menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت برازه

محصولات و خدمات
  • آموزش های مدیریتی و صنعتی

    شرکت گسترش بنیان صنعت برازه، آنچنانکه در اساسنامه آن نیز قید گردیده، وظیفه برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه را دارد و از این رو به عنوان آموزشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران،آموزش های جوار دانشگاهی و جوار شغلی را در حوزه صنعت و مدیریت ارائه می کند.

محصولات و خدمات