محصولات و خدمات سرمایه گذاری

 • فاینانس نیروگاهی و سرمایه گذاری طرح توجیهی و توجیه فنی و مالی نیروگاه

  نحوه سرمایه گذاری خارجی نحوه تامین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژه های زیربنایی و بهره برداری از محصولات خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین چالش های پیش روی کشورهای درحال توسعه می باشد. با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحران های مالی در این کشورها امکان تامین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه های بزرگ به راحتی فراهم نمی شود، لذا انتخاب روش تامین مالی مناسب در مورد پروژه ها مسئله مهمی است در بسیاری از پروژه ها به دلیل مسائلی مانند حجم بالای سرمایه مورد نیاز حساسیت بالای پروژه از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی، عدم تمایل حضور خارجیان و سرمایه گذاری آنها مسئله تامین مالی مورد توجه مسئولین حکومتی قرار می گیرد در تعدادی از پروژه ها با حمایت و اعتبارات دولتی می توان وجوه مورد نیاز را تامین نمود اما در پروژه های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین وجوه کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه های نفتی، گازی ، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیرساخت ها نیاز اساسی برای حضور سرمایه گذاری خارجی و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات خارجی وجود دارد. اندیشیدن راهکاری برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه از مراحل اولیه برای اطمینان از به انجام رسیدن پروژه است در انتخاب روش مناسب تامین مالی در مرحله امکان سنجی پروژه باید به تمام موارد و خواسته های بخش های مختلف درگیر در پروژه از کشور میزبان پروژه، صنعت مرتبط با پروژه، پیمانکاران ، خریداران، تهیه کنندگان ، بانکهای قرض دهنده، مسئله ریسک ها و بطور کلی تمام بخشهای درگیر در پروژه توجه کرد و سپس با توجه به ارجحیت و اهمیت هر کدام از آنها به انتخاب روش مناسب پرداخت . در ضمن باید توجه کرد که ساختار استفاده شده برای تامین مالی پروژه در یک کشور ممکن است به دلیل وجود تفاوت ها در قوانین و شرایط آن موثر نباشد در حالیکه به طور موثری در کشور دیگر استفاده شود نکته مهم انتخاب شکل صحیح روش تامین مالی با توجه به شرایط هر پروژه و کشور میزبان پروژه است. فاینانس(Finance): فاینانس از جمله روشهای متداول و رایج تامین پروژه های توسعه ای و ملی که نوعی استقراض خارجی تلقی می شود،می باشد (در بحث سرمایه گذاری به تامین مالی از طریق استفاده از منابع داخلی و یا دریافت و استفاده از وام ارزی اطلاق می گردد) و مکانیزمی است که در آن بین کشور سرمایه پذیر و کشور سرمایه گذار، قراردادی منعقد می شودکه تجهیزات مورد نیاز کشور سرمایه پذیر همانند ماشین آلات و توربین و ... و توان ارزی لازم توسط کشور سرمایه گذار تامین شود و زمانی که طرح یا پروژه به بهره برداری رسید بر اساس میزان سرمایه گذاری و بهره متعلق به آن کشور، سرمایه پذیر متعهد می گردد که کل قیمت تمام شده طرح یا پروژه را به صورت اقساطی در اختیار کشور سرمایه گذار قرار دهد. فاینانس برای وامهای بلند مدت به کار می رود، در خرید ماشین آلات و تجهیزات به منظور راه اندازی نیروگاهها یا سدها و غیره که نیاز مالی به مبالغ قابل توجه ای دارند، از فاینانس استفاده می شود. بدین ترتیب در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت دار نمی گردد و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نمی باشد معمولاً خریدار از یک موسسه مالی درخواست می کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند. معمولا این تسهیلات بلند مدت است. قرارداد این نوع اعتبارات در صورت وجود خط اعتباری فعال، بین بانک ایرانی و خارجی (اعتبار دهنده) و تحت نظارت بانک مرکزی منعقد می شود. فروشنده خارجی از طریق یک بانک یا یکی از شرکتهای وابسته و موسسات مالی خود که فعالیت بانکی دارد، منابع مالی یا تجهیزات مورد نظر کشور سرمایه پذیر را تامین می نماید. خریدار باید به هنگام گشایش اعتبار اسنادی طبق مقررات بانک مرکزی بین ۱۵% تا ۲۰% وجهِ فاکتور فروش را نقدآ بپردازد و بقیه ۸۰% بدهی تامین مالی را به صورت قسطی بر اساس پول نقد ایران یا اروپا به سرمایه گذار پرداخت نماید. ذکر این نکته ضروری است که فاینانس همان وام فروشنده است در این معاملات ابتدا خریدار با همکاری فروشنده خارجی با یک بانک تامین کننده منابع مالی شرایط استقراض از طریق فاینانس را تعیین می کنند، سپس مجوز قانونی گشایش اعتبار اسنادی از طریق فاینانس را دریافت می کند (در اکثر موارد بانک خارجی یک تضمین از بانک مرکزی یا سیستم بانکی می خواهد)و خریدار ایرانی تضمین کافی نزد بانک ایرانی در مقابل کل مبلغ ارائه می دهد. در ضمن در روش اعتبار اسنادی پشت به پشت (bach to back L/C) که نوعی دیگر از روش های فاینانس می باشد از دو اعتبار جدا از هم استفاده می شود. اعتبار اول به نفع ذینفع گشایش می یابد که خود به هر دلیلی قادر به تهیه و ارسال کالا نیست. به همین جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشایش یافته است اعتبار دیگری برای فروشنده دوم (ذینفع دوم) که میتواند کالا را تهیه و ارسال کند ، از طرف ذینفع اول گشایش می یابد. در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت دار نمی گردد و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نمی باشد معمولاً خریدار از یک موسسه مالی درخواست می کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند و بهره گیرد. این نوع سرمایه گذاری دارای مزایا و معایب مختلفی است . از جمله مزایای این روش برای دریافت کننده سرمایه عبارت است از : انتقال دانش فنی ، افزایش توانمندی نیروی انسانی ، مشارکت در سود و زیان ، اشتغال زایی ، عدم نیاز به سپردن تعهد مالی ، کسب تجربه های مدیریتی و … .در عین حال با توجه به این که معمولا کشورهای سرمایه گذار به انحاء مختلف سعی در بالابردن سود خود و صرف کمترین هزینه و انتقال کمترین دانش ممکن را دارند، کشور سرمایه پذیر باید در تمام مراحل با دقت عمل نماید . ( EPC ، بیع متقابل ، BOT ، روشهای تامین مالی و اجرای پروژه ها ( فاینانس بخش اول : قرارداد تامین مالی از منابع بین المللی ( فاینانس) تامین مالی از منابع بین المللی در دو حالت کلی امکان پذیر میباشد: Corporate Finance ١-تامین مالی شرکتی Project Finance ٢-تامین مالی پروژه حالت اول تأمین مالی با تعھد کامل بوده وباز پرداخت تعھدات مالی پروژه از طریق کلیه داراییھای شرکت میسر می باشد . حالت دوم تامین مالی با تعھد محدود و یا بدون تعھد محسوب شده و منبع باز پرداخت تعھدات پروژه ، درآمد حاصل از فروش تولیدات و سرمایه ھای مربوط به طرح می باشد .این حالت مقبولیت بیشتری برای دستگاه ھای اجرایی دارد.در ھر صورت روش فاینانسیک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است ، زیرا پساز فرارسیدن موعد بازپرداخت وام ، می بایست اصل سرمایه به ھمراه سود آن برگشت داده شود . بنابراین مھمترین شرط در دریافت وام ارزی ، تخصیص آن به طرحھایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.قراردادھای تامین مالی ( فاینانس ) که ما بین منابع مختلف بین المللی ارائه کننده تسھیلات از یکسو و استفاده کنندگان از این تسھیلات از سوی دیگر ، پساز انجام مذاکرات لازم و دستیابی به توافق منعقد می گردد ، بطور کلی شامل مفادی است که حقوق ، مسئولیتھا و تعھدات طرفین را بطور شفاف تعیین نموده و برقرار می سازد .از آنجاییکه طرفین این قرارداد ھا در دو یا چند کشور با حوزه قضایی متفاوت مستقرمی باشند ، چگونگی تنظیم بندھای حقوقی ،قوانین حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اھمیت بسزایی برخوردار است و لذا در بیشتر موارد این قراردادھا توسط مشاورین و کارشناسان حقوقی تنظیم و انشاء می گردد . بندھای مندرج در این قراردادھا در برگیرنده تعاریف ، مبلغ تسھیلات ، چگونگی استفاده از تسھیلات اعطایی ، مھلت بازپرداخت ( وچگونگی انجام آن ) ، تعیین چگونگی حل اختلافات ، قوانین حاکم ، مراجع رسیدگی به اختلافات ، نحوه تضمین ، بیمه و سایر موارد خاص خواھد بود . بطور خلاصه قراردادھای فاینانس بدین مفھوم ھستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را بمنظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت نموده و در واقع کنترلی روی ھزینه کردن آن ندارد و لذا تعھدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدھای تعیین شده ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت می نماید . برخی ویژگیھای استفاده از فاینانس ١- در صورت دستیابی به تسھیلات دارای نرخ پائین و بلند مدت بودن باز پرداخت ، روش بسیار مفیدی می باشد (به شرط داشتن توجیه اقتصادی مناسب ) . ٢-چنانچه امکان فروش محصولات تولیدی بصورت کوتاه مدت و با سود بیشتر از سود فاینانسوجود داشته باشد روش موثری محسوب می گردد . ٣- بدلیل آنکه در اکثر پروژه ھای بھره مند از تامین مالی اعتباری خارجی ( فاینانس ) مدیریت پروژه توسط طرف داخلی(ایرانی ) می باشد ، مشکلات بسیار زیاد در این زمینه( ناشی از شرایط خاص کشور و به ویژه در مورد پروژه ھای بزرگ) نھایتا تاخیر در زمانبندی طرح را بدنبال دارد و علیرغم کاھش ھزینه ھای مالی طرح و استفاده بیشتر از امکانات داخلی، ممکن است خسارات تاخیر به قدری زیاد باشد که جبران امتیازات اولیه ( بھره گیری از تامین مالی فاینانس ) را نکند . ٤- در صورتیکه نرخ بازده سرمایه گذاری کمتر از نرخ بھره وام دریافتی بوده و یا به میزان کمی از آن بیشتر باشد ( طرحھایی که دارای توجیه اقتصادی نیستند) ، استفاده از این تسھیلات توصیه نمی گردد . ٥- در کشور ما بدلیل نوسانات نسبتاً زیاد درآمدھای ارزی ، بکارگیری روش فاینانسجھت تأمین مالی طرحھا بخصوص در مورد طرحھای دولتی می بایست با نظارت و کنترل بیشتری ھمراه باشد . ٦- ریسک حاصله در ھنگام دریافت وامھای خارجی برعھده اعتبار گیرنده ( در اکثر موارد دولت و شرکتھای دولتی ) بوده و در ھر صورت بازپرداخت اصل و سود حاصل از سرمایه گذاری در موعد تعیین شده الزامی است . ٧- دریافت اعتبارات فاینانس فقط جذب سرمایه فیزیکی محسوب شده و برخلاف سرمایه گذاری خارجی که در بیشتر موارد با انتقال تکنولوژی و دانش فنی ھمراه است ، ھیچگونه مزیتی در خصوص افزایش قابلیت رقابت صنعتی کشور و انباشته شدن سرمایه انسانی در نیروھای متخصص و تحصیل کرده را بدست نمی دھد . ٨- ھزینه بیمه اعتبارات پرداختی به دولت و شرکتھای دولتی ایرانی بالاتر از استانداردھای بین المللی است. زیرا ریسک سرمایه گذاری از نظر خارجیھا در ایران بالا بوده و به ھمین دلیل علاوه بر تقبل ھزینه غیر متعارف بیمه، در پاره ای موارد مجبور ھستیم سایر شرایط تحمیلی طرف خارجی را نیز بپذیریم ( از قبیل اجبار به خرید از منابع خاص و به قیمتھای بالاتر از عرف بازار ) . ( Build-Operate-Transfer) BOT بخشدوم :روشساخت– بهره برداری– واگذاری این روش یکی از روش ھای پذیرفته شده جھت مشارکت بخشخصوصی در توسعه پروژه ھای زیربنایی در سطح جھان می باشد . دولتھای مختلف از این روش بعنوان یک روش مناسب برای سرمایه گذاری و ساخت سریع پروژه ھای زیربنایی که بشدت مورد نیاز اولین بار در دھه ١٩٨٠ میلادی و ھنگامی که دولت وقت ترکیه اعطای امتیاز BOT جامعه می باشد استفاده می کنند .اصطلاح چندنیروگاه را به مناقصه گذاشت، رایج گردید . در این روش ساخت و بھره برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی تحت عنوان" شرکت پروژه" انجام شده و انتقال طرح به کارفرما پساز طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم محقق میگردد . انجام این روش مانند سایر روش ھای اجرای طرحھای بزرگ با تھیه اسناد مناقصه و پساز مرحله مطالعات اولیه توسط کارفرما آغاز می گردد . سپس سرمایه گذاران بخشخصوصی با بررسی اسناد مناقصه و حصول اطمینان از مثبت بودن نتایج امکان سنجی با ارائه پیشنھاد در مناقصه شرکت می کنند . در مرحله بعدی و با تعیین برنده مناقصه و انجام مذاکرات اولیه یک شرکت با مسئولیت محدود بعنوان "شرکت پروژه" توسط سرمایه محسوب میگردد . سرمایه متولیان جھت تأسیسشرکت BOT گذاران برگزیده تأسیس میشود . این شرکت صاحب امتیاز پروژه معمولاً ٢٠ تا ٣٠ % سرمایه گذاری لازم برای اجراء پروژه میباشد. مابقی سرمایه مورد نیاز از طریق انعقاد موافقت نامه ھای مالی با بانکھا و موسسات مالی معتبر تأمین می گردد . از اھم وظایف شرکت پروژه ، عقد موافقت نامه ھای لازم با کارفرما ، پیمانکار اجرایی ، شرکت بھره بردار و موسسات مالی میباشد بردار یا بپرداز ) ) Take or Pay . معمولا شرکت با عوامل کارفرما برای فروش محصول موافقت نامه ای بر مبنای تحویل با شرایط امضاء می نماید . در اینحالت چنانچه خریدار محصول ( عوامل کارفرما) در مواقعی نیاز به محصول تولیدی نداشته باشند ملزم به پرداخت حدود ٨٠ % از قیمت محصول تولیدی می باشد . در این روش کارفرما بازپرداخت ھیچ وامی را از طرف سرمایه گذاران یا متولیان پروژه تضمین نکرده و در نتیجه فشار ناشی از استقراض کاھشمی یابد . به علاوه ریسکھای مربوط به ساخت و تکنولوژیھای جدید نیز به طرف مقابل ( بخشخصوصی ) منتقل می گردد . ھمچنین منافع بسیاری برای دولت و یا کارفرما در زمان ساخت و پساز آن ( بھره برداری ) قابل پیشبینی می باشد . عبارتند از : ( BOT سایر روش ھای مشابه ( به غیر از Build – Own – Operate (BOO) الف: ساخت – تملک – بھره برداری Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) ب: ساخت–تملک–بھره برداری–واگذاری Build – Lease – Transfer (BLT) ج : ساخت – اجاره – واگذاری کلیه ساختارھای مذکور در وھله اول نیازمند تاسیس یک شرکت خصوصی با ملیت خارجی جھت برنامه ریزی ، تامین مالی ، طراحی ، ساخت ، بھره برداری و مدیریت پروژه میباشد . به این دلیل که بعد از دوره مشخصی تاسیسات و ،( BLT , BOOT , BOT ) در روش ھایی که از مفھوم واگذاری بھره مند شده اند مایملک خصوصی به دارایی ھای کارفرما تبدیل می گردد درنزد کارفرمایان مقبولتر می باشد . اولین پروژه از این حیث در ایران بسال ١٣٧٨ با اطلاع رسانی جھت احداث نیروگاه پره سر در ساحل خزر از طرف شرکت توانیر به سفیران کشورھای مختلف، عملیاتی گردید . دراین روشھا ارائه تضمین لازم در برابر عدم پرداخت کارفرما به شرکت پروژه از طریق نھادھای ذیربط دولتی ( مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی ) الزامی است . ھمچنین شناسایی و استفاده از تامین کنندگان مالی معتبر در خارج از کشور ( بعنوان مثال بانکھای اروپایی) از دیگر پیش نیازھای انجام این نوع پروژه ھا محسوب میگردد . BOT روند بکارگیری پروژه اھمیت دارد. BOT مراحل زیر در بکارگیری پروژه ١- شناسایی ھمانند سایر طرحھا شناسایی پروژه بعنوان گام اول می بایست انجام شود . در این مرحله مطالعات امکان سنجی مقدماتی شامل بررسیھای اقتصادی ، مالی و فنی با توجه به اوضاع اقتصادی و سیاسی انجام شده و الزامات و منافع حاصله از اجرای طرح مشخص می گردد . BOT به روش این مرحله نیازمند استفاده از یک تیم حرفه ای در ستاد کارفرما بوده و در غیر اینصورت بکارگیری خدمات مشاوره ای ضروری می باشد . ٢- مناقصه / مذاکره ٢- مذاکره -١ چنانچه پروژه را بتوان بصورت مستقیم به سرمایه گذار واجد الشرایط واگذار نمود ، با انجام مذاکرات تفاھم نامه ای مابین طرفین به امضاء رسیده و موافقت نامه خرید محصول نیز منعقد می گردد . این روش نسبت به به روش مناقصه زمان کمتری نیاز داشته و در ھزینه ھا نیز صرفه جویی می گردد . ٢- مناقصه -٢ در روش انجام مناقصه مراحل فرعی زیر اجراء میشود : ٢- آمادگی کارفرما برای مناقصه -٢-١ ٢- آمادگی سرمایه گذاران برای مناقصه -٢-٢ ٢- انتخاب برنده مناقصه -٢-٣ ٣- توسعه در این مرحله و پساز امضاء موافقتنامه پروژه ، تنظیم موافقت نامه مابین سرمایه گذاران جھت شکل دادن ساختار شرکت پروژه انجام شده و مشارکت سھام برای تحقق پروژه مشخص میشود . موافقت نامه تامین مالی ، عقد پیمان با پیمانکاران و کسب تعھدات و سایر امور ذیربط نیز به انجام میرسد . ٤- اجراء دراین مرحله ساخت و سازھا ، نصب و راه اندازی پروژه انجام شده و در صورت موفقیت در آزمایشات ، آموزش ھا و تھیه دستور العمل ھای بھره برداری و کسب مجوزھا فاز بعدی آغاز میشود . ٥- بھره برداری و نگھداری این مرحله طولانی ترین دوره پروژه محسوب می گردد . پساز راه اندازی پروژه ، کارفرما در طول بھره برداری با انجام بازرسیھای دوره ای و دریافت گزارش ھا ، اعمال نظارت نموده و بر انتقال تکنولوژی از شرکت پروژه ( یا پیمانکار) آموزش نیروی کار ، ایمنی عمومی و حفظ شرایط زیست محیطی توجه و دقت لازم را ابراز می نماید . ٦- واگذاری با واگذاری طرح به کارفرما به انتھا میرسد . نگھداری پروژه تا تاریخ واگذاری می بایست بصورت مناسب BOT مرحله پایان پروژه بوده تا کارفرما بتواند بھره برداری از پروژه را ادامه دھد. در این مرحله صدور ضمانت نامه ھای تعمیرات و کارکرد مناسب تجھیزات و تأسیسات می بایست ملحوظ گردد . جمع بندی و نتیجه گیری در سطح جھان تاریخچه کوتاھی داشته و بیشاز دو دھه از به ثمر رسیدن آن نمی گذرد . در ایران نیز BOT بکارگیری پروژه ھای روش مذکور بسیار جوان بوده و ھنوز ھیچ پروژه ای با این روش به پایان خود نرسیده است ( منظور مرحله واگذاری است). این روش را می توان بعنوان یکی از روشھای جدید و مثمرثمر خصوصی سازی نام برد که مشارکت فعال بخشخصوصی را در احداث و توسعه پروژه ھای زیربنایی بھمراه دارد . از جمله مزایای این روش کاھشمشکلات عدیده دولت در زمینه استقراض خارجی ، پذیرش ریسک پروژه ھا ، پائین بودن کارایی محسوب می گردد . BOT طرحھا و ... می باشد . انتقال تکنولوژی به کشور و توسعه زیربنایی از شاخصه ھای اصلی روش در نھایت درک صحیح این روش از طرف دولت و شرکتھای دولتی ( کارفرما ) و استفاده از آن در شرایط مناسب پیش نیاز اصلی جھت موفقیت بحساب می آید. (Buy Back) قراردادهای بیع متقابل این قرارداد ھا عموما در طبقه قراردادھای خرید خدمت دسته بندی می شوند و شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری ھمچون خرید ، نصب تجھیزات ، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را برعھده گرفته و پساز راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند . بازگشت سرمایه و ھمچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی و پساز راه اندازی طرح صورت می گیرد . پرداخت ھا بصورت نقدی و غیرنقدی امکان پذیر می باشد و طرف خارجی علاوه بر تامین مالی طرح در بیشتر موارد مسئولیت اجرایی و مھندسی، سفارشات ، ساخت و نصب ، انتقال تکنولوژی ، آموزش و راه اندازی را نیز متعھد می گردد . در حقیقت در این روبرو ھستیم و طرف داخلی نظارت فنی و مالی پروژه را برعھده خواھد داشت . ( GC ) نوع قراردادھا با یک پیمانکار عمومی برخی ویژگیھای قرارداد بیع متقابل ١- ملاحظات حقوقی بصورت ویژه می بایست لحاظ گردیده و شامل مواردی از قبیل حاکمیت قوانین طرف داخلی بر قرارداد ، حکمیت و روابط ارزی فیمابین ، اعمال حق کنترل و نظارت فنی و مالی ، بازپرداخت صرفاً از محل تولید و کنترل کامل طرف داخلی پس از رسیدن به تولید گردد . ھمچنین به حداکثر رسانیدن مشارکت امکانات تولیدی ، مھندسی و اجرایی داخلی میبایست مد نظر قرار گیرد. ٢- پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه ، راه اندازی تولید و شروع تولید ، کشور ( و یا شرکت ) میزبان کنترل عملیات را برعھده گرفته و مسئول تامین ھزینه عملیات جاری خواھد بود . ھمچنین پساز پایان دوره و پرداخت اصل ، بھره و سود سرمایه گذاریھا ، پیمانکار دارای ھیچگونه حقی در پروژه نخواھد بود . ٣- نرخ بازده سرمایه گذاری نسبت به روش فاینانس بالاتر بوده و معمولا حدود ٢٠ % می باشد . ٤- ریسک در این نوع قرارداد متوجه ھر دو طرف می باشد و بطور عمده طرف خارجی با ریسک بیشتری روبرو است . بعنوان یک اصل بدیھی می بایست اظھار نمود که ھیچ قراردادی بخودی خود خوب یا بد نیست و اصولا قرارداد تنھا چھارچوب و قالبی برای تقسیم منافع ( و در برخی موارد ضررھای احتمالی ) ناشی از یک ھمکاری مشترک می باشد . کلیه قراردادھا دارای نقاط قوت و ضعف متفاوتی بوده و از جھاتی منافع یک طرف را بیشتر و یا کمتر تأمین خواھد کرد . EPC روش و یا (Design Build) میباشد که بعضا از آن بعنوان روش طرح و ساخت EPC یکی از روشھای نوین مدیریت و اجرای پروژه ھا روش می باشد. Engineering /Procurement/Construction مخفف کلمات EPC . نیز نام برده می شود (Turnkey) کلید در دست در این روش علیرغم ایجاد برخی محدودیت ھا برای کارفرما ، با قراردادن کلیه فعالیتھای پروژه اعم از طراحی ، خرید تجھیزات ، عملیات ساخت و نصب و راه اندازی برعھده پیمانکار ، کارفرما از قید مسئولیت ھای سنگین مدیریتی و اجرایی آزاد می گردد. ھمچنین امکان شروع کارھای اجرایی قبل از انجام کامل کارھای طراحی فراھم شده و درنتیجه زمان اجرای طرح کاھشمی یابد . خواھد بود . در اینصورت EPC چنانچه کارفرما بتواند ھزینه ھای اجرایی طرح را خود فراھم نماید راه حل مناسب برای وی قرارداد پرداخت ھزینه ھا بصورت نقدی به پیمانکار امکان پذیر می گردد . ھمراه با طراحی محتوایی (مفھومی ) Feasibility Study می بایست در ابتدای کار مطالعات اولیه پروژه و یا EPC در پروژه ھای انجام شده باشد . در غیر اینصورت ارائه قیمت در فرصت محدود برگزاری مناقصه میسر نمی شود. بعلاوه Conceptual Design مبانی پروژه در مدارک مناقصه نیز باید کاملاً تثبیت گردد. در این روش انجام تمام یا بخشی از مراحل مختلف کارھای مھندسپروژه (مقدماتی یا مفھومی ، اولیه یا بنیادی و تفصیلی یا جزییات) مد نظر می باشد. استفاده از خدمات یک شرکت مشاور بعنوان مشاور کارفرما جھت رفع مشکلات مربوط به تبادل اطلاعات و ارتباطات ، فازبندی عملیات اجرایی ، اجرای مناقصه ھا و ھماھنگیھای اجراء ، گزینه مناسبی است که متاسفانه بدلیل جدا بودن حوزه مسئولیتھا ما بین مشاور و کارفرما در ایران موفق نبوده است . برای پروژه ھای بزرگ نیازمند تشکیل یک کنسرسیوم است و بھترین حالت برای شرکتھای (EP و یا حتی ) EPC اجراء کار در قالب می باشد ( (General Contract ) GC داخلی جھت مشارکت در این کنسرسیوم درگیری مداوم تا پایان طرح و بخصوص در نقش در صورت دارا بودن شرایط لازم ) . EPC پیشنیازھای لازم برای اجراء پروژه به روش ١- توانایی دستگاه اجرایی در تعریف دقیق و کامل پروژه و تفاھم دوجانبه ما بین دستگاه اجرایی و پیمانکار در خصوص محدوده و ھدف پروژه ٢- توانمندی دستگاه اجرایی از حیث مدیریت پروژه ٣- تامین اعتبار مورد نیاز و دسترسی به آن در موعدھای از قبل تعیین شده ٤- وجود پیمانکار توانمند که دارای ویژگیھای یک پیمانکار عمومی و یک مشاور ( طراح) بصورت توأم باشد . ٥- وجود مشخصات و الزامات فنی استاندارد و تثبیت آن در ابتدای کار در داخل کشور رشد فزاینده ای داشته و بعلت مزایای اصلی آن یعنی اطمینان از قیمت نھایی و تاریخ EPC امروزه پروژه ھای قطعی اتمام طرح با استقبال بیشتری مواجه می گردند . نکته حائز اھمیت در مورد انتخاب روش اجرای پروژه ھا توجه به فراھم یا طرح و EPC نمودن زیرساخت ھای لازم برای اجرایی ساختن آنھاست . بنابراین در صورتیکه شرایط پروژه ایجاب نماید روش ساخت می تواند روش مناسبی برای اجراء باشد ، البته به شرطی که زیرساختھای مورد نیاز جھت تحقق آن در کشور بوجود آمده باشد . در غیراینصورت این روش نیز ھمانند روش سه عاملی قبلی ( کارفرما ، مشاور و پیمانکار ) که فاقد ھرگونه اشکال محتوایی و فنی بود، محکوم به شکست خواھد بود . و سایر روشھای نوین مدیریتی برای اجراء پروژه ھا ، در برگیرنده زیرساختھای EPC زیرساختھای مورد نیاز جھت موفقیت روش آموزشی ، مدیریتی ، اقتصادی ، قانونی ، اجتماعی و فرھنگی بوده و فقدان یا ضعف ھریک از این عامل ھا میتواند موفقیت طرح را با اشکالات جدی مواجه سازد . بنابراین می بایست زمینه آشنایی مدیران و کارشناسان با روش ھای علمی و نوین مدیریتی فراھم گردیده و پیمانکاران موجود با تقویت توان مھندسی خود قادر باشند تا بدون دخالت سایر مشاورین ،پروژه ھا را با کیفیت مطلوب اجراء نمایند . EPC ویژگیھای ١- پیمانکار دارای آزادی عمل بیشتری در زمینه انتخاب تجھیزات و تکنیک ھای اجرایی بوده و ھمچنین وابستگی خاصی به فعالیتھای دیگران و پیروی از برنامه زمان بندی آنھا ندارد . ٢- سرعت در این پروژه ھا بیشتر بوده و با انجام سریع کار ، پرداختھای مورد انتظار نیر بموقع می بایست انجام گردد . ٣- چنانچه پیمانکار از تجھیزات ارزانتر و سطح پایین استفاده نموده و در نتیجه کیفیت کار پائین بیاید ، ریسک عدم دریافت آخرین پرداخت را متقبل گردیده و بعلاوه ریسک عدم گرفتن کارھای بعدی کارفرما را نیز پذیرا خواھد بود . ٤- زمان دراین نوع قراردادھا از اھمیت خاصی برخوردار است و باید طبق تعھدات ، طرفین بدان متعھد باشند. بنابراین در ھر مرحله از پروژه فقط می بایست موارد مھم و اساسی مورد بحث قرار گرفته تا تاخیری در روند اجرای پروژه پیش نیاید . در حقیقت اطمینان از تاریخ اتمام پروژه بسیار بالا است ( بدلیل تعیین جریمه برای ھر یک از طرفین در صورت نقض تعھدات ). ٥- کارفرما و مشاورین وی می بایست به مھارت و تجارب پیمانکار اعتماد نمایند و در نتیجه به غیر از مواردی که پیمانکار از وظایف خود بصورت اساسی و کلی عدول میکند، لازم نیست در کار پیمانکار دخالت نموده و یا پیشنھادات را با تاخیر طولانی مورد بررسی قرار دھند . ٦- مرحله طراحی تقضیلی اھمیت خاصی داشته و کارفرما و مشاورین وی میباید اطمینان یابند که پیمانکار از مشخصات عدول ننموده و استانداردھای پروژه را پائین نیاورده است . ٧- توافقات مالی و نحوه پرداخت تاثیر بسزایی در قرارداد دارد، لذا می بایست بصورت شفاف و مشخص در قرارداد تعیین شده و بر طبق آن نیز عمل گردد . چنانچه کارفرما در ابتدای امر از خواسته ھای خود آگاھی کامل داشته باشد یک قرارداد بصورت قیمت یک بھترین گزینه محسوب میگردد . در این حالت پیمانکار می بایست از بنیه مالی مناسبی برخوردار باشد . ( Lump Sum) قلم ٨- در خصوص راه اندازی پروژه چنانچه کارفرما خواسته ھا و الزاماتی داشته باشد میبایست در قرارداد بدان اشاره گردد . ٩- کارفرما و مشاورین وی بیشترین فعالیت را در فرآیند مناقصه و نظارت عالیه در طول اجراء طرح خواھند داشت . بعنوان یک قانون کلی ھر عیب و نقصی که در محدوده تعریف شده کار حادث شود مسئولیت پیمانکار خواھد بود و ریسک و مسئولیت اجرایی از کارفرما به پیمانکار منتقل میشود . ١٠ - امکان کاھش ھزینه ھای پروژه بعلت فراھم ساختن امکان طراحی و اجرای اقتصادی وجود دارد . نکته حائز اھمیت در این مورد منافع اقتصادی حاصله بوده که می بایست بین کارفرما و پیمانکار بنحو عادلانه تقسیم گردد . بعبارت دیگر این اطمینان برای کارفرما حاصل میشود که ھزینه ھای نھایی پروژه از مبلغ توافق شده تجاوز نمی کند . ( تغییرات بندرت ممکن است بوجود آید) ١١ - مرحله مناقصه اھمیت بسیار زیادی داشته و در این مرحله کارفرما می بایست نیرو ، ھزینه و منابع کافی را به منظور اطمینان از قابلیت ھای پیمانکار و کیفیت طرحھای پیشنھادی آنھا صرف نماید . از سوی دیگر پیمانکار نیز باید وقت و انرژی زیادی برای تھیه پیشنھاد با اطمینان از قابل اجراء بودن و سودآوری آن مصروف دارد . بھتر است ھزینه ھای صرف شده پیمانکار برای آماده کردن مدارک جھت شرکت در مناقصه ( ھزینه ھای طراحی ) بعنوان بخشی از ھزینه ھای طرح دیده شود . ١٢ - در کشور ما فقدان پیمانکارانی که بتوانند در این روش کار کنند از جمله مشکلات اساسی محسوب می گردد . شرکتھایی که دارای (C) و اجراء ، ( P ) تدارکات ، ( E ) در عین برخورداری از توان مالی مناسب در سه زمینه متفاوت مھندسی تجربه کافی باشند انگشت شمار ھستند . اصولا سود این نوع پروژه ھا به تجربه و توانمندی در حیطه سه مورد فوق و ریسک پذیری بالا مربوط می گردد که شرکتھای داخلی فاقد آنھا میباشند. ١٣ - استفاده از تأمین منابع مالی بصورت فاینانسدر این روش با سھولت بیشتری انجام میشود . ١٤ - خریدھای خارجی را میتوان بصورت یکپارچه انجام داد . ١٥ - ارتقاء قابلیت ھای ساخت و نوآوری در داخل کشور امکان پذیر می گردد . ١٦ - کارفرما بدلیل نیاز به کنترل کمتر در این روش میتواند به فعالیتھای اصلی خود پرداخته و کمترین نیروی پرسنلی ستادی در سیستم خود نیاز خواھد داشت . و مشکلات اجرایی آن در طرح ھای داخلی EPC مسائل و مشکلات خاصی داشته که به اھم آنھا اشاره می گردد: EPC اصولا در کشور ما اجراء پروژه ھای بزرگ به روش ١- فقدان دانشمدیریت پروژه می باشد و یکی از اشکالات در این زمینه بھا ندادن MC نیازمند توانمندی بسیار قوی در زمینه EPC ھدایت و نظارت بر پروژه ھای به مقوله مدیریت پروژه می باشد. مدیران پروژه در کشور ما مھندسین با تجربه ای ھستند که بدلیل سوابق کاری تخصصی به این سمت منصوب شده اند ولی دیدگاه روشنی در مورد پروژه ( بخصوص پروژه ھای بزرگ ) نداشته و اصولا فاقد دانشکافی برای ھدایت این نوع پروژه ھا ھستند . بعنوان یک اصل کلی اگر ستاد اجرایی طرح ( عوامل کارفرما ) ضعیف تر از پیمانکار باشند در مدیریت مناسب طرح می بایست شک نمود . ٢- فقدان پیمانکاران عمومی که بتواند پروژه ای را با گردش مالی بالای ١٠ میلیارد تومان در سال مدیریت نماید بسیار کم (GC) در داخل کشور پیمانکار عمومی بوده و با افزایشاین رقم به بالای ٢٠ میلیارد تومان میتوان مدعی شد که نھایتا یک یا دو شرکت موفق ( شاید) وجود داشته باشد . توانمند بدانیم در ھمان ابتدای کار با مشکل GC را وجود یک شرکت EPC بنابراین چنانچه شرط اصلی برای انجام پروژه بصورت مواجه ھستیم . تشکیل کنسرسیوم ما بین طرفھای داخلی و خارجی از جمله راه حل ھایی است که بعلت اختلاف سطح قابل توجھی که شرکتھای ایرانی با شرکتھای خارجی دارند نتوانسته با قطعیت این مشکل را مرتفع سازد . ٣- تغییرات و نوسانات زیاد براساس یک سری برآوردھا و بررسی ھای اولیه پروژه ای درسطح کلان تعریف می شود . بعلت وجود مشکلات فراوان در سیستم اداری کشور تا زمان شروع پروژه وقفه قابل توجھی بوقوع می پیوندد و با طولانی شدن زمان در ھنگام اجراء ( ٢ تا ٣ برابر پیش بینی اولیه ) امکان تغییر مجریان و مسئولین ذیربط با احتمال بسیار بالایی مطرح بوده و با ابلاغ سیاست ھای جدید مسئله بغرنج تر و پیچیده تر می گردد . نھایتا طرح در روز اول با برآوردھای آن زمان دارای توجیه اقتصادی بوده ولی با گذشت سالیان متمادی و نزدیک شدن به پایان طرح ، اقتصادی بودن آن بطور جدی زیر سوال می رود . ٤- ضعف سیستم مالی کشور یکی از اشکالات پروژه ھای بزرگ در کشور ضعف و ناتوانی سیستم مالی کشور میباشد . بدلایل مختلف تقاضای پول ( از طرف پیمانکار ) و تامین پول ( ازطرف پیمانکار) تطابق با یکدیگرنداشته و نھایتا تعویق پروژه ھا را باعث میگردد . ھمچنین پیمانکار داخلی ریالی ) برخوردار باشد و عدم پرداخت L/C برخلاف پیمانکار خارجی نمی تواند از تسھیلات اعتباری در زمان مناسب(گشایش بموقع صورت وضعیت ھا از طرف کارفرما ( و یا رعایت پرداختھا طبق قرارداد منعقده ) باعث بروز اشکالات جدی در عملکرد پیمانکار می گردد . بنابراین با لحاظ نمودن مشکلات فوق که تنھا بخشی از اشکالات مربوط به انجام پروژه ھای بزرگ می باشد ، می بایست در این مسائل نیز بصورت اساسی دیده شده و در خصوص کاھش (… , BOT , EPC ) کنار انتخاب روش مناسب برای انجام پروژه ھا آنھا از طرف متولیان امر چاره اندیشی شود.

 • سرمایه گذاری در بازار فارکس

  تیمی حرفه ای با رزومه قابل اعتماد و فعال هستیم چندین ساله تو بازار کسب درآمد میکنیم استیتمنتمون تو سایت های جهانی موجوده و به راحتی میتونید روال کار را آنالیز کنید، ۱_با پرداخت فقط ۳۵۰تومن میتونید عضو کانال VIP ما بشید(قطعا هفته اول از سود معاملات وجه پرداختی براتون حاصل میشه در غیر این صورت هزینه عودت داده میشه) ۲_سرمایه گذاری به این شکله که چون پول تو حساب خودتونه و معاملات کم ریسکه نگرانی سرمایه شما را تهدید نمیکنه، ۳_بازدهی ماهانه معقول و منطقی ۷درصد به بالا و در صورت تمایل سرمایه گذار امکان افزایش دارد، برای کسب اعتمادتون سه هفته معاملات کاملا رایگان هست و با پیشنهادی که براتون داریم هیچ ضرری بهتون وارد نمیشه،قطعا با دیدن روال کار جز سرمایه گذاران ما خواهید شد، توضیحات بیشتر یا کمال احترام تماس خدمتتون هستم،

 • بیمه عمر و سرمایه گذاری سامان

  بیمه های عمر و سرمایه گذاری ، بازنشستگی ، سرمایه گذاری کودکان و نوجوانان ، بی ، بیمه تحصیلات و ازدواج و ... بیمه هایی هستند که جهت تامین آتیه خود و فرزندان و رفع نگرانی های آینده مورد استفاده قرار می گیرند و زندگی خوب و توام با رفاه را برای ما و فرزندانمان فراهم می آورند. لذا جهت دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر یا دریافت بیمه نامه با شماره های66089540و 09109755405تماس حاصل فرمایید و یا به آدرس خیابان آزادی، بعد از استاد معین، ساختمان شماره 472، واحد 4 شرقی مراجعه نمایید. اعزام مشاور و کارشناس به صورت رایگان بوده و در تمام سال های قرارداد پشتیبانی تمام وقت صورت می گیرد. هم چنین صدور در همان روز بوده و ارسال بیمه نامه به صورت رایگان می باشد.

 • سرمایه گذاری با درآمد بالا در مزون لباس

  سرمایه از شما، کار و تجارت پوشاک با ما و یا سرمایه جهت رهن ملک یا مغازه و یا مالکیت ملک و یا مغازه از شما، کار و فعالیت و فروش و سرمایه اجناس و تأمین پوشاک از ما. همچنین سرمایه پذیری از 1 میلیون تومان به بالا برای عزیزانی که سرمایه اندک داشته و قصد سرمایه گذاری با مبلغ کم را دارند. با بازدهی و سوددهی خالص و 2برابری در سال: هر 1میلیون تومان= 1میلیون سوددهی خالص برای سرمایه گذار. و یا دعوت به مشارکت در راه اندازی شعبه جدید فروشگاه لباس و شراکت در مغازه تهران ویژه عزیزانی که خودشان ملک و یا مغازه دارند و یا سرمایه و امکان رهن مغازه در تهران را دارند این فروشگاه پوشاک، بصورت تکفروشی و با کمترین قیمت یعنی قیمت عمده و 30 الی 50درصد کمتر از سایر فروشگاههای پوشاک قصد فعالیت دارد و به همین سبب یعنی ارزانی بیش از حد و کیفیت مطلوب و بالا و مد روز و... بسیار پرفروش و پرمخاطب بوده و سوددهی کاملاً خالص ماهانه حداقل 20 الی 60- 100میلیون تومان، با امکان برداشت نقدی ماهیانه و بازگشت ماهانه سرمایه برای سرمایه گذار و یا مالک مغازه را دارد. که البته هرچه متراژ فروشگاه، بیشتر باشد بازدهی و سوددهی بیشتری دارد. http://www.mantopalto.ir شرایط و درخواست از عزیزانی که ملک یا مغازه دارند که البته عزیزانی که ملک ندارند ولی سرمایه رهن آنرا دارند نیز مطلع باشند که قصد رهن مغازه با شرایط زیر را داریم: -حتماً و حتماً داخل شهر تهران بوده و امکان فعالیت روی ملک خارج از تهران، مقدور نمیباشد -بدلیل فروش بیشتر و نیاز به تردد و جابجایی بار و اجناس در هر ساعت از شبانه روز، فروشگاه در تهران، بهیچوجه داخل پاساژ و مترو و زیرزمین، مناسب نیست و کاملاً مستقل و دارای آب و گاز و برق و تلفن باشد -بخاطر تعدد پرسنل فروشگاه، مقتضی است که دارای سرویس بهداشتی مستقل باشد -تا حد امکان، بر خیابان اصلی باشد و کوچه ها و خیابانهای فرعی، چندان مناسب نمیباشند. البته بستگی به آدرس و موقعیت دارد و قابل بررسی میباشد و صرفاً اصلی بودن، معیار نیست -ملک متعلق به خودتان بوده و یا رهن کامل گردد و یا اجاره ماهانه آن بیش از 2-3 میلیون تومان نباشد زیرا گرچه مقرون به صرفه میباشد اما چندان تمایل به پرداخت اجاره نداریم -در محدوده مناطق مسکونی با تراکم جمعیت بالا بوده و یا اصطلاحاً پاخور داشته باشد. زیرا اکثر مشتریان اصلی فروشگاه، خانمها و خانواده ها میباشند -برخی محدوده های تقریبی مورد نظر: خ جمهوری- خ ولیعصر- خ شریعتی حدفاصل میدان تجریش و م قدس تا خ میرداماد- تهرانپارس- بریانک- خیابان ابوذر(فلاح)- محدوده رسالت و نارمک- نواب- شهرک اکباتان- خیابان پیروزی- نظام آباد(خ مدنی)- بازار بزرگ تهران- میدان فاطمی- میدان هفت تیر و اطراف آن- و یا در محدوده یا نزدیکی ایستگاههای پررفت و آمد مترو -برای فرعی ها و ملکهای با دسترسی غیرآسان و سریع، در صورت ارائه بخشی از سرمایه جهت تأمین پوشاک توسط مالک محترم ملک یا سرمایه گذار، آماده همکاری و گسترش فروشگاه هستیم در صورت دارابودن شریط مذکور، کلیه اجناس از سوی پخش پوشاک پررونق، تهیه و تأمین می گردد راه اندازی فروشگاه پوشاک مدنظر ما جهت پخش و یا تکفروشی انواع مانتو، لباس زیرزنانه و مردانه، شلوار و پیراهن، سارافون، شال و روسری، لباس مجلسی زنانه و مردانه، کت و شلوار، کیف زنانه و کیف مدرسه، لباس بچه گانه و نوزادی، لباس ورزشی و... دیگر لباسها و همه نوع پوشاک میباشد نحوه مشارکت و شروع شراکت و سرمایه پذیری، چگونه است؟ برای عزیزانی که مغازه متعلق به خودشان نیست، در صورت تمایل، قرارداد اجاره ملک بنام خودتان خواهد بود. برای عزیزانی که سرمایه اندک دارند نیز، جهت حُسن انجام کار، قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری و سرمایه پذیری بین ما و ایشان منعقد می گردد. آیا مالک مغازه و یا سرمایه گذار باید خودش نیز ساکن شهر تهران و یا نزدیک آن باشد؟ خیر. هیچگونه الزامی ندارد و از سراسر ایران، سرمایه گذار با هر مبلغی پذیرفته می شود. تمامی امور از صفر تا صد، مانند خرید پوشاک، فروش لباس، تبلیغات و جذب مشتریان، فروش آنلاین، معرفی به مشتریان سابق و ثابت، فروشندگان و... برعهده گروه پررونق بوده و کلیه محاسبات مالی نیز بصورت شفاف و برپایه مستندات و طبق قرارداد میباشد. و هیچگونه نیازی به حضور اجباری مالک و یا سرمایه گذار نمیباشد میزان بازدهی و سوددهی فروشگاه لباس چقدر است؟ معمولاً سرمایه طی یکسال، حدود دو برابر بطور صددرصد خالص برای سرمایه گذار می گردد علت این فراخوان سرمایه گذاری با درآمد بالا چیست؟ بسیاری از مشتریان فروشگاه ما، تمایل به مراجعه حضوری دارند که به همین سبب، جهت تهیه ملک و ایجاد فروشگاه جدید(شعبه) خارج از بازار تهران و نیز افزایش کالاهای موجود، از سرمایه گذاران، دعوت به مشارکت مالی بعمل میآید لطفاً جهت ارتباط ایمیلی، بهیچوجه از روی فرم تماس این آگهی فراخوان، پیام نداده honargara@yahoo.com و honargara@gmail.com و مستقیماً به ایمیلهای فوق، پیام ارسال فرمایید حق الزحمه آژانسهای املاک و یا عزیزان معرف، محفوظ است تماس: بازار بزرگ تهران 02155818943 09329227709 تماس مستقیم و شبانه روزی حتی تعطیلات با مدیریت، مهندس حسینی فروشگاه پوشاک پررونق 09367547854 رزومه و اطلاعات کاملتر و ویدئوی کامل پاسخ به تمام سؤالات در: www.porronagh.ir/toptejarat

 • فروش زمین های قطعه بندی شده شمال قسطی (بدون بهره)

  مطمئن ترین سرمایه گذاری در ایران در شرایط اقتصادی کنونی که ارزش پول شما هر روز کمتر و کمتر می شود یکی از مطمئن ترین سرمایه گذاری ها ملک است.حتی دلار هم به طور میانگین ده درصد از ارزش خود را از دست می دهد ولی ملک یکی از محبوب ترین سرمایه گذاری ها توسط میلیاردرهای بزرگ ایران و جهان است. اگر بدنبال لوکس ترین ، زیباترین و با کیفیت ترین زمین ها و ویلاهای شمال مازندران و محموداباد هستید با ما به عنوان یکی از بزرگترین و مطمئن ترین انبوه سازان شمال تماس بگیرید ما شما را با هر توان و بودجه ایی که دارید ملک دار می کنیم. https://amlakmehrara.com 09924687870

 • اراضی گلبهار

  مشهد _ گلبهار ۲۵۰متر زمین [ سند تکبرگ ملکی ] قیمت دوازده میلیون تومان [ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ] دوم شهر مدرن ایران پس از پردیس تهران به لحاظ شهرسازی بین المللی تسویه حساب در دفترخانه اسناد رسمی پس از انتقال سند تکبرگ قطعی بنام خریدار با دریافت استعلام از ادارات الزامی به جهت تایید صدور سند « جهاد کشاورزی » « منابع طبیعی » « مالیات و دارایی » « شهرداری » « ثبت اسناد کشور » مراحل صدور سند پس از اخذ استعلام و تایید گواهی از ادارات نامبرده انجام می‌گردد نظر به اینکه با افزایش قیمت دلار و از سمتی سقوط ریال رویکرد منطقی به سبب حفظ ارزش سرمایه تبدیل ریال { وجه نقد } به اموال منقول از جمله ارز ، طلا و زمین می‌باشد با توجه به اینکه زمین تحت تاثیر هر نوع تورم و افزایش غیرمعقول قیمتها رشد کرده و همچنین بواسطه ویژگی که به جهت توسعه و عمران شهری ایجاد می‌گردد باعث ترقی و ارتقا شده و از این موضوع سود برده و بهره‌مند می‌گردد که همین امر باعث امنیت و اطمینان در میان سرمایه گذاران می‌گردد ضمن اینکه با نظر به نمودار رشد در سال‌های گذشته تمام افرادی که در این حوزه « ملک و املاک » سرمایه گذاری داشته‌اند مطلوب‌ترین و بیشترین سود حاصل و ممکن را برداشت نموده‌اند به نحوی که هیچ بازاری حتی طلا و ارز قابل مقایسه و رقابت با زمین نبوده است حال با این شرح لازم به ذکر است که اراضی فوق دارای اعتباری ملی به لحاظ صدور سند از اداره ثبت اسناد کشور می‌باشد و به دلیل قیمت مناسب قطعات مورد اشاره امکان خرید و سرمایه گذاری حتی برای کم در‌آمدترین طبقه جامعه نیز مهیا می‌باشد تا بدین وسیله نقشی در آینده فرزندان و سرنوشت خود داشته باشند لذا با استقبال بی‌سابقه‌ایی زمین‌های مذکور طی ماه‌های اخیر به فروش گذاشته شده است به طوری که از تمام استان‌های ایران اقدام به خرید و سرمایه گذاری نموده‌اند به همین سبب قطعات موجود و باقیمانده پاسخگو نیاز بازار نمی‌باشد بنابراین علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری حتی خارج از استان بدون نیاز به حضور می‌توانند بابت تنظیم و انتقال سند زمین کاملا بصورت غیرحضوری از طریق دفترخانه اسناد رسمی شهر محل سکونت خود در حاشیه امنیت و اطمینان اقدام به خرید نمایند شرایط و امکان لینک و ارتباط بین دفاترخانه‌های تمام ایران با مشهد مستعد و مهیا گردیده است مشاوره رایگان در صورت هرگونه سوال و پرسش؟ ۰۹۱۵۷۶۶۱۴۰۰ ساعت تماس از ۱۰ صبح الی ۲۲ شب خاک طلا است گلبهار شهر آینده اندیشان جهت تماشا و آشنایی کامل با شهر گلبهار لطفا لینک ویدئو را کلیک کنید???? ‏https://www.aparat.com/v/K7irL

 • اراضی گلبهار

  مشهد _ گلبهار ۲۵۰متر زمین [ سند تکبرگ ملکی ] قیمت دوازده میلیون تومان [ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ] دوم شهر مدرن ایران پس از پردیس تهران به لحاظ شهرسازی بین المللی تسویه حساب در دفترخانه اسناد رسمی پس از انتقال سند تکبرگ قطعی بنام خریدار با دریافت استعلام از ادارات الزامی به جهت تایید صدور سند « جهاد کشاورزی » « منابع طبیعی » « مالیات و دارایی » « شهرداری » « ثبت اسناد کشور » مراحل صدور سند پس از اخذ استعلام و تایید گواهی از ادارات نامبرده انجام می‌گردد نظر به اینکه با افزایش قیمت دلار و از سمتی سقوط ریال رویکرد منطقی به سبب حفظ ارزش سرمایه تبدیل ریال { وجه نقد } به اموال منقول از جمله ارز ، طلا و زمین می‌باشد با توجه به اینکه زمین تحت تاثیر هر نوع تورم و افزایش غیرمعقول قیمتها رشد کرده و همچنین بواسطه ویژگی که به جهت توسعه و عمران شهری ایجاد می‌گردد باعث ترقی و ارتقا شده و از این موضوع سود برده و بهره‌مند می‌گردد که همین امر باعث امنیت و اطمینان در میان سرمایه گذاران می‌گردد ضمن اینکه با نظر به نمودار رشد در سال‌های گذشته تمام افرادی که در این حوزه « ملک و املاک » سرمایه گذاری داشته‌اند مطلوب‌ترین و بیشترین سود حاصل و ممکن را برداشت نموده‌اند به نحوی که هیچ بازاری حتی طلا و ارز قابل مقایسه و رقابت با زمین نبوده است حال با این شرح لازم به ذکر است که اراضی فوق دارای اعتباری ملی به لحاظ صدور سند از اداره ثبت اسناد کشور می‌باشد و به دلیل قیمت مناسب قطعات مورد اشاره امکان خرید و سرمایه گذاری حتی برای کم در‌آمدترین طبقه جامعه نیز مهیا می‌باشد تا بدین وسیله نقشی در آینده فرزندان و سرنوشت خود داشته باشند لذا با استقبال بی‌سابقه‌ایی زمین‌های مذکور طی ماه‌های اخیر به فروش گذاشته شده است به طوری که از تمام استان‌های ایران اقدام به خرید و سرمایه گذاری نموده‌اند به همین سبب قطعات موجود و باقیمانده پاسخگو نیاز بازار نمی‌باشد بنابراین علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری حتی خارج از استان بدون نیاز به حضور می‌توانند بابت تنظیم و انتقال سند زمین کاملا بصورت غیرحضوری از طریق دفترخانه اسناد رسمی شهر محل سکونت خود در حاشیه امنیت و اطمینان اقدام به خرید نمایند شرایط و امکان لینک و ارتباط بین دفاترخانه‌های تمام ایران با مشهد مستعد و مهیا گردیده است مشاوره رایگان در صورت هرگونه سوال و پرسش؟ ۰۹۱۵۷۶۶۱۴۰۰ ساعت تماس از ۱۰ صبح الی ۲۲ شب خاک طلا است گلبهار شهر آینده اندیشان جهت تماشا و آشنایی کامل با شهر گلبهار لطفا لینک ویدئو را کلیک کنید???? ‏https://www.aparat.com/v/K7irL

 • بیمه عمر و مستمری

  هدف از خرید بیمه عمر، پوشش فوت و جبران خسارات وارد شده به افراد از جمله کارافتادگی و دریافت مستمری، بعد از بازنشستگی است. چیزی که در این مقاله برای ما اهمیت دارد، مستمری است که افراد بعد از بازنشستگی یا اتمام دوره قرارداد خود، از شرکت بیمه دریافت می‌کنند.پرداخت مستمری بیمه به این معنا است که افراد بعد از این‌که مدت زمان معینی را تحت پوشش بیمه عمر یا مستمری بودند و حق بیمه خود را پرداخت کردند و بعد از رسیدن تعداد سال‌های آن به حدنصاب می‌توانند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند و بدون اینکه به شغلی مشغول باشند از بیمه‌گر مبلغی را به عنوان حقوق ماهیانه خود دریافت نمایند. دریافت حقوق بیمه عمر بعد از بازنشستگی از امکاناتی است که با خرید بیمه عمر ومستمری می‌توان به آن دست یافت. نوع دیگر از بیمه مستمری به نام بیمه مستمری آنی وجود دارد که این بیمه نوعی بیمه عمر به شرط حیات است. در این طرح باید کل مبلغ حق بیمه را به صورت یکجا در ابتدای قرارداد پرداخت کنید. به این ترتیب با گذشت یکسال از دوره انتظار، بیمه شده می‌تواند مستمری ماهانه را در مدت معین یا به صورت مادام العمر، به انتخاب خود شخص دریافت نماید. دریافت مستمری، به هر صورتی، می‌تواند، مزایای زیر را نه تنها برای بیمه‌شده، بلکه برای خانواده او هم داشته باشد: سرمایه گذاری برای آینده حمایت خانواده در صورت فوت بیمه شده داشتن منبع مالی در هنگام مشکلات و به ویژه تورم دریافت مبلغ با سود بازخرید بیمه در هر زمان دریافت وام بیمه عمر بدون ضامن استفاده از بیمه درمان تکمیلی انفرادی متصل به عمر معاف از مالیات با کارگزاری_بیمه_رهبان همراه باشید و به بیمه_رهبان بپیوندید

 • دستگاه تولید فیلتر هوا

  شرکت ماشین سازی دز با شماره ثبت 497743 با موضوع طراحی،ساخت ،آموزش و پژوهش در خصوص انواع ماشین آلات فیلتر هوای خودرو و دستگاهای مرتبط با آن و دارای علامت تجاری با نام فیلتر سازان سبز به شماره 219152 و دارای مجوز ساخت از وزارت صنعت،معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به شناسه 0466389456 و سه استاندارد بین المللی از کشور کانادا با اعتبار بخشی امریکا و دارنده افتخارات ملی و بین المللی به شرح زیر میباشد: دارنده چندین گواهی و تقدیرنامه از سوی موسسه های آموزشی کشور به عنوان مدیر خلاق دارنده پروانه کسب و کار از هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور دارنده بزرگترین جایزه جهانی Cardineli از کشور ایتالیا در حوزه خلاقیت و نوآوری دارنده گواهینامه ISO 10004:2010 (استاندارد بین المللی رضایت مندی مشتریان) دارنده مجوز مشاغل خانگی از وزارت صنعت،معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دارنده تندیس افتخار سمینار بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار(MBA) دارنده گواهینامه ISO 9001:2008 (استاندارد بین المللی مدیریت و کیفیت) دارنده گواهینامه ISO 50001:2011 (استاندارد بین المللی مدیریت انرژی) دارنده لوح تقدیر و تندیس افتخار، ازسومین همایش استاندارد ملی ایران دارنده دیپلم افتخاردر حوزه مدیریت و کیفیت از کشور امریکا (BRS) دارنده تاییده آموزشی و مدیریتی از سازمان فنی و حرفه ای کشور دارنده بیش از 8 مدرک آموزشی در حوزه استاندارد سازی محصول دارنده تندیس افتخار ملی فن آوران و کارآفرینان برجسته ایران دارنده دیپلم افتخار در حوزه صنعت از کشور ترکیه (VeriProfi) دارنده گواهینامه کارآفرینی و مدیریتی از کشور آلمان (TUV) دارنده تندیس افتخار پیشتازان کیفیت در عرصه تولید ملی دارنده دیپلم افتخاردر حوزه مدیرت از کشور نروژ (CCPL) دارنده دیپلم افتخار در حوزه کیفیت از کشور کانادا (ICS) دارنده سه دیپلم افتخار از دانشگاه اکسفورد انگلستان دارنده گواهی تایید صلاحیت از مجمع متخصصین ایران دارنده چندین تقدیرنامه از مقامات و بزرگان کشوری عضو حقوقی انجمن علمی استاندارد ملی ایران دارنده مجوز آموزش،پژوهش و مشاوره رسمی دارنده لوح طلایی و نشان زرین لیاقت ملی عضو فعال انجمن علمی کیفیت ایران دارنده پروانه استاندارد ملی سند این موفقیت،صداقت،مشتری مداری و به روز رسانی خلاقانه تکنولوژی و مدیریت صحیح در چشم انداز صنعت میباشد. لذا شرکت ماشین سازی دز(فیلتر سازان سبز) با مجوزات رسمی،استانداردهای جهانی و افتخارات ملی از سوی مسئولین محترم کشوری و گواهینامه های متعدد آموزشی و افتخاری از سوی کشورهای اروپایی در حوزه خلاقیت و نوآوری،مشتری مداری،کیفیتی و مدیریتی یکی از بزرگترین طراحان و تولید کنندگان ماشین آلات فیلتر هوای خودرو و تنها فروشنده رسمی با اعتبارات فوق در ایران و خاورمیانه میباشد فعالیتهای شرکت: 1- مشاوره در خصوص هر نوع دستگاه تولید فیلتر هوا 2- ساخت و فروش تجهیزات خط تولید مکانیکی 3- ساخت و راه اندازی خط تولید نیمه اتوماتیک 4- ساخت و راه اندازی خط تولید تمام اتوماتیک 5- ساخت و راه اندازی چین کن و چسب زن کاغذ فیلتر 6- پخش و فروش انواع مواد مرغوب فیلترهوا 7- تعمیرات و تبدیل دستگاه نیمه به تمام اتوماتیک 8- ساخت و طراحی دستگاهای مخصوص تولید اتومبیل های خارجی توضیحات: تعویض بموقع فیلتر هوا علاوه بر20درصد کاهش مصرف بنزین در خودرو باعث میشود تا موتورخودرو همیشه منظم کار کند. بعداز سهمیه بندی بنزین وفروش آزاد آن نیزاین محصول فروش بیشتری پیداکرده ومسلما"با قطع سهمیه بندی بهتر هم خواهد شد. شما میتوانید فیلترهوای تمامی محصولات ایران خودرو .سایپا.پارس خودرو.و..... را با کیفیت و به راحتی تولید کنید مثل پراید.پژو405.سمند.پرشیا..پیکا ن.پژو 206. زانتیا.ماکسیما.نیسان .رنوسپند. ال90.دوو.ریو.مزدا .انواع وانت..ووو… فیلتر هوا یک قطعه مصرفی است و هر اتومبیل سواری بسته به کارکرد خود و آلودگی هوا و گرانی بنزین ، سالانه به تعدادی از آن نیاز دارد. بنا بر این بازار مصرف خوبی دارد . از طرفی چون حجیم است ، واردات آن از چین برای تجار صرفه اقتصادی قابل قبول نداشته و بنا بر این تولید کنندگان داخلی میتوانند با نیروی انسانی کم و سرمایه نسبتا کم و فضای کارگاهی ساده و آموزش سریع و آسان ، محصول خود را با کیفیت مناسب تولید و روانه بازار مصرف نمایند . سود دهی آن نسبت به موارد دیگر به اذعان بسیاری از تولید کنندگان ، بسیار خوب است. تولید آسان و همیشگی از شما،تامین مواد و فروش از ما نصب ، راه اندازی وآموزش به عهده شرکت ورایگان میباشد ارسال به همه نقاط کشور ضمنا به منظور جلوگیری از سوء استفاده بعضی اشخاص حقیقی و حقوقی، این شرکت به استحظار عموم میرساند که فقط در تهران شعبه دارد و در هیچ کجای کشور نمایندگی یا شعبه دیگری نداشته و جعل اسناد و مدارک و استفاده از نام حقوقی و تجاری این شرکت پیگرد داشته و هر گونه آگهی مشابه در کلیه سایتهای اینترنتی کپی برداری از مطالب این شرکت بوده و این شرکت حق هرگونه برخورد قانونی با این افراد را برای خود محفوظ مینماید لذا خواهشمندیم در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده ، دقت کافی مبذول دارید وازصحت و سابقه ومدتّ فعالیت و مدارک و مجوزات آنها اطلاع پیدا کنید. جهت مشاهده ویترین افتخارات شرکت،دریافت کاتالوگ،لیست قیمت ها و اطلاعات بیشتر به سایت www.filtersazan.com یا www.filtersazanesabz.com مراجعه فرمایید جهت مشاوره با کارشناسان مربوطه از شنبه تا چهارشنبه (بجزء تعطیلات رسمی) از ساعت 9 الی 17 و روزهای پنجشنبه تا ساعت 15 با شمارهای زیر تماس حاصل فرمایید واحد مدیریت فروش : 09169468895_09374833009 02144283918_02144283905 عاملیت شرکت : 09387173142– 09128956549

 • سرمایه‌گذاری(منقضی شده)

  شرکت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری پارس ارائه دهنده بهترین پروژه های پالایشگاهی نفت و گاز و پتر و شیمی، نیروگاهی، مجتمع تجاری و اداری در بهترین نقاط کشور با سرمایه‌گذاری امن و قابل توجیح با شرایط ویژه