سئو وب سایت (SEO)و بهینه سازی وب سایت چیست؟

سئو وب سایت (SEO)و بهینه سازی وب سایت چیست؟ سئو وب سایت (SEO)و بهینه سازی وب سایت چیست؟
سئو ویا Search Engine Optimization که به آن SEO هم گفته میشود،که این کلمه به معنا بهینه سازی موتورهای جستجوگر است.که همگی آنهابه یک معنی میباشندومیتوان آن رابه صورت زیرتعریف کرد:
سئو (SEO)یا بهینه سازی موتورهای جستجو، به منظور بهبود عملکرد سایت شما براساس استاندارد های موتور های جستجو و جذب بازدیدکنندگان بیشتر که از این طریق انجام میگیرد؛ را سئو میگویند.

سئو وب سایت و بهینه سازی وب سایت چیست؟
موتورهای جستجوگر مختلف هرکدام براساس الگوریتمهای مختلفی که وب سایت ‌های گوناگون رابراساس بررسی محتوای تولید شده درآنها،درپیشنهادخودبه کاربران رتبه‌بندی میکنند.بالاتربودن جایگاه یک وب سایت درلیست پیشنهادهای یک موتور جستجوگربه آن وب سایت کمک میکندتابازدید کنندگان بیشتری داشته باشد.بیشترشدن بازدید کنندگان یک وب سایت درحقیقت به معنی این است که طراح وب سایت،باتوجه به هدفی که دارد،شانس بیشتری برای ارائه‌ی خدمات،فروش محصولات،جذب مشتری،افزایش تعداد کاربران و…خواهدداشت.بنابراین جذب مخاطب و بهینه‌ سازی وب سایت‌ های اینترنتی برای موتورهای جستجوگربسیار حائزاهمیت است .

اشتباهات رایجی که اغلب در مورد سئو وب سایت و بهینه سازی وب سایت وجود دارد:
برخی ازمردم فکرمیکنندکه مادرسئو(SEO) بدنبال گول زدن گوگل هستیم تاصفحات وب رابه صفحه نخست برسانیم ولی اصلا اینطوری نیست چون کوچک ترین اشتباه وزیرپاگذاشتن قوانین گوگل واستفاده ازروش کلاه سیاه باعث میشودصفحه ماازنتایج گوگل حذف شود،پس مادر سئو(SEO) بدنبال محتوا جذاب درگوگل هستیم تاکاربران ازمحتوامالذت برده وزمان بیشتری رادرگوگل بگذراند اگراین روندمحتواگذاری رادرست انجام دهیم؛به مرورزمان رتبه مادرگوگل عالی میشود.

تاثیر سئو و بهینه سازی وب سایت در افزایش بازدید وب سایت و فروش کالا و خدمات شما در وب سایت تان چیست؟
افزایش فروش یک کسب‌ و‌کارآنلاین به دوعامل بستگی دارد اول اینکه سئو وب سایت (SEO) است ودومی تبلیغات است بااین دو روش می توانیدافزایش فروش انفجاری را تجربه کنیدوسودزیادی از وب سایت بدست آورید.سئو(SEO) باافزایش بازدید کنندگان وب سایت وهدایت ترافیک به وب سایت‌ هایکی ازدلایل این افزایش فروش خواهدبود.درنتیجه بیشترصاحبان وب سایت هاکه دربازار رقابتی مایل به پیشرفت ورشد کردن ازاین ویژگی مهم استقبال مینمایندوهمواره برای بهبود جایگاه و سئو وب سایت (SEO) هزینه میکنندوبرنامه ‌ای بلندمدت دارند.برای وضوح این مسئله یک جستجو گوگل انجام دهید،درصورتیکه لینک وب سایت شمادرصفحه اول گوگل نباشد،به این معنی است که میزان بازدید ‌کننده وترافیک وب سایت شماپایین است.درحالیکه بسیاری ازوب سایت ‌هادر تلاش هستندتاازهرروشی برای سئو(SEO) ونزدیک شدن به صفحه اول جستجو گوگل،استفاده نمایند.درآخر سئو(SEO) منجربه افزایش ورودی هر وب سایت خواهدشد که درنتیجه مزیتهای دل خواهی رابرای آن وب سایت به نسبت نوع تجارتی که داردبه همراه خواهدداشت.

چرا سئو و بهینه ‌سازی وب سایت‌ اینقدر مهم است که ما باید آن را مورد توجه قرار دهیم؟
تکنیکهای بهینه ‌سازی وب سایت‌ های اینترنتی برای موتورهای جستجوگر میتواندبسته به دانش افراد،تحلیلهاوخلاقیت آنهامتفاوت باشد.به این ترتیب،درهر وب سایت میتواندروش متفاوتی نسبت به یک وب سایت دیگربرای سئو (SEO) تعریف شود.امادرنهایت هدف از بهینه ‌سازی وب سایت ‌ها،به هرترتیبی که اجراشود،یکی است؛وآن قرارگرفتن درصدرلیست نخستین صفحه‌ی موتورهای جستجوگر است.

یک عامل بسیار مهم در سئو و بهینه سازی وب سایت محتوا و تولید محتوا مفید برای کاربران وب سایت تان است.
اولین گام برای موفقیت در سئو(SEO) تولیدمحتوای حرفه ای ومنحصربفرداست.و دومین گام این است که این محتوابایدبه نحوی باشدکه خواسته‌ی کاربرراپس ازجستجوبرآورده کند.هم چنین محتوای تولید شده بایدبرای موتورهای جستجوگر نیزقابل درک وفهم باشد.درنظرگرفتن این دونکته درتولیدمحتوا دربالاترقرارگرفتن جایگاه وب سایت درلیست پیشنهادی گوگل به کاربر،کلیدی است. بنابراین اهمیت اتخاذ روشهای مناسب برای تولید محتوا در سئو(SEO) غیرقابل کتمان است.تولید محتوای مناسب دریک وب سایت علاوه برآ‌نکه نیازکاربر رابرطرف میکند،بلکه ‌میتوانداورابه بازدید کننده‌ی دائمی آن وب سایت نیزتبدیل نماید. سئو(SEO) کمک بسیاری میکندتا یک وب سایت درصفحه اول گوگل جزپیشنهادات موتورهای جستجوگر قراربگیرد،درنتیجه احتمال بازدید از وب سایت افزایش پیداخواهدکرد.

تولید محتوا در سئو و بهینه سازی وب سایت چه کار میکند؟
درحقیقت،ورودکاربران به وب سایت اولین هدف برای وبمستران است؛اگرمحتوای وب سایت‌ هاحساب‌شده تولیدشده باشد؛آنگاه کاربران به بازدید کنندگان همیشگی آن وب سایت‌ هاتبدیل خواهندشد.تبدیل کاربران به بازدید کنندگان دائمی مهمترین هدف طراحان وب سایت است، که همانگونکه میدانیم،ازطریق تولید محتوای درست این اتفاق ممکن خواهدشد.

در مورد تفاوت سئوی خارجی و سئوی داخلی
سئو آف پیج یا سئو خارجی و سئو آن پیج یا سئو داخلی وب سایت، دو حالت متفاوت از سئو وب سایت هستند. سئوی خارجی یا آف پیج به‌ مجموعه فعالیت‌های خارج از وب سایت توسط یک طراح وب سایت که به‌منظور انتشار هرچه بهتر محتوا صورت می‌پذیرد، اطلاق می‌گردد. هدف از سئو آف پیج یا خارجی یا بیرونی وب سایت، ایجاد مسیرهای دسترسی بیرون از سایت ازطریق کسب بک لینک است.

اگر لینکی در وب سایت های دیگر به یکی از صفحات وب سایت شما وجود داشته باشد، این امر می‌تواند در جایگاه سایت شما در لیست پیشنهادی گوگل به کاربر نقش مهمی راایفا کند. به چنین لینکی اصطلاحاً بک لینک گفته می شود. مجموعه ای از کارهای مختلف می‌تواند تعداد لینک شدن صفحات وب سایت شما توسط دیگر وب سایت‌ها را افزایش دهد و در نتیجه به بیشتر شدن بازدیدکنندگانتان کمک زیادی کند. از جمله‌ی این کارها می‌توان به انتشار محتوا در سایر سایت‌ها، فعالیت مستمر در شبکه‌های اجتماعی مختلف، هرچه گسترده‌تر کردن تبلیغات، خرید بک لینک وغیره اشاره کرد.

نکته ی مهم دیگر درباره ی لینک سازی آن است که باید طبیعی، درست و بر اساس قوانین لینک سازی در گوگل باشند. لینک سازی اگر به‌طور طبیعی صورت بپذیرد نقش چشم‌گیری در بهبود جایگاه یک سایت در لیست پیشنهادی گوگل خواهد داشت؛ اما اگر لینک ‌سازی غیرطبیعی باشد و قوانین گوگل در لینک‌سازی نادیده گرفته شوند، این مسئله از دید گوگل پنهان نمی‌ماند؛ بنابراین جایگاه سایت متخلف در لیست پیشنهادی گوگل به کاربر با نزول مواجه خواهد شد، بنابراین خرید بک‌لینک بدون دانش و تجربه‌ی قبلی به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود، چراکه می‌تواند صدمات جبران ناپذیری به وبسایت شما وارد کند، به‌عنوان مثال حذف شدن کل سایت از نتایج جستجوی گوگل یا به اصطلاح پنالتی شدن وب سایت توسط موتور جستجوگر گوگل.

تفاوت سئو آف پیج و سئو آن پیج
درسئوی داخلی آنچه اهمیت بسیاری دارد بهینه ‌سازی وب سایت هرچه حساب‌شده‌تر وب سایت برای درک بهترتوسط موتورهای جستجوگر است.تمام فعالیتهایی که در یک وب سایت انجام میشود،ازتولید محتواگرفته تاطراحی قالب آن،بر سئو(SEO) تأثیرخواهد گذاشت.پس به تمام کارهایی که درخود وب سایت انجام میسوند،وبرخلاف سئو آف پیج ارتباطی بابیرون از وب سایت ندارند،سئو آن پیج گفته میشود.
برای بهبود سئو آف پیج روشهای مختلفی وجود دارد،که ازآن جمله میتوان به تولید محتوا باکیفیت بسیاربالا، بکارگیری درست کلمات کلیدی باچگالی مناسب،دقت درارتباط عنوان های بکاررفته دریک متن بامحتوای تولید شده،انتخاب تصاویرمناسب وبا کیفیت، طراحی ساختاری مناسب برای آدرس دهی صفحات،طراحی نسخه‌ی موبایل برای وب سایت،بهبود سرعت بارگذاری صفحات، استفاده‌ی درست ازتگهای متاو غیره اشاره نمود.
 
1400/11/18
گروه وب سایت وان
اطلاعات تماس
نامگروه وب سایت وان گروه وب سایت وان
تلفن-۰×××۸۸۵۱۰۷۷callتماس بگیرید
همراه۰۹۱۹×××۰۱۸۰callتماس بگیرید
استانتهران


دیگر محصولات
 • میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار

  میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار

  دراین مقاله قصد داریم با میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) بیشتر آشنا شوییم.میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) حرکت خطی پیستونهاراتبدیل به حرکت دورانی مینماید.میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) توسط یاتاقان برروی بلوک سیلندرقرارمیگیرندوتوسط بقل یاتاقان لقی وخلاصی طول میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) راتنظیم مینمایند. میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) دارای لنگهاویانقاط اتصال ثابت ومتحرک میباشند.خلاصی میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) دریاتاقان ثابت ومتحرک کم ترازیک دهم میلی متراست.بیشتر میل لنگ هاازجنس فولادوکربن متوسط ویاآلیاژفولاد درترکیب فلزات کروم ونیکل به روش فورج ساخته میشوند.درساخت میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) ازفلزوانادیوم که دربرابرهوابطورسریع خنک میشوند استفاده میشوند.درانتهای میل لنگ فلایویل متصل میشوندکه ارتعاشات میل لنگ راخنثی کرده و انرژی جنبشی راذخیره مینمایند.وتعداد لنگهادرموتورهای خطی برابرتعدادسیلندرها میباشندودرموتورهای خورجینی نصف تعدادسیلندرهامیباشد. میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار(نشان داده شده دررنگ قرمز)،پیستونهایی که بامیله های اتصال(خاکستری)،سیلندر(آبی)ومگس کش(سیاه)برای یک موتور چهارخط داخل است.میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلارمیل لنگ چرخشی میباشدکه(دررابط بامیله های اتصال)حرکت بازگشتی پیستونهارابه حرکت چرخشی تبدیل مینمایند.میل لنگ ها اصولادرموتورهای احتراق داخلی استفاده میکنندوازبخشی ازمیل لنگ هاکه میله های اتصال به آن وصل میشوندبه وجود می آیند.میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) میتوان گفت که بااستفاده ازیاتاقانهای اصلی دربلوک موتورمیچرخد​،ومیل لنگ ها نیزبا استفاده ازیاتاقانهای میله ای درون میله های اتصال میچرخند.میل لنگ ها اصولاازفلز ساخته میشوندکه اکثرمیل لنگ های جدید ونو بااستفاده ازفولاد جعلی ساخته میشوند.میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) ومیله پیوند دهنده دربرجهای سنگی سلسله هان غربی(۲۰۲ قبل ازمیلاد–۹میلادی) اختراع شده که دراستان جیانگ سو میتوانید ببینید.این عملیات حرکت بازگشتی رابه حرکت چرخشی تبدیل میکندتایک عملیات موفق آمیزانجام شود.بعدهابرای استفاده ازکوره های چینی وماشین آلات نساجی گوناگون،استفاده ازمیل لنگ cat ومیله اتصال به توافق رسید. یکی ازانواع میل لنگ رومی است که متعلق به سال ۲۰۰میلادی میباشد.یک میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلارآهنی با اهداف ناشناخته که مربوط به قرن ۲میلادی میباشد،درآگوستاراوریکا،سوئیس حفاری شده است.این قطعه به طول ۸۲٫۵ سانتیمتردرآخرآن یک دسته برنزبطول ۱۵سانتیمترقرارگرفته اند،ودسته دیگر ازبین رفته است. همچنین میتوان گفت که کارخانه سنگ تراشی رومی (Hierapolis)ازقرن ۳میلادی،اولین ماشین شناخته است که برای ترکیب میل لنگ بامیله اتصال استفاده میشود.اولین موضوعات دردنیای غرب،برای میل لنگ (cat)ومیله اتصال دریک دستگاه،درکارخانه سنگ فرش آخر روم (Hierapolis)ازقرن ۳میلادی ودوکارخانه سنگ تراشی سنگ رومی در(Gerasa)،روم سوریه،وافسس،آسیای کوچیک(هردوقرن ششم میلادی) مشاهده میشوند.برروی سنگ فرش آسیاب (Hierapolis)،یک واترچیل تغذیه شده موجب نژادآسیاب نمایش داده شده است که قدرت وتوانایی را ازطریق یک قطارچرخ دنده داربه دواره قاب منتقل مینماید،که بلوکهای مستطیلی راازطریق نوعی میله های اتصال وبرش ازطریق لازمیت های مکانیکی،میل لنگ هانمایش میدهد. عملیات میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلارومیله اتصال دوکارخانه اره برقی قدیمی شناسی دیگربدون قطاردنده کارمیکردند.درادبیات باستان،مابکاراره های مرمرآبی نزدیک به ترییر،که اکنون آلمان،توسط شاعر در پایان قرن چهارم آوزونیوس اشاره مینماییم؛ نسبتادرهمان زمان،این نوع آسیاب هانیزبنظر میرسندکه توسط مقدس مسیحی گرگوری ازنیسا ازآناتولی،نمایش دادن استفاده بسیار متنوعی ازآب دربسیاری ازمنطقه های امپراتوری روم است.که این سه اختراع تاریخ میل لنگ (cat)واتصال میله به هزاره کامل رابه عقب می اندازد؛برای اولین بار،همه اجزای اساسی موتوربخاربسیاردیرترتوسط یک فرهنگ فناوری متصل شدند. میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) توسط موتورپشتیبانی میشوند،بایاتاقانهای اصلی موتوراجازه میدهندکه تامیل لنگ درداخل بلوک بچرخد.حرکت صعودی هرپیستون ازطریق میله های اتصال به میل لنگ منتقل میشوند.به منظور ذخیره انرژی چرخشی وحفظ سرعت چرخش پایدارتر است،زیرامیل لنگ انرژی راازمیله های اتصال بعنوان یکسری ازپالسهادریافت مینمایند،یک چرخ دنده اغلب به یک انتهای میل لنگ متصل میشوند. این کمک بسیاری میکندکه تادریک نواختی منبع تغذیه ودرارتباط بایک دمپر هارمونیک،که به انتهای دیگرمیل لنگ متصل میشود کمک بسیاری کند،ولرزش پیچشی راکاهش میدهند. میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) درمعرض فشارهای بسیار زیادی قراردارد،که دربعضی مواردبیش از۸٫۶ تن(۱۹،۰۰۰پوند)درهرسیلندر است.همچنین برای موتورهای تک سیلندر معمولاً طراحی راحتری نسبت به موتورهایی که دارای چندین سیلندر میباشند هستند. میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلارمیتوانندبصورت یک تکه ساخته شوندیاازیک شبکه جداگانه،میلگرد هاوپینهاجداگانه جداشوند،که بعضی اوقات یک میل لنگ ساخته شده است.دربیشترکاربرد های که اتومبیل(موتورهای چهارزمانه)ازجعل یک تکه دررابطه بایاتاقانهای ساده ،پوسته استفاده میکنندکه به تأمین بادوام روغن موتورتحت فشارتکیه میکنند.این روغن تحت فشار،فاصله بین یاتاقانهاومجلات میل لنگ راپرمیکندویک لایه نازک هیدرودینامیکی ازروغن ایجاد مینمایندکه سطح های فلزی راازهم جدامینماید،بنابراین باچرخش قطعات،هیچ تماس فلزی بافلز رخ نمیدهد.این میله روغنی ازاصطحکاک بسیارکمی برخورداراست وتا زمانیکه فشارروغن حفظ شود،براحتی میتواندنیروهای حاصل ازشتاب پیستون،کاهش سرعت،واژگونی وچرخش انتهای بزرگ راکنترل نمایید. موتورهای دو زمانه بعنوان بخشی ازالقای سوخت تازه وهوابداخل سیلندرازیک میل لنگ بسته شده استفاده مینمایند.که این امر مانع ازاستفاده ازیاتاقان های معمولی ومیل لنگ تحت فشار روغن میشود. درعوض ازیاتاقانهای غلتکی توپ وسوزنی استفاده میکنندوشفت میل لنگ ازچند قطعه ساخته شده است وبافشارباهم وبااستفاده ازمخروط های یک تکه ساخته میشود،بجای این که طراحی مخروط ۲تکه درهمه جادریک موتور۴سیلندرراحت است.روغن کاری موتور میل لنگ دوطرفه ازطریق روغن مخلوط شده باسوخت،چه درمخزن سوخت (قبل ازمخلوط کردن)وچه ازطریق سیستم روغن کاری مجزاصورت میگیردکه روغن رابه میل لنگ منتقل مینمایدتاباتوجه به دوردردقیقه وبارباسوخت مخلوط شود.درحالیکه بطورعمده درموتورهای دو زمانه (ازموتورهای برقی تاموتورهای بزرگ چندسیلندردرخارج ازخانه استفاده میشود) که برخی ازموتورهای ۴زمانه قدیمی (بطور معمول موتورسیکلت)ازمیل لنگهای غلتکی ساخته شده استفاده مینمایند.میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلاربدلیل یاتاقانهای اصلی قادربه چرخش دربلوک موتوراست.از آن جاییکه میل لنگ تحت فشار بسیار زیادی ازطرف سیلندر قراردارد،یاتاقان هادرنقاط مختلف درامتداد میل لنگ قراردارند،نه درهرانتهای.این عاملی بودکه موتورهای (V8)جایگزین موتورهای مستقیم هشت در دهه ۵۰ شدند.میل لنگ های بلنددوم درهنگام شروع طراحان موتوربااستفاده ازنسبتهای فشرده سازی وسرعت موتوربالاتر(RPM)ازانعطاف پذیرقابل انعطاف رنج میبرند. که موتور های باعملکردبالایی به همین دلیل بسیاری دارای یاتاقان های اصلی بیشتری هستند.دربعضی ازموتور ها،میل لنگ میلگردحاوی پیوندهای مستقیمی بین پینهای میل لنگ مجاور،وبدون تحمل اصلی واسطه است.که این پیوند ها بعنوان بازوی پرواز شناخته میشوند.که (pp16، ۴۱)به این ترتیب برخی اوقات درموتورهای (V6وV8)استفاده میشوند،چون این موتور راقادرمیسازدکه تابازاویه های (V)متفاوت ازآن چه که درغیراینصورت برای ایجادفاصله حتی شلیک نیازاست،وطراحی میشود.درحالیکه هنوزهم ازکمربندهای اصلی کم ترازآن چه که معمولاًبایک پیستون واحددرهر میل لنگ استفاده میکنید.به این ترتیب موجب کاهش وزن وطول موتور باهزینه کاهش میل لنگ میشوند.

  ماشین‌آلات تهران
 • سئو وب سایت (SEO)و بهینه سازی وب سایت چیست؟

  سئو وب سایت (SEO)و بهینه سازی وب سایت چیست؟

  سئو وب سایت (SEO)و بهینه سازی وب سایت چیست؟ سئو ویا Search Engine Optimization که به آن SEO هم گفته میشود،که این کلمه به معنا بهینه سازی موتورهای جستجوگر است.که همگی آنهابه یک معنی میباشندومیتوان آن رابه صورت زیرتعریف کرد: سئو (SEO)یا بهینه سازی موتورهای جستجو، به منظور بهبود عملکرد سایت شما براساس استاندارد های موتور های جستجو و جذب بازدیدکنندگان بیشتر که از این طریق انجام میگیرد؛ را سئو میگویند. سئو وب سایت و بهینه سازی وب سایت چیست؟ موتورهای جستجوگر مختلف هرکدام براساس الگوریتمهای مختلفی که وب سایت ‌های گوناگون رابراساس بررسی محتوای تولید شده درآنها،درپیشنهادخودبه کاربران رتبه‌بندی میکنند.بالاتربودن جایگاه یک وب سایت درلیست پیشنهادهای یک موتور جستجوگربه آن وب سایت کمک میکندتابازدید کنندگان بیشتری داشته باشد.بیشترشدن بازدید کنندگان یک وب سایت درحقیقت به معنی این است که طراح وب سایت،باتوجه به هدفی که دارد،شانس بیشتری برای ارائه‌ی خدمات،فروش محصولات،جذب مشتری،افزایش تعداد کاربران و…خواهدداشت.بنابراین جذب مخاطب و بهینه‌ سازی وب سایت‌ های اینترنتی برای موتورهای جستجوگربسیار حائزاهمیت است . اشتباهات رایجی که اغلب در مورد سئو وب سایت و بهینه سازی وب سایت وجود دارد: برخی ازمردم فکرمیکنندکه مادرسئو(SEO) بدنبال گول زدن گوگل هستیم تاصفحات وب رابه صفحه نخست برسانیم ولی اصلا اینطوری نیست چون کوچک ترین اشتباه وزیرپاگذاشتن قوانین گوگل واستفاده ازروش کلاه سیاه باعث میشودصفحه ماازنتایج گوگل حذف شود،پس مادر سئو(SEO) بدنبال محتوا جذاب درگوگل هستیم تاکاربران ازمحتوامالذت برده وزمان بیشتری رادرگوگل بگذراند اگراین روندمحتواگذاری رادرست انجام دهیم؛به مرورزمان رتبه مادرگوگل عالی میشود. تاثیر سئو و بهینه سازی وب سایت در افزایش بازدید وب سایت و فروش کالا و خدمات شما در وب سایت تان چیست؟ افزایش فروش یک کسب‌ و‌کارآنلاین به دوعامل بستگی دارد اول اینکه سئو وب سایت (SEO) است ودومی تبلیغات است بااین دو روش می توانیدافزایش فروش انفجاری را تجربه کنیدوسودزیادی از وب سایت بدست آورید.سئو(SEO) باافزایش بازدید کنندگان وب سایت وهدایت ترافیک به وب سایت‌ هایکی ازدلایل این افزایش فروش خواهدبود.درنتیجه بیشترصاحبان وب سایت هاکه دربازار رقابتی مایل به پیشرفت ورشد کردن ازاین ویژگی مهم استقبال مینمایندوهمواره برای بهبود جایگاه و سئو وب سایت (SEO) هزینه میکنندوبرنامه ‌ای بلندمدت دارند.برای وضوح این مسئله یک جستجو گوگل انجام دهید،درصورتیکه لینک وب سایت شمادرصفحه اول گوگل نباشد،به این معنی است که میزان بازدید ‌کننده وترافیک وب سایت شماپایین است.درحالیکه بسیاری ازوب سایت ‌هادر تلاش هستندتاازهرروشی برای سئو(SEO) ونزدیک شدن به صفحه اول جستجو گوگل،استفاده نمایند.درآخر سئو(SEO) منجربه افزایش ورودی هر وب سایت خواهدشد که درنتیجه مزیتهای دل خواهی رابرای آن وب سایت به نسبت نوع تجارتی که داردبه همراه خواهدداشت. چرا سئو و بهینه ‌سازی وب سایت‌ اینقدر مهم است که ما باید آن را مورد توجه قرار دهیم؟ تکنیکهای بهینه ‌سازی وب سایت‌ های اینترنتی برای موتورهای جستجوگر میتواندبسته به دانش افراد،تحلیلهاوخلاقیت آنهامتفاوت باشد.به این ترتیب،درهر وب سایت میتواندروش متفاوتی نسبت به یک وب سایت دیگربرای سئو (SEO) تعریف شود.امادرنهایت هدف از بهینه ‌سازی وب سایت ‌ها،به هرترتیبی که اجراشود،یکی است؛وآن قرارگرفتن درصدرلیست نخستین صفحه‌ی موتورهای جستجوگر است. یک عامل بسیار مهم در سئو و بهینه سازی وب سایت محتوا و تولید محتوا مفید برای کاربران وب سایت تان است. اولین گام برای موفقیت در سئو(SEO) تولیدمحتوای حرفه ای ومنحصربفرداست.و دومین گام این است که این محتوابایدبه نحوی باشدکه خواسته‌ی کاربرراپس ازجستجوبرآورده کند.هم چنین محتوای تولید شده بایدبرای موتورهای جستجوگر نیزقابل درک وفهم باشد.درنظرگرفتن این دونکته درتولیدمحتوا دربالاترقرارگرفتن جایگاه وب سایت درلیست پیشنهادی گوگل به کاربر،کلیدی است. بنابراین اهمیت اتخاذ روشهای مناسب برای تولید محتوا در سئو(SEO) غیرقابل کتمان است.تولید محتوای مناسب دریک وب سایت علاوه برآ‌نکه نیازکاربر رابرطرف میکند،بلکه ‌میتوانداورابه بازدید کننده‌ی دائمی آن وب سایت نیزتبدیل نماید. سئو(SEO) کمک بسیاری میکندتا یک وب سایت درصفحه اول گوگل جزپیشنهادات موتورهای جستجوگر قراربگیرد،درنتیجه احتمال بازدید از وب سایت افزایش پیداخواهدکرد. تولید محتوا در سئو و بهینه سازی وب سایت چه کار میکند؟ درحقیقت،ورودکاربران به وب سایت اولین هدف برای وبمستران است؛اگرمحتوای وب سایت‌ هاحساب‌شده تولیدشده باشد؛آنگاه کاربران به بازدید کنندگان همیشگی آن وب سایت‌ هاتبدیل خواهندشد.تبدیل کاربران به بازدید کنندگان دائمی مهمترین هدف طراحان وب سایت است، که همانگونکه میدانیم،ازطریق تولید محتوای درست این اتفاق ممکن خواهدشد. در مورد تفاوت سئوی خارجی و سئوی داخلی سئو آف پیج یا سئو خارجی و سئو آن پیج یا سئو داخلی وب سایت، دو حالت متفاوت از سئو وب سایت هستند. سئوی خارجی یا آف پیج به‌ مجموعه فعالیت‌های خارج از وب سایت توسط یک طراح وب سایت که به‌منظور انتشار هرچه بهتر محتوا صورت می‌پذیرد، اطلاق می‌گردد. هدف از سئو آف پیج یا خارجی یا بیرونی وب سایت، ایجاد مسیرهای دسترسی بیرون از سایت ازطریق کسب بک لینک است. اگر لینکی در وب سایت های دیگر به یکی از صفحات وب سایت شما وجود داشته باشد، این امر می‌تواند در جایگاه سایت شما در لیست پیشنهادی گوگل به کاربر نقش مهمی راایفا کند. به چنین لینکی اصطلاحاً بک لینک گفته می شود. مجموعه ای از کارهای مختلف می‌تواند تعداد لینک شدن صفحات وب سایت شما توسط دیگر وب سایت‌ها را افزایش دهد و در نتیجه به بیشتر شدن بازدیدکنندگانتان کمک زیادی کند. از جمله‌ی این کارها می‌توان به انتشار محتوا در سایر سایت‌ها، فعالیت مستمر در شبکه‌های اجتماعی مختلف، هرچه گسترده‌تر کردن تبلیغات، خرید بک لینک وغیره اشاره کرد. نکته ی مهم دیگر درباره ی لینک سازی آن است که باید طبیعی، درست و بر اساس قوانین لینک سازی در گوگل باشند. لینک سازی اگر به‌طور طبیعی صورت بپذیرد نقش چشم‌گیری در بهبود جایگاه یک سایت در لیست پیشنهادی گوگل خواهد داشت؛ اما اگر لینک ‌سازی غیرطبیعی باشد و قوانین گوگل در لینک‌سازی نادیده گرفته شوند، این مسئله از دید گوگل پنهان نمی‌ماند؛ بنابراین جایگاه سایت متخلف در لیست پیشنهادی گوگل به کاربر با نزول مواجه خواهد شد، بنابراین خرید بک‌لینک بدون دانش و تجربه‌ی قبلی به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود، چراکه می‌تواند صدمات جبران ناپذیری به وبسایت شما وارد کند، به‌عنوان مثال حذف شدن کل سایت از نتایج جستجوی گوگل یا به اصطلاح پنالتی شدن وب سایت توسط موتور جستجوگر گوگل. تفاوت سئو آف پیج و سئو آن پیج درسئوی داخلی آنچه اهمیت بسیاری دارد بهینه ‌سازی وب سایت هرچه حساب‌شده‌تر وب سایت برای درک بهترتوسط موتورهای جستجوگر است.تمام فعالیتهایی که در یک وب سایت انجام میشود،ازتولید محتواگرفته تاطراحی قالب آن،بر سئو(SEO) تأثیرخواهد گذاشت.پس به تمام کارهایی که درخود وب سایت انجام میسوند،وبرخلاف سئو آف پیج ارتباطی بابیرون از وب سایت ندارند،سئو آن پیج گفته میشود. برای بهبود سئو آف پیج روشهای مختلفی وجود دارد،که ازآن جمله میتوان به تولید محتوا باکیفیت بسیاربالا، بکارگیری درست کلمات کلیدی باچگالی مناسب،دقت درارتباط عنوان های بکاررفته دریک متن بامحتوای تولید شده،انتخاب تصاویرمناسب وبا کیفیت، طراحی ساختاری مناسب برای آدرس دهی صفحات،طراحی نسخه‌ی موبایل برای وب سایت،بهبود سرعت بارگذاری صفحات، استفاده‌ی درست ازتگهای متاو غیره اشاره نمود.

  نرم‌افزار تهران
 • کادو برای آقایان

  کادو برای آقایان

  آیا تصمیم به خرید کردن هدیه وکادو برای تولد آقادارید؟ ولی هنوز نمیدانیدچه نوع کادویی برای آقایان میتواندمناسب باشد؟هدیه وکادو دادن برای آقایان کاری بسیارسختی است.چون که انتخاب محدودی دارید.دربیشترمواقع شلوار،پیراهن،کفش،کمربند،ساعت ومثالی ازاین دست برای هدیه وکادو تولدآقایان مدنظرداشته باشید،وبرای سورپرایز کردن آنهابهتراست بدنبال ایده هایی مدرنتربروید. انتخاب هدیه و کادو برای آقایانی که مایل به حضوردرجمع نیستندودرون گراهستند،میتوان هندزفری،کتاب،هدفون وهدایا وکادوهایی ازاین مدل برای آنهامناسب بوده زیرابه سبک زندگی آقایان توجه نماییدکه درمواقع بیکاری،وقت اضافه خودراچگونه میگذرانند،توجه به این موضوع،ایده های بسیارجالبی رادر ذهن شما ایجادمینماید.همچنین آقایانی که پول خودرابدون حساب وکتاب خرج مینمایند،از هدیه و کادو دادن برای تولدآقایان که تجملاتی وشیک است میتواندآنهاراغافلگیرکند،وبسیار شگفت انگیز است.لوازم تزئینی شیک،باکس شکلات ودسته گل میتواندانتخابهای بسیارکاربردی باشدکه برای شماجذابیت خاصی دارد.همچنین توجه داشته باشید که حتما بسته بندی وکادو پیچ کردن رابرای این گروه ازآقایان فراموش نکنید زیراکه برای آنان بسیاراهمیت دارد. انتخاب هدیه و کادو برای آقایانی که ساده،ومثبت نگرو خوش اخلاق وخوش بین هستند،بسیار کار ساده ای بوده ولزومی به خرید هدیه و کادو ویژه وگران قیمت ندارند،هر کادوی ساده ای مثل:وسایل منزل، لباس،وسایل کاروغیره میتواندآنهارابسیارخوشحال کندوآنان ازهرایده ای خرسندمیشوند. انتخاب هدیه وکادو تولدمردانه برای کسانیکه دارای نظم وجدیت درکاروزندگی خودهستندوبرهرچیزی مدیریت دارند،کمی سخت میباشد.بهتراست ایده هایی رادنبال نمایید که به سلایق آنهامربوط میشود،مثال:اگرعلاقمندبه حوزه دیجیتال هستیدکادویی مانند:هارد،فلش و لوازم حوزه دیجیتال ویااگراهل هنرمیباشیدلوازمی مثل تابلوخط،نقاشی و یااثرهنری،مواردی مفیدوموثربوده وآنهاراخوشحال کند.دقت داشته باشیدکه برای این گروه،لباس میتواندبعنوان کادو تولد مردانه انتخاب نشود،زیراکه هرلباسی مورد پسند آنهانمیباشدوبرای انتخاب آن معیارهای خاص خود رادارند. انتخاب هدیه وکادو برای آن گروه ازآقایانی که حسابگرمیباشند، بسیار سخت است، زیرا ایده های مربوط به وسایل تزئینی ویاوسایل تجملاتی برای این افراد اصلا مناسب نیست،پس بهتراست که ایده خودرا متمرکزبه وسایل ضروری نماییدکه همیشه ازآنهااستفاده مینمایید. نکاتی که در خرید هدیه برای آقایان باید توجه نماییم. رده سنی: یکی ازمهم ترین معیارها که باید توجه کنیم سن وسال است. هدیه وکادو که شمابرای برادرکوچک خودتهیه مینماییدحتماًباهدیه وکادویی که برای پدریا پدربزرگ خودمدنظر دارید متفاوت میباشد. نزدیکی ونسبت خویشاوندی: معیاربعدی،برای نسبت فامیلی ویامیزانصمیمیت افرادمیباشد.هدیه وکادو عاشقانه ای که برای همسرونامزدخودتهیه مینماییدبا هدیه و کادویی که برای پسرتان انتخاب مینماییدقطعاً متفاوت خواهدبود! شیوه زندگی: سبک وروش زندگی هرفردی مختص به خودآن فرداست وبرای تهیه هدیه وکادو تولدمردانه حتما بایدبه آن توجه کرد.مثلاًبرای اشخاصی که اهل سفر و مسافرت ورفتن درطبیعت هستند.یک چاقوی همه کاره ویایک اجاق خوارک پزی مسافرتی جمع وجوریک هدیه وکادو خاص ودل نشین محسوب میشودویایک ست زیرسیگاری وفندک برای اشخاصی که دخانیات مصرف میکنند بسیارمناسب خواهدبود. سرگرمیهای روزانه وفعالیتهای شغلی: برای تهیه هدیه وکادو مناسب برای آقایان حتما بایدبه سبک زندگی روزمره آن هاتوجه نمایید.ویک هدیه و کادو تولدکه باتوجه به فعالیتهای روزمره وشغلی آقایان تهیه میشودتاطولانی مدت مورداستفاده قرارمیگیرد.مانند:یک گجت ویایک لپ تاپ یاتپلت برای یک پسرجوان ونوجوان که اکثروقت خودرادرگیرفعالیتهای مدرسه ودانشگاه خودهستند.یک هدیه هیجان انگیز بحساب می آید.همچنین مردان ازسنین 25تا55سال معمولاًبیشتر تایم خودرا صرف مسائل شغلی خودمی نمایندویک هدیه و کادو مرتبط باآن میتواندمناسب باشد.مانند:یک راننده تاکسی،که میتواندیک آویز بسیار شیک برای ماشین اش ویا یک شارژرفندکی یک هدیه و کادو تولد بسیارمناسب میباشد.ویابرای یک کارمند،یک تابلوعکس ویایک دکوری روی میزی میتواند یک هدیه وکادو بسیارخوب باشد. کاربردی بودن وکیفیت :دو موردبسیارمهم که برای تهیه هدیه وکادو تولدبرای تمامی آقایان بهتر است درنظرگرفته شود.کیفیت وکارایی آن میباشد.آقایان قبل ازهر چیزی به کارایی هدیه وکادو که میگیرندبسیاراهمیت میدهندویک هدیه و کادو صرفاًفانتزی وشیک ورومانتیک برای مردان هماننددورریختن پول میباشد. ضروریات:تشخیص دادن به موقع نیازپسرهاومردان وپاسخگویی به آنهادرقالب هدیه و کادوی تولدمیتواند باارزش باشد وغافلگیر شوند.بااین کارشماهم زحمت خرید و انتخاب کردن را نمیکشیدو هم پولی برای آن پرداخت نمیکنید. انتخاب وسلابق:اگردوست داریدکه هدیه وکادوبرای تولدپسرتان یاشریک زندگی خود تهیه نمایید.که مورداستفاده قراربگیرد ومورد پسند طرف مقابل باشد.بایستی درموقع تهیه هدیه وکادو سلیقه طرف مقابل را در نظر داشته باشید.پسرشماممکن است بدنبال مدباشدوازلوازم وپوشاک مدرن وجدیداستفاده کند.اماهمسرشما علاقه مندبه وسایل ولوازم سنتی ودست دوزباشدشمانمیتوانیدبرای ازیکجا خریدکنید. شخصیت و روحیات: حتماً بایستی هنگام تهیه کادو تولد، به تحصیلات، مرتبه اجتماعی، خلق و خو و روحیات فرد مقابل هم عنایت داشت. مثلاً می توان فردی درونگرا را که عاشق کتاب و ادبیات است را با یک کتاب جدید و فاخر ادبی هیجان زده کرد؛ ولی همان کتاب برای فردی برونگرا و پرجنب و جوش که اصلاً وقتی برای مطالعه پیدا نمی کند و علاقه ای هم به آن ندارد، یک هدیه کسل کننده به حساب خواهد آمد. مناسبت روز هدیه: هدیه وکادو که تهیه مینماییدحتمابایدبامناسبتهای آن جورباشد. هدیه وکادو که برای روزتولدیک پسردرمد نظر دارید،حتمابایدبا هدیه وکادو که برای روز عشق برایش تهیه مینمایید،متفاوت باشد. جمع بندی : هدیه و کادو دادن و هدیه وکادو گرفتن باعث نزدیکی قلبهاوبه وجودآمدن عشق ومحبت خواهدشد.وبرای تهیه کردن یک هدیه وکادو تولد بسیارمناسب برای مردها حتما باید به مواردی مانند: سن وسال،نسبت فامیلی،سبک زندگی،علاقمندی های شخصی،سلایق،نیازهای فعلی،شخصیت وروحیات طرف مقابل خودتوجه کرده و هدیه و کادو کاربردی وباکیفیت راتهیه کنیم.موقع تهیه هدیه و کادو مردانه برخی از باید هاونبایدها رارعایت نماییدو برخی از هدیه وکادو نبایدبه آقایان داده شود ازجمله که میتوان به هدیه و کادو های گران قیمت، هدیه و کادو های دم دستی ومصرفی، هدیه وکادوهای غیرکاربردی و بسیار رومانتیک، هدیه و کادو های تکراری وهمچنین پول نقداشاره کرد.به بسته بندی و کادو پیچی هدیه وکادو خود دقت داشته باشید. اگر به این فکر می کنید که “کادو چی بخرم؟” ، در مکان درستی هستید، فروشگاه اینترنتی آی کادو با توجه به درخواست ها و خواسته های شما بهترین پیشنهادات برای خرید کادو به شما میدهد، اگر کلی وقت صرف گشتن و جستجو در مورد خرید کادو و هدیه برای عزیزانتان صرف کرده اید ولی به نتیجه نرسیده اید به شما این مژده را میدهیم که آی کادو آخرین مکان برای راهنمایی شما برای خرید کادو و هدیه می باشد، تمام تلاش مان را کرده ایم که هیچ کسی دست خالی از اینجا خارج نشود. فروشگاه اینترنتی آی کادو همواره در تلاش است تا با ارائه کادو و هدیه های جدید و به روز ، برای تمام سلایق بهترین پیشنهاد ها را داشته باشد. شما با گشت و گذار و مشاهده تمام کادو ها و هدیه های موجود در وب سایت آی کادو میتوانید تنوع در کادو های ارائه شده و معرفی شده در این فروشگاه را ببینید، از طریق منو میتوانید به کادو برای آقا، کادو برای خانم، کادو برای کودکان، کادو برای خانه و زندگی، کادو مناسبتی، کادو صنایع دستی و کادو هنری دسترسی داشته باشید. هدیه برای آقایان – کادو برای آقایان – کادو روز تولد مردانه -کادو روز عشق – کادو روز ولنتاین –

  متفرقه تهران
 • زبان برنامه نویسی Php چیست؟

  زبان برنامه نویسی Php چیست؟

  تاریخچه زبان برنامه نویسی پی اچ پی (PHP) اگر بخواهیم تاریچخه زبان پی اچ پی (PHP) رابررسی کنیم باید بگوییم همه چیزاززمانی شروع شده است که (Rasmus Lerdorf) دانمارکی درسال۱۹۹۴تعدادی اسکریپت به مقصود هدف مدیریت یکسری ازکارهادر وب سایت شخصی خودبازبان برنامه نویسی (Perl) نوشت. (Lerdorf) بااستفاده ازاین اسکریپت‌هاکه طبق استاندارداسکریپت‌نویسی (Common Gateway Interface)نوشته شده بودند،آمارافرادی راکه درحال خواندن رزومه اش بودندمحاسبه وذخیره کرد.اوبااینکارتوجه افراد بسیار زیادی رابه اسکریپت های خودجلب نمایدوازاودرخواست کردندتااسکریپت‌هارابرای آنهاهم ارسال نماید.وبنابراین (Lerdorf) تصمیم گرفت که نام اسکریپتهای خود را پی اچ پی (PHP) گذارندکه مخفف عبارت (Personal Home Page) بود.اگرشماهم از دسته کسانی هستیدکه بازبان های مختلف طراحی وب آشنایی داریدقطعاً بسیاربرای شمااین سوال پیش آمده که ‏پی اچ پی (PHP) چیست؟ما دراین مقاله قصد داریم که به این سوال شما عزیزان پاسخ دهیم.وهرآن چیزیکه درباره زبان برنامه نویسی پی اچ پی برای شماموردنیازاست،رایادمیگیریدودرباره هرکدام از خوبی هاوبدی های پی اچ پی اطلاعاتی کسب نمایید. ‏پی اچ پی (PHP) چیست؟ ابتدابهتراست زبان پی اچ پی (PHP) رابه شکل جامع تری برای شماعزیزان معرفی نماییم که حتی افرادمبتدی هم بتواننددرباره پی اچ پی اطلاعاتی بدست آورند. ‏پی اچ پی (PHP) یک زبان برنامه نویسی اپن سورس میباشد،‏open source بودن به این معنی است که استفاده از پی اچ پی (PHP) به شکل رایگان میباشدوشمابرای اینکه ازآن استفاده نمایید،وبه هیچ وجه هزینه ای پرداخت ننمایید.نکته‌ای بسیار جالبی که وجود دارداین است که پی اچ پی (PHP) دارای کدهای متفاوتی است واین کدهابایدهمیشه برروی سروراجراشوند،بااینحال این سرورامکان داردسروری واقعی باشدویاسروری باشدکه درروی کامپیوترشماوجودداشته باشد.کاربردپی اچ پی (PHP) جهانی میباشد وبسیاری از وب سایت های بزرگ دنیاازآن استفاده مینمایند. داینامیک و استاتیک چیست؟ قصد داریم درباره‌ی دو موضوع صفحات وب داینامیک(Dynamic)واستاتیک (Static)صحبت کنیم وخیلی ساده آنهاراتوضیح دهیم.تصورکنیدکه شمابرای وب سایت خودتان بخشی راطراحی نماییدکه مربوط به اخباراست،ومیخواهیددرآنجااخبارشرکتتان راپخش نمایید.برای اینکه اخباررانمایش دهید،میتوانیدازدوروش استفاده نمایید: روش اول:به شکل دستی کدهای html وب سایت خودتان رادستکاری کنیدواخباررادرکدهای html به شکل دستی وارد نمایید.دراصل درروش اول شمابصورت دستی اخبارخودرادرصفحات وب سایتتان منتشر مینمایندکه به این روش استاتیک میگویند.وصفحه وب سایت شمارااستاتیک وب پیج می‌گویند. روش دوم:دراین روش شمااول اخباری راکه میخواهیدمنتشر نماییدواردپایگاه داده یادیتابیس مینمایدوبعدازاینکه اینکار راانجام دادیدوبااستفاده کردن اززبان برنامه نویسی مثل پی اچ پی (PHP) اخباری راکه میخواهیدازدیتابیس میخوانیدوبه کاربرهای وب سایت شمانمایش میدهید.امادرروش دوم که شمااخبارواطلاعات مختلف راازپایگاه داده میخوانیدوبه کاربران خودنمایش میدهید،درواقع صفحه وب سایت خودرابه صفحه داینامیک وب پیج تبدیل کرده اید. مزایا و ویژگی زبان برنامه‌نویسی پی اچ پی (PHP) مفسری: این زبان برنامه‌نویسی یک زبان مفسری است. به این معنی کدهابصورت خط به خط توسط مفسر(interpreter)تفسیر واجرامیشوند.که زبانهای مفسری برعکس زبانهای کامپایلری هستندوهرکدام معایب ومزایای خودرادارند. شی گرا این زبان ازنسخه‌ی ۵به بعدازشی‌گرایی پشتیبانی مینماید.وبرنامه‌نویسی شی‌گرایی برعکس روشهای رویه‌ای هستند.که درروشهای رویه‌ای کدشماخط به خط وبه ترتیب ازبالابه پایین اجرامیشوند. روش شی‌گرایی موجب میشودکه باتعریف انواع کلاس وشی مجبوربه چندباره نویسی کدها نباشید.بتوانیدکدهای نوشته شده رادرپروژه‌های دیگرهم استفاده نماییدوسرعت کدنویسی رابالاببرید. البته انتخاب روش نوشتن کدبه سبک رویه‌ای وشی گراتوسط خودشما تعیین میشودواجباری درآن نیست. مولتی پلتفرم: یکی ازمزیتهای زبان پی اچ پی (PHP)‌ این است که میتوان آن راروی ویندوز،لینوکس،مکینتاش و…اجراکردودراین زمینه محدودیتی برای شماایجادنخواهدکرد. پشتیبانی ازدیتابیس‌ها: این زبان ازبیشترپایگاه‌ داده‌ های معروف پشتیبانی مینمایند.شماحین کاربا پی اچ پی (PHP)‌ میتوانیداز mysql Oracle ،mangoDB،و… استفاده نمایید.باتمام سرورهایی که امروزه استفاده میکنند (مانند Apache و IIS) سازگاری کامل دارد. یادگیری آسان: زبان پی اچ پی (PHP) یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالااست که بسیاری ازدستورات آن شبیه جملات زبان انگلیسی هستند.این زبان منابع بسیار زیادی برای یادگیری داردوانجمن‌های مختلفی برای رفع مشکلات برنامه‌نویسان ایجادشده است.کاربا پی اچ پی (PHP) بسیارساده است وبرای برنامه نویسی باآن تنظیمات ابتدایی خاصی لازم ندارید.فقط کافی است که یک سرور یاشبیه‌سازسرور داشته باشیدتابتوانیدباآن کدهای پی اچ پی (PHP) خودتان رااجرا نمایید وازدیدن نتیجه‌ی آن لذت ببرید. قابلیت های زبان پی اچ پی (PHP) می تواندبرای شماصفحات داینامیک تولید نماید. می توانداطلاعات رابه دیتابیس بفرستد،ازدیتابیس اطلاعات رابخواندوهمین طوراطلاعات موجوددردیتابیس راویرایش ویاحذف نماید. می تواندبافرمهای HTML شماارتباط برقرارنمایدواطلاعات ورودی کاربران درفرمهاراپردازش کندوکارهای مدنظرشماراروی آ‌نهاانجام دهد. به شماامکان کاربا Cookie هاو Session هارامی دهد. امکان رمزگذاری کردن اطلاعات حساس راداردواین امکان نیزدرآن تعبیه شده است. بااسفتاده از پی اچ پی (PHP) شمامی توانیدفایلهای txt،pdf، jpgو…تولیدو ویرایش نماییدواین یک امکان فوق العاده است که پی اچ پی (PHP) دراختیارشماقرارمی دهد. رمزگذاری برروی داده ها محدودیت دسترسی به برخی از صفحات وب سایت پردازش اطلاعات فرمهای HTML خواندن،بازکردن،ونوشتن،بستن وایجادفایلهادرسمت سرور اعمال تغییرات براطلاعات دیتابیس اجرای اسکریپت هاازطریق کامندلاین بااستفاده از پی اچ پی (PHP) تعریف MySQL و ارتباط آن با پی اچ پی (PHP) اما در اینجا اگر بخواهیم یک تعریف خیلی کلی از MySQL بدهیم، میتوانیم بگوییم که MySQL یکی از پایگاه های داده‌ای است که پی اچ پی (PHP) میتواند با آن کار کند.وهمیشه درکنار پی اچ پی (PHP) ازعبارت مای اسکیو ال استفاده میشودوامکان نداردکه این اسم تابحال به گوش شمانخورده باشد.که درتعریف کلی از مای اسکیوال،میتوانیم بگوییم که ماهستیم که ازپایگاه های داده پی اچ پی (PHP) ازآن استفاده مینماییم.دراصل وقتیکه شمااز پی اچ پی (PHP) استفاده میکنیدکه این توانایی راداریدبه پایگاه داده مای اسکیو ال متصل شویدوتمام اطلاعاتی راکه میخواهیدبرروی صفحه وب سایت خودنمایش داده شودراروی آن واردکنیدوهمان گونه تمام اطلاعات واردشده است ودرگذشته راازآن بخوانیدودرهر صفحه از وب سایت خودکه دوست داریدنمایش دهید. گروه آموزشی وب سایت 30 برای همه کاربران سرزمین عزیزمان ایران در سراسر دنیا به صورت کاملا رایگان و بدون هیچ چشم داشتی می باشد، و تمام عزیزانی که در این مجموعه کمک میکنند با میل و اراده خودشان به خانواده و گروه آموزشی وب سایت 30 ملحق شده اند. باعث افتخارمان است که روزانه وبمستران، برنامه نویسان، طراحان، دیجیتال مارکتران و کاربران زیادی از مقالات و آموزش های این گروه آموزشی استفاده می کنند. لازم میدانیم تعدادی از سرفصل موضوع هایی که گروه وب سایت 30 در مورد آنها محتوا ارائه می دهد را در اینجا لیست کنیم: آموزش دیجیتال مارکتینگ، بازاریابی دیجیتالی، اینترنتی و تجارت الکترونیک، آموزش امنیت، آموزش طراحی وب سایت، آموزش سئو وب سایت، آموزش غول موتور های جستجوگر یعنی گوگل، برنامه نویسی و طراحی نرم افزار و اپلیکیشن، عکاسی و طراحی گرافیک، کسب درآمد و راه اندازی کسب و کار اینترنتی،ارائه پوسته و قالب وب سایت، آموزش تولید محتوا، آموزش شبکه های اجتماعی، هاست و دامنه و اس اس ال، سرور اختصاصی و مجازی، علم و تکنولوژی، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و رباتیک و بسیاری موضوع های دیگر که می توانید آنها را در وب سایت مجموعه مشاهده نمایید. تمام تلاشمان را میکنیم که در ارائه مطالب انتخاب های مناسبی داشته باشیم، و لازم میدانیم که بابت پشتیبانی و حمایت های شما عزیزان تشکر و قدردانی داشته باشیم، به امید پیشرفت روزافزون تک تک مردم عزیزمان در ایران و در سطح بین الملل و آرزوی موفقیت همه عزیزان را داریم.

  نرم‌افزار تهران


محصولات مشابه