محصولات و خدمات تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی چیست؟

هرگونه وسایل، تجهیزات، ابزار، لوازم، ماشین آلات، وسایل کاشتنی، مواد، معرف‌ها یا کالیبراتورهای آزمایشگاهی و نرم‌افزارها که توسط تولیدکننده برای انسان (به تنهایی یا در تلفیق با سایر وسایل) جهت حداقل یکی از اهداف زیر ارائه می‌گردد:
 
-تشخیص، پیشگیری، پایش، درمان یا کاهش بیماری
 
-تشخیص، پایش، درمان، تسکین، جبران یا به تعویق انداختن صدمه یا معلولیت
 
-تحقیق و بررسی، جایگزینی، اصلاح آناتومی یا یک فرایند فیزیولوژیک
 
-حمایت کننده یا پشتیبانی کننده حیات
 
-کنترل بارداری
 
-تمیز یا ضد عفونی کننده یا استریل کننده وسایل یا محیط برای اهداف پزشکی
 
این تعریف تجهیزات پزشکی شامل موادی که تأثیر اصلی یا هدف طراحی آن، بر بدن بر پایه روش‌های دارویی، ایمنی‌شناسی یا متابولیکی باشد نمی‌گردد. اما می‌توان به کمک چنین شیوه‌هایی به کار آن کمک کرد.
 
کلیه وسایل، مواد، معرفها، کالیبراتورها، وسایل جمع‌آوری، نگهداری نمونه، مواد و محلولهای کنترل آزمایشگاهی و دندانپزشکی جزء وسایل پزشکی محسوب می‌شود.
 
حامیان جویشگر
  • Karapost - کاراپست
  • damapouya - دما پویا
  • Elearnever - آکادمی مجازی ایرانیان
  • خانه هنر رزین
  • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان