دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات مگاپارکینگ مکانیزه هوشمند

پیشنهادات فروش
  • پارکینگ مکانیزه دوسطحی

    آدرس سایتhttp://www.megapa.net/ مگاپارکینگ دوسطحی دارای دو طبقه و یک پالت متحرک میانی است. جهت استفاده از طبقه فوقانی، ابتدا می‌بایست طبقه زیرین را خالی نموده سپس با درخواست کاربر پالت سطح دوم پایین آمده و امکان قرارگیری خودرو بر روی آن فراهم می‌گردد. پس از پارک خودرو بر روی پالت، با فرمان کاربر، پالت حامل خودرو بالا رفته و سپس کاربر می ت ...

پیشنهادات خرید