menu دسته بندی مقالات

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی نظریه نیروی انسانی به عنوان عاملی مهم در پیشرفت سازمان، نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد و توجه دولت مردان و صاحبان صنایع را به خود جلب کرد به طوری که نقش او از نیروی کار ساده به منبعی همتراز با سایر منابع وسپس سرمایه های انسانی و مهمترین عامل تولید ثروت تبدیل شد. در قرن 21 این انسانها هستند که ارزش یک سازمان را تعیین می کنند و برای صاحبان سهام خصوصی و عمومی آن سود می آفرینند و اهمیت دادن به مسایل انسانی تبدیل به اساس و محور کار مدیران ارشد سازمان ها شده است. و یکی از مهمترین مشخصه های مدیران در کلاس جهانی استعدادیابی ،مربی گری و توانمندسازی کارکنان می باشد. حال باید توجه داشت که چگونگی اهمیت بخشیدن به منابع انسانی نیازمند برنامه ریزی استراتژیک این منبع است یعنی بدون برنامه نمی توان از نیروی انسانی در راستای تحقق اهداف سازمان بهره برد. بنابر این با توجه به اهمیت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در سازمانها برآن شدیم تا با استفاده از مدل جامع تدوین برنامه ریزی استراتژیک،استراتژی های مناسب برای نیروی انسانی سازمانی بزرگ و موجه را تدوین و بررسی نماییم لذا از آنجایی که دسترسی به منابع اطلاعات بانکی برایمان فراهم بود این سازمان به عنوان موردی برای مطالعه انتخاب گردید. در مرحله شروع بیانیه ای از ماموریت مدیریت منابع انسانی سازمان در راستای اهداف سازمان فوق آورده شد و از طریق مصاحبه با کارشناسان سازمان نقاط قوت و ضعف،فرصت ها و تهدیدات محیطی شناسایی گردید سپس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و ماتریس SWOT را تشکیل دادیم، و با استفاده از ماتریس QSPM استراتژی های شناسایی شده مورد ارزیابی قرار گرفت و سعی شد تا بهترین استراتژی های مربوطه تدوین و ارایه شود.
1394/10/1


دیگر محصولات


محصولات مشابه
حامیان جویشگر
  • Karapost - کاراپست
  • nozhan - نوژان
  • Elearnever - آکادمی مجازی ایرانیان
  • خانه هنر رزین
  • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان