محصولات و خدمات جوش فورجینگ

 • دستگاه جوش سر به سر میلگرد،فورجینگ میلگرد

  جوش سر به سر میلگرد، فورجینگ (جوش)میلگرد شرکت آفتاب تابان کنزا فروش دستگاههاى جوش سر به سر میلگرد شرکت آفتاب تابان کنزا02144066635 جوش سر به سر میلگرد جوش س…

 • جوش سر به سر میلگرد،فروش دستگاه،اجراء پروژه ها

  جوش سر به سر میلگرد، فورجینگ (جوش)میلگرد شرکت آفتاب تابان کنزا فروش دستگاههاى جوش سر به سر میلگرد شرکت آفتاب تابان کنزا02144066635 فرآیند جوش سربه سر م…

 • تست بتن و میلگرد و چکش اشمیت، آزمایش خاک(منقضی شده)

  بتن - آزمایش بتن کارتابلی و غیر کارتابلی به همراه پروانه مورد تایید شهرداری و نظام مهندسی - تست و نمونه گیری بتن توسط کارشناسان مجرب - برگه آبی بتن به همراه خدمات و تاییده شهرداری میلگرد و جوش - تست کشش و خمش میلگرد ، تست فورجینگ -: بازرسی PT, VT, UT ,MT, RT جوش و کنترل ابعادی خاک -انجام آزمایش خاک (نوع2و3)-حفاری ماشینی ودستی -پایدارسازی گود ونیلینگ (طراحی،نظارت واجرا) -انجام آزمایش برش مستقیم برجا و بارگذاری صفحه ای در محل -آزمایش مقاومت الکتریکی مورد تایید مناطق 22 گانه شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان -انجام مطالعات لررزه میلگرد آزمایش کشش و خمش میلگرد

 • تست بتن و میلگرد و چکش اشمیت، آزمایش خاک(منقضی شده)

  بتن - آزمایش بتن کارتابلی و غیر کارتابلی به همراه پروانه مورد تایید شهرداری و نظام مهندسی - تست و نمونه گیری بتن توسط کارشناسان مجرب - برگه آبی بتن به همراه خدمات و تاییده شهرداری میلگرد و جوش - تست کشش و خمش میلگرد ، تست فورجینگ -: بازرسی PT, VT, UT ,MT, RT جوش و کنترل ابعادی خاک -انجام آزمایش خاک (نوع2و3)-حفاری ماشینی ودستی -پایدارسازی گود ونیلینگ (طراحی،نظارت واجرا) -انجام آزمایش برش مستقیم برجا و بارگذاری صفحه ای در محل -آزمایش مقاومت الکتریکی مورد تایید مناطق 22 گانه شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان -انجام مطالعات لررزه میلگرد آزمایش کشش و خمش میلگرد

حامیان جویشگر
 • Karapost - کاراپست
 • damapouya - دما پویا
 • Elearnever - آکادمی مجازی ایرانیان
 • خانه هنر رزین
 • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان