menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت آموزشی پژوهشی پویا

پیشنهادات فروش


آموزش و تحلیل آماری داده های پایان نامه
SPSS و Lisrel مشاوره آماری در زمینه روش تحقیق و روشهای آماری؛ ورود داده ‏ها؛ تجزیه و تحلیل داده ‏ها؛ رسم نمودار و تهیه جداول مورد نیاز؛ رسم مدل ساختاری؛ وارد کردن در فایل word رشته های علوم تربیتی، روانشناسی و...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت آموز ...
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در آموزش

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید