ده فرمان کارآفرینی

خلاصه:کار آفرینی موتور توسعه ی کشور هاست .
مقوله ی که با شعار و نمایش حتی گامی جلو نمی رود . برای دست یافتن به کار آفرینی واقعی باید به اصولی معتقد بود . اصولی که حتی دانستن آنها کافی نیست و تا زمانی که این اصول به اعتقاد و عمل تبدیل نشود هنوز نشانی از توسعه و آفرینش را باخود ندارد

1. هر روز با اشتیاق در محل کار خود حاضر شوید.
2. بر هر دستوری که هدفش توقف آرمان شماست، پیش دستی کنید.
3. هر کاری را که برای تکمیل پروژه ی تان لازم است- بدون توجه به شرح شغل خود- انجام دهید.
4. افرادی را برای کمک به خود پیدا کنید.
5. درباره ی افرادی که انتخاب می کنید از شهود خود کمک بگیرید و فقط با بهترین ها کار کنید.
6. تا جایی که می توانید پنهان کاری کنید؛ جنجال و تبلیغات، ساز و کارهای امن را به خطر می اندازد.
7. هیچ وقت روی یک مسابقه شرط بندی نکنید، مگر آنکه خودتان گرداننده اش باشید.
8. به یاد داشته باشید درخواست بخشش آسانتر از درخواست اجازه است.
9. در اهداف خود ثابت قدم بوده و وفادار بمانید، اما درباره ی تحقق آن اهداف واقع‌گرا باشید.
10. حامیان خود را گرامی بدارید.
منبع: کتاب پرورش راهبردی منابع انسانی

۳۱ شهریور ۱۳۹۲


محصولات مشابه