menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت بازرگانی یونس پوررستمی

پیشنهادات فروش


خدمات بازرگانی ترخیص کالا
 ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور  مشاوره امور گمرکی و بازرگانی معرفی: بازرگانی پوررستمی فعالیت خود را به صورت رسمی در سال 1374شروع وبا به ثبت رساندن شرکت بازرگانی بشماره ثبت 560 از وزارت بازرگانی و عضویت در اتحادیه صادرکنندکان. وعضویت در مرکز توسعه صادرات فعالیت خودرا در زمینه های مختلف بازرگانی .واردات .صادرات. ترخیص کالا.با ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت بازر ...
قیمت: 0
در خدمات بین‌الملل

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید