آشنایی با امضاهای دیجیتالی

مقدمه:

در دنیای مدرن و پر سرعت امروز، و در حالیکه استفاده از کامپیوتر ها و ابزارهای دیجیتالی  با سیر صعودی در حال گسترش است، باید در فکر تمهیداتی بود تا گردش کاغذ و بوروکراسی اداری جای خود را به سیستمهای خودکار و اتوماسیون اداری بدهد. در این میان بخش اعظمی از کار به اسناد حقوقی و بازرگانی ، چکها و سفته ها، تعهدنامه ها و… برمی گردد. امروزه بخش زیادی از اسناد مکتوب از شکل کاغذی به شکل الکترونیکی درآمده اند. لذا باید این اسناد نیز به نحوی دارای امضای دیجیتالی و پشتوانه حقوقی می شدند تا قابلیت جایگزین شدن بجای کاغذ را پیدا کنند.
در دنیای مجازی امروز هر مکانیزمی که بتواند سه نیاز زیر را در خصوص اسناد و مدارک دیجیتالی بر آورده کند، امضای دیجیتالی نامیده می شود:

الف) دریافت کننده سند یا پیام الکترونیکی بتواند هویت صاحب سند را به درستی تشخیص داده و از جعلی نبودن آن اطمینان حاصل کند.

ب) صاحب و امضا کننده سند بعدا نتواند محتوای سند یا پیام ارسالی خود را به هیچ طریقی انکار کند.

ج) یک متقلب ثالث نتواند پیامها یا اسناد جعلی تولید و آنها را به دیگران منتسب کند.

با دقت به سه مورد فوق درخواهید یافت که ای موارد در سیستمهای اقتصادی و مرتبط با گردش پول و اعتبار حیاتی است و برای حلوگیری از هرگونه جعل و کلاهبرداری و حفظ منافع طرفین یک پیشنیاز به شمار می آید.
اندیشه امضای دیجیتالی که به پژوهشهای دیفی و هلمن بازمی گردد در مورد الگوریتمی بود که بتواند خواص امضاهای دستی را در حد عالی و متکامل داشته باشد. ولی در عین حال توسط ماشین و بصورت خودکار تولید شود. بزرگترین تفاوت امضاهای دستی با امضاهای دیجیتالی  در آن است که امضاهای دستی ثابت اند و شکل آنها نباید تغییر کند در حالی که امضاهای دیجیتالی ماهیتاً وابسته به پیام اند و به ازای هر پیام تغییر می کنند. روشهای متعددی برای پیاده سازی امضای دیجیتالی معرفی شده است که عبارتند از:

    1.امضاهای دیجیتالی مبتنی برچکیده پیام (message digest) که در این نوع مکانیزم، بدون آنکه محتوای سند رمزنگاری شود یا محرمانه ماندن آن مد نظر باشد، یک امضای کوچک چند بایتی برای آن تولید می گردد

    2.امضاهای دیجیتالی کلید متقارن مبتنی بر یک مرکز مورد اعتماد برای گواهی امضاء

    3.امضاهای مبتنی بر روشهای رمزنگاری کلید عمومی

    4.امضاهای مبتنی بر تبدیلهای مستقل از سیستمهای رمزنگاری

قابل توجه است که امروزه در بسیاری از کشورها قوانین قضایی مستحکمی در ایجاد پشتوانه حقوقی برای امضاهای دیجیتالی وضع شده اند و دادگاهها قادرند مناشقات حقوقی در این زمینه را براساس قوانین موجود حل و فصل کنند.

امضاهای دیجیتالی مبتنی بر چکیده پیام

در این مکانیزم، از هر سند (پس از ایجاد و قرار گرفتن در یک قالب استاندارد و مشخص) یک چکیده کوتاه چند بایتی استخراج می شود. این چکیده کوتاه چند بایتی ، به طرز بسیار پیچیده ای از تک تک بیتها و جایگاه آنها در متن تاثیر می پذیرد و به نحوی محاسبه و استخراج می شود که هرگونه تغییرات جزئی یا کلی در متن ، باعث تغییرات چشمگیر در چکیده آن خواهد شد. پس از استخراج چکیده پیام ، رشته بیتی حاصل ، توسط کلید خصوصی صاحب پیام رمزنگاری شده و نتیجه حاصله به اصل پیام ضمیمه می شود. برای اعتبار سنجی و تایید اصالت سند، گیرنده می تواند براحتی چکیده رمز شده سند را با کلید عمومی صاحب سند(که همه آن را می دانند) از رمز خارج کرده و همچنین یکبار دیگر خودش راسا چکیده سند را محاسبه و با مقایسه این دو مقدار و مساوی بودن آنها  ،اعتبار سند تایید می شود.در غیر اینصورت سند جعلی است و یا توسط اخلا گران میانی (man in the middle) تغییراتی در آن اعمال شده است.
در مکانیزم پیشنهادی برای امضاهای دیجیتالی به دو الگوریتم عمده نیاز است:

الف) الگوریتمی برای محاسبه و استخراج چکیده پیام
به الگوریتمهایی که از درون یک پیام با طول متغیر، یک چکیده پیام با طول کوتاه و ثابت محاسبه و استخراج می کنند، اصطلاحا توابع درهم ساز (Hash function) و به چکیده پیام ، کد درهم شده (Hash code) گفته می شود.این الگوریتمها که امروزه برای محاسبه چکیده پیام بکار می روند ، بدین قرارند:

١- MD5 : این الگوریتم که در سال ١٩٩١ توسط رونالد رىوست ارائه شد، پیامها با هر طولی را پذیرفته و بادر هم فشرده کردن تمام بیتهای آن پیام، طبق رابطه ای نسبتا پیچیده و وارون ناپذیر  ، یک چکیده ١٢٨ بیتی از کل پیام استخراج می کند بگونه ای که تمام بیتهای خروجی از یکایک بیتهای متن اصلی تاثیر می پذیرند. این الگوریتم شکسته شده است و استفاده از آن از نظر امنیتی درست نیست.

٢- SHA-1 : یکی از مهمترین توابع استخراج چکیده پیام است که توسط  اداره استانداردها و فناوریهای مدرن آمریکا به شماره  FIPS-١٨٠-١  در سال ١٩٩٣ معرفی شده و جهت استفاده عموم به ثبت رسیده است. این الگوریتم که جایگزین مناسب و مطمئن MD5 به حساب می آمد و با توجه به آنکه استاندارد دولت فدرال آمریکا را یدک می کشید بلافاصله در پروتکل ها و برنامه های کاربردی مثل S/MIME, SSL, TLS, IPSEC  و حتی در سطح سخت افزار مورد استفاده قرار گرفت. در این الگوریتم بر خلاف MD5 طول چکیده پیام ١٦٠ بیت می باشد. در سال ٢٠٠٥ با پیدا شدن دو پیام با چکیده مساوی طومار این الگوریتم نیز در هم پیچیده شد .

٣- SHA-2 : version  جدیدتری از SHA است و به خانواده ای از الگوریتمهای مورد تایی سازمان استاندارد آمریکا گفته می شود که در همگی آنها ، طول چکیده پیام بیشتر از ١٦٠ بیت است و روش تلفیق داده ها در آنها اندکی پیچیده تر و مطمئن تر از قبل انجام می شود. این خانواده از الگوریتمها عبارتند از SHA-512 , SHA-384 , SHA-256 , SHA-224  که اعداد انتهایی ، طول چکیده پیام تولیدی توسط الگوریتم را مشخص می کند .

ب) الگوریتمی برای رمزنگاری با کلید عمومی
الگوریتمهای مورد نیاز برای رمزنگاری با کلید عمومی مانند RSA و El Gemal (طاهر الجمال) می باشد که استفاده از هر کدام برای رمز کردن چکیده پیام بلا مانع است و استانداردهایی با هر کدام از این دو روش تعریف شده است.

مشکل مدیریت کلیدهای عمومی

روشهایی که با آنها آشنا شدید، به دو دسته تقسیم می شوند:

    1.True Signature (امضای حقیقی) :که طرفین ارتباط مستقیما پیامهای خود را امضا و مبادله می کنند.چنین مکانیزمهایی به کمک یکی از روشهای رمزنگاری کلید عمومی (مانند  RSA وDSA  و El Gemal) یا روشهای کلید متقارن و حتی به روشهایی مستقل از رمزنگاری (مثل HMAC) قابل پیاده سازی هستند. در روشهای پیاده ساز ی امضای حقیقی ویژگی انکارناپذیری پیام وجود ندارد و هر یک از طرفین به سادگی می توانند محتوای پیام خود را به کل منکر شوند.

    2.امضاهای موثق و داوری شده: رده دوم امضاهای معرفی شده که در پیاده سازی آنها حضور یک مرکز گواهی امضا الزامی است. مکانیزمی را که در این خصوص معرفی کردیم بر اساس رمزنگاری متقارن استوار شده بود و تمام تعاملات بین افراد از طریق مرکز گواهی امضا صورت می گرفت که بخودی خود خطر ایجاد گلوگاه در شبکه را افزایش می دهد و صرفا برای محیطهای کوچک و اختصاصی (مثل یک موسسه اعتباری با مشتریان کم) مفید است.
در امضاهای دیجیتالی مبتنی بر کلید عمومی ، هر کسی دارای یک کلید خصوصی و یک کلید عمومی است که بر اساس آنها می تواند به رمزنگاری و رمزگشایی امضای پیامهی خود بپردازد.بطور مپال الگوی امضای مبتنی بر چکیده پیام،الگوی بسیار کارآمدی است ولی دو اشکال عمده آن را تهدید می کند:

الف) ملاک احراز هویت یک پیام در این الگوها آن است که اگر چکیده رمز شده پیام با کلید عمومی شخصی مثل آلیس از رمز خارج شد و با چکیده پیام دریافتی تطابق داشت، نتیجه می گیریم پیام متعلق به آلیس است.حال چه تضمینی وجود دارد که آلیس کلید عمومی خود را منکر نشود و از وجود کلید عمومی و پیامهی ارسالی خود اظهار بی اطلاعی نکند؟

ب) چه تضمینی وجود دارد که کسی با تولید یک جفت کلید عمومی و خصوصی ، خود را آلیس معرفی نکند. به عنوان مثال فرض کنید کسی با ایجاد یک وب سایت دروغین، خود را شخصی دیگر معرفی کرده وکلید عمومی دلخواه خود را در این وب سایت جعلی منتشر کند. در مکانیزمی که احراز هویت پیامها بر اساس کلید عمومی صاحب پیام صورت می گیرد چگونه می توان مطمئن شد که یک کلید عمومی واقعا متعلق به همان کسی است که واقعا ادعا می کند؟
اینجاست که با چالشی جدی در امضای دیجیتالی روبرو می شویم. راه حل تمام این مشکلات مکانیزمی است که بر اساس آن افراد  کلیدهای عمومی خود را بنحوی ثبت کرده و برای آن گواهینامه دریافت می کنند.بدین ترتیب کسی قادر نیست پس از آنکه پیامش را با کلیدی رمز کرد منکر آن شود چرا که شخصا آن را ثبت نموده است. در ضمن صدور گواهینامه برای افراد و درج کلیدهای عمومی در آن ، مشکل افرادی را که تلاش می کنند خودشان را جای دیگران جا بزنند، بطور ریشه ای حل خواهد کرد. این مکانیزم قدرتمند، چیزی نیست جز ساختار قدرتمندی که برای گواهینامه های دیجیتالی تعریف شده است.

منبع

۰۹ اسفند ۱۳۹۴


محصولات مشابه
 • bms سیستم هوشمند اتاق سرور

  bms سیستم هوشمند اتاق سرور

  src2.2 سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی اتاق سرور در این سیستم عملا متناسب با هر خطا تعریف منطقی  در خروجی وجود خواهد داشت تا بتوان مشکلات را تا جای ممکن بدون وجود نیروی انسانی رفع نماید این خطاها می تواند مواردی از قبیل زیر باشد 1)دما افزایش می یابد بعد از روشن کردن آژیر و ارسال اس ام اس کولر رزرو در شبکه روشن می شود  و در صورت عدم کاهش دما با کولر رزرو آلارم شرایط بحرانی را به مدیر ارسال می نماید 2)رطوبت افزایش می یابد این اتفاق بسیار کم رخ می دهد چرا که افزایش رطوبت عموما با قطع سیستم کولینگ انجام شده و طبق محاسبات روند تغییرات رطوبت در یک سیستم با افزایش دما روند نزولی خواهد بود پس این قضیه عملا منتفی است اما وجود سنسور رطوبت یک فاکتور امنیتی برای درجه حفاظت بالاتر در سیستم است 3)برق شبکه قطع می شود در این صورت بعداز ارسال هشدار در صورت وجود سیستم ژنراتور یا یو پی اس برای کولینگ اقدام به راه اندازی کولینگ می نماید 4)آب نشت می کند در سیستمهای بسیار بزرگ که وظیفه کولینگ بعهده یک فرایند چرخش آب است نشت آب می تواند موجب تخریب همه سیستم شود که در صورت وجود نشت آب می تواند ورودی و خروجی ها آب را از محل مورد نظر ببندد تا نشت ایجاد خسارت ننماید و در انتها برق کل اتاق سرور را از سر منشا (فیوز اصلی) بطور خودکارقطع نماید تا باعث بروز اتصالی نشود 5)برق سیستم 2 فاز می شود در تجهیزات صنعتی 3 فاز مانند یو پی اس  و مشابه آن 2 فاز شدن شبکه می تواند به سوختن یو پی اس منجر شود که این اتفاق با قطع کل برق شبکه می تواند خنثی و بی اٍثر گردد 6)شبکه تک فاز 2 فاز می شود در بعضی از مواقع به خاطر اتصالی در خطوط برق فشار قوی سیم نول نیز برق دار شده و برق 380 ولت به داخل شبکه راه پیدار می کند این مورد می تواند تمامی اجزای ورودی از قبیل یو پی اس ها و ادواتی که به برق اصلی شبکه متصل هستند را دچار خسارات شدید بنماید که در صورت وقوع این اتفاق حتما باید بدون تاخیر شبکه برق ورودی به سیستم قطع شود که این کار توسط سیستمهای کنترلری  قابل انجام است 7)ورود غیر مجاز به شبکه انجام می شود در این صورت  بعد از فعال سازی آژیر و ارسال اس ام اس عملا سیستم باید جلوی فرد ناشناس را بگیرد که می تواند خروجی  یا ورودی های برقی را ببندد 8)افزایش ناگهانی دما در محل این اتفاق در صورت واقع شدن پیامدهای جبران ناپذیری دارد و بیانگر بروز آتش سوزی در یک یا چند محل است که باید سریعا بدون معطلی سیستمهای الکتریکی اتاق سرور از شبکه الکتریکی قطع شده و بخشهای تولید هوا خاموش شوند تا عدم وجود اکسیژن به کاهش آتش سوزی کمک نماید 9)افزایش ناگهانی رطوبت در محل بدون کاهش دما این فاکتور زمانی اتفاق می افتد که کولینگ اتاق سرور که شامل اسپیلیت است دچار گرفتگی مجرای آب شده و آب بوجود آمده در کولرها توسط خود کولر ها به هوا پرت می شود که در برخی از مواقع این آب روی رک ها ریخته و موجب سوختن و خسارات سنگین به تجهیزات می شود در سیستمهای هوشمند اتاق سرور  کنترل کولینگ و جابه جایی کمپرسورها برای کاهش خستگی و محاسبه زمانهای کارکرد کولینگ و عیب یابی اتوماتیک سیستم توسط خودش توانایی کنترل اتاق سرور را به بالاترین سطح موجود می رساند لازم بذکر است که سیستم پیشرات صنعت ویرا تنها سیستم مبتنی بر plc  در ایران است که در راستای استاندارد های tia942 می باشد اطلاعات بیشتر را در سابت اصلی این شرکت بخوانیم https://b2n.ir/x80305 اطلاعات مربوط به مقالات استاندارد سازی اتاق سرور را اینجا بخوانید http://B2n.ir/p97512 اطلاعات مشتریان ما را اینجا ببینید https://pishrans.com/photo-project

  فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تهران
 • مانیتورینگ شرایط محیطی اتاق سرور

  مانیتورینگ شرایط محیطی اتاق سرور

  سیستم کنترل دما و رطوبت src2.2 جدید ترین محصول پیشران صنعت ویرا در حوزه اتوماسیون فاکتورهای محیطی اتاق سرور و همینطور اتوماسیون تهویه اتاق سرور است این سیستم با توجه به حداقل 30 بار تغییر و تحول در سالهای اخیر از ابتدا تا حال حاضر بسیار تغییر کرده و در این تغییرات بسیار بروز و نوآوری در آن صورت گرفته است. اصلی ترین فاکتور در کنترل دمای اتاق سرور و یا کنترل شرایط محیطی اتاق سرور پایداری سیستم مانیتورینگ است که خود سیستم با توجه به عواملی نظیر نویزهای الکتریکی و الکترومغناطیسی -افزایش دما - افزایش و کاهش رطوبت -افزایش گرد و غبار - افزایش دود و یا موادری از جمله قطع و وصل ناگهانی مقاوم بوده و دچار مشکل نگردد و از کار نیافتند . متاسفانه تشخیص یک سیستم پایدار از یک سیستم ناپایدار به راحتی نبوده و هر مجموعه فنی میتواند با دانش کمی یک سامانه مانیتورینگ و کنترل دمای اتاق سرور بسازد چرا که عملا ساخت چنین تجهیزی بصورت آزمایشگاهی فرصت و یا امکانات زیادی نخواهد گرفت اما آیا طراحی یک مدل آزمایشگاهی که روی میز در شرایط عادی دیتا میدهد در شرایط بحرانی هم خواهد داد ؟ یافتن جواب این سوال برای متخصصان آی تی بدلیل انکه در حوزه کنترل و ابزار دقیق دخل و تصرفی ندارند کاری است بسیار دشوار بنابر این باید به اسناد و شواهد رجوع و نتیجه از آن استخراج گردد 1)شرط اول برای ساخت چنین سیستمی داشتن زیر بنای اکادمیک با ریشه است و این زیر بنا از اساس نامه شرکت قابلیت استخراج دارد بطوریکه اگر شرکتی مباردت به ساخت نماید که اساس نامه کاری آن واحد کنترل و ابزار دقیق نباشد این سیستم مطمئنا در آینده مشکلات زیادی به بار خواهد آورد 2)شرط دوم برا ی انتخاب پیمانکار کار با مجموعه های با صلاحیت فنی بالا مانند نفت و گاز و صنایع نظامی است که کارفرما را نسبت به خرید دلگرم مینماید لازم بذکر است مجموعه های نفتی به دلیل داشتن متخصصین در حوزه های مختلف ابزار دقیق و کنترل شرکتهایی را در زمره وندور لیست خود قرار میدهند که از این فیلتر ها گذشته باشند 3)شرط سوم برای راهیابی به این حوزه استفاده از خدمات و تجهیزات ایرانی است چرا که تجربه ثابت کرده شرکتهایی که به نمایندگی کار میکنند (در حال حاضر نماینده رسمی در ایران وجود ندارد) و یا از ادوات و تجهیزات خارجی استفاده میکنند برای خدمات و تعمیر نگهداری در همه شرایط چه با تحریم و چه بدون تحریم دچار مشکلات عدیده شده و این مشکلات را به کارفرما انتقال میدهند سیستم مانیتورینگ src2.2 از همه فیلترها و فاکتورهای ارزشیابی فنی و کیفی فوق سربلند بیرون آمده و حاضر است با هر نوع سنگ محکی آزمایش گردد این سیستم دارای مشخصات فنی و امکانات زیر است مشخصات فنی 1)کنترلر اصلی plc صنعتی می باشد 2)کنترلر کولر plc صنعتی می باشد 3)نمایشگر اصلی hmi صنعتی است 4)gsm modem نوع صنعتی بکار گرفته شده است 5)باکس پلی کربنات صنعتی با درجه حفاظت ip54 می باشد 6)سنسور دما از نوع صنعتی با پروتکل modbus rtu می باشد 7)سنسور رطوبت از نوع صنعتی با پروتکل modbus rtu مباشد 8)سنسور قطع برق صنعتی از نوع finder ایتالیا استفاده می شود 9)سنسور دود صنعتی و از نوع رله دار استفاده می شود و....................................... .................................... انواع روش آلارم و هشدار سیستم src2.11-src2.11+src1.9 1)هشدار در محل به صورت آژیر صوتی (نگهبانی یا سرایداری) 2)هشدار در محل به صورت فلش نوری(نگهبانی یا سرایداری) 3)هشدار در محل روی نمایشگر اصلی به صورت علامت خطر 4)هشدار در محل روی نمایشگر به صورت چراغ led 5)هشدار در محل به صورت صدای بارز 6)هشدار روی صفحه کامپیوتر به صورت popup 7)هشدار روی صفحه کامپیوتر به صورت led 8)هشدار روی موبایل به صورت اس ام اس 9)هشدار روی ایمیل 10)هشدار در محل یه صورت تغییر رنگ بار گراف 11)هشدار بصورت misscall قابلیتهای تفکیک هشدار ها هر کدام از هشدار های نامبرده در متن فوق می تواند در هر کدام از موارد زیر بکار گرفته و یا حذف گردد 1)هشدار به صورت آژیر در محل یا نگهبانی 2)هشدار به صورت اس ام اس 3)هشدار به صورت ایمیل 4)هشدار بصورت میس کال روی موبایل قابلیت ایمنی 1)تست خودکار سلامتی سنسور های دما و رطوبت 2)تست خودکار سلامتی نمایشگر hmi 3)تست خودکار سلامتی gsm modem روشهای ثبت و باز یابی اطلاعات و خطاها 1)ثبت و باز یابی اندازه دما در کل دوره استفاده شده 2)ثبت و بازیابی رطوبت محل در کل دوره استفاده شده 3)ثبت و نمایش خطاهای تعریف شده غیر از دما و رطوبت 4)دریافت اطلاعات ثبت شده با تقویم شمسی و میلادی 5)ثبت مجزای ورود به پنل کنترلی سیستم و تعیین روش ورود 6)رسم منحنی تغییرات دما و رطوبت روشهای ارتباط با سیستم 1)ارتباط با استفاده از اپلیکیشن تحت ویندوز tcp/ip 2)ارتباط با استفاده از وب سرور web server 3)ارتباط با استفاده از موبایل قابلیتهای ویژه کنترلری 1)کنترل 1 الی 4 کولر بطور همزمان 2)قابلیت جابه جایی کولر های فعال با کولر های رزرو برای کاهش خستگی مکانیکی کولر ها 3)مدت زمان بحران (با از کارافتادگی یک کولر بطور هوشمند کولر دیگری جایگزین آن می شود) 4)کنترل دما(در صورت افزایش دما به خاطر افزایش دمای هوای در تابستانها کولر های رزرو را بطور اتوماتیک وارد مدار می نماید تا دما به مقدار مطلوب خود برسد) 5)قابلیت دستی کردن کولرها به صورت نرم افزاری و سخت افزاری در زمانهای مورد نیاز(تعمیرات) 6)سیستم قدرت مستقل از سیستم کنترل کولر ها 7)قابلیت اتصال به رطوبت ساز برای رسیدن میزان رطوبت اتاق سرور به حد مورد نیاز 8)طراحی کاملا ماژولار برای تعمیر و نگهداری ساده تر و در زمان کمتر 9)قابلیت ثبت اطلاعات 8 سنسور دمای رک و 2 سنسور دما و رطوبت محیطی 10)تایمر زمانبندی برای ورود در ساعات مجاز و غیر مجاز خواننده گرامی لطفا بقیه قابلیتها و ویژگیهای قابل دسترس را در وبسایت این شرکت مطالعه نمایید www.pishrans.com

  فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تهران
 • طراحی سایت در شهر قدس

  طراحی سایت در شهر قدس

  مشتری گرامی : تیم طراحی اندیشه آنلاین در طی سالها تلاش و طراحی 100 ها نمونه کار موفق هم در زمینه طراحی سایت و هم در زمینه خدمات بهینه سازی سایت یکی از معتبرترین مراکز طراحی سایت در غرب استان تهران بخصوص شهر قدس میباشد .تیم متخصص اندیشه آنلاین آماده است تا هر نوع وبسایت سفارشی را با به روز ترین تکنولوژی ها و مدرن ترین قالب ها طراحی و در صورت تمایل مشتریان گرامی به صفحه نخست گوگل بیاورد .امنیت بالا ، طراحی زیبا ، امکان توسعه وبسایت در آینده ، دریافت اینماد و درگاه پرداخت آنلاین ، امکان افزودن پرداخت اینترنتی جهت فروش کالاها و خدمات ، امکان افزودن امکانات خاص به وبسایت ، پشتیبانی تخصصی ، حفظ اطلاعات شخصی مشتریان گرامی ، آموزش رایگان و مشاوره تخصصی سئو تنها بخشی از ویژگی های خدمات تیم طراحی اندیشه آنلاین میباشد .مشاوره رایگان ما را از دست ندهید. صفحه نخست گوگل افزایش زنگ خور و فروش بیشتر طراحی سایت در اندیشه طراحی سایت در شهر قدس

  فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تهران
 • سامانه هشدار دمای اتاق سرور

  سامانه هشدار دمای اتاق سرور

  Thc400 یک هشدار دهنده اتاق سرور است که میتواند هشدارهای مختلف قابل رصد در اتاق سرور را به اطلاع کاربران برساند به دلیل آنکه اتاق های سرور در حوادث مختلف دچار آسیب میشوند دستگاه فوق دارای ورودی های متعدد برای سنجش فاکتورهای مختلفی است این ایتم ها عبارتند از 1)دما 2)رطوبت 3)دود 4)آتش 5)قطع برق 6)نشت آب 7)ورود غیر مجاز 8)تردد غیر مجاز 9)گاز 10)نوسان برق 11)قطع یو پی اس 12)دشارژ باطری و سنسورهای دیگری است که میتواند وضعیت حیاتی اتاق سرور را چک و در صورت وقوع رخداد ناگوار آن را باطلاع مدیران و مسئولین تعمیر ونگهداری اتاق سرور برساند روشهای اطلاع رسانی میتواند آژیر – فلاشر – میس کال – اس ام اس باشد و حتی در صورت وقوع خطا توانایی پخش یک پیام ضبط شده را برای مسئول مربوطه خواهد داشت . این سیستم قادر است برای ارسال هشدار به مخاطبانی که در محل نیستند از 2 بستر استفاده نماید که عبارتند از 1)خط تلفن ثابت 2)خط تلفن موبایل (سیم کارت ) اتصال سیستم فوق با در نظر گرفتن این موضوع که داخل اتاق سرور یک سیم تلفن مستقل یا سانترال باشد میتواند در کنار هشدارهایی که در محل به صورت آژیر و فلاشر ایجاد میکند هشدارهای را به صورت پیام صوتی و یا زنگ در زمانهای وقوع خطر ایجاد نماید تا در صورت عدم حضور فیزیکی در محل اتاق سرور و یا سازمان و شرکت مربوطه باز هم بتوان هشدار آن را دریافت نمود و این هشدار و اعلان خطر از طریق خط تلفن ثابت صورت میگیرد. تجهیز این سیستم به یک سیم کارت نیز این امکان را فراهم میآورد تا کاربرانی که در محل اتاق سرور خط تلفن ثابت ندارند و یا برای تامین آن با مشکل مواجه هستند با تجهیز یک سیم کارت داخل دستگاه این امکان را بتوانند عملیاتی کنند که در زمان بروز حادثه حتی در صورت عدم حضور در محل سازمانی از اتفاق رخ داده مطلع گردند استفاده از سیم کارت میتواند علاوه بر تماس تلفنی با کاربر به صورت میس کال حتی به کاربر اس ام اس نیز ارسال نماید تا در شرایط وقوع یک اتفاق هر چه سریعتر کاربر از اتفاق رخ داده باخبر گردد. دوگانه بودن روشهای هشدار و اطلاع رسانی توسط اس ام اس و میس کال میتواند این امکان را برای کاربر ایجاد نماید که حتی در صورت عدم اطلاع از شارژ سیم کارت داخل دستگاه (در صورت اعتباری بودن سیم کارت) و اتمام آن نیز توسط میس کال که نیازی به شارژ ندارد بتوان از وقوع اتفاق داخل اتاق سرور باخبر شد . همچنین در اتاق های سروری که امکان وجود خط تلفن ثابت وجود دارد اتصال این خط به دستگاه میتواند از نظر ایمنی فرایند اطلاع رسانی را در شرایط ایمن تری قرار دهد که حتی در صورت بروز مواردی چون 1-منقض شدن سیم کارت 2-قطع روش های اطلاع رسانی پیامکی توسط اپراتورها 3-آسیب بخش جی اس ام 4-خارج کردن سیم کارت و فراموشی جاگذاری مجدد آن اتاق سرور باز هم از نقطه نظر اطلاع رسانی بدون بستر ارتباطی نماند مکانیزم اصلی تشکیل دهنده این دستگاه مودمی است که به سنسورهای متعدد و کنترلرهای دما و رطوبت و نمایشگرهای آنها متصل است و وظیفه آن اطلاع رسانی است اما روشهای تشخیص هشدار توسط سنسورهایی رخ میدهد که مانند دما دارای مقادیر پیوسته هستند و توسط یک کنترلر سنجیده می شوند و یا سنسورهایی مانند دود که ماهیت دیجیتال دارند و در صورت افزایش آن از مقدار مشخصی اعلان هشدار مینماید . مکانیزم سنجش دما سنجش دما که یک کمیت فیزیکی است و بطور پیوسته تغییر میکند توسط کنترلر های صنعتی دما انجام میپذیرد این کنترلر ها دارای این مزیت هستند که به دلیل پایداری که دارند تاثیرات پارامترهای محیطی روی آنها کم بوده و تقریبا هیچ وقت دچار خطا و یا اندازه گیری اشتباه نمیشوند مزیت دیگری که در کنترلرهای صنعتی وجود دارد همراه بودن نمایشگرهایی است که وظیفه تنظیم دمای آلارم را بعهده دارند و در حالت عادی دمای فعلی اتاق سرور را نمایش میدهند این نمایشگر که بصورت رقم دیجیتالی نشان داده میشود احتمال خوانش ناصحیح و یا خطای دیداری ارقام را به صفر میرساند رنج استاندارد نگهداری دمای اتاق سرور 18 الی 22 درجه سانتی گراد است که این مقدار نباید تجاوز کند البته کاهش دما در داخل اتاق های سرور به زیر 18 درجه نه تنها ایرادی ندارد بلکه مزیت نیز محسوب میشود و فقط افزایش دمای بالای 22 درجه نگران کننده و بالای 30 درجه خطرناک و بالاتر از 35 درجه بحرانی است و میتواند هر نوع اتفاقی را برای سرورها و استوریجها که به افزایش دما حساس هستند را رقم بزند برای مشاهده مدلهای دیگر سیستمهای هشدار و کنترلر دما از سایت پیشران صنعت ویرا بازدید بفرمایید www.pishrans.com

  فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تهران