• تجهیزات ابزار دقیق موتور G3520 و g3516 و g3524 کاترپیلار CAT MTU
 • تجهیزات ابزار دقیق موتور G3520 و g3516 و g3524 کاترپیلار CAT MTU

تجهیزات ابزار دقیق موتور G3520 و g3516 و g3524 کاترپیلار CAT MTU

تماس با این شرکت

تجهیزات ابزار دقیق موتور G3520 و g3516 و g3524 کاترپیلار CAT MTU


موتور الکتریکی جهت استارت با ولتاژ 23 ولت و جریان 115 آمپر سوییچ مغناطیسی با ولتاژ 24 ولت و جریان 1.3 آمپر DIsconnect Switch با جریان نامی 1000 آمپر و 0.3 ولت سنسور دما با دمای کارکرد 40- الی 120 درجه و ولتاژ 4.5 ولت سنسور دما(ترموکوپل) با دمای عملکرد 40- الی 1095 درجه سانتی گراد سنسور دما با دمای عملکرد 40- الی 125 درجه سانتی گراد و ولتاژ 5 ولت مستقیم و جریان 10 میلی آمپر سنسور فشار سنسور فشار با دمای عملکرد 40- الی 125 درجه سانتی گراد و ماکزیمم فشار 1135 کیلوپاسکال و جریان ماکسیمم 20 میلی آمپر سنسور ضربه با ولتاژ 8 ولت Dc و جریان 30 میلی آمپر سوییچ فشار ورودی جکت واتر سنسور سرعت بر زمان موتور با ولتاژ 12 ولت سنسور سرعت موتور جعبه اتصال شامل 3 MCB با جریان DC : این ماژول اغلب فانکشنهای موتور را کنترل میکند و ورودیهای مختلف از سنسورها را برای اکتیو کردن رله ها و سلنوئیدها مونیتور می کند. وظایف اولیه ECM مستر شامل موارد زیر می باشد: کنترل سرعت موتور کنترل نسبت سوخت و هوا سکوئنسهای استارت و استپ حفاظت و مانیتورینگ موتور کنترل احتراق و دتونشن سیلندر سمت چپ Slave ECM: این ماژول کنترل احتراق و دتونشن سیلندر سمت راست را کنترل می کند. کنترل سرعت موتور: ECM مستر با کنترل اکتواتور در فرمان به تروتل سرعت مطلوب موتوررا ساپرت میکند. این فرمان از ECM به اکتواتر مقداری جریان مصرف می کند که در ET قابل مشاهده است. سرعت مطلوب موتور تحت تاثیر پارامترهایی نظیر وضعیت کلید سرعت بی باری /سرعت نامی، ورودی سرعت مطلوب(ولتاز آنالوگ یا جریانی بین 4 الی 20 میلی آمپر)، ماکزیمم سرعت موتور در حالت بی باری، (که وارد نرم افزار میشود)، سرعت حقیقی موتور توسط سنسور سرعت زمان سنجیده میشود و پارامترهایی نظیر ضریب بهره گاورنر که توسط ET تنظیم می گردد کنترل نسبت سوخت و هوا: ECM مستر نسبت سوخت وهوا برای تولید کمتر گازهای آلاینده را کنترل می نماید. این سیستم از یک ولو اندازه گیری سوخت و درایور خروجی در Ecm مستر و مپ تشکیل شده است. این سیستم برای مراحل emission میزان تغییرات btu سوخت را کنترل میکند. مراحل عملکرد این سیستم عبارتند از: ECM مستر سرعت فلوی هوا و سوخت را توسط فاکتورهای 1-سرعت مطلوب موتور2-سرعت حقیقی موتور3-بار محاسبه شده موتور،تعیین میکند میزان فلو سوخت توسط لینک CAN به ولو اندازه گیری سوخت فرستاده میشود. سکوئنس استارت و استپ: ECM مستر شامل لاجیک و خروجهای استارت و استپ موتور می باشد. لاجیک قابل برنامه ریزی مشتری به سیگنالهای فرستاده شده از مولفه های زیر پاسخ می دهد : کنترل موتور سوییچ استپ اضطراری دیتا لینک وقتی لاجیک قابل برنامه ریزی توسط کاستمر تعیین کند که موتور باید راه اندازی گردد، ECM مستر قطب مثبت باتریها را به رله استارت موتورهای DC وصل میکند زمانی که سرعت ترمینال کرنک قابل برنامه ریزی به مقدار مطلوب رسید یا دوره زمانی کرنک قابل برنامه ریزی تمام شد ، ECM ولتاژ را قطع میکند. ولو شات اف گاز باید یا توسط تجهیز خود مشتری برق داده شود یا توسط سیستم کنترلی موتور، در صورت انتخاب دوم ECM مستر کنترل قطب مثبت ولتاز بر روی این ولو و زمان آن طبق لاجیک مشتری را نیز بر عهده می گیرد. حفاظت و مونیتورینگ: ECM مستر هم حفاظت سیستم الکتریکی موتور و هم عملکرد آن را مونیتور می کند. مشکلات عملکردی چون فشار پایین روغن یک کد خطا بیرون می دهد که ECM مستر میتواند ببا توجه به نوع کد دستور استپ یا وارنینگ دهد. کنترل احتراق: ECM مستر زمان متغیری را برای احتراق با توجه به دتونشن اعمال میکند. هر سیلندر یک ترانس احتراق دارد که در زیر کاور ولو قرار گرفته است. برای مقدار دهی اولیه کامبوسشن ابتدا ECM یک سیگنال 100 ولتی به سیم پیچ اولیه ترانس احتراق میفرستد و ترانس به فاصله بین الکتوردها جرقه وارد می کند. سنسورهای دتونشن عملکرد موتور را سنسور می کنند. هر موتور 10 عدد سنسور دتونشن دارد که هر سنسور دو سیلندر مجاور را مانیتور می کند و داده ای بر اساس ویبراشن سیلندر به ECM ارسال می کند اگر میزان دتونشن سیلندر غیر قابل قبول باشد ECM زمان احتراق سیلندر مزبور را عقب می اندازد. اگر این عقب انداختن باعث به محدوده آمدن دتونشن سیلندر به محدوده خود نشود ECM موتور را خاموش می کند. configuration for a 20 cylinder engine is shown. Terminal box Master ECM P2 connector P1 connector Slave ECM P3 connector P4 connector Integrated Temperature sensing Module (ITSM) موتور G3520 دارای دو ماژول کنترلی (ECM)مستر و اسلیو می باشد، همچنین میتواند دارای یک ماژول کنترلی دیگر به نام ASM (Auxiliary Sending Module ) نیز میتواند باشد. این ماژول می تواند باعث ساپرت فرکانس و ولتاژ خروجی ژنراتور گردد. کنترلر ECM مستر اکثر توابع موتور را کنترل می کند. ارتباط اپراتور با کنترل موتور از طریق ماژول CAT ET برقرار می گردد. اکثر پارامترهای کنترلی موتور میتوانند تنظیم گردند. ECM مستر ولتاژ و زمان احتراق بر روی بانک سمت چپ موتور را کنترل می کند و ECM اسلو کنترل ولتاز و زمان بانک سمت راست موتور را کنترل مینماید. مسیرهای فیدبک از سنسورها و ولوها خروجی اگزوز را کنترل می کنند. سرعت مطلوب موتور از طریق اکتوتاتر تروتل کنترل میشود. یک سنسور واتمتر خروجی ژنراتور را به سیستک کنترل نشان داده و از طریق آن دو هدف عمده در ECM دنبال می شود: 1-کنترل نسبت هوا به سوخت 2-کنترل اکتواتر بای پس کمپرسور بقیه سنسورها برای مانیتورینگ عملکرد موتور به ECMهای مستر و اسلیو فرستاده میشوند. مانیتورینگ سیستم شامل ITSM میباشد که آن نیز دمای خروجی اگزوز را مانیتور می کند. (ECM)مستر و اسلیو به همراه ماژول کنترلی ASM (Auxiliary Sending Module) ECMمستر ولتاژ و زمان احتراق بر روی بانک سمت چپ موتور را کنترل می کند و ECM اسیلو کنترل ولتاز و زمان بانک سمت راست موتور را کنترل مینماید. ECM Functions: Start&Stop control Control of ignition Governing of engine Air/Fuel ration control Montoring of detonation sensors Diagnostics of electrical sys Monitoring& protech of engin operation ECM Master Functions: Start&Stop control Control of left ignition bank Governing of engine Air/Fuel ration control Montoring of detonation sensors Diagnostics of electrical sys Monitoring& protech of engin operation ECM Slave Functions: Control of right ignition bank Montoring detonation sensor on right bank ECM از طریق سیگنالهای دریافتی زیر استارت میگردد: کنترل موتور به مد استارت تنظیم گردد. کنترل موتور در حالت اتوماتیک بوده و شاسی استارت/استپ بستن کنتاکت را شروع کند. بعد از دریافت سیگنال استارت ECM به اندازه زمان تاخیر برنامه ریزی شده راه اندازی پیش از کرنکینگ صبر میکند. اگر ورودی تجهیز راه اندازی زمین(منفی) باشد موتور میتواند استارت شود، در صورتی که این ورودی باز شود موتور شات دان می گردد. پس از زمین شدن سیگنال ورودی تجهیز راه اندازی ، ecm قطب مثبت باتری را به سیم پیچ موتورهای dc وصل میکند، سپس موتور dc شفت را بدون احتراق و سوخت می چرخاند تا زمانی که سیکل PURGE موتور تمام شود تا هر گونه سوخت احتراق نشده از طریق اگزوز خارج گردد. در این مرحله شات اف ولو تغذیه شده (توسط ecm یا تجهیز کنترلی خود مشترک) و سپس ecm به ترانس احتراق برق داده و به ولو مترینگ سوخت سیگنال فرستاده تا مخلوط کافی از ترکیب هوا وسوخت قابل احتراق را تامین کند. همچنین در این مرحله ecm به تروتل نیز سیگنال اکتو میفرستد. پس از استارت موتور و رسیده سرعت شفت به مقدار برنامه ریزی شده ، ECM ولتاژ را از روی سیم پیچ موتور DC بر میدارد و موتور DC از فلای ویل جدا میشود. Stop تنها در صورتی موتور خاموش میشود که یکی از شرایط زیر رخ دهد: فرمان اتپ از دور در هنگام کاکرد موتور به طور اتوماتیک در حالت کنترل موتور به صورت cooldown شاسی Emergency Stop ECMشرایط بهره برداری نامطلوبی را سنس نماید. تنها حالت Emrgency stop و Over Speed باعث فطع سوخت و احتراق به طور بی درنگ(بدون کول دان) خواهند شد. در حالتهای 1-فشار دکمه استپ/کول دان 2-فرمان استپ از دور در حالت حالت اتوماتیک ، خاموشی موتور پس از1- طی دور ه کول دان 2-قطع پایانه مثبت باتری از سیم پیچ شات اف ولو گاز 3-ادامه احتراق بدون تزریق سوخت تا رسیدن سرعت موتور به زیر40 دور بر دقیقه 4- حذف Ignition توسط ECM محقق میشود. کنترل دور موتور گاورنر یک مجموعه مکانیکی٬ الکتریکی مکانیکی ، یا هیدرولیکی مکانیکی، است که٬ در موتورهای دیزلی، بنزینی، نیروگاه های بخار و برق آبی٬ و حتی یک رکتور هسته ای ٬ استفاده دارد گاورنر محرکی است که٬ میزان انتقال ماده٬ یا ذخیره کننده صورتی از انرژی ، به درون محفظه احتراق٬ یا محفظه توربین٬‌ یا محفظه رکتور هسته ای را٬ کنترل می نماید و در نتیجه٬ تولید توان و یا میزان تبدیل توان را کنترل میکند گاورنر ممکن است برای کنترل سرعت گردش موتور دیزلی دور ثابت یا دور متغیر٬ و یا سرعت گردش توربین نیروگاه برق آبی٬ یا آسانسور ساختمان، استفاده شود. انواع گاورنر مکانیکی مطلق، الکترومکانیکی ( الکترومغناطیسی ) ،هیدرومکانیکی و الکترونیکی گاورنر مکانیکی این گاورنر از تعدادی چرخ دنده و هرزگرد و وزنه و تسمه های کوچک و یا زنجیرهای کوچک تشکیل می شود و کاملا مکانیکی است. ممکن است یک نواره ترمو استاتیکی نیز به عنوان ورودی در آن به کار رفته باشد تا مثلا دمای یک کوره را کنترل کند. همچنین ورودی جبران کننده دستی نیز دارد و کاربر با چرخاندن یک پیچ، مقدار خروجی یا بازه خروجی را تعیین می کند. این گاورنر ها قدیمی بوده و دقت کمی دارند. بعلاوه ، غیر قابل کنترل از راه دور، هستند. همچنین از سرعت عمل برخوردار نیست. نترل دور موتور گاورنر هیدرومکانیکی این گاورنر، علاوه بر چرخ دنده، هرزگرد و وزنه٬ حتما دارای سیلندر و پیستون، و لوله ها و مسیرهای هیدرولیک نیز هست. در نهایت، پردازش انجام شده با چرخ دنده ها و وزنه و زنجیر و تسمه که معمولا داخل یک جعبه ریخته گری شده هستند٬ به یک پیستون که داخل سیلندر است منتقل و پیستون ، نیرو را به نیروی هیدرولیک تبدیل کرده٬ و به محلی دورتر، که ممکن است انژکتور یا عملگر دیگری باشد، منتقل شده و تولید توان یا میزان تبدیل انرژی از صورتی به صورت دیگر را تغییر می دهد.معمولا این نوع گاورنر، حجم زیادی داشته٬ و برای به کنترل در آوردن دور موتورهای غول پیکر دیزلی، یا نیروگاه های برق آبی، استفاده می شود.  از نیروی هیدرولیک این گاورنر استفاده می شود، تا دروازه های ورود آب به توربین گردنده نیروگاه٬ به اندازه ای که فرکانس هدف را تامین سازد٬ جا به جا شده و میزان ورود آب به ورودی توربین٬ کنترل شود. این گاورنرها معمولا گاورنرهای آهسته ای به شمار می روند. یعنی از سرعت عمل برخوردار نیستند. ولی در عوض ٬ نیروی خروجی زیادی دارند. کنترل دور موتور گاورنر الکترومکانیکی دارای دو قسمت الکتریکی و مکانیکی است. قسمت مکانیکی ممکن است چرخ دنده ماردن یا حلزونی، و یا جعبه دنده افزاینده نیرو ٬ و یا یک فنر و اهرم ساده باشد. قسمت الکتریکی ، یا یک الکتروموتور است٬ یا یک سیم پیچ تولید کننده میدان مغناطیسی. در نوع الکتروموتوری، ممکن است الکتروموتور DC یا AC ، و یا از نوع Stepper Motor باشد. بدیهیست کنترل نوع اول، که دارای یک الکتروموتور ساده است٬ راحت تر از نوع Stepper Motor دار آن است. چرا که نوع Stepper Motor دار آن، نیازمند یک درایور الکترونیکی برای موتور Stepper Motor نیز هست. در عوض، مدل دارای الکتروموتور معمولی AC یا DC ، فاقد دقت به اندازه نوع دارای Stepper Motor است. کنترل دور موتورG3520 همان طور که در منحنی دروپ مشخص است در حالت سنکرونیسم موتور ژنراتور با شبکه دروپ صفر می باشد یعنی در ازای هر گونه بار به موتور فرکانس باید روی 60 یا 50 هرتز باقی بماند. سرعت موتور توسط فاکتورهای زیر کنترل می گردد: یک سیگنال 0 الی 5 ولت از ECM سیگنال نوع گاورنر و ماکزیمم و مینیمم سرعت آن از Cat ET سوییچ عملکرد در حالت بی باری یا سنکرونیسم Dgsolar.ir https://www.instagram.com/solardg_iranian/

شرکت اهرام فناوری آذرخش

 • شرکت طلائی
 • شرکت معتبر
 • تاریخ ثبت شرکت: 1382/1/1
 • تعداد نیرو: ۱-۱۰ شخص
 • فعالیت های شرکت: تولید کننده , شرکت بازرگانی , شرکت خدماتی
 • مکان: ایران, استان تهران
 • در زمینه: ماشین‌آلات
 • نوع کمپانی: خصوصی

شرکت اهرام فناوری اذرخش در زمینه طراحی و اخداث و تامین و ساخت نیروگاههای خورشیدی و مقیاس کوچک دارای تجربه بسیاری میباشد. همچنین در دریافت و اخذ مجوزات نیروگاههای خورشیدی و DG از قبیل مجوز زمین، مجوز محیط زیست، مجوز تاییدیه اتصال به شبکه و تاییدیه فنی از نیروگاه طرشت و مجوز اتصال از ساتبا و .... دارای تجار فراوان میباشد. همچنین این شرکت میتواند تمامی مدارک مهندسی نیروگاههای از قبیل نقشه های طراحی برق و ازار دقیق ، تابلوهای LV و MV ، سنسورها، موتورها، کمپرسورها و توربینها و استراکچرهای تجهیزات و پنلهای خورشیدی ، اینورترها ، شارژر کنترلر، دیزل ژنراتور و موتورهای گازسوز را تهیه و تولید کند.
.
.
با ما تماس بگیرید 02144221118--09126717215
اطلاعات تماس
شرکتشرکت اهرام فناوری آذرخش
تلفن۰۲۱-۰×××۶۷۱۷۲۱۵callتماس بگیرید
همراه۰۹۱۲×××۷۲۱۵callتماس بگیرید
واتساپچت واتساپ
اینستاگراماینستاگرام
وبسایتhttp://www.dgsolar.ir
استانتهران
آدرسخ ستارخان روبروی برق الستوم-پلاک 790
call تماس بگیرید
جدید ترین محصولات این دسته