ابزار چارچوب چهار اقدام مدیریت

رویکردهای مختلفی برای مقابله با این وضع و فرار از تله‌ی کالای رایج پیشنهاد شده است. یکی از این رویکردها، خلق و پناه بردن به اقیانوس‌های آبی یا به اصطلاح، استراتژی اقیانوس آبی است.
یکی از ابزارهای خلق و دستیابی به اقیانوس‌های آبی، چارچوب چهار اقدام است که شامل چهار اقدام 1) حذف، 2) کاهش، 3) افزایش و 4) ایجاد می‌گردد.
محور بحث این چهار اقدام بر روی ارزشی است که شرکت به مشتریان خود ارائه می‌دهد.


1)حذف:

کدام یک از عواملی که صنعت شما مدت‌ها بر سر آن رقابت کرده است، باید حذف شود؟

2)کاهش:

کدام یک از عوامل ارزش‌آفرین باید نسبت به استاندارد صنعت کاهش یابد؟

3)افزایش:

کدام یک از عوامل باید نسبت به استاندارد صنعت افزایش یابد؟

4)ایجاد:

از بین عواملی که صنعت شما تاکنون ارائه نکرده است، کدام یک باید ایجاد شود
با دو اقدام اول (حذف و کاهش) می‌توان دریافت که چگونه باید ساختار هزینه را در مقایسه با رقبا پایین آورد. در صورتی که هر چند وقت یکبار دست به این اقدامات نزنید، محصول و مدل کسب و کار شما مرتباً پیچیده‌تر شده و ساختار هزینه‌تان رشد می‌کند.

با دو اقدام دوم (افزایش و ایجاد) می‌توان ارزش کسب شده‌ی مشتریان را افزایش داده و تقاضای جدید ایجاد نمود و تجربه‌ای کاملاً جدید را به مشتریان عرضه داشت.

اما اگر تمرکز را فقط بر حذف و کاهش قرار دهید و در جهت افزایش و ایجاد گاهی برندارید، به احتمال زیاد بخشی از مشتریانتان را از دست خواهید داد و اگر تنها بر روی افزایش و ایجاد تمرکز کرد، ساختار هزینه رشد می‌کند و محصولات و خدمات اضافه-مهندسی می‌شوند. بنابراین اغلب این چهار اقدام با هم مدنظر قرار می‌گیرند و سعی می‌شود به صورت همزمان هم تمایز از سایر رقبا را ایجاد و حفظ نمایند و هم هزینه‌ها را تا جایی که ممکن است پایین نگاه می‌دارند.

نحوه استفاده از ابزار چارچوب چهار اقدام

برای استفاده از این چارچوب، ارزش‌هایی که می‌توانند در صنعت مربوطه برای مشتریان ارزش‌آفرین باشند را لیست کرده و در محور افقی نمودار قرار می‌دهند. محور عمودی نیز نشان دهنده‌ی میزان هر یک از موارد ذکر شده بر روی محور افقی است.

سپس می‌توان میزان هر یک از ارزش‌ها را برای متوسط صنعت یا برای رقیبی که شرکت برای رقابت به آن چشم دوخته است، مشخص نمود و از وصل نمودن زنجیروار آنها به یکدیگر، منحنی‌ای را بدست آورد که به آن، منحنی ارزش صنعت یا آن رقیب می‌گویند. سپس وضعیت موجود ارزش‌های خود شرکت را بر روی این نمودار مشخص کرده و منحنی ارزش خود را بدست آورد. سپس با توجه به مدل کسب و کار ترسیم شده‌ی شرکت و با آگاهی داشتن نسبت به قابلیت‌های شرکت، از چارچوب چهار اقدام برای دست‌کاری ارزش‌ها استفاده نمود. استفاده توأم از مدل کسب و کار رسم شده، می‌تواند کمک بسیار زیادی به درک تأثیرات اقدامات شما بر سایر قسمت‌های مدل کسب و کارتان و آسان‌سازی بررسی امکان‌سنجی این اقدامات بنماید.

منبع:راهکار مدیریت

۰۳ آذر ۱۳۹۲


محصولات مشابه