قانون کار و استخدام در انگلستان

درزمان استخدام پرسنل درانگلستان، لازم است از شرایط قانونی مربوط به اشتغال از قبیل قرارداد، اخراج، مهلت اخطار، ساعات کار، مرخصی زایمان، میانگین دستمزد ملی آگاهی داشته و از آنها پیروی کنید. بـرخی از شـرایط قـانونی حائز اهمیت که باید مورد نظر شما قرار گیرد در این جا ارائه می گردد.

قراردادهای استخدام
قرارداد استخدام یک توافق حقوقی الزام آور بین شما و کارمند شما است. این قرارداد از دو بخش توافق شفاهی و کتبی تشکیل می شود که می تواند شامل موارد زیر باشد:

شرایط صریح
شرایط ضمنی از قبیل:
شرایطی که بدیهی تر از آن است که قید شود
شرایط لازم برای اجرایی نمودن قرارداد
شرایط معمول و متداول صنعت
شرایطی که عطف به اسناد دیگر در هر قرارداد گنجانده می شود.
شرایط مندرج در قانون

نیازی به درج تمام شرایط به صورت مکتوب نخواهید داشت، ولی لازم است جزییات شرایط اشتغال را ظرف دو ماه از تاریخ شروع قرارداد به اطلاع کارکنان برسانید. مشروح این جزئیات در “گزارش مکتوب اطلاعات اشتغال” ارائه شده و شما می توانید از سایت وب DTI تحت عنوان “مقررات اشتغال (PL۷۰۰) ” دریافت کنید.
به طور کلی، قراردادها تنها در صورت توافق طرفین قابل حک و اصلاح خواهند بود. اگرشما تغییری در قرارداد ایجاد کنید، کارمندان می توانند ادعای خسارت کرده، استعفاء داده یا انفصال قانونی را در دادگاه مطرح کنند.

هر قرارداد به دو صورت قابل فسخ است:
براساس توافق متقابل با
توسط یکی از طرفین از طریق اعلام اخطار لازم

اخراج
شما می توانید هریک از کارکنان خود را، هر زمان لازم باشد، اخراج کنید معهذا، باید اخطار لازم انجام گیرد مگر شرایط، اخراج بالادرنگ را توجیه نماید. به طور کلی، کارمندان حق دارند ناعادلانه اخراج نشوند. اطلاعات لازم در مورد مهلت قانونی اخطار و اخراج موجه / غیرموجه در سایت وب DTI دراختیار شما قرار دارد.

حداقل دستمزد ملی
حداقل دستمزد ملی ساعتی برای کارگران ۲۲ سال به بالا ۸۵/۴ پوند، کارگران ۱۸ تا ۲۱ سال ۱۰/۴ پوند و برای ۱۶ و ۱۷ ساله ها ۳ پوند است. اطلاعات به روز شده در سایت وب DTI ارائه می گردد.

مقررات ساعت کار
این مقررات حقوق اساسی و پوشش حمایتی لازم را برای کارگران فراهم نموده، عدم اجبار آنان به اضافه کار اجباری و تعلق چهار هفته تعطیلات با حقوق درسال را برای آنان تضمین می کند. شما می توانید یک راهنمای رایگان دراین زمینه از سایت وب DTI درخواست نمایید.

کمک دولت به موسسات تجاری
دولت انگلستان برنامه های متعددی جهت کمک به فعالیت های تجاری، از طریق ترویج داد و ستد، ابتکار و بهره وری روزافزون را فراهم نموده است. دراین جا تنها بخشی از اقداماتی که درحال حاضر توسط اداره تجارت و صنعت (DTI) و دیگر بخش های دولتی و اغلب با کمک سازمانهای وابسته درحال انجام است، ارائه می گردد. سایت های وب ذکر شده مشروح اطلاعات و پیوندهای قابل استفاده در این زمینه را دراختیار شما قرار می دهند.
۲۸ تیر ۱۳۹۶


محصولات مشابه