دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات آرالویالتی آرا

پیشنهادات فروش
  • سیستم لویالتی یا وفاداری (باشگاه مشتریان)

    گروه آرا راهکاری نوین برای پیشبرد و افزایش فروش شما درنظر دارد. استفاده از سیستم لویالتی برای وفادار کردن مشتری نسبت به کسب و کار شما، از طریق امتیاز دهی و اعتباردهی به مشتریان امکان تعیین بهترین و مناسبترین سیاست و روش جهت امتیازدهی به مشتریان امکان تحلیل فروش شما و درنهایت بازدهی بالای سرمایه گذاری شما در جهت تبلیغات و اطل ...

پیشنهادات خرید