آشنایی با سنگ‌ها و انواع آن

آشنایی با سنگ‌ها و انواع آن

تعریف سنگ و انواع آن

سنگ به موادى گفته مى‌شود که به طور طبیعى از اجتماع یک یا چند نوع کانى تشکیل شده باشند. در زمین، سه گروه سنگ، با سه روش تشکیل و منشأ جداگانه وجود دارد: سنگ‌هاى آذرین، محصول انجماد مواد مذاب درونى زمین هستند که در داخل یا سطح پوسته سرد و تبدیل به سنگ شده‌اند.سنگ‌هاى رسوبى، ممکن است از فرسایش و هوازدگى سنگ هاى قبلى و رسوب آن‌ها در جاى مناسب به وجود آیند، یا از بقایاى موجودات زنده قدیمى تشکیل شوند.  بعضى از سنگ هاى رسوبى هم حاصل تبخیر شدید آب‌‍ هاى اشباع از املاح خاص و برجاى ماندن آن املاح هستند. سنگ‌هاى دگرگون شده، در صورتى تشکیل می شوند که ترکیب شیمیایى یا ساختار یک سنگ در حالت جامد، در درون زمین و تحت تأثیر گرما، فشار و واکنش‌هاى شیمیایى خاص عوض شود.
انواع سنگ ها

چرخه سنگ

در طول زما‌ن هاى دراز و دخالت عوامل مختلف فیزیکى و شیمیایى، سنگ هاى هر گروه به سنگ هاى دیگر تبدیل مى‌شوند، چنان‌که سنگ‌هاى مختلف، در روى زمین تحت تأثیر عوامل فرسایند‌ه اى چون هوا، آب، یخچال، باد و غیره قرار می‌ ‌گیرند و خرد مى شوند. مواد حاصل به قسمت هاى دیگرى حمل می شوند و در آنجا به صورت رسوب درمى‌آیند و سرانجام، سنگ‌ هاى رسوبى جدیدى را می سازند. سنگ هاى رسوبى ممکن است دراعماق زمین مدفون شوند و در آنجا تحت تأثیر گرما و فشار به سنگ‌ هاى دگرگون شده مبدل شوند. یا آنکه پس از ذوب، سنگ هاى آذرین جدیدى را حاصل آورند. سنگ هاى آذرین هم تحت تأثیر فشار و حرارت دگرگون مى شوند. به مجموعه این تغییرات و تبدیل حالت ها، چرخه سنگ گفته می‌شود.

فرآیندهای موثر در چرخه سنگ

1- هوازدگی: هوازدگی نتیجه فعالیت عوامل فیزیکی، شیمیایی و زیستی است که همه با هم بر سنگ‌های سطح زمین اثر می‌کنند، ولی سبب جا به جایی مواد حاصل نمی‌شوند.
2- فرآیندهای حمل و نقل: آب‌های جاری، یخ یخچال‌ها، زمین لغزه‌ها عوامل مهمی در حمل و نقل مواد هوازده است. در یک چرخه آرمانی در نهایت این مواد در کف اقیانوس‌ها قرار می‌گیرند.
3- فرآیندهای دیاژنز (سنگ‌شدگی رسوبات حمل شده): فرآیندهای دیاژنز لایه نرم گل، شن و ماسه و ریگ را که در کف اقیانوس قرار دارد را سفت و سخت می‌کند و در نهایت سنگ‌های رسوبی را تشکیل می‌دهد.
4- فرآیندهای دگرگونی: در مرحله بعدی اگر چرخه متوقف نشود، سنگ‌های رسوبی تازه تشکیل یافته در کف اقیانوس تحت تأثیر دما و فشاز زیاد در اعماق مدفون شده و سنگ‌های دگرگونی را بوجود می‌آورند.
5- تشکیل سنگ‌های آذرین: اگر دما و فشار همچنان ادامه یابد سنگ‌های دگرگونی هویت خود را از دست داده و ذوب می‌شوند و ماگما (ماده روان، داغ، سیلیکاته) تشکیل می‌شود. سرد شدن ماگما سبب تشکیل دگرباره سنگ‌های آذرین می‌شود.
 

سنگ های آذرین و انواع آن

95 درصد از وزن پوسته زمین را سنگ‌های آذرین تشکیل می‌دهند. این نوع سنگ‌ها از مواد مذاب درونی به نام ماگما به وجود آمده‌اند. کانی‌های سازنده این نوع سنگ‌ها که منشاء درونی دارند، از انواع دیگر در پوسته زمین فروان‌تر هستند.
بر اساس نوع ماگما و مدت زمانی که طول می‌کشد تا ماگما سرد شود، این سنگ‌ها دسته بندی می‌شوند. این که این سنگ‌ها در سطح یا داخل زمین تشکیل شوند، به دو نوع بیرونی و درونی تقسیم می‌شوند.

سنگ های آذرین درونی 

اگر مواد مذاب و ماگما، داخل کوه‌های آتشفشانی مانده و به آهستگی سرد شوند. سنگ‌های آذرین درونی را تشکیل می‌دهند. این سنگ‌ها چون در مدت زمان زیادی سرد می شوند، به همین دلیل دارای بلورهای درشت هستند. این سنگ‌ها رنگ روشن و زیبایی داشته و سفت هستند.
 

سنگ های آذرین بیرونی 

هرگاه مواد مذاب آتشفشانی که از دهانه‌ی آن به سطح زمین پرتاب می‌شوند، سرد و منجمد شوند. سنگ‌های آذرین بیرونی را تشکیل می‌دهند. این سنگ ها چون به طور ناگهانی سرد می‌شوند، در تشکیل آن‌ها از رشد بلورها جلوگیری می‌شود و ریز بلور هستند. بازالت و ریولیت نمونه‌های از این نوع سنگ‌های آذرین هستند.
سنگ های آذرین

سنگ‌های رسوبی

سنگ‌های رسوبی، از انباشت ذرات ناشی از خرد شدن انواع سنگ‌های دیگر بوجود آمده‌اند. این ذرات، معمولا به کمک نیروی ثقل، آب، باد و یا یخ به محل جدید خود منتقل شده و در آنجا به ترتیبی جدید نهشته می‌شوند. برای مثال، امواج آبی که به صخره‌های ساحلی برخورد می‌کنند، ممکن است که از این طریق، ذرات ریگ و شن، دریا کنار دیگری را در همان نزدیکی فراهم آورند. این نهشته‌های ساحلی اگر سخت شوند، سنگی رسوبی را تشکیل می‌دهند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سنگ رسوبی، لایه بندی رسوبات تشکیل دهنده آنهاست. سنگ‌های رسوبی بر اساس محیط تشکیل، منشاء مواد تشکیل دهنده، بافت و کانی شناسی آن‌ها دارای طبقه بندی‌های متفاوتی است.

سنگ های دگرگونی

سنگ‌های دگرگونی، سنگ‌هایی هستند که از تغییر شکل سنگ‌های قبلی به علت تغییر شرایط فیزیکی (فشار ـ دما) یا شیمیایی و در حالت جامد به‌وجود می‌آیند. پدیده دگرگونی به محو و ناپدید شدن یک یا مجموعه‌ایی از کانی‌های متبلور سنگ تعبیر می‌شود. این تغییرات ممکن است روی سنگ‌های رسوبی که در شرایط سطحی به وجود آمده‌اند یا در سنگ‌های آذرین که از ماگما متبلور گردیده و یا حتی در سنگ‌های دگرگونی به وجود آیند .این گروه از سنگ‌ها، سنگ‌های ثانویه هستند که از دگرگون شدن دیگر سنگ‌ها تشکیل می‌شوند. عامل دگرگونی می‌تواند فشار لایه‌های بالایی، گرما، اثر سیال‌ها و جانشینی باشد. به طور کلی می‌توان گفت که اگر سنگ‌های آذرین ، رسوبی و یا حتی دگرگونی مدت زیادی در اعمــاق زمیــن بماننـد، بدون آنکه ذوب‌شده یا خـُــرد شـوند، در اثر فشار و گرمای زیادی که بر آن‌ها وارد می‌شود، تغییر پیدا می‌کنند. این سنگ‌ها مانند آجر پخته ‌شده و شکل قبلی خود را از دست می‌دهند، به طوری که دیگر شباهتی به سنگ‌های اولیه ندارند. سنگ‌هایی که بدین گونه تشکیل می‌شوند، به سنگ دگرگونی یا دگرگون‌شده موسوم‌ هستند.
کاربرد سنگ ها

کاربرد سنگ ها

کانی‌ها و سنگ‌ها کاربردهای گوناگونی دارند. برای ساختن وسایل زندگی، زیورآلات، وسایل ساختمانی و در صنعت کاربرد فراوانی دارند. به طور کلی سنگ‌ها و کانی‌ها به سه منظور استخراج می‌شوند:

1. تأمین انرژی 
2. تأمین مواد اولیه صنایع
3. جواهر سازی
سنگ زینتی

در صنایع ساختمانی برای تزئین نمای ساختمان‌ها و مصالح ساختمانی استفاده می‌شوند. در نمای ساختمان بیش تر از گرانیت، مرمر، تراورتن و سنگ های چینی و در تهیه مصالح بیشتر از سنگ گچ  و سنگ آهک استفاده می‌شود. بعضی از کانی‌ها به علت رنگ و جلای زیبا به عنوان جواهر از آن ها استفاده می‌کنند مثل فیروزه- الماس- یاقوت - زمرد و... .
 
 

1400/5/19
جویشگر


محصولات مشابه
 • سنگ نمک ویژه ازمعادن نمک پاینده

  سنگ نمک ویژه ازمعادن نمک پاینده

  سنگ نمک یا همان کلوخه نمک ماده اولیه تولید نمک در کارخانجات نمک خوراکی .کارخانه نمک صنعتی میباشد سنگ نمک در گروه مرکزی تولید کنند گان نمک پاینده از معادن نمک منطقه استان سمنان شهرستان گرمسار و از 3 معدن نمک بزرگ منطقه به روش استخراج تونلی اطاق پایه استخراج میشود در تمام معادن نمک منطقه و ازجمله نمک پاینده سنگ نمک را به وسیله انفجار تولید میکنند معمولا سنگ نمک در بیش از 80درصد سفید رنگ میباشد البته لازم به توضیح است که سفید بودن بیش از حد نمک به دلیل و یا دلیلی برای بهتر بودن سنگ نمک یا خلوصیت بالای سنگ نمک نیست زیرا اگر سنگ نمک از حد نرمال بیشتر سفید باشد یا سفیدی خارج از عرف داشته باشد در اکثر موارد نشاینه گچ بالای نمک خواهد بود سنگ نمک میتواند از خلوصیت 84% nacl باشد تا 99.4% که البته در صنعت خوراکی یا حتی صنعت کارخانجات نمک کوبی صنعتی جهت مصارف صنعتی معمولا سنگ نمک و محصولات نمک حتی در گرید صنعتی نیز نباید کمتر از 97% باشد و در بیش از 97% تولیدات سنگ نمک از مناطق مختلف کشور حداکثز خلوصیت بین 97% تا 98.5 % هستند در گروه نمک پاینده .واحد معادن نمک پاینده نیز اکثر تولیدات سنگ نمک یعنی همان نمک استخراج شده بین 97.8تا 92.7 بوده که سنگ نمک بالای 99.2% خلوصیت را میتوان سنگ نمک خوراکی نامید لازم به توضیح میباشد که سنگ نمک در معادن و در طبیعت در اکثر موارد به رنگ های سنگ نمک سفید سنگ نمک صورتی سنگ نمگ نارنجی سنگ نمک کرم سنگ نمک جیگری یا قرمز سنگ نمک سیمانی سنگ نمک آبی رنگ سنگ نمک شیشه یا نمک کیریستال یافت میشود که اکثرا نمک های قرمز یا جیگری و نمک سیمانی و نمک کرم جزء رگه های نمکی باطله شمرده شده است که براساس قانون وزارت معادن این نوع نمک ها را که باطله مینامیم پس از استخراج چون باطله نامیده شده اند و لذا معادن بابت استخراج آن حقوق دولتی پرداخت نمیکنند لذا این نمک ها در دپو متعلق به سازمان صنایع و معادن شده و اجازه استفاده از آنها نمیباشد ولیکن اکثرا درمعادن این نوع نمک ها را برای برف روبی در جاده ها پس از آسیاب استفاده میکنند این درحالی است که متاسفانه بدلایل متعدد اولا قیمت سنگ نمک در مقایسه باتورم سالهای اخیر و همچنین قیمت جهانی آن بسیار پگائین بوده تاحدی که گاها مجوجبات خسارت و زیان برای معادن نمک بهمراه داشته است شما خواننده محترم و خریدار محصولات نمک در صورتی که علاقه مند به اخذ اطلاعات بیشتر مانند علت رنگی بودن بعضی از سنگ های نمک یا موارد استفاده از آنها و همچنین خاصیت و کاربرد سنگ نمک در هر رنگ و ... هستید میتوانید بصورت کاملا رایگان با کارشناسان نمک پاینده تماس گرفته و اطلاعات بیشتری را اخذ نماید http://payandehsalt.com/ ***************************************************************************************** شرکت نمک پاینده بادراختیارداشتن تولیدات 4کارخانه نمک کوبی و 2معدن نمک درمنطقه بزرگترین هولدینگ مرکزی نمک میباشد در نمک پاینده تنوع محصولات نمک از نظر دانه بندی نمک و آنالیز نمک و بسته بندی نمک به بیش از 78 نوع نمک میرسد نمک های معدنی که از معدن نمک کوهی استخراج میشود از سنگ نمک درجه یک نمک سفید با خلوصیت نمک بالا و نمک ویژه . نمک چکشی مخصوص نمک جاده و نمک برف روبی نمک های دانه بندی که در کارخانه نمک تولید شده است از نمک درشت و نمک چکشی و نمک شیلاتی نمک سرسرندی نمک شکری نمک زبر نمک صدفی نمک 110 نمک نرم و نمک پودری درانواع بسته بندی جهت صنایع در خصوص انواع صنایع نمک صنایع غذائی نمک خوراکی نمک دباغی نمک اسیدسازی نمک حفاری نمک دام وطیور نمک ابزیان نمک کارخانجات صنعتی نمک سختیگیرآب نمک ضدیخ نمک های تبلورمجدد نمک خوراکی نمک یدار و نمک مخصوص صنایع غذائی نمک آشپزخانه نمک نانوائی نمک استاندارد و نمک های بسته بندی 200گرمی تا نمک 400گرمی ونمک 800 گرمی و ... نمک دریاچه نمک آجر نمک جهت تزئینات نمک و اطاق نمک WWW.payandehsalt.com 02334243715 02334243716 02334234719 02334233077 02334233088 02334223099 09124312773 09109022773 09109312773 09109332773 09125321778 09121311261 گروه مرکزی کارخانجات نمک پاینده به جهت بالابردن سطح کیفی و تخصصی خود و تجمیع خدمات فروش خود باتجمیع 4 کارخانه نمک کوبی و 2معدن نمک بزرگ درمنطقه بزرگترین و تنها واحد تامین کننده اوناع محصولات نمک های خوراکی نمک صنعتی نمک دانه بندی نمک زبر نمک ... میباشد که بصورت کاملا حرفه ای و تخصصی درصنعت نمک کار میکند نمک پاینده یعنی اولین مجموعه نمک با خدمات پس ازفروش محصولات نمک نمک پاینده یعنی اولین مجموعه فروش نمک با گارانتی وضمانت نامه محصولات و تضمین عودت محصولات نمک نمک پاینده یعنی اولین مجموعه نمک کشور که دارای بزرگترین آزمایشگاه محصولات تخصصی نمک بوده نمک پاینده یعنی فروش و ارسال محصولات نمک با شناسنامه و گواهی کیفی محصولات شما نمک پاینده یعنی اولین مجموعه نمک کشور که ابتدا مشاوره و راهنمائی داده سپس خریدرابرعهده مشتری خواهد گذاشت ------------------------------------------------------------------ ، نمک صنعتی، نمک خوراکی، سنگ نمک، دستگاه بسته بندی نمک ، نمک دریا، نمک صنعتی ،کارخانه تولید نمک صنعتی،نمک شیلاتی،نمک یددار،نمک نخودی ،نمک ظرفشوئی،نمک زبر،نمک درشت،نمک گونی ،نمک دباغی،نمک نرم ،نمک آسیابی،نمک بسته بندی،نمک نمونه ،اتحادیه مرکزی نمک،بنگاه نمک ،نمک مرکزی،قیمت نمک ،نمک شکری ،نمک ریز،نمکم پودر،نمک110 ،نمک صدف،نمک صدفی،نمک 120،نمک گرانول ،نمک کیریستال،نمک سفید،نمک رنگی،نمک هیمالیا ،نمک درمانی ،نمک طبی ،نمک برش خورده،آجرنمک،نمک خیس،نمک خشک،شکایت نمک،نمک غذائی ،نمک شولاتی نمک کراشری،نمک میکس ،نمک مخلوط ،نمک نفت،نمک 1تنی،نمک خوب،نمک استاندارد،نمک سالم،نمک تقلبی،نمک سیاه ،نمک رنگی،نمکدان ،نمک طعام ،نمک مش ،خواص نمک،ترکیبات نمک ،تولیدنمک ،روش تولید نمک ،نمک کارتن،نمک گونی ،نمک کهن،نمک قدیمی،قصه نمک ،قیمت نمک ،انوع نمک،نمک جاده ،استعمال نمک،فوایدنمک ،شهرنمک ،غارنمک ،غارنمکی ،استخرنمک ،نمک درمانی،اطاق نمک نمک#نمک صنعتی#نمک خوراکی# سنگ نمک#معدن نمک#معدن سنگ نمک#معادن نمک#نمک طبیعی#سنگ نمک طبیعی#نمک دریاچه#نمک دریا#نمک صنعتی#کارخانه تولید نمک صنعتی#نمک شیلاتی#نمک نوخودی#نمک نخودی#نمک ظرفشوئی#نمک زبر#نمک درشت#نمک گونی#نمک دباغی#نمک نرم#نمک آسیابی#نمک بسته بندی#نمک نمونه#اتحادیه نمک#قیمت نمک#

  استخراج سمنان
 • مشارکت در معدن سیلیس خراسان

  مشارکت در معدن سیلیس خراسان

  واحد تحقیقات و توسعه #مهراد_صنعت_سیناد با در دست داشتن معدن سیلیس بسیار ارزشمند در استان خراسان با شرایط عالی دارای ذخیره قطعی 2 میلیون تن بالای 97 درصد خلوص و 2 میلیون تن 97 تا 87 درصد و 1 میلیون تن زیر 85 درصد خلوص میباشد. تمامی مدارک لازم برای انجام شروع عملیات باربرداری، استخراج و سرمایه گذاری اولیه دریافت شده است. 6 گمانه و ترانشه در محل معدن با گزارش کامل موجود است نمونه ها نیز در هنگام اکتشاف نگهداری شده است. سرمایه اولیه برای برداشت محصول جهت تامین ماشین الات و تجهیز اولیه حداقل 10میلیارد تومان تخمین زده شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید با تشکر از تیم جویشگر.

  استخراج آذربایجان غربی
 • فروش کلوخه سیلیس با خلوص +99

  فروش کلوخه سیلیس با خلوص +99

  با سلام و عرض ادب به همراهان عزیز مهراد صنعت سیناد واحد بازرگانی این مجموعه در نظر دارد به مقدار 5 هزار تن از محصول سیلیس خود را به قیمت بسیار مناسب 30درصد زیر قیمت بازار برای توازن محصولات درخواستی ارائه نماید این محصول به صورت کلوخه بارگیری می‌شود و از سایز 0 تا 200نیز موجود است کاربرد فراوان سیلیس در صنعت باعث تقاضای دائمی این محصول گردیده است. خلوص محصول بالای 99 است و دارای آنالیز میباشد برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

  استخراج آذربایجان غربی
 • فروش کائولن بی واسطه از معدن

  فروش کائولن بی واسطه از معدن

  گروه مهندسی و مشاوره مهراد صنعت سیناد با معادن تحت اختیار خود محصول کائولن به صورت کلوخه مخلوط و پودر میکرونیزه با مش 300 ارائه می‌نماید، این محصول یکی از محصولات حوزه رفرکتوری و نسوز کاری میباشد و مصارف بالای آن در صنعت باعث افزایش تقاضا گردیده است این محصول با کیفیت مجموعه مهراد صنعت سیناد دارای خلوص و عیار 70 درصد میباشد که پاسخگوی نیاز حوزه نسوز کاری را تامین می‌کند، این محصول برای صادرات هیچگونه مانعی نداشته و بهترین بازار صادرات در ترکیه روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس را داراست دپوی این محصول در معدن به مقدار 10 هزار تن آماده بارگیری می باشد. برای دریافت مشخصات، آنالیز محصول و قیمت استتنایی آن با ما در ارتباط باشید.

  استخراج آذربایجان غربی