menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت برازه

پیشنهادات فروش


آموزش های مدیریتی و صنعتی
شرکت گسترش بنیان صنعت برازه، آنچنانکه در اساسنامه آن نیز قید گردیده، وظیفه برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه را دارد و از این رو به عنوان آموزشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران،آموزش های جوار دانشگاهی و جوار شغلی را در حوزه صنعت و مدیریت ارائه می کند.
مکان: همدان
تولید کننده: شرکت براز ...
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در آموزش

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید