دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات گروه طراحی صنعتی ایکاس

پیشنهادات فروش
  • ارائه خدمات طراحی و مهندسی محصول

    طـراحی صنعتی خدمتـی اسـت نوآورانه و حرفه‌ای برای تولیدکنندگانی که به راه حل و ارائه خدماتی نوآورانه و انحصـاری و به افــزایش سـود دوجانبه مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌اندیشند. امروزه رمز حضور و ماندگاری تولیدکنندگان کوچک و بزرگ در عرصه جهانی، دستیابی به ایده های نوین در مراکز تحقیق و توسعه آن هاست.

پیشنهادات خرید