راه های ارتباطی معدن گوگرد زرکوه،تولیدکننده گوگرد معدنی ارگانیک،طبیعی و غیرشیمیائی

راه های ارتباطی معدن گوگرد زرکوه،تولیدکننده گوگرد معدنی ارگانیک،طبیعی و غیرشیمیائی

تماس با این شرکت

راه های ارتباطی معدن گوگرد زرکوه،تولیدکننده گوگرد معدنی ارگانیک،طبیعی و غیرشیمیائی


برای مشاهده اطلاعات و خرید گوگرد طبیعی معدنی زرکوه جهت دفع و مبارزه با آفات مزارع و باغات خود و ارتباط با ما از طریق صفحات زیر در خدمت شماییم: سایت رسمی معدن گوگرد زرکوه: http://googerd-zarkooh.com کانال آپارات معدن گوگرد زرکوه: https://www.aparat.com/zarkooh آدرس کانال تلگرام گوگرد معدن زرکوه: http://t.me/zarko0h صفحه اینستاگرام معدن گوگرد زرکوه: https://www.instagram.com/googerd_zarkooh/ تلفن تماس مدیریت معدن گوگرد زرکوه: (در پایین آگهی)

شرکت گوگرد معدنی زرکوه گرمسار

  • شرکت طلائی
  • تاریخ ثبت شرکت: 1382/1/1
  • تعداد نیرو: ۱-۱۰ شخص
  • Company activities: تولید کننده , توزیع کننده و عمده فروش
  • مکان: استان تهران
  • در زمینه: ماشین سازی
  • Company Type: خصوصی

با سلام : مدیریت معدن گوگرد زرکوه با استفاده از گوگرد طبیعی معدن فوق و با استفاده از انواع کودهای دامی و مرغی ضد عفونی و فرآوری شده به اضافه کمپوست جنگلی {فسیل جنگلی}(برگ+پوست و شاخه های کاملا پوسیده درختان جنگل) کود آلی گوگردی کاملا ارگانیک را تولید مینماید
لیست محصولات کاملا ارگانیک تولیدی شرکت شیمی گستررضوان(معدن گوگرد زرکوه) گرمسار به شرح ذیل :
تاریخ تنظیم :دی ماه 4931 - ژانویه 6142
)1 35 × 1 سانتیمتر الی 35 × 3 % با ابعاد حداقل 1 - + % )کلوخه( گوگرد معدنی زرکوه با خلوص 53
سانتیمتر هرکیلو ....ریال
******************
)2 3 % ( با مش) 5( میلیمتر الی ) 1( میلیمتر )بصورت فله( - + % )پودر( گوگرد معدن زرکوه با خلوص ) 53
هرکیلو..... ریال
)5 3 % ( با مش) 5( میلیمتر الی ) 1( میلیمتر )بصورت - + % )پودر( گوگرد معدن زرکوه با خلوص ) 53
بسته بندی( هرکیلو..... ریال
******************
)4 3 % ( با مش) 5( میلیمتر الی ) 1( میلیمتر )بصورت - + % )پودر( گوگرد معدن زرکوه با خلوص ) 23
فله(هرکیلو ....ریال
)3 3 % ( با مش) 5( میلیمتر الی ) 1( میلیمتر )بصورت - + % )پودر( گوگرد معدن زرکوه با خلوص ) 23
بسته بندی(هرکیلو ....ریال
******************
)6 )پودر( گوگرد معدن زرکوه با ترکیب 65 % )فسیل جنگلی = برگ ، پوست و شاخه درختان( و 45 % پودر
گوگرد معدن زرکوه )بصورت فله( هرکیلو ....ریال
)7 )پودر( گوگرد معدن زرکوه با ترکیب 65 % )فسیل جنگلی = برگ ، پوست و شاخه درختان( و 45 % پودر
گوگرد معدن زرکوه )بصورت بسته بندی( هرکیلو ....ریال
******************
)8 )پودر( فسیل جنگلی )کمپوست جنگلی تشکیل شده از برگ ، پوست و شاخه درختان جنگلی بصورت 411 % ( و
بدون افزودنی )بصورت فله( هرکیلو ....ریال
)9 )پودر( فسیل جنگلی )کمپوست جنگلی تشکیل شده از برگ ، پوست و شاخه درختان جنگلی بصورت 411 % و بدون
افزودنی )بصورت بسته بندی( هرکیلو ....ریال
******************
)15 کود )گوگردی( گرانوله دارای گوگردمعدن زرکوه به نسبت 25 % گوگرد و 85 % کلسیم منگنز منیزیم آهن
فسفر و ....... )بصورت فله( هرکیلو ....ریال
)11 کود )گوگردی( گرانوله دارای گوگردمعدن زرکوه به نسبت 25 % گوگرد و 85 % کلسیم منگنز منیزیم آهن
فسفر و ....... )بصورت بسته بندی( هرکیلو ....ریال
*****************
)12 کود )گوگرد( گرانوله )بنتونیت دار( دارای 61 % گوگرد معدن زرکوه و بنتونیت )بصورت بسته بندی( هرکیلو
....ریال
******************
2 of 2Page
)15 کود گوگردی گرانوله )ازته( دارای گوگرد معدن زرکوه به نسبت 25 % گوگرد و 15 % ازت و 75 %کلسیم
منگنزمنیزیم آهن ؛ فسفر و...... )بصورت بسته بندی( هرکیلو.... ریال
******************
)14 % کود )آلی( گوگردی گرانوله با ترکیب )فسیل جنگلی( )کمپوست جنگلی( به نسبت 65 % فسیل جنگلی و 45
پودر گوگرد معدن زرکوه )بصورت بسته بندی( هرکیلو.... ریال
******************
)13 کود )آلی( گوگردی گرانوله با ترکیبات 55 % کود مرغی و 55 % کود دامی بصورت ضد عفونی شده و
فراوری شده و 45 % گوگرد معدن زرکوه هرکیلو.... ریال
******************
)16 % کود )آلی( )ورمی سولفور(گرانوله با ترکیبات کود )ورمی کمپوست( ضدعفونی و فراوری شده به نسبت 35
و گوگرد معدن زرکوه 35 % )بصورت بسته بندی( هرکیلو.... ریال
******************
)17 کود )فسفات طلائی( گرانوله با ترکیب 45 % فسفات و 15 % ازت و 35 % گوگرد معدن زرکوه )بصورت بسته
بندی( هرکیلو........ ریال
******************
)18 کود )سوپر فسفات ساده( ) ssp ( گرانوله دارای 64 % فسفر کل + 42 % درصد فسفر محلول + 44 % گوگرد)بصورت
بسته بندی( هر کیلو.... ریال
******************
)19 کود گرانوله ) اوره با گوگردمعدن زرکوه( با ترکیبات 25 % ازت و 25 % گوگرد معدن زرکوه 21 %کلسیم
منگنزمنیزیم آهن فسفر و...... )بصورت بسته بندی( هرکیلو .... ریال
******************
)25 کود )کامل( ) S - N – P - K % 41 با ترکیبات 41 % ازت و 8 % فسفات و 41 - 8 - 41 - ( گرانوله با آنالیز 41
پتاس و 41 % گوگرد )بصورت بسته بندی( هر کیلو.... ریال
******************
توضیحات ) 4( : در مورد قیمت محصولات یا از طریق آدرس ایمیل و یا از طریق تماس تلفنی کسب اطلاع
فرمایید.
توضیحات ) 6( درصد ترکیبات تولید کلیه کودها به شرح فوق بر اساس اعلام نظر و سفارش خریدار قابل
تغییر میباشد.
توضیحات ) 9( : کلیه محصولات به شرح فوق پس از ثبت سفارش و طی تنظیم قرارداد و پس از اجرای مفاد
قرارداد قابل تحویل میباشد .
توضیحات ) 1( کلیه قیمتها به شرح فوق بصورت درب کارخانه تولید کننده میباشد.
آدرس الکترونیکی = googerd.zarkooh@gmail.com
تلفن = 09121104324
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره = غلامرضا خالقی
سایت رسمی گوگرد معدنی زرکوه:
https://googerd-zarkooh.com

در حال حاضر = بهترین نوع کود مرغ گوشتی و مرغ قفسی + بهترین نوع کود گوسفندی+بهترین نوع کود اسبی+بهترین نوع کود گاوی+بهترین نوع کمپوست درختان جنگلی(فسیل درختان جنگلی)
{کمپوست زباله شهری استفاده نمی کنم لذا لطفا در خصوص پیشنهاد فروش آن تماس نگیرید }
(جهت اطلاع اینکه چون این شرکت خود دارای بزرگترین معدن گوگرد طبیعی میباشد لذا نیاز به خرید گوگرد پالایشگاهی = که شیمیائی-نفتی و گازی میباشد ندارد)
اطلاعات تماس
نام گوگرد معدنی زرکوه
تلفن۰-۹×××۱۰۴۳۲۴
فاکس۰۲۱-۰۲۳۳۴۲۰۰۳۸۲
همراه۰۹۱۲×××۴۳۲۴
وبسایتhttps://googerd-zarkooh.com
استانتهران
آدرسکیلومتر 100 خیابان خاوران به سمت سمنان