انواع جوشکاری چیست؟

انواع جوشکاری چیست؟
 اگر با دقت به وسایلی که در زندگی روزمره از آن استفاده می‌کنیم یا به ابزارآلات موجود در صنعت با ریز بینی نگاه کنیم، به این نکته پی می‌بریم که اکثرا از بهم پیوستن چندین جزء ساخته شده‌اند. شاید مهم‌ترین دلیل این اتفاق سختی و دشواری در تولید به صورت یک تکه باشد که در پی آن هرچه فرآیند تولید محصولی سخت تر باشد، قیمت تمام شده‌ی آن محصول افزایش می‌یابد و دیگر به صرفه نیست. از این رو برای اینکه اجزا را به یکدیگر متصل نگه داریم، باید از اتصالات استفاده کنیم. اتصالات به خودی خود در سه دسته تقسیم بندی می‌شوند:
 
1. اتصالات موقت
 
اتصالاتی را گویند که دو یا چند جزء را برای مدتی به یکدیگر متصل نگه دارد و به آسانی اجزا از یک دیگر جدا می‌شوند. برای مثال : پیچ و مهره، میخ، پین، خار
 
2. اتصالات نیمه موقت
 
اتصالاتی هستند که با هدف متصل نگه داشتن اجزا برای مدت طولانی استفاده می‌شوند و جدا کردن اجزای متصل شده توسط این اتصالات با دشواری همراه است ولی عملا غیرممکن نیست. برای مثال:پرچ، لحیم کاری نرم
 
3. اتصالات دائمی
 
این اتصالات برای جاهایی استفاده می‌شود که کارکرد طولانی مدت و هم چنین دوام بالای قطعات متصل بهم و خود اتصال از اهمیت بالایی برخوردار باشد. جدا کردن قطعات متصل شده توسط این نوع اتصالات به قدری دشوار و سخت است که به نوعی غیر ممکن به حساب می‌آید. برای مثال: جوشکاری، پرچ کاری و لیحم کاری سخت، چسب کاری. در این مقاله سعی داریم تا جوشکاری را به عنوان یکی از مهم‌ترین انواع اتصالات دائمی بشناسیم.

از فرایندهای جوشکاری در صنعت صرفا برای اتصال قطعات به یکدیگر استفاده نمی‌شود. بلکه از این فرایند در جهت رفع عیوب در قطعات ریخته شده و هم چنین بازسازی قطعات فرسوده‌ی مصرفی در برخی صنایع نیز استفاده می‌شود. جوشکاری در اصل بر پایه ی دو نوع فرایند دسته بندی می‌شود:
 
1. جوشکاری ذوبی 
2. جوشکاری غیر ذوبی

جوشکاری ذوبی

در جوشکاری ذوبی ابتدا به وسیله‌ی یک منبع حرارتی (اغلب توسط قوس الکتریکی) سطح دو قطعه‌ی مورد نظر تا حدی داغ شده که به نقطه ی ذوب می‌رسد. سپس مواد ذوب شده از هر دوسطح به همراه مواد ذوب شده از الکترود با هم ترکیب شده  و پس از انجماد ناحیه ذوب شده دو قطعه به یکدیگر متصل می‌شود.
جوشکاری ذوبی

جوشکاری ذوبی به فرایندهای گوناگونی تقسیم می‌شود. این فرایندها عبارتند از:
 
1. لیزر
 
در این روش با تابش اشعه‌ی پر انرژی لیزر به سطح مورد نیاز، حرارت لازمه جهت ایجاد حوضچه‌ی مذاب و رخ دادن فرایند اتصال قطعات به یکدیگر فراهم می‌شود.
 
2. اکسی گاز 
 
این فرایند به هر نوع احتراق گاز سوختنی به همراه گاز اکسیژن که سبب ایجاد منبع گرمایی برای جوشکاری شود، گفته می‌شود. این گرمای تولیدی برای ذوب فلز پایه و سیم‌جوش استفاده می‌شود.
 
3. الکترونی
 
در این فرایند قطعه توسط جریانی از الکترون‌ها با تراکم و سرعت بالا، بمباران می‌شود و کل انرژی جنبشی حاصل از برخورد الکترون‌ها با قطعه کار به حرارت تبدیل می‌شود که این حرارت سبب ذوب لبه‌های قطعات و اتصال آن‌ها پس از انجماد می‌شود.
 
4. قوسی
 
عبارت است از برقراری جریان مداوم الکترون بین الکترود و قطعه‌ کار که در پی آن حرارت تولیدی برای ذوب لبه‌های قطعات استفاده می‌شود.
 
در این بین جوشکاری قوسی بسیار پرکاربرد و به روش‌های متفاوتی انجام می شود که عبارتند از :
 
1. پلاسما
 
قوس الکتریکی بین الکترود تنگستنی و فلزات رخ می‌دهد و قوس ایجاد شده در دهانه‌ی ورودی نازل گاز بی‌اثر به وجود می‌آید که در اثر حرارت بالا  گاز های بی‌اثر یونیزه شده و محیط پلاسمایی به‌وجود می‌آید.
 
2. الکترود فلزی تحت پوشش گاز
 
در این روش اتصال در اثر ذوب کردن به‌ وسیله ی ایجاد قوس الکتریکی بین الکترود و فلز پرکننده‌ی مصرف شدنی و قطعه کار و حفاظت آن توسط یک گاز یا مخلوطی از چند گاز بدون فشار صورت می‌گیرد.
 
3. کربنی
 
الکترود مصرفی در این روش از جنس گرافیت (کربن) است و قوس الکتریکی ایجاد شده بین الکترود و قطعه کار سبب ایجاد حرارت و ذوب شدن لبه‌های قطعه‌ کار می‌شود.
 
4. توپودری
 
حرارت مورد نیاز در این روش در اثر قوس بین فلز پایه و ماده‌ی مصرفی که سیم جوش حاوی پودر است، تولید می‌شود.
 
5. زیر پودری
 
در این روش نوک الکترود داخل پودری از مواد معدنی ویژه قرار می‌گیرد که در پی آن یک یا چند قوس در زیر این پودر در امتداد مسیر جوشکاری تشکیل می‌شود.
 
6. الکترود دستی
 
در این فرایند قوس الکتریکی بین الکترود مصرفی و قطعه کار توسط جریان برق مستقیم یا متناوب ایجاد می‌شود که الکترود مصرفی را هسته ای فلزی با موادی دارای خواص مختلف پوشانده است.
 
جوشکاری غیرذوبی
 

جوشکاری غیر ذوبی

این نوع جوشکاری بیشتر به واسطه‌ی اعمال فشارهای بسیار زیاد رخ می‌دهد. این روش اغلب برای فلزات نرم مانند آلومینیوم، نقره و مس در دمای محیط استفاده می‌شود اما برای فلزاتی مانند فولاد که به راحتی به دمای ذوب حتی نزدیک هم نمی‌شود، با یک سری عملیات‌های جانبی مانند گرم کردن و افزایش دمای جسم تا حد بالایی انجام می شود.
 
همانند روش ذوبی، روش غیر ذوبی نیز به فرایندهای گوناگونی دسته بندی می‌شود که عبارتند از:
 
1. نورد 
 
در این روش برای تماس کامل، ورق‌ها روی یکدیگر قرار گرفته و تحت فشار زیاد اتصال متالوژیکی آن‌ها صورت می‌گیرد.
 
2. فراصوتی
 
در این روش انرژی لازمه از طریق انرژی مکانیکی تولید می‌شود. این انرژی توسط ارتعاش نوک الکترودهای جوشکاری و تولید امواج ماورا به سطح جوش منتقل شده و سبب ایجاد پیوند فلزی در سطح جوش می‌شود.
 
3. انفجاری 
 
این روش بهترین راه برای اتصال مواد غیر هم‌جنس می‌باشد که از انرژی کنترل شده مواد منفجره برای ایجاد پیوند فلزی با اشتراک الکترونی کمک می‌گیرد.
 
4. اصطکاکی
 
در این روش دو قسمت مورد نظر را به یکدیگر نزدیک کرده و با ایجاد حالت دورانی سریع، گرمای زیادی تولید می‌شود که سبب ایجاد حالت پلاستیسیته در لبه‌های اتصال می‌شود. درنهایت با اعمال فشار قطعات درهم فرو رفته و اتصال ایجاد می‌شود.
 
5. مقاومتی
 
اتصال قطعات در این روش از طریق حرارت ایجاد شده توسط فشار مکانیکی و جریان الکتریکی به طور همزمان رخ می‌دهد. روش مقاومتی نیز در بین روش‌های غیر ذوبی بسیار پرکاربرد است و به شیوه های گوناگونی انجام می شود:
 
1. نقطه جوش 
 
در این روش قطعه کار تحت فشار بین الکترودها قرار گرفته و جریان توسط ترانسفورماتور و بازو ها از الکترود ها و قطعه کار عبور می‌کند.
 
2. درز جوش
 
روش کار همانند نقطه جوش است. با این تفاوت که الکترودها در این روش به صورت غلطکی هستند. 
 
3. پیش طراحی شده
 
در این روش، دو قطعه روی هم قرار داده شده که یکی از آنها دارای برجستگی است. قطعه کار همانند الکترود عمل کرده و در اثر گرمای ایجاد شده در محل اتصال به دلیل عبور جریان برق از آن منطقه، برجستگی ذوب شده و اتصال با فشردن دو قطعه به یکدیگر رخ می‌دهد.
 
4. سرباره الکتریکی
 
در این فرایند دو قطعه در فاصله‌ی مشخصی از یکدیگر قرار گرفته و عملیات جوشکاری با ذوب شدن الکترود و لبه‌های قطعه کار که منجر به تولید فلز جوش می‌شود، با پر شدن درز اتصال دو قطعه از پایین تا بالای اتصال انجام می شود.
از بین همه‌ی روش‌ها و فرایندهای جوشکاری پرکاربردترین آن جوشکاری الکترود دستی به وسیله‌ی قوس الکتریکی است که در مقاله‌های بعدی به آن می‌پردازیم.
 

1400/5/16
جویشگر


محصولات مشابه
 • خدمات آنودایزینگ آندایزینگ آلومینیوم آروین

  خدمات آنودایزینگ آندایزینگ آلومینیوم آروین

  خدمات آنودایزینگ سخت آلیاژهای آلومینیوم خدمات آنودایزینگ رنگی مات و براق خدمات آنودایزینگ تیتانیم هارد آنودایز مشکی و نقره ای آلوداین و پولیش آلومینیوم

  متفرقه تهران
 • صندلی تاشو-صندلی تماشاچی-صندلی تئاتر

  صندلی تاشو-صندلی تماشاچی-صندلی تئاتر

  صندلی تاشو صندلی تاشو مناسب سالن های تئاتر و سالن های کوچک قابل نصب روی سکو های کشویی مناسب برای سالن های ورزشی مناسب برای فضاهای کوچک با کیفیت ترو اصولی تر از نمونه اروپایی رنگ و جنس پارچه و دسته قابل تغییر ارسال رزومه و کاتالوگ به سراسر کشور بازدید حضوری و مشاوره به تجربه ما اطمینان کنید ، امیدواریم شایسته اعتماد شما باشیم جهت اطلاع از جدیدترین محصولات به اینستاگرام ما مراجعه بفرمایید https://www.instagram.com/sevenindgroup تلفن :02634812808 میرزا محمدی :09121900867 سلمانیها : 09121269027 ***با تجربه و تازه نفس*** www.sevenindgroup.com

  متفرقه البرز
 • دستگاه خانگی شالی کوب شایان کالا

  دستگاه خانگی شالی کوب شایان کالا

  از دیگر تولیدات فروشگاه شایان کالا می توان به دستگاه شالی کوب خانگی اشاره نمود این دستگاه کلیه نیاز های یک شالی کار را براورده می نماید دستگاه شالی کوب برنج با استفاده از برق مصرفی تکفاز و سه فاز انواع شلتوک های مناطق مختلف آب و هوایی را با راندمان بالا و در یک مرحله پوست گیری و سفید می نماید. دستگاه شالی کوب شایان کالا هیچ گونه گرد و غبار و سر و صدایی نداشته و کشاورزان عزیز میتوانند از این دستگاه در منازل یا حتی بر سر مزارع برای تبدیل شالی به برنج با بهترین کیفیت مورد استفاده قراردهند. دستگاه شالی کوب و سفید کننده برنج می تواند از بهترین منبع درامد برای افراد جویای کار به شمار بیایید. مشخصات دستگاه ابعاد دستگاه 40 * 60 *120 وزن دستگاه 75 کیلو ظرفیت دستگاه 120 تا 150 کیلو در ساعت قدرت موتور 3 اسب ارسال دستگاه در اسرع وقت به تمام نقاط کشور پذیرفته می شود ، برای خرید محصول واطلاعات بیشتر لطفا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 09148015541 ----- شماره تلگرام 09394240780 ----04432246031 تلفکس : 04432246031 وبسایت : http://shayan-kala.ir آدرس تلگرام : telegram.me/shayankala اینستاگرام : www.instagram.com/shayan.kala وبلاک :http://shayankala.persianblog.ir http://shayankala.mihanblog.com مدیر عامل : حسین پور آدرس کارخانه : تهران ، کرج ، گلستان آدرس دفتر: آذربایجان غربی ، ارومیه ، عطایی 1 ، روبروی بانک ملی ، ساختمان شیشه ای سبزالماس ، طبقه سوم کلمات کلیدی:

  متفرقه آذربایجان غربی
 • درآمد یک نیروگاه خورشیدی

  درآمد یک نیروگاه خورشیدی

  روش متداول انتقال انرژی الکتریکی به مصرف کننده ها در دهه های اخیر عمدتاً تولید توان در نیروگاه های بزرگ، افزایش ولتاژ تا حد مطلوب توسط ترانسفورماتورها به منظور کاهش تلفات انتقال ، انتقال انرژی الکتریکی از طریق خطوط طویل تا نزدیکی مصرف کننده ها و در نهایت یک یا چند مرحله کاهش ولتاژ برای تغذیه مصرف کننده ها می باشد. با افزایش میزان تقاضا برای انرژی الکتریکی ، تجدید ساختار در صنعت برق و نیز افزایش راندمان واحدهای تولیدی کوچک ، شرکت های برق تمایل بیشتری برای سوق دادن مشترکین به سمت تولید محلی برق و تامین مصارف خود دارند . خصوصی سازی صنعت برق و توسعه انرژی های تجدید پذیر از مهمترین عوامل گسترش این نوع از تولید برق می باشد، استفاده از این نوع نیروگاهها تأثیر قابل توجهی بر مؤلفه های فنی و اقتصادی مشترکین تجاری می گذارد . برخی از مزایای استفاده از نیروگاه های تولید پراکنده عبارتند از: 1- افزایش قابلیت اطمینان 2- تولید در محل مصرف ، کاهش تلفات شبکه و آزاد سازی ظرفیت خطوط انتقال انرژی 3- بهبود پروفیل ولتاژ شبکه 4- پیک سائی 5- استفاده از فناوری انرژی های تجدید پذیر و کاهش آلودگی محیط زیست 6- امکان تولید همزمان برق ، گرمایش و سرمایش 7- پدافند غیر عامل 8- تعویق هزینه های توسعه شبکه جهت سرمایه گذاری در حوزه تولید محلی از فناوریهای مختلف در جهان استفده می شود که یکی از آنها استفاده از پنل¬های خورشیدی می باشد . انرژی خورشیدی منحصربه‌فردترین منبع انرژی تجدیدپذیر در جهان است و منبع اصلی تمامی انرژی‌های موجود در زمین می‌باشد. انرژی خورشیدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند به اشکال دیگر انرژی تبدیل گردد. ایران با داشتن حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال جزو بهترین کشورهای دنیا در زمینه پتانسیل انرژی خورشیدی در جهان می‌باشد. با توجه به موقعیت جغرافیای ایران و پراکندگی روستایی در کشور، استفاده از انرژی خورشیدی یکی از مهمترین عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد. استفاده از انرژی خورشیدی یکی از بهترین راه‌های برق رسانی و تولید انرژی در مقایسه با دیگر مدل‌های انتقال انرژی به روستاها و نقاط دور افتاده در کشور از نظر هزینه، حمل‌نقل، نگهداری و عوامل مشابه می‌باشد. با توجه به استانداردهای بین‌المللی اگر میانگین انرژی تابشی خورشید در روز بالاتر از ۳٫۵ کیلووات ساعت در مترمربع (۳۵۰۰ وات بر ساعت) باشد استفاده از مدلهای انرژی خورشیدی نظیر کلکتورهای خورشیدی یا سیستم‌های فتوولتائیک بسیار اقتصادی و مقرون به صرفه است. در بسیاری از قسمتهای ایران انرژی تابشی خورشید بسیار بالاتر از این میانگین بین‌المللی می‌باشد و در برخی از نقاط حتی بالاتر از ۷ تا ۸ کیلو وات ساعت بر مترمربع اندازه‌گیری شده است ولی بطور متوسط انرژی تابشی خورشید بر سطح سرزمین ایران حدود ۴٫۵ کیلو وات ساعت بر مترمربع است. 1-2-سیستمهای فتوولتاییک با توجه به تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان در سطح کشور و افزایش بهای گاز طبیعی و تأکید مقررات بر محدود کردن انتشار گازهای گلخانهای، هزینه تولید برق با استفاده از سوخ تهای فسیلی را افزایش داده است. به همین دلیل، رویکرد به برق خورشیدی با استفاده از سیستم های فتوولتاییک، افزایش یافته است. سیستمهای فتوولتاییک به علت مزایای زیادی که دارند، کاربرد فراوان دارند. اولین نوع آنها در اقمار مصنوعی آزمایش و کارایی خود را به نحو احسن انجام دادند. عمر طولانی(حدود 20سال) ، قابلیت نصب و راه اندازی در شرایط جغرافیایی ویژه مانند مناطق صعب العبور و کوهستانی، قابلیت استفاده در سیستمهای متحرک، نگهداری آسان، عدم وابستگی به شبکه در نقاط دوردست و قابلیت استفاده به صورت متصل به شبکه همه مزایایی هستند که آینده درخشانی را برای استفاده از سیستم های فتوولتاییک ترسیم میکنند. میزان تولید برق از طریق سیستمهای فتوولتاییک در جهان در هر پنج سال دو برابر می شود. پیشرفتهای صنعتی و تکامل فناوریهای مورد استفاده در تولید سلولهای فتوولتاییک ، بهرهوری بالاتر و استفاده وسیعتر از این سیستمها را در پی دارد. بطوریکه در طول دو دهه گذشته، هزینه ساخت و نصب یک سیستم فتوولتاییک در حدود 20 درصد کاهش یافته و توان تولیدی هر واحد نصب شده دو برابر شده است. بطور کلی سیستم های فتوولتاییک با توجه کاربردشان به دو گروه دسته بندی می شوند: واحدهای فتوولتاییک متصل به شبکه. واحدهای فتوولتاییک مجزا از شبکه. سیستم های فتوولتاییک متصل به شبکه همزمان و به طور موازی با شبکه ی برق سراسری توان تولید می نمایند. امروزه سیستم های فتوولتاییک متصل به شبکه در بسیاری از کشورهای جهان در واحدهای کوچک از 1کیلووات الی 5 کیلووات در بام منازل مسکونی و در واحدهای بزرگ تر به صورت نیروگاه های فتوولتاییک نصب و راه اندازی شده است. سرمایه گذاران این حوزه در ازای اتصال نیروگاه برق خورشیدی خود به شبکه سراسری، برق تولیدی خود را با قیمتی مناسب و سودده به شرکت توزیع نیروی برق به فروش میرساند. همان طور که مشاهده میشود سرمایه گذاران میتوانند برق خورشیدی تولید خود را در توانهای پایینتر از 10 مگاوات به قیمت کیلووات-ساعتی 637 تومان به شبکه بفروشند. سیستم های فتوولتاییک مستقل از شبکه نیروگاهی مستقل از شبکه ی برق سراسری عمل نموده و و قابلیت تغذیه بارهایDC و متناوب را دارا میباشند. این واحدها مستقیماً به بار متصل می شوند و تمام بار را تامین می نمایند. بنابراین برای طراحی اینگونه واحدها، بایستی مدل بار و کل توان مورد نیاز بار در یک دوره شبانه روزی محاسبه شود و ظرفیت واحد و تعداد آرایه های فتوولتاییک بر این اساس محاسبه شود. همچنین به دلیل عدم وجود شبکه برق سراسری، تمامی توان می بایستی از طریق سیستم فتوولتاییک تامین شود. از آنجایی که سیستم فتوولتاییک قابلیت تولید پیوسته توان را ندارد (شب هنگام) و میزان تولید توان آن کاملاً به شرایط جوی وابسته می باشد(کاهش تولید در روزهای ابری و بارانی)، برای تغذیه مناسب و مطمئن بار در حالت منفصل از شبکه باید واحد فتوولتاییک به سیستم ذخیره ساز انرژی(باتری) مجهز شود. ظرفیت ذخیره ساز انرژی به میزان مصرف بار در ساعت هایی که تولید وجود ندارد،بستگی دارد. همچنین برای افزایش حاشیه امنیت، باید سیستم ذخیره ساز انرژی قابلیت تغذیه کل بار سیستم را بدون استفاده از انرژی سیستم فتوولتاییک برای چند روز داشته باشد، زیرا در صورتیکه چند روز متوالی شرایط جوی مناسب نباشد( چند روز ابری متوالی)، می بایست بارهای محلی را تغذیه نماید. سیستم فتوولتاییک مجهز به باتری برای ذخیره انرژی است و متناوب را دارا می باشد. در این حالت، سیستم فتوولتاییک باید مجهز به مکانیزمی برای تنظیم فرکانس و ولتاژ مناسب برای تغذیه بار مصرفی باشد. اما در این پروژه(ایران خودرو) از انجایی که سیستم نیروگاه خورشیدی در حالت متصل به شبکه میباشد باتریها و شارژر آنها در قیمت نیروگاه دخالت داده نشده است. فضای مورد نیاز برای هر یک کیلووات پنل ثابت در حدود 10 متر مربع میباشد. 1-4-محاسبه هزینه ها هزینه نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه در حالت کلی شامل هزینه پنل ، هزینه اینورتر، هزینه استراکچر و هزینه تجهیزات الکتریکال نظیر سیستم زمین و کابلهای AC و تابلوهای مورد نظر میباشد. 1-4-1-هزینه ی احداث نیروگاه خورشیدی 1 مگاوات در حالت متصل به شبکه در این حالت تمام توان تولید شده توسط نیروگاه خورشیدی به شبکه(با قیمت کیلووات ساعتی 637 تومان) فروخته میشود و هزینه اولیه نیروگاه در طی 5 سال و یک ماه بازگشت خواهد داشت. با داشتن هزینه اولیه نیروگاه 1 مگاوات خورشیدی میتوان سرمایه مورد نیاز برای توانهای بالاتر را نیز تخمین زد. در مناطق مرکزی ایران هر ۱ کیلووات سیستم خورشیدی فتوولتاییک سالانه تقریبا ۲۲۰۰ کیلووات ساعت انرژی میتونه به شبکه تزریق بکنه. با این حساب سیستمی با توان ۵ کیلووات، سالانه ۱۱ هزار کیلووات ساعت انرژی تولید میکنه که با احتساب نرخ ۷۹۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت میشود تقریبا درآمد سالانه ۸،۷ میلیون تومان. یعنی ماهانه ۷۲۵ هزار تومان.

  متفرقه تهران