دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت ایمن توان پارسیان

پیشنهادات فروش
  • آسانسور ایمن توان پارسیان

    شـرکـت ایـمـن تـوان پـارسـیـان - دارای پـروانه طـراحـی و مـونتاژ آسـانـسور و پـله برقـی از وزارت صـنـعت و مـعدن اسـتان البـرز. - عضو اتاق بازرگانی. - عضو سندیکا آسانسور و پله برقی ایران. - عضو انجمن صنایع همگن آسانسور و پله برقی استان البرز. - وارد کـنـنده و تـولـید کـنـنده انـواع قـطـعـات آسـانسـور . - بـا بـیـش از 6 سـال ...

پیشنهادات خرید