نیروگاه قم

نیروگاه قم

تماس با این شرکت

نیروگاه قم


برای تغذیه مصارف کلی نیروگاه ، هنگامی که واحدها متوقف شده و کار نمی کنند نیاز به وجود برق احساس می شود که ان را از شبکه دریافت می کند . برای این منظور دو انشعاب از پست 63 کیلو ولت جهت دو ترانس سرویس استیشن گرفته میشود که 63kv را به 6.3kv تبدیل می کنند . این ترانسها با قدرت نامی 10MVA با اتصال اولیه مثلث و ثانویه ستاره با مدار تپ چنجر TAP CHENGER روی اولیه ، با زمین شدن مرکز ستاره ثانویه جهت حفاظت اتصالی های احتمالی ( که این هدف با بکار بردن یک ترانس جریان صورت می گیرد ) در مدار قرار گرفته اند . خروجی این ترانسها به باسهای 1SMC و 2SMC می رود که در ساختمان مشترک تجهیزات قرار دارند . این باسها بوسیله یک بریکر به نام 52B به هم ارتباط دارند . فیدرهای خروجی باسهای فوق عبارتند از : تغذیه ترانسهای AUXILIARYSTATION ( ترانسهای کمکی قسمت استیشن ) که تعداد انها 5 عدد است . همچنین 4 خروجی به نامهای 1UMC تا(UNIt MOTOR CONTOROL)4UMC هر یک برای هر کدام از واحدها انشعاب گرفته شده اند و یک انشعاب جهت ترانس 6.6/0.4KV با قدرت 630KVA واقع در پست 230کیلو ولت . در این قسمت یک پمپ 6KV مربوط به FIRE FIGHTING ( اتش نشانی و سیستم اطفاء حریق ) از این باسها تغذیه می کند . مشخصات ( ترانس کمکی استیشن ) STATION AUXILIARY TRANSFORMER: همانطوری که اشاره شد ، 5 ترانس کمکی در قسمت استیشن وجو دارند که قدرت نامی هر کدام 2.2MVA مثلث – ستاره و نسبت تبدیل 6KV به 0.4KV می باشد . 1SATR : اولین ترانس کمکی استیشن است و تغذیه هایی که روی ان قرار دارند عبارتند از : تغذیه باطری شارژ قسمت COMMON یا مشترک با 220V از نوع DC . سیستم روشنایی و دو تغذیه دیگر ان به باسهای ULC یا (UNIT LOW VOLTAG ) CONTROL می رودULC2 وULCI. 2SATR : تغذیه های روی این ترانس عبارتند از : تغذیه باطری شارژ COMMON از نوع 110V DC و تغذیه کلید خانه FF یا سیستم اتش نشانی (FIRE FIGHTING) و پمپهای اب اشامیدنی و نیز برای اتاقک 2LADP و دو انشعاب دیگر برای 3ULC و 4ULC می باشند . 3 SATR : انشعابهایی که از باس 3SL گرفته شده عبارتند از : انشعاب برای سرمایش و گرمایش و تهویه ان WORK SHOP HVAC . برای سلف سرویس ( کانتین ) و انشعاب دیگری برای کارگاه گرفته شده است .PANEL DPI که این اتاق تغذیه دستگاههای موجود در محوطه کارگاه را تامین می کند. 4 SATR : تغذیه های روی ان عبارتند از : کارگاه شماره 3و4 کمپرسور (AIR COMP ) و موتور خانه D/G دیزل ژنراتور و نیز تغذیه برای سیستم سرمایش و گرمایش خود استیشن و تغذیه برای تهویه و کنترل کیفیت هوا جهت توربین ژنراتورG/T HOUSE HVAC . 5 SATR : این ترانس کلا باسی به نام H MCC را تغذیه می کند که بیشتر انها هیتر هستند و در این قسمت قرار گرفته اند . دیزل ژنراتور با مشخصه D/G این ژنراتور با قدرت 500KVA موقعی که شبکه قطع می شود ( هیچگونه ارتباطی وجود نداشته باشد ) به طور اتوماتیک وارد مدار شده و یک سری از مصرف کننده هایی که همیشه نیاز به وجود انها می باشد را تغذیه می کند . در قسمت راست نقشه شماتیک نیروگاه گازی قم ، 4 ژنراتور دیده می شوند که هر کدام به دو انشعاب تقسیم می شوند که یکی از انها به ترانس اصلی میرود و ولتاژ خروجی این ترانس 13.8KV را به 230KV تبدیل می کنند و بعد به قسمت پست فشار قوی که جنب نیروگاه احداث شده است فرستاده می شود و انشعاب دیگر به ترانس UTR یا UNIT TRANSFORMER متصل می شود که با قدرت 1.7MVA به صورت مثلث – ستاره بسته شده اند که قسمت ستاره بوسیله یک مقاومت زمین شده است . خروجی این ترانسها روی باس UMC میرود تغذیه های این باس عبارتند از : تغذیه موتور راه انداز (STARTING MOTOR ) و موتور پمپ سوخت گازوئیل FUEL OIL PUMP و تغذیه ترانسهای کمکی در قسمت UNIT که 6.3KV را به 0.4KV تبدیل کرده و روی باس ULC می فرستند. باس ULC تغذیه MCC یا «MOTOR CONTOROL CENTER » را به عهده دارد و همچنین شارژهای 110 و 220 ولت (DC) را تغذیه می کند ضمنا کنترل رله های واحد معمولا توسط 110V DC صورت می گیرد. رکتیفایر -/~ : جهت شارژ باطریها از باس ULC انشعاب گرفته شده و وارد رکتیفایر می گردد و پس از یکسو شدن و عبور از فیلترهای متعدد به باطریها متصل می شود . در ضمن در حالت عادی این رکتیفایر تغذیه های DC سیستم را به عهده دارد و هنگام بروز مشکل ، باطریهای DC سیستم را تامین می کنند. اینرتر~/ - : تغذیه انها از رکتیفایر 220V تامین میشود و برق 220DC را به 115V AC تبدیل می کند. موارد تغذیه 115V AC : 1- دو تا برای تغذیه DDC « تغذیه قسمتهای کنترلی نیروگاه » یکی برای قسمت اصلی و یکی برای قسمت پشتیبان و کمکی . 2- تغذیه پشت پانل رله های ساختمان LCB « LOCAL CONTOROL BUILDIHG 3- کنترل قسمت UNIT . 4- تغذیه رله های PANEL . 5- تغذیه MEGAC اصلی و پشتیبان ( سیستم کنترل انالوگ ) . در قسمت پست ، دو باس A و B و چهار FEEDER خروجی برای هر کدام سهم 1.5 بریکر قرار دارند . سکسیونرها برای زمانی که قطع برق داریم زمین می شوند تا اینکه اگر بریکر به هر دلیلی عمل کرد خطر برای تجهیزات پیش نیاید در نقشه روی ترانسها مدار تپ چنجر قرار می رهند که ولتاژ را تغییر می دهد و هدف کنترل قدرت راکتیو می باشد . سیستم کنترل در این نیروگاه به دو صورت MEGAC سیستم کنترل انالوگ و SEQUENCE راه اندازی سیستم کنترل دیجیتال می باشد و تنظیم ولتاژ به دو صورت اتوماتیک AVR و دستی MVR صورت می گیرد . اکنون پس از شرح نمای تک خطی الکتریکی نیروگاه گازی قم به بیان مشخصات تجهیزات و ادوات الکتریکی که در این قسمت به کار رفته است می پردازیم : 1ـ ژنراتور واحد : که تعداد 4 دستگاه ژنراتور در قسمت گازی نیروگاه نصب شده است . قدرت خروجی 94510KM و ولتاژ خروجی 13.8KV در دمای 400C محیط می باشد . این نوع ژنراتور با ضریب قدرت 0.8 پس فاز و جریان خط 4943A در فرکانس 50HZ و دور نامی 3000RPM کار می کند . این دستگاه دارای سیستم خنک کم AIR TO WATER COOLED با سیستم تحریک دینامیکی و دارای P.M.G بدون جاروبک و ولتاژ خروجی ترمینال ژنراتور 13.8KV می باشد . مرکز ستاره ژنراتور از طریق ترانس زمین شده است . 2ـ مشخصات ترانس و مقاومت زمین نوترال ژنراتور : با ولتاژ اولیه و ثانویه 13.8KV به 190V و ظرفیت 75KVA دارای جریان قابل تحمل ال 340A می باشد و مقدار مقاومت نوترال (صفر) ژنراتور می باشد . 3ـ تحریک ژنراتور : قدرت خروجی این دستگاه 322KVA با ضریب قدرت 0.9 پس فاز و ولتاژ نامی 200V AC و جریان نامی 930A AC در فرکانس 200HZ با دور نامی 3000RPM کار می کند . ولتاژ تحریک 110V DC روتور و استاتور ان کلاس عایقی از نوع F دارد و دارای 8 قطب از نوع ارمیچر گردان می باشد . 4ـ ژنراتور مغناطیسی دائم P.M.G : قدرت خروجی این دستگاه 5KVA با ضریب پس فاز 0.95 و ولتاژ نامی 100V و جریان نامی 28.9A در فرکانس نامی 300VA با دور 3000RPM کار می کند . کلاس عایقس استاتور ان از نوع F و درجه حرارت نهایی استاتور ان 1200C می باشد . 5ـ تنظیم ولتاژ اتوماتیک A.V.R : نوع رگولاتور ولتاژ از نوع تریستوری با رنج 0.5%vn ± و رنج کنترل ان RATED 10%± TERMINAL VOLTAGE است . در نوع دستی ان بعد کنترل ان 115% تا 10% می باشد. 3-PHASE FOR 50HZ POWER SOURCE و 300HZ و 105V AC 3-PHASE FOR 60HZ POWER SOURCE و 360HZ و 125V AC 6ـ ترانس ژنراتور یا G.T.R : ظرفیت ان : 50%,70%, 63.88.126MVA با ولتاژ نامی : H.V 245KV و L.V 13.8KV جریان نامی : 50%, 70% , 100% , H.V 148 207 297A, L.V 2636 3682 5721A و گروه این ترانس Yndli می باشد . امپدانس درصد ولتاژ نامی (با ترانس 10%) 12.5% at H.V ON-LOAD TAP CHANGER دارای سیستم خنک کن از نوع ONAN/ONAF/OFAF , 63/88/126MVA می باشد . 7ـ ترانس واحد یا UNIT TRANS. : ظرفیت این ترانس 1750KVA با ولتاژ نامی H.V 13.8KV , L.V 6.36KV و جریان نامی 73.2A H.V 160A L.V دارای سیستم خنک کن از ن.ع ONAN و گروه ترانس DYNI . 8ـ ترانس قسمت یا استیشن ترانس : ظرفیت ان 10.000KV با ولتاژ نامی 6.3KV H.V 63JV , L.V و گروه ترانس DYNI و امپدانس درصد 6.6% می باشد . ترانس استیشن به عنوان یک تغذیه کننده پشتیبان و نیز استارت کننده واحدها بکار می رود و تعداد ان دو دستگاه ترانس ب.ده که از طریق پست 63KV نیروگاه با دو خط کابلی 63KV تغذیه می شود . 9ـ ترانس کمکی یونیت (UNIT) : تعداد 4 دستگاه از این ترانس در نیروگاه نصب شده است با ظرفیت نامی 1000KVA و ولتاژ H.V 6KV , L.V 0.4 KV با امپدانس 5.75% که از طریق باس 6.6KV بوسیله ترانس یونیت مربوط به ان باس برق دار شده ، تغذیه می شوند . 10 ـ ترانس کمکی استیشن (SATR) : تعداد 5 عدد از این دستگاه در قسمت گازی نیروگاه نصب گردیده است . 4 عدد انها با ظرفیت 2300KVA و دیگری با ظرفیت 2000KVA کار می کند . ولتاژ بالای ان 6KV و ولتاژ پایین ان 400V با انپدانس 69% می باشد . ترانسهای فوق از طریق باس 6.6KV که بوسیله 2 ترانس استیشن برق دار شده ، تغذیه می شوند . 11 ـ باطری و باطری شارژرها : در نیروگاه قم جهت تغذیه موتورها و تجهیزات و سیستمهای کننترلی با جریان مستقیم DC تغذیه می شوند برای هر واحد دو خط تغذیه با دو نوع 110V DC و 220V DC در نظر گرفته شده که همین دو خط تغذیه برای سیستم مشترک ییا COMMON نیز در نظر گرفته شده است . بطور کلی سیستم تغذیه 110V DC و 220V DC و اینورتر 115V AC به قرار ذیل می باشند . a) 4 SETS OF UNIT 110V DC SYSTEM. b) 1 SET OF COMMON 110V DC SYSTEM. c) 4 SETS OF UNIT 220V DC SYSTEM. d) 1 SET OF COMMON 220V DC SYSTEM. e) 4 SETS OF UNIT 115V AC IPS. f) 1 SET OF COMMON 115V AC UPS.

شرکت اهرام فناوری آذرخش

  • شرکت طلائی
  • شرکت معتبر
  • تاریخ ثبت شرکت: 1382/1/1
  • تعداد نیرو: ۱-۱۰ شخص
  • فعالیت های شرکت: تولید کننده , شرکت بازرگانی , شرکت خدماتی
  • مکان: ایران, استان تهران
  • در زمینه: متفرقه
  • نوع کمپانی: خصوصی

شرکت اهرام فناوری اذرخش در زمینه طراحی و اخداث و تامین و ساخت نیروگاههای خورشیدی و مقیاس کوچک دارای تجربه بسیاری میباشد. همچنین در دریافت و اخذ مجوزات نیروگاههای خورشیدی و DG از قبیل مجوز زمین، مجوز محیط زیست، مجوز تاییدیه اتصال به شبکه و تاییدیه فنی از نیروگاه طرشت و مجوز اتصال از ساتبا و .... دارای تجار فراوان میباشد. همچنین این شرکت میتواند تمامی مدارک مهندسی نیروگاههای از قبیل نقشه های طراحی برق و ازار دقیق ، تابلوهای LV و MV ، سنسورها، موتورها، کمپرسورها و توربینها و استراکچرهای تجهیزات و پنلهای خورشیدی ، اینورترها ، شارژر کنترلر، دیزل ژنراتور و موتورهای گازسوز را تهیه و تولید کند.
.
.
با ما تماس بگیرید 02144221118--09126717215
اطلاعات تماس
شرکتشرکت اهرام فناوری آذرخش
تلفن۰۲۱-۰×××۶۷۱۷۲۱۵callتماس بگیرید
همراه۰۹۱۲×××۷۲۱۵callتماس بگیرید
واتساپچت واتساپ
اینستاگراماینستاگرام
وبسایتhttp://www.dgsolar.ir
استانتهران
آدرسخ ستارخان روبروی برق الستوم-پلاک 790
call تماس بگیرید
جدید ترین محصولات این دسته