menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت تامین نیرو

پیشنهادات فروش


دفتر  کار از ما کار از شما
دفتر کار و امکانات و پشتیبانی از ما کار و فعالیت و تعهد از شما چنانچه توانایی در خود را میبینید که کار و فعالیتی نمایید و فاقد امکانات میباشید مجموعه ما این امکان را برای شما فراهم مینماید که فعالیت نمایید. شما ملزم هستش که تعهد بدهید و شخصی شما را ضامن کند . ما میتوانیم اتاق جلسه و امکانات تبلیغاتی و یا سایر موارد را به ش ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت تامی ...
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در بازرگانی

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید