی سلول های قرمز خون تعیین می کند. این مارکرها به عنوان برچسب های شناسایی عمل می کنند؛ سلول هایی که آنتی ژن خارجی را حمل می کنند پاسخی در سیستم ایمنی ایجاد می کنند. چهار گروه خونی اصلی B-AB،A و –O از طریق وجود یا عدم وجود آنتی ژن های A و B تشخیص داده می شوند. گروه های خونی A و B به ترتیب آنتی ژن A و آنتی ژن B را دارند. گروه خونی AB هر دو نوع آنتی ژن را دارد و گروه خونی O هیچ یک از آنتی ژن های A یا B را ندارد. همچنین در سرم (پلاسمای) هر شخص، آنتی بادی هایی بر خلاف آنتی ژن غائب در RBC ها وجود دارد. آنتی بادی های ضد A در سرم افراد با گروه خونی O و B یافت می شوند، آنتی بادی های ضد B در سرم گروه های O و A وجود دارند و هیچ آنتی بادی ای در سرم افراد با گروه خونی AB وجود ندارد.

تست Rh یک تست گروه بندی مهم است که وجود یا عدم وجود آنتی ژن D را –که یک مارکر دیگر برای تعیین گروه خونی است- تعیین می کند. اگرRh مثبت باشد، به معنای وجود آنتی ژن D و منفی بودن آن به معنای عدم وجود آنتی ژن D است.گروه خونی یک فرد می تواند –A باشد به این معنی که آنتی ژن A را دارد، اما آنتی ژن D را ندارد. به صورت مشابه فردی با گروه خونی +AB هر سه نوع آنتی ژن A و B و D را دارد. اگر خون با +Rh به فردی با –Rh تزریق شود معمولا در بدن فرد گیرنده، آنتی بادی هایی بر علیه آنتی ژن D ساخته خواهند شد. تزریق خون از گروه مشابه تضمین می کند که گلبول های قرمز خون تزریق شده، توسط سیستم ایمنی گیرنده تخریب نشوند.

اصول عملکرد دستگاه

برای تست های قبل از تزریق که سازگار بودن خون فرد دهنده و گیرنده را با هم چک می کند، یک لوله ی جداگانه از خون حاوی اسید ضد انعقاد EDTA ( ethylenediaminetetraacetic) تهیه شده و بقیه ی خون، برای ذخیره یا تزریق به صورت جداگانه جمع آوری می شود. معمولا قبل از این که لوله ها داخل آنالایزر قرار داده شوند، اپراتور برای جدا کردن گلبول های قرمز از پلاسما، آن ها را سانتریفیوژ می کند. آنالایزر های اتوماتیک به صورت معمول گلبول های قرمز را دوباره در سالین 85 درصد معلق ساخته و نمونه های رقیق شده را روی میکروپلیت هایی که معرف ها (به عنوان مثال آنتی سرم های معلوم) داخل آنها افزوده شده اند، قرار می دهند. نتیجه ی مثبت برای یک گروه خونی خاص زمانی به دست می آید که آنتی سرم مربوطه، که حاوی آنتی بادی هاست، با گلبول های قرمزی که آنتی ژن متناظر را دارند ترکیب شود.

آنالایزرهای گروه بندی کننده ی خون یا به صورت یک سیستم کامل و واحد هستند یا به صورت اجزای ماجولاری که می توان برحسب نیاز آن ها را اضافه و تکمیل کرد. آن ها از میکروپلیت های پلی استایرن (polystyrene) با 96 یا 120 چاهک استفاده می کنند و می توان نمونه ها را به صورت اتوماتیک یا دستی در آن ها قرار داد. اغلب میکروپلیت ها چاهک هایی با قطر 7 میلی متر و عمق 9 میلی متر دارند. مشابه بودن پلیت ها، سازگاری آن ها با دستگاه های مختلف را افزایش می دهد. با برچسب گذاری نمونه ها با استفاده از بارکد می توان نمونه ها را به راحتی ردیابی کرد. لوله های جمع آوری نمونه ها و چاهک های میکروپلیت ها کدگذاری شده و یک سیستم بارکد، برچسب ها را با لیزر اسکن می کند. بنابراین عدد مربوط به هر نمونه با یک سطر یا ستون خاص از یک میکروپلیت متناظر شده و و در حافظه ذخیره می شود. نتایج تست بعدا با برچسب های شناسایی روی کیسه های خون مرتبط شده و بعد از این که نتایج، تایید شدند ذخیره شده یا چاپ می شوند.

برخی از مدل ها، نمونه های RBC را رقیق کرده و به چاهک های میکروپلیت ها که حاوی معرف های آنتی سرم هستند تزریق می کنند. بعد از سانتریفیوژ کردن، پلیت وارد یک فتومتر می شود و در آنجا نور از چاهک ها عبور داده می شود. اگر انعقاد رخ داده باشد نسبت به حالت بدون انعقاد نور کمتری عبور خواهد کرد. الگوهای انعقاد با الگوهایی که از قبل در حافظه ی سیستم ذخیره شده اند، مقایسه می شوند. اطلاعات ذخیره شده شامل مقادیر خوانده شده ی کنترل کیفیت (QC) هستند که به سیستم امکان تشخیص ضعیف ترین واکنش های مثبت و منفی را می دهد. واکنش های ضعیف اغلب در حین تست روی نمونه های نوزادان، که آنتی ژن های A و B آنها به صورت کامل پرورش پیدا نکرده است، ایجاد می شوند. سیستم به اپراتور هشدار می دهد که براساس مقادیر خوانده شده، نمی توان نتیجه ای گرفت و امکان بررسی چشمی بعد از آن را فراهم می کند.

برخی از آنالایزرها، تحلیل solid phase را انجام می دهند که وابسته به واکنش بین گلبول های قرمز و آنتی بادی متصل به سطح چاهک میکروپلیت است. واکنش مثبت منجر به چسبیدن یک لایه از سلول ها به سطح چاهک می شود؛ از طرف دیگر وجود گروهی از سلول های آزاد در مرکز چاهک، یک واکنش منفی را نشان می دهد. مزیت این روش، نسبت به روش استاندارد انعقاد، این است که می تواند ظاهر سازگارتری در واکنش های مثبت و منفی ارائه کند. برخی از مدل ها، سیستم های ماجولاری، متشکل از بخش هایی مانند توزیع کننده ی معرف، نمونه بردار، reader، یک یا دو کامپیوتر شخصی، سانتریفیوژ،تکان دهنده ی میکروپلیت و غیره هستند. یکی از چیدمان های مقرون به صرفه از نظر هزینه، برای آزمایشگاه های با بیش از 40 نمونه در روز، شامل توزیع کننده، نمونه بردار، و reader در یک دستگاه واحد است که با یک کامپیوتر مستقل ارتباط دارد. در محصولات جدیدتر، تمام مراحل تحلیل (یعنی pipetting، انکوبه کردن، شستشو، سانتریفیوژ کردن، تکان دادن، خواندن واکنش ها و تفسیر نتایج) را در یک واحد بزرگ ترکیب می کنند.

مدل های دیگر، معرف ها را توزیع کرده و نمونه ها را در یک سری از میکروپلیت ها رقیق می کنند و دیگر نیازی به سانتریفیوژ کردن میکروپلیت ندارند. بعد از انکوبه کردن، میکروپلیت ها با یک دوربین ویدئویی مجهز به CCD اسکن می شوند. دوربین، میکروپلیت ها را اسکن کرده و یک تصویر الکترونیکی از الگو های رسوب سلول های قرمز تولید می کند. به این وسیله می توان واکنش های ضعیف و الگوهای غیر طبیعی را تفسیر نمود. نرم افزار سیستم، تحلیل داده های تصویر را انجام می دهد که با تحلیل اندازه و شکل الگو و سپس مقایسه ی آنها با الگوهای دیگر نتایج را تولید می کند.

اپراتور این انتخاب را هم دارد که بتواند نتایج را به صورت چشمی تایید کند. میکروپلیت های سری، مود تفسیر پلیت های استاندارد را بر عکس می کنند؛ یعنی نتیجه ی مثبت به صورت تعلیق سلول قرمز مشاهده می شود؛ زیرا سلول های منعقد شده که بزرگ تر از سلول های قرمز هستند روی لبه های موجود در دیواره قرار می گیرند. سلول های ترکیب نشده به ته چاهک ها می روند و نتیجه ی منفی را نشان می دهند. بعد از حدود یک ساعت، جاذبه باعث می شود سلول های ترکیب نشده به مرکز بیفتند. یک نوع از انعقاد مایع، تست ژل است که در آن یک ژل گرادیان برای جداسازی فیزیکی سلول های منعقد شده و نشده استفاده می شود. تست ژل در یک سری میکرولوله انجام می شود. سلول های منعقد شده در بالای ژل گیر می کنند در حالی که نیروی سانتریفیوژ موجب می شود سلول های منعقد نشده، یک گلوله در قسمت پایینی میکرولوله تشکیل دهند. واکنش های مثبت ضعیف، ترکیبات کوچک تری تشکیل می دهند که داخل ژل و در حد فاصل ترکیبات بسیار قوی و سلول های قرمز منعقد نشده معلق باقی می مانند. سه نوع ژل وجود دارد: خنثی، direct-typing، و آنتی گلوبولین. ژل های خنثی تنها به این دلیل جداسازی را انجام می دهند که آنتی سرم ندارند. سرم و سلول های قرمز داخل میکرولوله بالای ژل قرار می گیرند.

سپس میکرولوله در سانتریفیوژ چرخانده می شود. این ژل برای شناسایی و غربالگری آنتی بادی و گروه بندی معکوس ABO استفاده می شود. برای گروه بندی مستقیم ABO و تعیین نوع Rh آنتی سرم معرف و سلول های قرمز بالای ژل قرار می گیرند، اپراتور واکنش های آنتی بادی/ آنتی ژن را جستجو می کند.

ژل های direct-typing حاوی آنتی سرم برای typing آنتی ژن سلول قرمز هستند. ژل های آنتی گلوبولین برای شناسایی و غربالگری آنتی بادی استفاده می شوند.

آنالایزرهای موجود می تواند گروه بندی مستقیم و معکوس را برای typing معمول خون انجام دهند. گروه بندی مستقیم ABO فقط شامل تست کردن RBC های دهنده در مقابل آنتی سرم های خاصی که غلظت بالایی از سلول های A و یا B را دارند است.

گروه بندی معکوس موجب واکنش سرم با انواع خاصی از سلول های قرمز شده و به این وسیله، آنتی بادی های RBCها در سرم دهنده را شناسایی می کند؛ این تست، نتایج به دست آمده از روش گروه بندی مستقیم را تکمیل و تایید می کند.
1396/7/3


دیگر محصولات
  • شیشه آلات گلاسکو(GLASSCO)

    لیست شیشه آلات گلاسکو انگلستان بشر کوتاه 5 ml بشر کوتاه 10 ml بشر کوتاه 25 ml بشر کوتاه 50 ml بشر کوتاه 100 ml بشر کوتاه 150 ml بشر کوتاه 250 ml بشر کوتاه 400 ml بشر کوتاه 600 ml بشر کوتاه 1000 ml بشر کوتاه 2000 ml بشر کوتاه 3000 ml بشر کوتاه 5000 ml بشر بلند 50 ml بشر بلند 100 ml بشر بلند 150 ml بشر بلند 250 ml بشر بلند 400 ml بشر بلند 600 ml بشر بلند 1000 ml ارلن مایر دهانه تنگ 25 ml ارلن مایر دهانه تنگ 50 ml ارلن مایر دهانه تنگ 100 ml ارلن مایر دهانه تنگ 250 ml ارلن مایر دهانه تنگ 500 ml ارلن مایر دهانه تنگ 1000 ml ارلن مایر دهانه تنگ 2000 ml ارلن مایر دهانه تنگ 3000 ml ارلن مایر دهانه تنگ 5000 ml ارلن مایر دهانه گشاد 100 ml ارلن مایر دهانه گشاد 250 ml ارلن مایر دهانه گشاد 500 ml ارلن مایر دهانه گشاد 1000 ml ارلن مایر درب پیچ دار 50 ml ارلن مایر درب پیچ دار 100 ml ارلن مایر درب پیچ دار 150 ml ارلن مایر درب پیچ دار 250 ml ارلن مایر درب پیچ دار 500 ml ارلن مایر درب پیچ دار 1000 ml بالن ته صاف 50 ml بالن ته صاف 100 ml بالن ته صاف 250 ml بالن ته صاف 500 ml بالن ته صاف 1000 ml بالن ته صاف 2000 ml بالن ته صاف 3000 ml بالن ته صاف 5000 ml بالن ته صاف 10000 ml بالن ته گرد 50 ml بالن ته گرد 100 ml بالن ته گرد 250 ml بالن ته گرد 500 ml بالن ته گرد 1000 ml بالن ته گرد 2000 ml بالن ته گرد 3000 ml بالن ته گرد 5000 ml بالن ته گرد 10000 ml بالن ژوژه 5 ml کلاس A بالن ژوژه 10 ml کلاس A بالن ژوژه 20 ml کلاس A بالن ژوژه 25 ml کلاس A بالن ژوژه 50 ml کلاس A بالن ژوژه 100 ml کلاس A بالن ژوژه 200 ml کلاس A بالن ژوژه 250 ml کلاس A بالن ژوژه 500 ml کلاس A بالن ژوژه 1000 ml کلاس A بالن ژوژه 2000 ml کلاس A بالن ژوژه 10 ml کلاس A با گواهی کالیبراسیون بالن ژوژه 20 ml کلاس A با گواهی کالیبراسیون بالن ژوژه 25 ml کلاس A با گواهی کالیبراسیون بالن ژوژه 50 ml کلاس A با گواهی کالیبراسیون بالن ژوژه 100 ml کلاس A با گواهی کالیبراسیون بالن ژوژه 200 ml کلاس A با گواهی کالیبراسیون بالن ژوژه 250 ml کلاس A با گواهی کالیبراسیون بالن ژوژه 500 ml کلاس A با گواهی کالیبراسیون بالن ژوژه 1000 ml کلاس A با گواهی کالیبراسیون بالن ژوژه 2000 ml کلاس A با گواهی کالیبراسیون بالن ژوژه قهوه ای 5 ml کلاس A با گواهی کالیبراسیون بالن ژوژه قهوه ای 10 ml کلاس A با گواهی کالیبراسیون بالن ژوژه قهوه ای 20 ml کلاس A با گواهی کالیبراسیون بالن ژوژه قهوه ای 25 ml کلاس A با گواهی کالیبراسیون بالن ژوژه قهوه ای 50 ml کلاس A با گواهی کالیبراسیون بالن ژوژه قهوه ای 100 ml کلاس A با گواهی کالیبراسیون بالن ژوژه قهوه ای 200 ml کلاس A با گواهی کالیبراسیون بالن ژوژه قهوه ای 250 ml کلاس A با گواهی کالیبراسیون بالن ژوژه قهوه ای 500 ml کلاس A با گواهی کالیبراسیون بالن ژوژه قهوه ای 1000 ml کلاس A با گواهی کالیبراسیون بالن ژوژه قهوه ای 2000 ml کلاس A با گواهی کالیبراسیون بالن کجلدال 500 ml بالن کجلدال 800 ml مزور شیشه ای 10 ml کلاس A مزور شیشه ای 25 ml کلاس A مزور شیشه ای 50 ml کلاس A مزور شیشه ای 100 ml کلاس A مزور شیشه ای 250 ml کلاس A مزور شیشه ای 500 ml کلاس A مزور شیشه ای 1000 ml کلاس A مزور شیشه ای 2000 ml کلاس A بورت 10 ml شیرشیشه ای کلاس A بورت 25 ml شیرشیشه ای کلاس A بورت 50 ml شیرشیشه ای کلاس A بورت 100 ml شیرشیشه ای کلاس A بورت 10 ml شیر تفلونی کلاس A بورت 25 ml شیر تفلونی کلاس A بورت 50 ml شیر تفلونی کلاس A بورت 100 ml شیر تفلونی کلاس A قیف دکانتور شیرشیشه ای 50 ml قیف دکانتور شیرشیشه ای 100 ml قیف دکانتور شیرشیشه ای 250 ml قیف دکانتور شیرشیشه ای 500 ml قیف دکانتور شیرشیشه ای 1000 ml قیف دکانتور شیرشیشه ای 2000 ml قیف دکانتور شیر تفلونی 50 ml قیف دکانتور شیر تفلونی 100 ml قیف دکانتور شیر تفلونی 250 ml قیف دکانتور شیر تفلونی 500 ml قیف دکانتور شیر تفلونی 1000 ml قیف دکانتور شیر تفلونی 2000 ml پیکنومتر ساده 10 ml پیکنومتر ساده 25 ml پیکنومتر ساده 50 ml پیکنومتر ساده 100 ml پیکنومتر کالیبره 10 ml پیکنومتر کالیبره 25 ml پیکنومتر کالیبره 50 ml پیکنومتر کالیبره 100 ml قیف شیشه ای ساده 5/5 cm قیف شیشه ای ساده 7/5 cm قیف شیشه ای ساده 10 cm قیف شیشه ای ساده 15 cm کریستالیزور 25*40 mm کریستالیزور 30*50 mm کریستالیزور 40*70 mm کریستالیزور 45*80 mm کریستالیزور 75*95 mm کریستالیزور 75*140 mm کریستالیزور 95*190 mm ارلن خلاء 100 ml ارلن خلاء 250 ml ارلن خلاء 500 ml ارلن خلاء 1000 ml ارلن خلاء 2000 ml ظرف توزین 50*50 mm ظرف توزین 30*60 mm ظرف توزین 50*25 mm ظرف توزین 40*20 mm ظرف توزین 30*40 mm ظرف توزین 25*50 mm ظرف توزین 60*30 mm ظرف توزین 80*40 mm ظرف توزین 35*50 mm لوله آزمایش درب پیچ دار 75*15 mm لوله آزمایش درب پیچ دار 120*15 mm لوله آزمایش درب پیچ دار 125*15 mm لوله آزمایش درب پیچ دار 150*15 mm لوله آزمایش درب پیچ دار 150*18 mm لوله آزمایش درب پیچ دار 100*25 mm لوله آزمایش درب پیچ دار 150*25 mm لوله آزمایش درب پیچ دار 200*25 mm لوله آزمایش درب پیچ دار 200*32 mm لوله آزمایش درب پیچ دار 100*16 mm لوله آزمایش درب پیچ دار 120*16 mm لوله آزمایش درب پیچ دار 160*16 mm لوله آزمایش درب پیچ دار 180*18 mm لوله آزمایش درب پیچ دار 200*20 mm بطری BOD کروزه قوچ G1-15 ml کروزه قوچ G1-30 ml کروزه قوچ G1-50 ml کروزه قوچ G2-15 ml کروزه قوچ G2-30 ml کروزه قوچ G2-50 ml کروزه قوچ G3-15 ml کروزه قوچ G3-30 ml کروزه قوچ G3-50 ml کروزه قوچ G4-15 ml کروزه قوچ G4-30 ml کروزه قوچ G4-50 ml قیف بوخنر شیشه ای 3 cm قیف بوخنر شیشه ای 4 cm قیف بوخنر شیشه ای 6/5 cm قیف بوخنر شیشه ای 9 cm قیف بوخنر شیشه ای 12 cm لوله سانتریفیوژ مخروطی 5 ml لوله سانتریفیوژ مخروطی 10 ml لوله سانتریفیوژ مخروطی 15 ml لوله سانتریفیوژ مخروطی 25 ml لوله سانتریفیوژ مخروطی 50 ml شیشه مایعی سفید درب دار 125 ml شیشه مایعی سفید درب دار 250 ml شیشه مایعی سفید درب دار 500 ml شیشه مایعی سفید درب دار 1000 ml شیشه مایعی سفید درب دار 2000 ml شیشه مایعی قهوه ای درب دار 125 ml شیشه مایعی قهوه ای درب دار 250 ml شیشه مایعی قهوه ای درب دار 500 ml شیشه مایعی قهوه ای درب دار 1000 ml شیشه مایعی قهوه ای درب دار 2000 ml قطره چکان سفید 30 ml قطره چکان سفید 60 ml قطره چکان سفید 120 ml قطره چکان سفید 250 ml قطره چکان قهوه ای 30 ml قطره چکان قهوه ای 60 ml قطره چکان قهوه ای 120 ml قطره چکان قهوه ای 250 ml بطری درب پیچ دار 100 ml بطری درب پیچ دار 250 ml بطری درب پیچ دار 500 ml بطری درب پیچ دار 1000 ml بطری درب پیچ دار 2000 ml بطری درب پیچ دار قهوه ای 100 ml بطری درب پیچ دار قهوه ای 250 ml بطری درب پیچ دار قهوه ای 500 ml بطری درب پیچ دار قهوه ای 1000 ml بطری درب پیچ دار قهوه ای 2000 ml شیشه ساعت 5 cm شیشه ساعت 6 cm شیشه ساعت 7 cm شیشه ساعت 8 cm شیشه ساعت 9 cm شیشه ساعت 10 cm شیشه ساعت 15 cm پیپت ژوژه 1 ml کلاس A پیپت ژوژه 2 ml کلاس A پیپت ژوژه 5 ml کلاس A پیپت ژوژه 10 ml کلاس A پیپت ژوژه 20 ml کلاس A پیپت ژوژه 25 ml کلاس A پیپت ژوژه 50 ml کلاس A پیپت ژوژه 100 ml کلاس A پیپت مدرج 1 ml کلاس A پیپت مدرج 2 ml کلاس A پیپت مدرج 5 ml کلاس A پیپت مدرج 10 ml کلاس A پیپت مدرج 25 ml کلاس A بطری شیشه گازشور 250 ml سربطری شیشه گازشور (معمولی) سربطری شیشه گازشور (فیلتردار) کندانسور ساده دوسر رداژ 29/32 کندانسور حباب دار دوسر رداژ 29/32 کندانسور مارپیچ دوسر رداژ 29/32 سیستم فیلتراسیون با واسطه پلاستیکی ارلن خلاء سیستم فیلتراسیون با واسطه پلاستیکی سیستم فیلتراسیون با واسطه شیشه ای قیف سیستم فیلتراسیون با واسط شیشه ای گیره سیستم فیلتراسیون با واسط شیشه ای فیلتر سیستم فیلتراسیون با واسط شیشه ای ارلن سیستم فیلتراسیون با واسط شیشه ای درب شیشه ای شش گوش 14/23 درب شیشه ای شش گوش 19/26 درب شیشه ای شش گوش 24/29 درب شیشه ای شش گوش 29/32

    دکوراسیون و نما تهران


محصولات مشابه
حامیان جویشگر
  • Karapost - کاراپست
  • nozhan - نوژان
  • Elearnever - آکادمی مجازی ایرانیان
  • خانه هنر رزین
  • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان