دسته‌بندی‌ها

شرکت ها

 • پودر رختشویی سپاس

  ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮدر ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺳﭙﺎس در ﺳﺎل و ﻋﺮﺿﻪ اﻧﻮاع ﭘﻮدرﻫﺎی ﺷﻮﯾﻨﺪه در اروﻣﯿﻪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ، ﺑﺎ اﺧﺬ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮدر ﺷﻮﯾﻨﺪه در ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ ﺑـﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﭙﺎس ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی در ﺑﺎزارﻫﺎی 97اﻧﻮاع ﭘﻮدرﻫﺎی ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺑﺎﻻﺧﺺ ﭘﻮدر ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ دﺳﺘﯽ در ﺳﺎل ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮاق )ﺟﻨﻮب ﻋﺮاق و اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن(، ﺟﻤﻬـﻮری آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن، ارﻣﻨﺴﺘﺎن، اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺻﺎدر ﻣﯿﮕﺮدد. ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﭘﻮدرﻫﺎی رﻧﮕﯽ آﺑﯽ و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ داﻧﻪ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻ و ﻗﯿﻤﺘﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﻤﭗ ﮔﻤﺮﮐﯽ در درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﻣﺎده ارﺳﺎل ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺮزی ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻻت: ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ20 و 10 ( ﭘﻮدر ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ دﺳﺘﯽ در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی 1 ( ﭘﻮدر ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻓﻠﻪ ای 2 ( ﭘﻮدر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻓﻠﻪ ای

  پاک اویل

  تماس با این شرکت\r\nپاکو،پاک کننده قوی لکه ها و آلودگیها و همچنین براق و درخشان کننده بوده و علاوه بر پاکیزگی بی نظیر محافظ سطوح نیز میباشد.پاکو برخلاف محصولات مشابه، لایه چرب و چسبناک روی سطوح باقی نمیگذارد و بعلت دارا بودن بارمثبت خاصیت ضد گردوغباری داشته و تامدتها مانع از جذب گردوغبار میگردد،همچنین دارای مواد ضدعفونی کننده بوده و سطوح را کاملا تمیز و ضدعفونی میکند.\r\nاین محصول فاقد بخارات شیمیایی سمی بوده و مطابق استانداردهای روز دنیا ساخته شده است.\r\nویژگیهای محصولات پاک کننده پاکو پلاس:\r\n1.عاری ازهرگونه مواد نفتی،رنگ سفید و رایحه مطبوع محصولات نمایانگر این است که محصولات پاکوپلاس برخلاف محصولات مشابه از مواد نفتی که پروسه رنگبری و بوبری سختی دارند و محصولات رنگبری و بوبری نمیشوند استفاده نشده است.\r\n2.عاری از حلالهای شیمیایی و فاقد بخارات سمی میباشد.\r\n3.مواد اولیه بکاررفته درساخت محصولات پاکوپلاس از بهترین برندهای لوازم آرایشی و بهداشتی میباشد.\r\n4.عدم آسیب رسانی به پوست.\r\n5.محصولات عاری از هرگونه مواد واکنش دهنده و رتدیکال آزاد است که باعث میشود هیچگونه واکنشی باسطوح نداشته و باعث افزایش طول عمر سطوح میشود.\r\n6.تمام محصولات برروی سطوح فیلمی از مواد محافظت کننده و ضد گردوغبار ایجاد میکنند.\r\n7.محصولات پاکو پلاس سطوح را چرب و چسبناک نمیکند.\r\n8.این محصول در ظروف بی رنگ جهت نمایان شدن رنگ سفید و قوام محصول برای مشتریان عرضه شده است

  کاوان شیمی پاسارگاد

  شرکت تولیدی صنعتی "کاوان شیمی پاسارگاد" در سال 1390 با هدف تولید و تامین مواد اولیه ی شیمیایی و پلیمری مورد نیاز صنایع داخلی از جمله صنایع رنگ و رزین، الیاف مصنوعی، کود و سموم، ساختمانی، نفت و پتروشیمی و همچنین ارائه مشاوره کارشناسی در این زمینه شروع به فعالیت نمود. این شرکت عمده فعالیت خود را بصورت تخصصی در حوزه تامین مواد شیمیایی و واردات متمرکز نموده و توانسته گامی مهم در ارتقای مدیریت زنجیره تامین مواد اولیه، توزیع و تغذیه خطوط تولید و صنعت کشور بردارد. سرمایه معنوی ما سابقه طولانی مدیران و پرسنل متخصص و کارآزموده این شرکت در صنایع بزرگ مهندسی، بازرگانی و تولیدی مواد شیمیایی می باشد که محصول این دانش و تجربه را هم اکنون در این مسیر استفاده می نمایند. هدف این مجموعه گسترش و بازار سازی در صنعت کشور می باشد و ماموریت ما تامین، تولید و توزیع محصولات با کیفیت و با صرفه اقتصادی برای مشتریان است. چشم انداز شرکت "کاوان شیمی پاسارگاد" تبدیل شدن به یک تامین کننده پایدار و سطح اول در کشور های تاره استقلال یافته و اروپای شرقی می باشد. به کارگیری روشهای به روز و استاندارد در جهت توزیع و تحویل محصولات در سراسر کشور، تامین کالا با شعار بهترین کیفیت و قیمت بسته به نیاز مصرف کننده، خدمات این شرکت را نسبت به سایر تامین کنندگان متمایز ساخته است.

  صنایع شیمیایی ایمن بهدار هیرکان

  این شرکت اقدام به تولید و بسته بندی مواد ضدعفونی کننده و شوینده های صنعتی مورد استفاده در صنایع مختلف نموده و قادر است متناسب با نیازهای تخصصی مشتریان، اقدام به تولید محصولاتی اختصاصصی نماید.

  شرکت پارس امید

  فعالیت های ما در بخشهای صنعتی و کشاورزی افزایش راندمان بهره وری ، اطمینان از عملکرد صحیح سیستم ها و کاهش هزینه های مصرف آب ،انرژی می باشد.

  شرکت مهران موتور امید

  این شركت در تاریخ 1375/09/21 به شماره 152 در تهران به ثبت رسید.و پروانه بهره‌برداری خود را به شماره 127/17613به تاریخ 1391/05/24 در قزوین دریافت كرد. و فعالیت خودرا در زمینه انواع روغنهای صنعتی وهیدروكربن آغاز كرد.

  فرانیکل سپاهان

  تولید مواد اولیه آبکاری ،چربیگیر و فسفاته

  شرکت نانو ایکس واش

  9 WATERLESS CAR WASH ایکس واش متخصص در تولید مواد کارواش بدون آب نانو تکنولوژی با فرمولاسیون منحصر به فرد دوستدار محیط زیست اخذ گواهینامه ایزو 9001 از آلمان و اخذ گواهینامه اکو سبز دوستدار محیط زیست از اروپا منتظر محصولات ما باشید www.nanoxwash.com

  شرکت فراوری روی سپیدار

  شرکت فرآوری روی سپیدار با سابقه ای بیش از دو دهه تولید سولفات های خشک پودری (روی 34%)(آهن)(منگنز) جهت مصرف کود های کشاورزی و سولفات سدیم جهت مصرف تولید کنندگان محترم شوینده در تولید انبوه آماده عرضه مستقیم به مصرف کنندگان عزیز می باشد

  نانو گستران دماوند

  شرکت نانو گستران دماوند فروشنده انواع مواد و وسایل شست و شوی نانو در زمینه کارواش از سه برند برتر آلمانی(GLANZ Chemikalie) آمریکایی(Diamond Chemical) و ایرانی... بهترین ها را از ما بخواهید... تلفن تماس جهت سفارش: 09363840360 09906170381 مدیریت فروش: نصرتی

  شرکت گامافرآیند

  تهیه و توزیع و واردات مواد اولیه شیمیایی

  شرکت پرهام شیمی

  شرکت پرهام شیمی این افتخار را دارد که در زمینه واردات انواع پلی الکترولیت جز بهترین و بزرگترین و اولین شرکت وارد کننده تیانران در ایران بوده کی طی سالهای اخیر رشد چشم گیری در زمینه واردات و فروش مواد پلی الکترولیت داشته است و نیز شرکت تیانران (Anhui Tianrun) یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد پلی آکریل آمید محلول در آب به عنوان پلی الکترولیت جهت مصارف گوناگون از جمله در تصفیه فاضلاب، حفاری نفت، صنایع کاغذ و معادن در کشور چین می باشد. بر اساس نیاز مشتریان پنچ دسته پلی آکریل آمید (PAM) شامل آنیونی، کاتیونی، نانیونی، آمفوتریک و امولسیون در رنج های متفاوت تولید می گردد. محصولات شرکت دارای تاییدیه اتحادیه اروپا و استاندارد NSF می باشد. همچنین عمده محصولات از شرکت Petro China گواهی تایید کیفیت اخذ نموده اند. واحد تحقیق و توسعه شرکت همواره درصدد است تا محصولات جدید را بر اساس توسعه کاربرد پلیمرها ارتقا و روانه بازار نماید. به همین دلیل محصولات این شرکت به بیش از ۳۲ کشور جهان صادر می گردد. شرکت پرهام شیمی بر خلاف دیگر فروشنده ها و واسطه ها که فقط اقدام به فروش فلوکولانت می کنند با تجهیز یک آزمایشگاه کامل از تمامی پساب های مشتریان خود نمونه گیری دوره ای انجام داده و با آزمایش پساب ها همواره بهترین فلوکولانت را برای هر پساب شناسایی می کند. همچنین شرکت پرهام شیمی آمادگی دارد برای مشتریان جدید خود، خدمات آزمایش بر روی پساب را برای تعیین بهترین نوع فلوکولانت مورد نیازبه صورت رایگان انجام دهد. ضمنا در صورت نیاز آمادگی داریم نمونه کیلوگرمی از هر یک ازانواع فلوکولانت های موجود برای شما مشتریان عزیز ارسال نماییم. تلفن ها 09122074312-02188681900-02165341198

  شرکت شیمی گل یخ

  تازه تاسیس با برند محصولات یومیس

  شرکت نیک پاک

  این بسته قرص 50 تایی بوده به قیمت 50 تومان با ارسال رایگان

  شرکت الوان صنعت البرز

  این شركت در حال حاضر در تولید مایع ظرفشویی - مایع شیشه پاك كن - مایع سفید كننده و مایع جوهر نمك تولید می نماید و آماده فروش محصولات خود به عمده فروشان ، قرارداد با شركتهای پخش و ارگانها و ... می باشد

  شرکت پارس پادیر

  یدات پتاسیم این شرکت توسط خود شرکت وارد شده است . محصول از نوع اصطلاحا درب نارنجی هندی است . محصول کاملا ارجینال است و در بشکه های پلاستیکی 25 کیلویی بسته بندی شده است .

  شرکت Net Plus

  اعطای نمایندگی فروش شوینده های ماشین ظرفشویی Net Plus

حامیان جویشگر
 • Karapost - کاراپست
 • nozhan - نوژان
 • Elearnever - آکادمی مجازی ایرانیان
 • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان