menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های گروه طراحی صنعتی ایکاس

پیشنهادات فروش


ارائه خدمات طراحی و مهندسی محصول
طـراحی صنعتی خدمتـی اسـت نوآورانه و حرفه‌ای برای تولیدکنندگانی که به راه حل و ارائه خدماتی نوآورانه و انحصـاری و به افــزایش سـود دوجانبه مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌اندیشند. امروزه رمز حضور و ماندگاری تولیدکنندگان کوچک و بزرگ در عرصه جهانی، دستیابی به ایده های نوین در مراکز تحقیق و توسعه آن هاست.
مکان: تهران
تولید کننده: گروه طراح ...
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در صنعتی

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید