آشنایی با امضاهای دیجیتالی

مقدمه:

در دنیای مدرن و پر سرعت امروز، و در حالیکه استفاده از کامپیوتر ها و ابزارهای دیجیتالی  با سیر صعودی در حال گسترش است، باید در فکر تمهیداتی بود تا گردش کاغذ و بوروکراسی اداری جای خود را به سیستمهای خودکار و اتوماسیون اداری بدهد. در این میان بخش اعظمی از کار به اسناد حقوقی و بازرگانی ، چکها و سفته ها، تعهدنامه ها و… برمی گردد. امروزه بخش زیادی از اسناد مکتوب از شکل کاغذی به شکل الکترونیکی درآمده اند. لذا باید این اسناد نیز به نحوی دارای امضای دیجیتالی و پشتوانه حقوقی می شدند تا قابلیت جایگزین شدن بجای کاغذ را پیدا کنند.
در دنیای مجازی امروز هر مکانیزمی که بتواند سه نیاز زیر را در خصوص اسناد و مدارک دیجیتالی بر آورده کند، امضای دیجیتالی نامیده می شود:

الف) دریافت کننده سند یا پیام الکترونیکی بتواند هویت صاحب سند را به درستی تشخیص داده و از جعلی نبودن آن اطمینان حاصل کند.

ب) صاحب و امضا کننده سند بعدا نتواند محتوای سند یا پیام ارسالی خود را به هیچ طریقی انکار کند.

ج) یک متقلب ثالث نتواند پیامها یا اسناد جعلی تولید و آنها را به دیگران منتسب کند.

با دقت به سه مورد فوق درخواهید یافت که ای موارد در سیستمهای اقتصادی و مرتبط با گردش پول و اعتبار حیاتی است و برای حلوگیری از هرگونه جعل و کلاهبرداری و حفظ منافع طرفین یک پیشنیاز به شمار می آید.
اندیشه امضای دیجیتالی که به پژوهشهای دیفی و هلمن بازمی گردد در مورد الگوریتمی بود که بتواند خواص امضاهای دستی را در حد عالی و متکامل داشته باشد. ولی در عین حال توسط ماشین و بصورت خودکار تولید شود. بزرگترین تفاوت امضاهای دستی با امضاهای دیجیتالی  در آن است که امضاهای دستی ثابت اند و شکل آنها نباید تغییر کند در حالی که امضاهای دیجیتالی ماهیتاً وابسته به پیام اند و به ازای هر پیام تغییر می کنند. روشهای متعددی برای پیاده سازی امضای دیجیتالی معرفی شده است که عبارتند از:

    1.امضاهای دیجیتالی مبتنی برچکیده پیام (message digest) که در این نوع مکانیزم، بدون آنکه محتوای سند رمزنگاری شود یا محرمانه ماندن آن مد نظر باشد، یک امضای کوچک چند بایتی برای آن تولید می گردد

    2.امضاهای دیجیتالی کلید متقارن مبتنی بر یک مرکز مورد اعتماد برای گواهی امضاء

    3.امضاهای مبتنی بر روشهای رمزنگاری کلید عمومی

    4.امضاهای مبتنی بر تبدیلهای مستقل از سیستمهای رمزنگاری

قابل توجه است که امروزه در بسیاری از کشورها قوانین قضایی مستحکمی در ایجاد پشتوانه حقوقی برای امضاهای دیجیتالی وضع شده اند و دادگاهها قادرند مناشقات حقوقی در این زمینه را براساس قوانین موجود حل و فصل کنند.

امضاهای دیجیتالی مبتنی بر چکیده پیام

در این مکانیزم، از هر سند (پس از ایجاد و قرار گرفتن در یک قالب استاندارد و مشخص) یک چکیده کوتاه چند بایتی استخراج می شود. این چکیده کوتاه چند بایتی ، به طرز بسیار پیچیده ای از تک تک بیتها و جایگاه آنها در متن تاثیر می پذیرد و به نحوی محاسبه و استخراج می شود که هرگونه تغییرات جزئی یا کلی در متن ، باعث تغییرات چشمگیر در چکیده آن خواهد شد. پس از استخراج چکیده پیام ، رشته بیتی حاصل ، توسط کلید خصوصی صاحب پیام رمزنگاری شده و نتیجه حاصله به اصل پیام ضمیمه می شود. برای اعتبار سنجی و تایید اصالت سند، گیرنده می تواند براحتی چکیده رمز شده سند را با کلید عمومی صاحب سند(که همه آن را می دانند) از رمز خارج کرده و همچنین یکبار دیگر خودش راسا چکیده سند را محاسبه و با مقایسه این دو مقدار و مساوی بودن آنها  ،اعتبار سند تایید می شود.در غیر اینصورت سند جعلی است و یا توسط اخلا گران میانی (man in the middle) تغییراتی در آن اعمال شده است.
در مکانیزم پیشنهادی برای امضاهای دیجیتالی به دو الگوریتم عمده نیاز است:

الف) الگوریتمی برای محاسبه و استخراج چکیده پیام
به الگوریتمهایی که از درون یک پیام با طول متغیر، یک چکیده پیام با طول کوتاه و ثابت محاسبه و استخراج می کنند، اصطلاحا توابع درهم ساز (Hash function) و به چکیده پیام ، کد درهم شده (Hash code) گفته می شود.این الگوریتمها که امروزه برای محاسبه چکیده پیام بکار می روند ، بدین قرارند:

١- MD5 : این الگوریتم که در سال ١٩٩١ توسط رونالد رىوست ارائه شد، پیامها با هر طولی را پذیرفته و بادر هم فشرده کردن تمام بیتهای آن پیام، طبق رابطه ای نسبتا پیچیده و وارون ناپذیر  ، یک چکیده ١٢٨ بیتی از کل پیام استخراج می کند بگونه ای که تمام بیتهای خروجی از یکایک بیتهای متن اصلی تاثیر می پذیرند. این الگوریتم شکسته شده است و استفاده از آن از نظر امنیتی درست نیست.

٢- SHA-1 : یکی از مهمترین توابع استخراج چکیده پیام است که توسط  اداره استانداردها و فناوریهای مدرن آمریکا به شماره  FIPS-١٨٠-١  در سال ١٩٩٣ معرفی شده و جهت استفاده عموم به ثبت رسیده است. این الگوریتم که جایگزین مناسب و مطمئن MD5 به حساب می آمد و با توجه به آنکه استاندارد دولت فدرال آمریکا را یدک می کشید بلافاصله در پروتکل ها و برنامه های کاربردی مثل S/MIME, SSL, TLS, IPSEC  و حتی در سطح سخت افزار مورد استفاده قرار گرفت. در این الگوریتم بر خلاف MD5 طول چکیده پیام ١٦٠ بیت می باشد. در سال ٢٠٠٥ با پیدا شدن دو پیام با چکیده مساوی طومار این الگوریتم نیز در هم پیچیده شد .

٣- SHA-2 : version  جدیدتری از SHA است و به خانواده ای از الگوریتمهای مورد تایی سازمان استاندارد آمریکا گفته می شود که در همگی آنها ، طول چکیده پیام بیشتر از ١٦٠ بیت است و روش تلفیق داده ها در آنها اندکی پیچیده تر و مطمئن تر از قبل انجام می شود. این خانواده از الگوریتمها عبارتند از SHA-512 , SHA-384 , SHA-256 , SHA-224  که اعداد انتهایی ، طول چکیده پیام تولیدی توسط الگوریتم را مشخص می کند .

ب) الگوریتمی برای رمزنگاری با کلید عمومی
الگوریتمهای مورد نیاز برای رمزنگاری با کلید عمومی مانند RSA و El Gemal (طاهر الجمال) می باشد که استفاده از هر کدام برای رمز کردن چکیده پیام بلا مانع است و استانداردهایی با هر کدام از این دو روش تعریف شده است.

مشکل مدیریت کلیدهای عمومی

روشهایی که با آنها آشنا شدید، به دو دسته تقسیم می شوند:

    1.True Signature (امضای حقیقی) :که طرفین ارتباط مستقیما پیامهای خود را امضا و مبادله می کنند.چنین مکانیزمهایی به کمک یکی از روشهای رمزنگاری کلید عمومی (مانند  RSA وDSA  و El Gemal) یا روشهای کلید متقارن و حتی به روشهایی مستقل از رمزنگاری (مثل HMAC) قابل پیاده سازی هستند. در روشهای پیاده ساز ی امضای حقیقی ویژگی انکارناپذیری پیام وجود ندارد و هر یک از طرفین به سادگی می توانند محتوای پیام خود را به کل منکر شوند.

    2.امضاهای موثق و داوری شده: رده دوم امضاهای معرفی شده که در پیاده سازی آنها حضور یک مرکز گواهی امضا الزامی است. مکانیزمی را که در این خصوص معرفی کردیم بر اساس رمزنگاری متقارن استوار شده بود و تمام تعاملات بین افراد از طریق مرکز گواهی امضا صورت می گرفت که بخودی خود خطر ایجاد گلوگاه در شبکه را افزایش می دهد و صرفا برای محیطهای کوچک و اختصاصی (مثل یک موسسه اعتباری با مشتریان کم) مفید است.
در امضاهای دیجیتالی مبتنی بر کلید عمومی ، هر کسی دارای یک کلید خصوصی و یک کلید عمومی است که بر اساس آنها می تواند به رمزنگاری و رمزگشایی امضای پیامهی خود بپردازد.بطور مپال الگوی امضای مبتنی بر چکیده پیام،الگوی بسیار کارآمدی است ولی دو اشکال عمده آن را تهدید می کند:

الف) ملاک احراز هویت یک پیام در این الگوها آن است که اگر چکیده رمز شده پیام با کلید عمومی شخصی مثل آلیس از رمز خارج شد و با چکیده پیام دریافتی تطابق داشت، نتیجه می گیریم پیام متعلق به آلیس است.حال چه تضمینی وجود دارد که آلیس کلید عمومی خود را منکر نشود و از وجود کلید عمومی و پیامهی ارسالی خود اظهار بی اطلاعی نکند؟

ب) چه تضمینی وجود دارد که کسی با تولید یک جفت کلید عمومی و خصوصی ، خود را آلیس معرفی نکند. به عنوان مثال فرض کنید کسی با ایجاد یک وب سایت دروغین، خود را شخصی دیگر معرفی کرده وکلید عمومی دلخواه خود را در این وب سایت جعلی منتشر کند. در مکانیزمی که احراز هویت پیامها بر اساس کلید عمومی صاحب پیام صورت می گیرد چگونه می توان مطمئن شد که یک کلید عمومی واقعا متعلق به همان کسی است که واقعا ادعا می کند؟
اینجاست که با چالشی جدی در امضای دیجیتالی روبرو می شویم. راه حل تمام این مشکلات مکانیزمی است که بر اساس آن افراد  کلیدهای عمومی خود را بنحوی ثبت کرده و برای آن گواهینامه دریافت می کنند.بدین ترتیب کسی قادر نیست پس از آنکه پیامش را با کلیدی رمز کرد منکر آن شود چرا که شخصا آن را ثبت نموده است. در ضمن صدور گواهینامه برای افراد و درج کلیدهای عمومی در آن ، مشکل افرادی را که تلاش می کنند خودشان را جای دیگران جا بزنند، بطور ریشه ای حل خواهد کرد. این مکانیزم قدرتمند، چیزی نیست جز ساختار قدرتمندی که برای گواهینامه های دیجیتالی تعریف شده است.

منبع

۰۹ اسفند ۱۳۹۴


محصولات مشابه
 • کارت پی وی سی مایفر 1K

  کارت پی وی سی مایفر 1K

  مشخصات فنی کارت مایفر کارت مایفر در بسیاری از سیستمها دارای کاربرد می باشند. با توجه به حاصل فوق 47 بلاک داریم که هریک 16 کارکتر ظرفیت دارد. هر سکتور دارای 4 بلاک است Block0 تا Block3 پرینت همه مدل کارت rfid برای سهولت در شناسایی و استفاده . کارتهای هوشمند ارائه شده توسط شرکت پردازنده پارس در 3 نوع می باشند: کارت بدون حافظه (فقط خواندنی) پرینتر کارت شناسایی یکرو با قابلیت ارتقاء به سیستم چاپ دوروی کارت (Double Side , Single Side) بهترین کارت مایفر 1 k . کارت با حافظه 1 کیلوبایت (قابل خواندن و نوشتن) کیفیت چاپ 300dpi/11.8 MillionColor روش چاپ کارت پی وی سی مغناطیسی مایفر . کارت با حافظه 4 کیلوبایت (قابل خواندن و نوشتن) این نوع کارتها بعنوان کارتهای بدون تماس یا Contact Less نیز معروف می باشند. کاربردها: 1- سیستم های کنترل تردد افراد (ورود و خروج) و اتومبیل (پارکینگ ها) هر کارت 1 کیلو بایتی دارای 16سکتور می‌باشد Sector0 تا Sector15 بلاک مذکور تیپ کارت و شماره سریال کارت قرار دارد که فقط خواندنی است . با توجه به اینکه 16 سکتور داریم و هر سکتور هم سه بلاک دارد که امکان خواندن و نوشتن دارد 54 = 2 - 64 = 4 * 18 500 کارت (بسته بندی در 5 بسته از 100) 3.375 \\\"X 2.125\\\" (85.6 میلی متر X 54 میلیمتر) اگر توجه کرده باشیم در هر سکتور یک بلاک می‌ماند که این بلاک ( block3 ) اختصاص یافته به Key B ، Key A که پسوردهای هر سکتور می‌باشد روش تولیدی کارت مایفر pvc . CR80.030 (CR8030) اندازه - ضخامت 30 میلیون، استاندارد اندازه کارت اعتباری سیستم های اعتباری قابل استفاده در مترو، بلیط اتوبوس، مجموعه های ورزشی و تفریحی و... چاپ بر روی انواع کارت (....Magnetic , PVC , PVH , ABS , PET , RFID , Contactless , smartCard , ) شمارشگر تعداد کارت چاپ شده (Counter) به جز سکتور صفر بلاک صفر در تمامی بلاکهای 0 و 1 و2 هر سکتور امکان درج داده وجود دارد .

  فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تهران
 • هوشمند سازی اتاق سرور

  هوشمند سازی اتاق سرور

  هوشمند سازی اتاق سرور در طراحی سیستم های کنترلی src که یک سیستم هوشمند اتاق سرور محسوب میشود فاکتورهای هشدار و کنترلی ویژه ای بکار گرفته شده است که علاوه بر ارسال هشدار در صورت وقوع خطا و نمایش اطلاعات بصورت آنلاین و آفلاین و ثبت اطلاعات قابلیت دیگری در سیستم وجود دارد تا در مواقع مورد نیاز همراه با مانیتورینگ خطاهای مختلف قابلیت تعریف عکس العمل سیستم سخت افزاری وجود داشته باشد به عبارت بهتر در خصوص خطاهای مشخص جای سیستم تصمیم به اجرای یک فرایند الکتریکی و یا الکترومکانیکی می نماید تا بتواند حاشیه های بحرانی مربوط به خطا را کاهش دهد بطور مثال در سیستم smart control cooling بدین گونه تعریف میشود که کارکرد کولرهای در زمانهای مشخص جا به جا شده و کولر فعال جای خودش را با کولر غیر فعال عوض مینماید این اتفاق موجب خستگی کمتر در کولر و کاهش ریسک ناشی از روشن بودن مداوم خواهد شد همچنین در همین سیستم smart control cooling قابلیتی وجود دارد که در صورت از دست رفتن یک کولر و یا عدم فعالیت درست آن کولر جایگزین بطور اتوماتیک فعال شده و وظیفه کولر اسیب دیده را تا تعمیر آن بعهده میگیرد همه این فرایند بطور اتوماتیک و بدون نیاز تصمیم گیری انسان انجام میشود سیستم ساخته شده توسط این شرکت دارای این مشخصات است 1)هشدار در صورت افزایش دما 2)هشدار در صورت افزایش رطوبت 3)هشدار افزایش دما و رطوبت روی موبایل 4)سیستم کنترل و اتوماسیون پکیج و لوازم سرمایشی 5)قابلیت قطع برق اتاق سرور در زمان حریق 6)رسم منحنی تغییرات دما 7)رسم منحنی تغییرات رطوبت 8)ثبت اطلاعات بصورت فایل اکسل 9)ثبت اطلاعات سالانه در حافظه سیستم 10)تشخیص تردد در اتاق سرور 11)تشخیص دود در اتاق سرور 12)تشخیص نشت آب 13)تشخیص 2 فاز شدن شبکه 14)قطع سرور در زمان 2 فازشدن شبکه 15)قطع سرور در زمان جابه جایی فازها 16)چنج اور کردن کولر ها در زمان تعیین شده 17)افزایش تعداد کولر ها در زمان افزایش دما 18)آلارم خرابی سیستم خنک کننده 19)آلارم قطع برق 20)سیستم هوشمند چکاب قطعات و سنسورها و روشهای هشدار و اعلام خطر به صورتهای 1)هشدار به صورت اس ام اس 2)هشدار به صورت بازر در محل تابلو 3)هشدار به صورت الارم روی صفحه نمایشگر اصلی 4)هشدار به صورت الارم روی صفحه کامپیوتر 5)هشدار بصورت پاپ آپ روی صفحه کامپیوار 6)هشدار به صورت آژیر صوتی با صدای 80 دسی بل و بالاتر 7)هشدار به صورت فلاشر نوری 8)هشدار به صورت ایمیل امکانات جدید 1)دسترسی به مانیتورینگ به صورت وب سرور 2)امکان تجمیع تمامی ایستگاهها در یک واحد کنترل مرکزی 3)امکان دریافت کلیه هشدار ها از همه ایستگاههای کاری 4)امکان گزارش گیری از همه ایستگاههای کاری در مرکز کنترل قابلیت های سیستم را از لینک زیر مشاهده نمایید https://pishrans.com/src2-2 عکس پروژه ها را اینجا ببینید https://pishrans.com/photo-project رزومه پروژ ها را اینجا مشاهده نمایید https://pishrans.com/projects1

  فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تهران
 • طراحی تخصصی انواع وب سایت +کارت ویزیت رایگان

  طراحی تخصصی انواع سایت های : فروشگاهی رزومه و شخصی بیمارستانی هتل ها مراکز خیریه شرکت های پخش باشگاهای ورزشی کلینیک ها و پزشک و اساتیددانشگاه ها سایت های برگزاری آزمون های آنلاین سایت مشاورین املاک سایت کاندیداهای انتخاباتی سایت دانلود و فیلم و بازی و موسیقی و سایر سایت های فروش فایل و کتاب سایت مربوط به آموزشگاه ها توجه توجه ***با سفارش سایت از ما کارت ویزیت به سلیقه خوتان هدیه بگیرید ***

  فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تهران
 • مانیتورینگ شرایط محیطی اتاق سرور

  مانیتورینگ شرایط محیطی اتاق سرور

  سیستم کنترل دما و رطوبت src2.2 جدید ترین محصول پیشران صنعت ویرا در حوزه اتوماسیون فاکتورهای محیطی اتاق سرور و همینطور اتوماسیون تهویه اتاق سرور است این سیستم با توجه به حداقل 30 بار تغییر و تحول در سالهای اخیر از ابتدا تا حال حاضر بسیار تغییر کرده و در این تغییرات بسیار بروز و نوآوری در آن صورت گرفته است. اصلی ترین فاکتور در کنترل دمای اتاق سرور و یا کنترل شرایط محیطی اتاق سرور پایداری سیستم مانیتورینگ است که خود سیستم با توجه به عواملی نظیر نویزهای الکتریکی و الکترومغناطیسی -افزایش دما - افزایش و کاهش رطوبت -افزایش گرد و غبار - افزایش دود و یا موادری از جمله قطع و وصل ناگهانی مقاوم بوده و دچار مشکل نگردد و از کار نیافتند . متاسفانه تشخیص یک سیستم پایدار از یک سیستم ناپایدار به راحتی نبوده و هر مجموعه فنی میتواند با دانش کمی یک سامانه مانیتورینگ و کنترل دمای اتاق سرور بسازد چرا که عملا ساخت چنین تجهیزی بصورت آزمایشگاهی فرصت و یا امکانات زیادی نخواهد گرفت اما آیا طراحی یک مدل آزمایشگاهی که روی میز در شرایط عادی دیتا میدهد در شرایط بحرانی هم خواهد داد ؟ یافتن جواب این سوال برای متخصصان آی تی بدلیل انکه در حوزه کنترل و ابزار دقیق دخل و تصرفی ندارند کاری است بسیار دشوار بنابر این باید به اسناد و شواهد رجوع و نتیجه از آن استخراج گردد 1)شرط اول برای ساخت چنین سیستمی داشتن زیر بنای اکادمیک با ریشه است و این زیر بنا از اساس نامه شرکت قابلیت استخراج دارد بطوریکه اگر شرکتی مباردت به ساخت نماید که اساس نامه کاری آن واحد کنترل و ابزار دقیق نباشد این سیستم مطمئنا در آینده مشکلات زیادی به بار خواهد آورد 2)شرط دوم برا ی انتخاب پیمانکار کار با مجموعه های با صلاحیت فنی بالا مانند نفت و گاز و صنایع نظامی است که کارفرما را نسبت به خرید دلگرم مینماید لازم بذکر است مجموعه های نفتی به دلیل داشتن متخصصین در حوزه های مختلف ابزار دقیق و کنترل شرکتهایی را در زمره وندور لیست خود قرار میدهند که از این فیلتر ها گذشته باشند 3)شرط سوم برای راهیابی به این حوزه استفاده از خدمات و تجهیزات ایرانی است چرا که تجربه ثابت کرده شرکتهایی که به نمایندگی کار میکنند (در حال حاضر نماینده رسمی در ایران وجود ندارد) و یا از ادوات و تجهیزات خارجی استفاده میکنند برای خدمات و تعمیر نگهداری در همه شرایط چه با تحریم و چه بدون تحریم دچار مشکلات عدیده شده و این مشکلات را به کارفرما انتقال میدهند سیستم مانیتورینگ src2.2 از همه فیلترها و فاکتورهای ارزشیابی فنی و کیفی فوق سربلند بیرون آمده و حاضر است با هر نوع سنگ محکی آزمایش گردد این سیستم دارای مشخصات فنی و امکانات زیر است مشخصات فنی 1)کنترلر اصلی plc صنعتی می باشد 2)کنترلر کولر plc صنعتی می باشد 3)نمایشگر اصلی hmi صنعتی است 4)gsm modem نوع صنعتی بکار گرفته شده است 5)باکس پلی کربنات صنعتی با درجه حفاظت ip54 می باشد 6)سنسور دما از نوع صنعتی با پروتکل modbus rtu می باشد 7)سنسور رطوبت از نوع صنعتی با پروتکل modbus rtu مباشد 8)سنسور قطع برق صنعتی از نوع finder ایتالیا استفاده می شود 9)سنسور دود صنعتی و از نوع رله دار استفاده می شود و....................................... .................................... انواع روش آلارم و هشدار سیستم src2.11-src2.11+src1.9 1)هشدار در محل به صورت آژیر صوتی (نگهبانی یا سرایداری) 2)هشدار در محل به صورت فلش نوری(نگهبانی یا سرایداری) 3)هشدار در محل روی نمایشگر اصلی به صورت علامت خطر 4)هشدار در محل روی نمایشگر به صورت چراغ led 5)هشدار در محل به صورت صدای بارز 6)هشدار روی صفحه کامپیوتر به صورت popup 7)هشدار روی صفحه کامپیوتر به صورت led 8)هشدار روی موبایل به صورت اس ام اس 9)هشدار روی ایمیل 10)هشدار در محل یه صورت تغییر رنگ بار گراف 11)هشدار بصورت misscall قابلیتهای تفکیک هشدار ها هر کدام از هشدار های نامبرده در متن فوق می تواند در هر کدام از موارد زیر بکار گرفته و یا حذف گردد 1)هشدار به صورت آژیر در محل یا نگهبانی 2)هشدار به صورت اس ام اس 3)هشدار به صورت ایمیل 4)هشدار بصورت میس کال روی موبایل قابلیت ایمنی 1)تست خودکار سلامتی سنسور های دما و رطوبت 2)تست خودکار سلامتی نمایشگر hmi 3)تست خودکار سلامتی gsm modem روشهای ثبت و باز یابی اطلاعات و خطاها 1)ثبت و باز یابی اندازه دما در کل دوره استفاده شده 2)ثبت و بازیابی رطوبت محل در کل دوره استفاده شده 3)ثبت و نمایش خطاهای تعریف شده غیر از دما و رطوبت 4)دریافت اطلاعات ثبت شده با تقویم شمسی و میلادی 5)ثبت مجزای ورود به پنل کنترلی سیستم و تعیین روش ورود 6)رسم منحنی تغییرات دما و رطوبت روشهای ارتباط با سیستم 1)ارتباط با استفاده از اپلیکیشن تحت ویندوز tcp/ip 2)ارتباط با استفاده از وب سرور web server 3)ارتباط با استفاده از موبایل قابلیتهای ویژه کنترلری 1)کنترل 1 الی 4 کولر بطور همزمان 2)قابلیت جابه جایی کولر های فعال با کولر های رزرو برای کاهش خستگی مکانیکی کولر ها 3)مدت زمان بحران (با از کارافتادگی یک کولر بطور هوشمند کولر دیگری جایگزین آن می شود) 4)کنترل دما(در صورت افزایش دما به خاطر افزایش دمای هوای در تابستانها کولر های رزرو را بطور اتوماتیک وارد مدار می نماید تا دما به مقدار مطلوب خود برسد) 5)قابلیت دستی کردن کولرها به صورت نرم افزاری و سخت افزاری در زمانهای مورد نیاز(تعمیرات) 6)سیستم قدرت مستقل از سیستم کنترل کولر ها 7)قابلیت اتصال به رطوبت ساز برای رسیدن میزان رطوبت اتاق سرور به حد مورد نیاز 8)طراحی کاملا ماژولار برای تعمیر و نگهداری ساده تر و در زمان کمتر 9)قابلیت ثبت اطلاعات 8 سنسور دمای رک و 2 سنسور دما و رطوبت محیطی 10)تایمر زمانبندی برای ورود در ساعات مجاز و غیر مجاز خواننده گرامی لطفا بقیه قابلیتها و ویژگیهای قابل دسترس را در وبسایت این شرکت مطالعه نمایید www.pishrans.com

  فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تهران