مقالات مرتبط

بتن ریزی در هوای سرد : اشتباه معمول و روش های اصلاحی در جهت کاهش مشکلات همراه با الزامات و دستورالعمل کاربردی

بتن ریزی در هوای سرد : اشتباه معمول و روش های اصلاحی در جهت کاهش مشکلات همراه با الزامات و دستورالعمل کاربردی تعریف شرایط هوای سرد برای بتن ریزی و سایر عملیات ساختمانی
طبق تعریف جدید آیین نامه بتن ایران ، هوای سرد درحالی حاصل می گردد که در سه روز متوالی  شرایط زیر برقرار باشد:
1: دمای متوسط هوا در شبانه رو زکنتر از 5+ باشد ( دمای متوسط روزانه ، میانگین حداکثر و حداقل دمای هوا در شبانه روز است و مای هوا با دماسنج حداقل و حداکثر که در حعبه چوبی استاندارد قرار دارد اندازه گیری می شود )
2 : دمای هوا برای بیش از نصف شبانه روز از C 0 10 بیشتر نباشد .
نکته: در تعریف قبلی آبا هوای سرد و قتی حاصل می گشت که دمای هوا در هنگام  بتن ریزی کمتر از C 0 2 بوده و یا زمین کارگاه در هنگام بتن ریزی یخ زده باشد . بهتر است حتی الامکان از تعریف قدیمی نیز استفاده شود و لازم است بدون رعایت تدابیر خاص در این شرایط از بتن ریزی خودداری گردد تاخساراتی به بتن وارد نیاید .

تدابیر احتیاطی مورد نیاز جهت بتن ریز در هوای سرد
با رعایت تدابیر الزامی برای اطمینان از عدم بروز مشکل بهتر است تدابیر احتیاطی زیر مد نظر قرار گیرد :
الف : حداقل دمای بتن در هنگام ریختن و عمل آوریC 0 10 + باشى ( بویژه برای قطعات تا حداقل بعد کمتر از 90 سانتی متر )
ب : عمل آوری تا رسیدن به 70 درصد مقاومت مشخصه بتن ادامه یابد .
ج : دمای ساخت ، بالاتر از دمای بتن ریزی باشد . این مقدار طبق دستورالعمل باید محاسبه شود .
د : اسلامپ بتن تا حد امکان ، کمتر اختیار شود ، هر چند آئین نامه بتن ایران آن را به 50 میلی متر محدود کرده است اما با توجه به شرایط اجرایی هر پروژه ممکن است مقادیر بالاتر نیز در صورت توجه به تدابیر الزامی و احتیاطی ، مشکلی را بوجود نیاورد .
هـ : بهتر است نسبت آب به سیمان از 5/0 تجاوز نکند . بهرحال علی رغم ذکر این محدودیت در آئین نامه بتن ایران ، نمی توان آن را اجباری تلقی کرد .
و : دمای بتن در هنگام ریختن نباید بیش از C 0 10 بالاتر از حداقل توصیه شده باشد .
ز : دمای بتن در هنگام ساخت ( اختلاط ) نباید بیش از C 0 10 بالاتر از حداقل دمای محاسباتی ساخت بتن باشد .
ح : حمل و ریختن بتن باید حتی الامکان در اسرع وقت انجام شود و در طول حمل از افت شدید دما جلوگیری گردد .
ط : نباید پس از خاتمه عمل آوری اجازه داد تا بتن سریعا" سرد شود و شوک حرارتی به آن وارد گردد .
ی : نباید برای شروع عمل آوری ، دمای بتن سریع بالا رود و شوک حرارتی به آن وارد گردد
ک : استفاده از سیمانهایی که با سرعت واکنش بیشتر توصیه می شود و مصرف سیمانهای آمیخته مطلوب نیست .
ل : مصرف مواد افزودنی زود گیر کننده ( ضد یخ ) اختیاری بوده و در شرایطی که بخواهیم طول مدت عمل آوری را کم نموده و احتمال خسارت را بشدت پائین آوریم ، می توانیم از این مواد استفاده نماییم به شرطی که این مواد استاندارد بوده و برای دوام بتن و میلگرد ضرری نداشته باشد.
م : مصرف مواد افزودنی حباب زا معمولا" در این بتن ها توصیه می شود . این مواد معمولا" طول مدت محافظت از بتن را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت در اثر یخبندان کاهش می دهند و برای شرایط بهره برداری در محیط  سرد و یخبندان مناسب است .
ن : بهتر است از یخ زدن سنگدانه ها برای تأمین شرایط مورد نظر جلوگیری گردد و ساخت بتن در دمای مطلوب ، آسان تر خواهد بود .
س : استفاده از مواد روان کننده برای کاهش آب و نسبت آب به سیمان و به حداقل رساندن آب انداختن توصیه می شود ، هرچند می توان از افزایش عیار سیمان نیز استفاده نمود . مصرف اضافی سیمان می تواند طول مدت حفاظت را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت ناشی از یخ بندان کاهش دهد ( مانند بند ک ، ل ، م ) .

نکات اجرایی برای اعمال تدابیر الزامی و احتیاطی
با انداختن نایلون یا برزنت بر روی سنگدانه ها به ویژه در هنگام شب و بارندگی از خیس شدن آن ها جلوگیری گردد . اگر می توان لحاف پشم شیشه تهیه نمود که رویه آن ضد نفوذ آب باشد بسیار مطلوب است زیرا می توان دمای کسب شده از تابش آفتاب یا بالا رفتن دما در طول روز را تا حدودی در طول شب حفظ نمود .
     -    در صورتی که بنا به هر دلیلی بخش های فوقانی توده سنگدانه یخ زده باشد ، لازم است لایه رویی کنار زده شود . این کار دو حسن در بر دارد . اولا" مصالح یخ زده وارد دیگ اختلاط نمی گردد ، ثانیا" جلوی دریچه تخلیه مصالح به باکت انتقال سنگدانه به دیگ اختلاط را مسدود نمی کند . وجود سنگدانه یخ زده باعث می شود دمای مخلوط بتن به شدت افت کند و تأمین دمای مناسب بتن را با مشکل مواجه نماید . لذا توصیه می شود به هر ترتیب سعی شود از مصرف سنگدانه یخ زده پرهیز گردد .
 
 • با گرم کردن آب و رسیدن به دمای مورد نظر معمولا" می توان دمای مطلوب بتن را بدست آورد مشروط بر اینکه سنگدانه یخ زده مصرف نگردد .
 • بهتر است دمای آب از C 0 60 تجاوز نکند . در صورت نیاز به دمای بالاتر برای دستیابی به دمای مطلوب در بتن ، می توان آب را تا C 0 90 گرم نمود ، در این حالت باید ابتدا آب را با سنگدانه مخلوط نمود و سپس سیمان را اضافه کرد . به هر حال نباید سیمان را با آب داغ مواجه ساخت زیرا سیمان دچار گیرش آنی و کلوخه شدن می گردد و کیفیت مقاومتی و دوام بتن آسیب می بیند .
 • برای پرهیز از کاهش دمای بتن ، بهتر است طول مدت اختلاط پس از ریختن آخرین جزء از بتن از 2 دقیقه تجاوز نکند . بدیهی است حداقل زمان اختلاط ، حصول یکنواختی در بتن تأمین می کند .
 • بهتر است تراک میکسر بیش از 5/3 متر مکعب و کمتر از 5/2 متر مکعب بارگیری نکند . باید در طول حمل تراک میکسر از چرخاندن دیگ بتن خودداری نمود و صرفا" در حد اختلاط مجدد و دستیابی به یکنواختی ، دیگ تراک میکسر چرخانده شود .
 • سعی گردد از معطلی های مختلف در طول حمل با برنامه ریزی صحیح خودداری شود تا از اتلاف دمای مطلوب بتن جلوگیری شود .
 • حمل با پمپ بواسطه اصطکاک موجود معمولا" موجب کاهش دمای بتن نمی گردد و در هوای سرد حمل با پمپ مطلوب تلقی می شود .
 • در ریختن بتن باید تسریع بعمل آید . اگر ریختن بتن در لایه های مختلف صورت
 • می گیرد بهتر است حتی الامکان ضخامت لایه ها را زیاد گرفت . توصیه می شود لایه های 40 تا 50 سانتی متری بکار گرفته شود .
 • بلافاصله پس از ریختن باید سعی شود دمای محیط را در حداقل مورد نیاز تأمین نمود . استفاده از عایق بندی ( بویژه برای قطعات حجیم و نیمه حجیم ) می تواند گرمای ناشی از ترکیب سیمان با آب را حفظ کند و دمای بتن را بالا برده یا دست کم در حد مطلوب نگاه دارد .
 • استفاده از عایق پشم شیشه ، یونولیت ، کاه و پوشال ، ماسه یا خاک و غیره می تواند گرمای ناشی از واکنش های سیمان را تا حد زیادی حفظ کند .
 • استفاده از پوشش برزنتی و بکارگیری یک یا چند بخاری ( ترجیحا" بخاری برقی  ) می تواند به حفظ یا بالا بردن دما کمک نماید .
 • در صورت استفاده از بخاری هایی که یک ماده سوختنی را می سوزاند باید دود و گازهای ناشی از سوختن ، در تماس با بتن جوان قرار نگیرد .
 • چنانچه از یک وسیله گرمایش استفاده می شود باید دقت کرد که بتن خشک نگردد و در صورت حصول اطمینان از عدم یخ زدن بتن لازم است بتن را مرطوب نمود .
 • بهترین وسیله برای ایجاد دمای مناسب ، استغاده از بخار آب می باشد . توصیه می شود دمای محیط نگهداری از C 0 55 و دمای بخار آب از C 0 65 تجاوز نکند .
 • می توان از لامپ های مادون قرمز برای ایجاد گرما با کارآیی خوب استفاده نمود .
 • بهترین مصالح برای قالب بندی چوب می باشد ، به هر حال جنس قالب بر اساس امکانات پروژه انتخاب می گردد .
گروه مهندسی بتن آزما ، علاوه بر دفتر مرکزی خود واقع در تهران ، در بسیاری از استان های دیگر از جمله  استان هرمزگان ( بندرعباس ، قشم، خارک و ... ) ، استان بوشهر ( شهرستان بوشهر ، عسلویه ، جم ، برازجان، کنگان و ... ) ، استان اصفهان ( شهرستان اصفهان ،  شهرضا، فولاد شهر، شاهین شهر ، زرین شهر ) ، استان یزد ، استان کرمان ، استان فارس ( شهرستان شیراز ، نورآباد ممحسنی ، جهرم و ... ) ، استان کرمانشاه ، استان کردستان ( شهرستان سنندج ) ، استان لرستان ( خرم آباد ، بروجرد ، دورود، نورآباد ، الشتر و ... ) ، استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی ( شهرستان های تبریز و ارومیه ) ، استان اردبیل، استان زنجان، استان های خراسان رضوی ، خراسان جنوبی و شمالی ( شهرستان های مشهد ، بیرجند و ... ) ، استان زاهدان ( شهرستان های زاهدان ، ایرانشهر ، زابل ، سیرجان، پیرانشهر و ... )، استان البرز ( شهرستان کرج و ... ) ، استان کاشان ، استان قم ( شهرستان قم ) ، استان مازندران ( شهرستان های ساری ، بابل ، بابلسر، نوشهر ، چالوس ، محمود آباد و ... ) ، استان گیلان ( شهرستان های رشت ، بندرانزلی و ... ) ، استان ایلام ( شهرستان های ایلام و دهلران، مهران و ... )، استان همدان ( شهرستان های همدان ، تویسرکان و کبودرآهنگ ) ،استان گلستان ( شهرستان گرگان ) ،  استان خوزستان ( شهرستان اهواز ، دزفول ، ماهشهر، سربندر ، آبادان ، خرمشهر ، بهبهان ، شوشتر، شوش ، مسجدسلیمان، رامهرمز ، گتوند و ... ) ، استان چهارمحال بختیاری ( شهرکرد ) ، جزیره کیش ،  کشور عراق ( استان بصره، الاماره و نجف ) ، کشور افغانستان ( کابل و هرات ) ،  دارای دفاتر فروش و ارائه خدمات مهندسی می باشد. شما می توانید با مراجعه  یا تماس با این دفاتر ضمن مشاور از خدمات و محصولات ارائه شده بهره مند شوید.
 

 
1400/8/18
اطلاعات تماس
ناممحمد قاسمی
تلفن۰۲۱-۷×××۲۰۶۲callتماس بگیرید
همراه۰۹۳۶×××۲۳۷۹callتماس بگیرید
وبسایت
استانتهران
آدرستهران، سعادت آباد
واتساپچت واتساپ
اینستاگراماینستاگرام


محصولات مشابه
 • تراشه آسفالت(آسفالت سرد)

  تراشه آسفالت(آسفالت سرد)

  تهیه و اجرای تراشه آسفالت باسمه تعالی مجری: شرکت پیمان فن آور آن صبا ثبت 274586 *آسفالت سرد به مخلوطی از مصالح سنگی و قیر مخلوط یا امولسیون قیر گفته می‌شود که مواد اولیه آن در دمای محیط مخلوط می‌شود *کسانی که محوطه های بزرگی دارند و از پس هزینه‌های هنگفت آسفالت و بتن برنمی آیند می‌توانند از تراشه آسفالت(آسفالت سرد)استفاده کنند. *تراشه آسفالت بسیار کم هزینه تر از آسفالت گرم میباشد(حدود یک دهم قیمت آسفالت گرم)و همچنین سریعتر از بتن و آسفالت گرم قابل استفاده میباشد. *پخش تراشه در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و پس از کوبش با غلطک های سنگین بلافاصله قابل استفادتهیه و اجرای تراشه آسفالت باسمه تعالی مجری: شرکت پیمان فن آور آن صبا ثبت 274586 *آسفالت سرد به مخلوطی از مصالح سنگی و قیر مخلوط یا امولسیون قیر گفته می‌شود که مواد اولیه آن در دمای محیط مخلوط می‌شود *کسانی که محوطه های بزرگی دارند و از پس هزینه‌های هنگفت آسفالت و بتن برنمی آیند می‌توانند از تراشه آسفالت(آسفالت سرد)استفاده کنند. *تراشه آسفالت بسیار کم هزینه تر از آسفالت گرم میباشد(حدود یک دهم قیمت آسفالت گرم)و همچنین سریعتر از بتن و آسفالت گرم قابل استفاده میباشد. *پخش تراشه در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و پس از کوبش با غلطک های سنگین بلافاصله قابل استفاده خواهد بود. *آسفالت سرد به مرور زمان پس از تردد و تابش نور خورشید مانند آسفالت گرم عمل میکند. *قابل استفاده در راه باغ‌ها، جاده های خاکی، راه‌های گل و شل، داخل انبار های بزرگ، محوطه های باز و. . . *انجام کلیه کارهای زیرسازی، تسطیح و رگلاژ، آبپاشی، کوبش با غلطک های سبک و سنگین، خاکبرداری، خاکریزی، بیس و ساب بیس در محدوده: تهران کرج شهریار رباط کریم آبیک نظرآباد هشتگرد کردان قزوین چهاردونگه و. .

  پیمانکاری تهران
 • خدمات معماری ساختمان

  خدمات معماری ساختمان

  شرکت مهندسی ساخت فراز کاچار در زمینه طراحی معماری شامل طراحی فاز 1 و 2 پروژه های مسکونی,تجاری و... و همچنین ارائه طرح 3 بعدی از نمای بیرون و چیدمان دکوراسیون داخلی تجسم کامل از آنچه که قرار است هزینه و اجرا شود را ارائه می دهد و تاکنون ارائه گر طرح های موفق داخلی و خارجی بوده این مجموعه با در اختیار داشتن تیم طراحی معماری و با استفاده از نرم افزاری های بروز اقدام به طراحی فضاهای متنوع و کار آمد خاص مسکونی تجاری صنعتی و..... نموده است. طراحی در این مجموعه مبتنی بر مشتری بوده و هر پروژه با توجه به نوع کارآرایی و نظر و خواست مشتری یا کارفرما طراحی می شود که البته پیروی از خط مش ها و استاندارد ها و رعایت ضوابط در طراحی مطابق مقررات ملی ساختمان جز لاینفک طراحی می باشد. مراحل طراحی یک پروژه: • بازدید از سایت و لوکیشن مورد نظر ارزیابی کامل زمین یا سایت اعم از موقعیت ها-میزان ساخت وساز منطقه-محدودیت ها الزامات شهری یا منطقه ای • برداشت کامل مطابق وضعیت موجود در صورت لزوم با استقرار دوربین های نقشه برداری UTM اندازه های دقیق سایت مشخص می گردد که تمام نقشه ها و طرح ها براساس اندازه های واقعی طرح ریزی گردد. • جلسه با کار فرما و بررسی نقطه نظرات کارفرما (مشتری) ارائه پیشنهادات تئوریک اولیه به لحاظ نوع طراحی مدرن یا کلاسیک و متریال مورد نظر • ارائه کانپ concep اولیه مطابق محدودیت ها و ضوابط و دریافت بازخورد نظرات مشتری • تکمیل طرح اولیه با توجه له تمام موضوعات تکمیلی و رندرهایی ارائه به کارفرما • در این مرحله نقشه های ا جرایی نیز در صورت خواست مشتری ارائه می گردد. در فضای های مورد نظر نوع کاربری و کاربرد اهمیت ویژه ای دارد مثلا در طراحی ساختمانهای صنعتی و آموزشی یا مسکونی تمام پارامتر ها و الزامات خاص خود را دارند که باید رعایت گردد نکته حائز اهمیت بودجه و میزان توان مشتری و یا مقدار هزینه ای که جهت پروژه در نظر گرفته شده طراحی پروژه هم از لحاظ نمای بیرونی و چه لحاظ طراحی داخلی و....محسوب می شود به نحوی که به طرح بایستی با میزان بودجه بندی ها هم خانی داشته باشد. استفاده از متریال متنوع مثل چوب و شیشه و سرامیک های اسب (ابعاد بزرگ) در کف و برخی دیواره ها و همچنین توجه به فضای بند در کف و دیواره green wall و استفاده صحیح از المانها و همچنین نورپردازی صحیح می تواند فضای متفاوت برای شما ایجاد کند باز سازی این مجموعه با داشتن تیم مجرب و همچنین با کلینیک ساختمانی شبانه روزی می تواند ارائه گر بهترین خدمات باز سازی و نوسازی پروژه های شما باشد: • بازسازی خانه های قدیمی • بازسازی پروژه های ویلایی • باز سازی براساس توان مشتری • طراحی قبل از تخریب و اقدام و ارائه طرح3 بعدی • ویرایش طرح اولیه مطابق نظر مشتری و نهایی کردن طرح های 3 بعدی • هماهنگی با شهرداری منطقه و دریافت مجوزبازسازی و حمل و نقل • جمع آوری کف و سرامیک های قدیمی و تراشیدن دیواره ها و سقف • جمع آور ی در کیسه های استاندارد و اتقال نخاله ها به فضای خارج • بازدید و بررسی سیستم تاسیسات مکانیکال و الکتریکال و رفع عیوب و تعویض قسمتهای معیوب • انتخاب متریال مناسب مطابق طرح های پیشنهاد شده و نظرات کارفرما • اجرای کناف در سقف و دیوار و سرامیک یا پارکت در کف • تعویض درب و پنجره های قدیمی و جایگزین با در و پنجره های آلومینیومی ترمال بریک یا پی وی سی و درب های ضد سرقت و داخلی • استفاده از فضاهای سبز و اجرای هر نوع • نور پردازی • درصورت خواست مشتری اجرای نما نما یکی از مهمترین عناصر در هر بنایی محسوب می شود چه در پروژه های مسکونی چه غیر مسکونی زیرا در نگاه اول نما مطرح می شود بنابراین بیانگر و نشانگر کیفیت ساخت خواهد بود زیرا یک پروژه خوب به لحاظ طراحی داخلی حتما باید از نما و جلوه بیرونی مناسب و هماهنگ برخوردار باشد. نما به لحاظ زیبایی و مبلمان شهری نیز اهمیت فراوانی دارد ودر سالهای اخیر نمای پروژه های شهری حتما باید به تصویب کمیسیون نما شهرداری منطقه برسد در غیر این صورت هیچ گونه اجازه ساختی داده نمی شود. • نمای آجر آجر به عنوان متریال سنتی یکی از بهترین و پرکاربردترین و پایدارترین مصالح مصرفی در نمای ساختمان می باشد انواع آجر های سنتی (قزاقی) آجر های نسوز یا رستیک در ابعاد و اندازه های مختلف بخصو در ابعاد پلاک یا در ضخامت 2.5یا 3سانتی متر امکان کار کرد راحتر تر آجر در نما را فراهم نموده است • میزان چسبندگی بالای آجر به دوغاب بدون نیاز به اسکوپ و همچنین وجود بندکش مناسب باعث می شود آجر به عنوان پایدارترین متریال در نما مطرح می شود زیرا ک ضمن زیبایی در صورت استفاده از دوغاب صحیح امکان ریزش آن بسیار کمتر است. نمای سنگ: درکشور ما وجود معادن متعدد سنگ های ساختمان و قیمت تمام شده نسبتا مناسب در فراوری و تولید سنگ های ساختمانی (نسبت به سایر کشور ها)امکان استفاده گسترده سنگ در نمای بیرون و همچنین در فضاهای داخلی ساختمان را هم فرا هم کرده دسترس فراوان و ود ساب و جلال مناسب و نقش ونگار طبیعی موجود در سنگ آنرا جز پر طرفدارترین متریال نموده است.همچنین عدم جذب کثیفی و گردو غبار در نمای ساختمان از پارامتر های مهم سنگ می باشد انواع سنگ های تراورتن، مرمریت و گرافیتی مناسب جهت پروژه های ساختمانی می باشند که در این میان سنگ های تراورتن بسیار مناسب جهت کار در نما می باشند چرا که علاوه بر زیبایی ظاهری و چسبندگی بالایی که به دوغاب دارند که این امر مانع ریزش سنگ از نمای ساختمان می شود. البته کاربرد سنگ حتما باید با ساتفاده از اسکوپ مناسب سیسی یا فلزی همراه باشدچرا که باعث پایداری و عدم ریزش سنگ در سالهای بعدی میگردد. نمای شیشه : در پروژه های مختلف شیشه عنصر مهمی به حساب می آید چرا که وجود پنجره های بزرگ و یا نماهای شیشه ای حس خوبی را به لحاظ بصری ایجاد می کند این مجموعه با استفاده از انواع پنجره های پیشرفته آلومینیومی ، ترمال بریک ، نماهای شیشه ای کرتین وال (فیس کپ ، یوچنل و...) و اسپایدر و فین گلس بسته به نوع کاربرد و خواست مشتری این حس خوب را برای شما ایجاد می کند. نماهای سیمانی و سمنت برد پنل های بتنی سبک و نیمه سبک در استفاده از نماهای سیمانی و سمنت برد و پنل های سبک و نیمه سبک زیر سازی (آلومینیومی یا فلزی) اهمیت بالایی دارد به دلیل قیمت تمام شده آلومینیوم معمولاً زیر سازی انواع نماهای سبک و نیمه سبک با استفاده از پروفیل و مقاطع فلزی انجام می شود در نماهای سیمانی استفاده از رابیتس مناسب و محکم با مش بندی مناسب و نحوه اتصالات محکم بسیار خائز اهمیت است. اجرای نماهای کناف سیمانی (پانل سیمانی سبک) زیرسازی گالوانیزه – برروی زیر سازی فلزی سپس نصب پانل سیمانی در و نهایتاً اجرای رنگ مخصوص باعث سبک سازی ساختمان شده که امروزه اهمیت فراوانی دارد. طراحی و ساخت ویلا: مجموعه ساخت فراز کاچار فعالیت و سابقه گسترده ای در زمینه طراحی و اجرای انواع ویلاها، در منطقه کردان داشته به نحوی که با داشتن تیم های اجرایی تمام پروسه ساخت ویلا از مرجله فلت یا دوبلکس طراحی تا تحویل را در بازه زمانی 3 تا 9 ماهه به اتمام می رساند.  طراحی ویلا(فلت یا دوبلکس)  طراحی محوطه یا لند اسکیپ  طراحی روف گاردن و بام سند  طراحی اجرایی فاز 1و2  طراحی سازه مکانیک برق تاسیسات  نظارت دقیق پروژه مراحل طراحی و اجرای ویلا: • بازدید از سایت و زمین مورد نظر • بررسی مدارک و اسناد زمین و یا قولنامه معتبر • امکان سنجی ساخت ویلا با توجه به لوکیشن و موقعیت منطقه • ارتباط با شهرداری یا دهیاری و دریافت مجوز ساخت یا مجوز ارفاقی یا توسعه مجوز ساخت • جلسه هماهنگی با کارفرما جهت طراحی ویلا و محوطه استخر • ویرایش طرح اولیه پیشنهادی در جلسه دوم هماهنگی با کارفرما و نهایتاً تکمیل طرح 3 بعدی ویلا و محوطه و استخر در تمام قسمتهای بیرونی و داخلی • تهیه مصالح مورد نیاز در هر مرحله و استقرار تیم های اجرایی و ارائه بازه زمانی • نظارت مداوم برروند ساخت مطابق طرح و نقشه های پیشنهادی و تایید شده • تکمیل مرحله به مرحله پروژه طبق نقشه و برنامه زمانبندی • اجرای فضای سبز و آبنما و نورپردازی • اجرای روف گاردن و بام سبز(Roof Garden) • فرنیش در صورت درخواست مشتری اجرای سقف شیشه ای یا سقف متحرک استخر(sky light pool) : معمولاً در طراحی پروزه های ویلایی وجود استخر در محوطه بخصوص در فاصله نزدیک از بنای ساختمان ویلا زیبایی خاص به محوطه می دهد ولی همواره مشکلاتی را هم به همراه دارد که مهمترین آنها - عدم قابلیت استخر در فصول سرد سال - جمع شدن زباله وشاخ و برگ گیاهان و کثیفی آب - پر خطر بودن فضای استخر باز بخصوص برای کودکان این مجموعه با استفاده از سیستم های آلومینیومی پیشرفته توبولار امکان متحرک شدن سقف استخر را فراهم نموده که اغلب با استفاده از شیشه های لمینت نشکن یا سکوریت نشکن و یا پلی کربنات می توانید استخر محوطه خود را در چهار فصل قابل استفاده کنید و در هنگام استفاده از آن آسمان آبی را مشاهده کنید. همچنین در مواقعی که استخر استفاده نمیشود با استفاده از کاورهای برزنتی یا تیغه های آلومینیومی متحرک (توبولار) می توان به راحتی سقف استخر را بپوشانید که مانع از بروز خطرات احتمالی و همچنین جلوگیری از کثیفی آب و جمع شدن زباله و شاخ و برگ گیاهان میشود.

  پیمانکاری تهران
 • سوله ارزان و سبک

  سوله ارزان و سبک

  طراحی و ساخت انواع سازه های سبک (سیلندری) با کاربری تجاری و صنعتی ( در سراسر ایران و در حداقل زمان ) موارد استفاده: سالنهای صنعتی ، تولیدی ، ورزشی ، تجاری ، انباروسردخانه و دامپروری و .... مزایای سیستم : افزایش متراژ بنا(جلوگیری ازهدر رفت فضای زیر بنا). بارگیری و تخلیه بار آسان.( بدلیل نداشتن ستون در فضای داخلی ) مقاومت بالا در برابر عوامل طبیعی و قهری. اجرای سریع و کاهش اتلاف وقت. نمایی زیبا و تنوع رنگ سازه . قابلیت افزایش متراژ بعد از نصب و قابلیت جابجایی سازه . هزینه پایین و مقرون بصرفه . برای آنان که همیشه طالب بهترین هاهستند. مستر سوله

  پیمانکاری آذربایجان شرقی
 • محصولات و مصنوعات سنگی دکوراسیون داخلی و نما (تزئینات سنگ اراد)

  محصولات و مصنوعات سنگی دکوراسیون داخلی و نما (تزئینات سنگ اراد)

  ????تزئینات سنگ اراد???? تولید کننده انواع احجام سنگی از قبیل (انواع سنگ نمـا , کارهای ابزاری برای نمـا رومـی و کلاسیک شامل: ستون ،پاستون ،سرستون گرد و تخت, سردر , آرک , سنگ پلاک , کتیبه , کوزه , فتیله , دندان موشی, قاب دور درب و پنجره , قاب آینه((صفر تا صد نما رومی)) , و مصنوعات سنگی شامل: روشویی سنگی , نرده صراحی سنگی , شومینه سنگی , باربیکیو , گلدان سنگی , انواع ظروف سنگی مرمر ,گوی , آبنما , آباژور , پایه چراغ های سنگی , پایه آیفون , سنگ رویه کابینت و جزیره(کانـتر تاپ) , میز و نیمکت , میز شطرنج , آلاچیق و معرق.... ) میباشد. 1:تزئینات سنگ اراد توانایی تولید انواع محصولات و مصنوعات سنگی در طرح و ابعاد دلخواه مشتریان عزیز را دارا میباشد. 2: حکاکی چهره و هر نوع طرح یا تصویر بر روی سنگ (انواع مجسمه و کتیبه و براکت ) در هر سایز و ابعاد و برجستگی (سنگ کلفتی 4 - 6- 8- 10 ) امکان پذیر می باشد شماره تلفن های ثبت سفارش و خرید : 09365393676 / 09199958206 / 09212285281 /09981738236 / www.aradstonedecorations.ir : وبسایت arad.stone.store@gmail.com : ایمیل arad_stone_decorations@ : اینستاگرام

  پیمانکاری تهران