دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت شاران صنعت

پیشنهادات فروش
  • طراحی ، نصب و اجرای سیستمهای فاضلاب

    همزمان با گسترش روزافزون فعالیتهـای شهری و صنعتی، مصـرف آب و به دنبال آن تولید فاضـلاب و پساب­های صنعتی نیز به شدت در حال افزایش است. دفع این فاضلابها به منابع طبیعی آنها را چنان آلوده ساخته که امروزه آلودگی آب و خاک و محیط زیست به یکی از چالشهای اساسی اکثر جوامع شهری و صنعتی تبدیل شده است. چراکه آلودگی این منابع طبیعی بطور مستقیم و ...

پیشنهادات خرید