دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات موسسه حامیان گوهر وجود

پیشنهادات فروش
  • دستگاه تصفیه آب و فیلتراسیون

    امواتر اکتیفای AmWater Actify همانطور که میدانیم بیش از 70% بدن انسان از آب تشکیل شده. لذا بسیار مهم است که این عنصر حیاتی دارای تازگی و انرژی اولیه خود باشد. میدانیم که شبکه آبرسانی به منزل شخصی ما از آبریزگاه ها به سدها و بعد به تصفیه خانه ها و سپس به خانه ها می رسد و این چرخه مرتب ادامه دارد. مسیر لوله های زنگ زده ، انرژی رها شده در م ...

پیشنهادات خرید